Hotline: 02432 99 98 98 Vinh danh Mooners Xếp hạng Tài liệu Giáo viên
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Pro S 2018
Luyện thi THPT QG (4/2017)
Pro A, A+
Luyện đề THI THỬ (12/2017)
Pro T
Tổng ôn KIẾN THỨC (3/2018)
Trang chủ Pro SAT 2019Khởi động 2019Bộ đề 2018Pro SAT 2018Khóa NCVệ tinhLớp 10Lớp 11Lớp 11 - 2019THCSTiếng AnhToán CCBooksThi onlineBảng tinTài khoản
Nhóm tài liệu
Chia sẻ 2.768 files tài liệu miễn phí không giới hạn
Top 10 tài liệu mới cập nhật
1 Hóa học Luyện đề chuẩn thi THPTQG môn Hóa - Đề 12 19-04-2018
2 Hóa học Thi online – bài tập tổng hợp về một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ 19-04-2018
3 Hóa học Thi online – bài tập tổng hợp về một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm 18-04-2018
4 Hóa học Thi online – bài tập tổng hợp về tính chất hóa học của kim loại kiềm, kiềm thổ 17-04-2018
5 Hóa học Luyện đề Hóa học Nâng cao 2018 - Đề số 10 15-04-2018
6 Hóa học Luyện đề Cơ bản (mục tiêu chắc 8 điểm) – Đề số 4 15-04-2018
7 Hóa học Luyện đề chuẩn thi THPTQG môn Hóa - Đề 11 13-04-2018
8 Hóa học Đề thi thử THPT Hoàng Hóa Thám - Đà Nẵng - Năm 2018 12-04-2018
9 Hóa học Đề thi thử THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần 2 - Năm 2018 11-04-2018
10 Hóa học Luyện đề chuẩn thi THPTQG môn Hóa - Đề 10 10-04-2018
Tài liệu trong Khóa HÓA HỌC 11 (K2002)
Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn Môn: Hóa học
Click Đăng ký khóa học để xem mọi lời giải trong tài liệu này
1 - Khóa HÓA HỌC 11 - 2019 (0 files )


Tài liệu trong Pro S: LUYỆN THI THPT QG 2018
Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn Môn: Hóa học
Click Đăng ký khóa học để xem mọi lời giải trong tài liệu này
1 - Các vấn đề cơ sở của Hóa học Hữu cơ. (12 files )
2 - Các vấn đề về hiđrocacbon (46 files )
3 - Este – Lipit (27 files )
4 - Các vấn đề về ancol, phenol, ete. (27 files )
5 - Andehit –Xeton – Axit cacboxylic (33 files )
6 - Cacbohidrat (6 files )
7 - Amin – Amino axit – Peptit, protein (16 files )
8 - Các vấn đề cơ sở của Hóa học vô cơ (4 files )
9 - Polime và vật liệu polime (4 files )
10 - Đại cương về kim loại (20 files )
11 - CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT - HK I - LỚP 12 (6 files )
12 - Ôn vô cơ lớp 11 - Sự điện li và dung dịch (0 files )
13 - Ôn vô cơ lớp 11 - Nitơ, Photpho, Cacbon, Silic (0 files )
14 - Kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm (8 files )
15 - Sắt – Crom – Đồng (0 files )


Tài liệu trong Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2018
Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn Môn: Hóa học
Click Đăng ký khóa học để xem mọi lời giải trong tài liệu này
1 - Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2018 (18 files )


Tài liệu trong Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia - 2018
Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn Môn: Hóa học
Click Đăng ký khóa học để xem mọi lời giải trong tài liệu này
1 - Hữu cơ (0 files )
2 - Vô cơ (0 files )
3 - LiveStream tổng ôn (0 files )


Tài liệu trong Khóa HÓA HỌC 10
Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn Môn: Hóa học
Click Đăng ký khóa học để xem mọi lời giải trong tài liệu này
1 - Tái tạo kiến thức nền móng (14 files )
2 - CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT - HK II - LỚP 10 (0 files )
3 - Cấu tạo nguyên tử (6 files )
4 - Bảng tuần hoàn và định luật Men–Đê–Lê–Ép (5 files )
5 - Liên kết hóa học – Hóa thị – Số oxi hóa (4 files )
6 - Phản ứng hóa học (3 files )
7 - CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT - HK 1 - LỚP 10 (3 files )
8 - Nhóm Halogen (5 files )
9 - Nhóm oxi – Lưu huỳnh (9 files )
10 - Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học (3 files )


Tài liệu trong Khóa HÓA HỌC 11
Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn Môn: Hóa học
Click Đăng ký khóa học để xem mọi lời giải trong tài liệu này
1 - Nền móng vững vàng (5 files )
2 - Dung dịch và sự điện li (14 files )
3 - Nitơ - Photpho (16 files )
4 - Đại cương về hóa học hữu cơ (8 files )
5 - Cacbon - Silic (4 files )
6 - Hiđrocacbon no (4 files )
7 - Hiđrocacbon không no (6 files )
8 - Hiđrocacbon thơm (2 files )
9 - Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol (5 files )
10 - Anđehit, xeton - Axit cacboxylic (2 files )


Tài liệu trong Chinh phục câu hỏi Vận dụng Cao - Hóa học
Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn Môn: Hóa học
Click Đăng ký khóa học để xem mọi lời giải trong tài liệu này
1 - Chinh phục câu hỏi Vận dụng Cao (1 files )


Tài liệu trong KHỞI ĐỘNG PRO SAT 2019 - Hóa Học
Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn Môn: Hóa học
Click Đăng ký khóa học để xem mọi lời giải trong tài liệu này
1 - Các vấn đề gốc rễ, cơ sở Hóa Học THPT (11 files )
2 - Hóa học hữu cơ (3 files )
3 - Nền tảng hóa đại cương (0 files )


Tài liệu trong ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HK 2 LỚP 11 - MÔN HÓA
Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn Môn: Hóa học
Click Đăng ký khóa học để xem mọi lời giải trong tài liệu này
1 - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HK 2 LỚP 11 - MÔN HÓA (0 files )


Tài liệu trong Thư viện sách bộ đề
Giáo viên: Phạm Hùng Vương Môn: Hóa học
Click Đăng ký khóa học để xem mọi lời giải trong tài liệu này
1 - Chuyên Đề 1 (0 files )
2 - Tổng (0 files )
3 - Cđ 10 (0 files )
4 - Cđ 11 (0 files )
5 - Cđ 12 (0 files )
6 - Cđ 13 (0 files )
7 - Cđ 14 (0 files )
8 - Cđ 15 (0 files )
9 - Test (0 files )
10 - Cđ 2 (0 files )
11 - Cđ 5 (0 files )
12 - Cđ 6 (0 files )
13 - Cđ 7 (0 files )
14 - Cđ 8 (0 files )
15 - Cđ 9 (0 files )
16 - Cđ 3 (0 files )
17 - Cđ 4 (0 files )


Tài liệu trong Test8: Luyện đề Cơ bản Môn Hóa 2018
Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn Môn: Hóa học
Click Đăng ký khóa học để xem mọi lời giải trong tài liệu này
1 - Test8: Luyện đề Cơ bản Hóa 2018 (9 files )


Tài liệu trong Bí kíp giải bài tập Hóa hữu cơ
Giáo viên: Phạm Hùng Vương Môn: Hóa học
Click Đăng ký khóa học để xem mọi lời giải trong tài liệu này
1 - Bí kíp giải bài tập Hóa hữu cơ (40 files )


Tài liệu trong Pro A+: Luyện đề Nâng cao Hóa 2018
Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn Môn: Hóa học
Click Đăng ký khóa học để xem mọi lời giải trong tài liệu này
1 - Khóa luyện đề Nâng cao Hóa 2018 (Pro A+) (10 files )


Tài liệu trong Library: Bộ đề thi thử THPT QG các trường 2018 - Hóa Học
Giáo viên: Phạm Hùng Vương Môn: Hóa học
Click Đăng ký khóa học để xem mọi lời giải trong tài liệu này
1 - Bộ đề thi thử THPT QG các trường năm 2018 - Môn Hóa Học (126 files )


Tài liệu trong Bí kíp giải các bài tập Hóa Vô Cơ
Giáo viên: Phạm Hùng Vương Môn: Hóa học
Click Đăng ký khóa học để xem mọi lời giải trong tài liệu này
1 - Bí kíp giải các bài tập Hóa Vô Cơ (54 files )


Tài liệu trong Library: Bộ đề thi thử THPT QG các trường năm 2017 - HÓA HỌC
Giáo viên: Phạm Hùng Vương Môn: Hóa học
Click Đăng ký khóa học để xem mọi lời giải trong tài liệu này
1 - Bộ đề thi thử THPT QG của các trường năm 2017 - Môn HÓA HỌC (111 files )
Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Lô 24C/89 - Lê Đức Thọ- Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Trí Hơn; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin