Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Tiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineHỏi ĐápFCTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiĐã bình luận

khoipham2105 Toán học Toán học
21:06 - 29/1/2015
Tam giác ABC có hai đỉnh B,C cố định. Điểm A thay đổi. Qua B dựng đường thẳng vuông góc với BC, d cắt trung tuyến AM của tam giác ABC tại K. H là trực tâm tam giác ABC và MH song song với KC. Tìm tập hợp các điểm A.
Locchoc Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
20:55 - 10/1/2015
Cho hình bình hành ABCD, là trọng tâm tam giác ABC, pt AC:, thuộc đường cao kẻ từ D của tam giác . Tìm tọa độ các đỉnh hình bình hành?
kieuromo Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
17:31 - 10/1/2015
cho hình thang ABCD có AD=3BC, AD song song BC đường thẳng AD có pt x-y=0, điểm E(0;2) là trung điểm AB, CD qua điểm P(1;-2), diện tích hình thang bằng 9 tìm tọa độ các đỉnh biết xA >0, xD>0 các anh chị giúp e câu này với ạ, e cảm ơn nhiều
trolltroc Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
17:09 - 10/1/2015
Cho đường thẳng (1): X=1-t ; y=2+2t ; z=3-t
A(-1;4;2)
Tìm M thuộc (1) sao cho M cách A 1 khoảng bằng 3 ?
trolltroc Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
16:51 - 10/1/2015
Cho đường thẳng (1): X=1-t ; y=2+2t ; z=3-t
A(-1;4;2) B(1;5;-1)
Tìm M thuộc đường thẳng (1) sao cho M cách đều A,B
moricuri Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
15:30 - 9/1/2015
Cho hình thang OABC có OA // BC. S(OABC)=6. A(-1;2); B thuộc. đường thẳng d1: x+y+1=0, C thuộc d2: 3x+y+2=0. Tìm B, C
TrinhBaoAn Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
05:34 - 9/1/2015
Cho tam giác cân ABC tại A, pt đường trung tuyến từ đỉnh C: 2x+y-13=0, E(7;1) F(11/5;13/5) lần lượt là chân đường cao của đỉnh B,C. Tìm tọa độ đỉnh A
hoathuytien2112 Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
00:11 - 9/1/2015
cho I(1,2,3) đt d: = = . Viết ptmc tâm I sao cho mặt cầu cắt d tai 2 điểm A, B thỏa mãn diện tích IAB max
wonnie96 Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
18:22 - 8/1/2015
Trong mặt phẳng oxy cho hình chữ nhật ABCD có điểm C thuộc đường thẳng d:x+3y+7=0 và điểm A(1,5).Gọi M là điểm trên tia đối của tia CB sao cho MC=2BC,N là hình chiếu vuông góc của B trên MD. Tìm tọa độ B,C biết N(-5/2;1/2)

MÌNH CHỈ MỚI GIẢI RA ĐC TỌA ĐỘ ĐIỂM C,CÒN ĐIỂM B MÌNH NGHĨ MÃI CHẲNG RA :)))) MẤY BẠN GÚP DÙM MÌNH !
Đã thích 2 Bình luận 2
LyPham1995 Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
05:39 - 8/1/2015
cho hình vuông ABCD có M là trung điểm AB, N thuộc AC sao cho AN=3NC.viết pt cạnh CD biết M(1;2);N(2;-1).làm giúp e với.câu này là đề thi đại học năm 2014 có đáp án của bộ mà e chẳng hiểu cách đó đâu.e chỉ tìm đc cạnh hình vuông là bao nhiêu còn các bước tiếp theo e k biết thế nào.ac có cách khác giải bài này k ạ
codon389 Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
22:27 - 6/1/2015
mún download tài liệu về thi lam s ạk
???????
Đã thích 3 Bình luận 1
LyPham1995 Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
01:18 - 6/1/2015
cho (C) :(x-1)^2 +y^2=20 và đường thẳng d :x-3y+9=0 gọi A,B là hai giao điểm của (C) và d.tìm M thuộc (C) để diện tích tam giác MAB max.làm giúp e với
superclumsy Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
22:09 - 5/1/2015
Cho hình vuông ABCD có M(11/2; 1/2) là trung điểm BC, N là điểm trên CD sao cho CN = 2DN. Biết pt AN là 2x-y-3=0, tìm toạ độ đỉnh A?
satthumaulanhpy Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
19:38 - 5/1/2015
Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy cho đường thẳng d:x-y+4=0 và 2 đường tròn lần lượt (C1):(x-1)^2+(y-1)^2=1,(C2):(x+3)^2+(y-4)^2=4.Tìm điểm M trên đường thẳng d để từ M kẻ được tiếp tuyến MA đến (C1) và tiếp tuyến MB đến (C2) sao cho tam giác AMB cân tại M
hang70798bn Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
17:45 - 5/1/2015
trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ OXY.cho tam giác ABC có AC=2AB.M(1;1)là trung điểm BC.N thuộc cạnh AC sao cho AN=1/3NC.Điểm D thuộc BC sao cho AD đối xứng AM qua tia phân giác goc BAC.đt(DN):3x-2y+8=0.xac định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC,biết C thuộc (d):x+y-7=0
Đã thích 1 Bình luận 1
choemhoibainay Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
22:48 - 4/1/2015
giúp em câu này với,trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 4 điểm A(-6;4);B(-3;-9);C(5;1);I(1;-4). Viết phương trình đường thẳng d đi qua I chia tam giác ABC thành 2 phần có diện tích bằng nhau
hanakim25 Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
18:58 - 4/1/2015
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A( 0;1;3) và đường thẵng d:. Hãy tìm trên d các điểm B,C sao cho tam giác ABC đều
Đã thích 1 Bình luận 1
harrynguyen0 Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
09:09 - 4/1/2015
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC, biết phân giác trong góc A, phân giác
ngoài góc B có phương trình lần lượt là x=2,x+y+7=0 các điểm I(-1/2,1) j(2,1) lần lượt là tâm nội tâm ngoại
tròn ngoại tiếp và nội tiêp tam giác ABC. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C.?
kimhoai97 Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
17:30 - 3/1/2015
Trong mặt phẳng oxy cho hình chữ nhật ABCD có BD: 2x-3y+4=0. Điểm G thuộc BD sao cho DG=4GB, Goi M là điểm đỗi xứng với A qua G, biết hình chiếu vuông góc của M lên các cạnh BC , CD lần lượt là H(10;6), K(13;4). Tìm toạ độ hình chữ nhật
daihocI Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
11:40 - 3/1/2015
Cho hình vuông ABCD có N(1;2) là trung điểm cạnh BC,biết trung tuyến của tam giác AND có pt:5x-y+1=0.tím các đỉnh
daihocI Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
11:38 - 3/1/2015
cho hình vuông ABCD có A(1;1).Gọi M là trung điểm cạnh BC,diểm K(9/5;-3/5) là hình chiếu vuông góc của D lên AM.Tìm tọa độ hình vuông biết hoành độ B bé hơn 2
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10<< · >>


THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Trong nhóm - Toán học

1 tuvantoanhoc
Trả lời 286
Level: 34 - SP: 97
2 vuvanbacpsb
Trả lời 27
Level: 0 - SP: 100
3 altn97
Trả lời 27
Level: 31 - SP: 79
4 taduychung
Trả lời 11
Level: 43 - SP: 80
5 thaoqeen4898
Trả lời 7
Level: 0 - SP: 100
6 namdeptrai1605
Trả lời 7
Level: 0 - SP: 100
7 apolla
Trả lời 6
Level: 6 - SP: 85
8 KenDy256
Trả lời 5
Level: 4 - SP: 50
9 quyettamviy
Trả lời 5
Level: 99 - SP: 85
10 pidol
Trả lời 5
Level: 61 - SP: 86
11 vipbb113
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 100
12 jul97
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 100
13 Lathuchamroi
Trả lời 4
Level: 69 - SP: 62
14 LyPham1995
Trả lời 4
Level: 25 - SP: 89
15 manschaft2014
Trả lời 4
Level: 145 - SP: 88
16 minhphuoc2304
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 57
17 bigzerott
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 100
18 connans2ran
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 100
19 albertanhtuan1997
Trả lời 3
Level: 15 - SP: 63
20 moricuri
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
21 moon97hh1
Trả lời 3
Level: 2 - SP: 59
22 kennyviet10
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
23 hoasinhcoban
Trả lời 3
Level: 21 - SP: 79
24 hoathuytien2112
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
25 trinhdinhdao745
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
26 phanngan255
Trả lời 3
Level: 35 - SP: 79
27 shaylanguyen
Trả lời 3
Level: 15 - SP: 76
28 tathithaovan
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
29 teentop1998
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
30 TheBlackWolf113
Trả lời 2
Level: 15 - SP: 77
31 thumoon91
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
32 tranminhtrung
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
33 tuyetroimuaxuan4
Trả lời 2
Level: 144 - SP: 89
34 hcquynh97
Trả lời 2
Level: 128 - SP: 69
35 huyentrinh
Trả lời 2
Level: 61 - SP: 78
36 kieuthuyphuong1804
Trả lời 2
Level: 10 - SP: 63
37 maiyeua1
Trả lời 2
Level: 14 - SP: 86
38 ellniino
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
39 hocthemtoan2015
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
40 changemymind
Trả lời 2
Level: 61 - SP: 81
41 badaochelsea
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
42 anhsh1998
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
43 013137043
Trả lời 2
Level: 43 - SP: 71
44 amytran99
Trả lời 1
Level: 2 - SP: 100
45 cuong959
Trả lời 1
Level: 32 - SP: 59
46 bomactatca
Trả lời 1
Level: 17 - SP: 64
47 hoihuhoc
Trả lời 1
Level: 18 - SP: 69
48 holychicky
Trả lời 1
Level: 68 - SP: 79
49 hong96moon
Trả lời 1
Level: 164 - SP: 73
50 hongson1432
Trả lời 1
Level: 83 - SP: 77

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 22 - Lô 12A - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.32.99.98.98

Website đang hoạt động thử nghiệm, chờ giấy phép của Bộ thông tin và truyền thông.

® Moon.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.