Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Tiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineHỏi ĐápFCTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiĐã bình luận

quynhpham1990 Vật lý Dòng điện xoay chiều
17:04 - 1/3/2015
Cho đoạn mạch điện xoay chiều AMB, trong đó AM chứa hai phần tử R và C, MB chứa cuộn thuần cảm L có độ tự cảm thay đổi được. Điều chỉnh giá trị của L thì nhận thấy, khi L = L1 thì điện áp giữa hai đầu AM có giá trị hiệu dụng là 160V, uAB trễ pha so với i góc phi1. Khi L = L2 = 4/3 L1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu AM có giá trị 120V, uAB sớm pha hơn i góc phi2 = pi/2 – phi1. Tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu AB.
Đã thích 1 Bình luận 0
nhiuyen97 Vật lý Dòng điện xoay chiều
20:04 - 1/3/2015
khi đặt vào 2 đầu 1 cuộn dây một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng là 120V và tần số 50Hz thì thấy dòng điện chạy qua cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 2A và trễ pha 60 độ so với điện áp 2 đầu mạch.Khi mắc nối tiếp cuộn dây trên với một đoạn mạch điện X rồi đặt vào 2 đầu mạch điện áp xc nhue trên thì thấy, cường độ dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng là 1A và sớm pha 30 độ so với điện áp 2 đầu mạch X.Công suất tiêu thụ trên toàn mạch là:
Đã thích 3 Bình luận 2
quynhpham1990 Vật lý Dòng điện xoay chiều
17:04 - 1/3/2015
Cho đoạn mạch điện xoay chiều AMB, trong đó AM chứa hai phần tử R và C, MB chứa cuộn thuần cảm L có độ tự cảm thay đổi được. Điều chỉnh giá trị của L thì nhận thấy, khi L = L1 thì điện áp giữa hai đầu AM có giá trị hiệu dụng là 160V, uAB trễ pha so với i góc phi1. Khi L = L2 = 4/3 L1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu AM có giá trị 120V, uAB sớm pha hơn i góc phi2 = pi/2 – phi1. Tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu AB.
Đã thích 1 Bình luận 0
ngocchisibaongoc Vật lý Dòng điện xoay chiều
12:02 - 1/3/2015
một mạch điện xc gồm R nt với cuộn dây có điện trở r=10. đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp thì cddđ i chậm pha hơn u π/6 và công suất tỏa nhiệt trên R là 50 W. cường độ hiệu dụng trong mạch là:
doanchunghieu879592 Vật lý Dòng điện xoay chiều
14:45 - 24/2/2015
ai muon hoc chung khoa tong on kien thuc mon vat ly
hoac cac khoa hoc khac thi goi cho minh nhe 01886000533
thuhienbinh Vật lý Dòng điện xoay chiều
19:34 - 22/2/2015
đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi, tần số f =50 Hz vào 2 đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần có L thay đổi được, tụ điện có C =10^-4/pi F. khi L=L1=2/pi H thì i=I1/căn 2 cos(100pi t-pi/12) A. khi L=L2=4/pi thì i=I2/căn2 cos(100pi t-pi/4)A. giá trị của R là
Đã thích 3 Bình luận 1
quangthienak52 Vật lý Dòng điện xoay chiều
15:33 - 21/2/2015
Đặt điện áp u=U\sqrt{2}cos(ωt)V (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R; tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuẩn. Khi ω=ω1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở cực đại.Khi ω=ω2 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ cực đại,Khi ω=ω3 thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại và \frac{1}{ω2}+\frac{1}{2ω3}=\frac{1}{40}.Khi ω=ω4\leq 80rad/s thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch RC ko đổi với mọi giá trị của R.Giá trị ω=ω1 gần với giá trị nào sau đây nhất?
Đã thích 2 Bình luận 0
quangthienak52 Vật lý Dòng điện xoay chiều
11:35 - 15/2/2015
Một mạch điện xoay chiều gồm tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuẩn có độ tự cảm L và một biến trở R mắc nối tiếp. Khi R= 20 ôm thì công suất trên mạch cực đại. Khi R lần lượt bằng 18 ôm , 32 ôm , 22 ôm và 40 ôm thì công suất tiêu thụ trên mạch lần lượt là P1 P2 P3 P4. Trong các giá trị P1, P2, P3, P4 thì giá trị lớn nhất là ?
kyortc Vật lý Dòng điện xoay chiều
14:27 - 14/2/2015
Một mạch điện gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được mắc nối tiếp. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Điều chỉnh L=L1 thì cường độ dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng bằng 2A và lệch pha pi/3 so với điện áp hai đầu mạch. Điều chỉnh L=L2 thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị cực đại bằng
Đã thích 6 Bình luận 2
trinhvancong Vật lý Dòng điện xoay chiều
13:31 - 6/2/2015
Cho mạch điện mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R=100ôm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điện áp xuay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có tần số 50Hz. Khi thay đổi C thì thấy có hai giá trị C1 và 3C1 đêu cho cùng một công suất và các dòng điện vuông pha với nhau. Lấy π2=10. Độ tự cảm L của cuộn dây có giá trị là
hoangtung1509 Vật lý Dòng điện xoay chiều
10:44 - 6/2/2015
Công suất hao phí dọc đường dây tải có điện áp 500kV, khi truyền đi một công suất điện 12000kW theo một đường dây có điện trở 10 là bao nhiêu?
dinhquang1996ht Vật lý Dòng điện xoay chiều
22:15 - 4/2/2015
cho em hỏi quy ước chiều quay của các đại lượng trong DDXC có giống vs dddh ko và nó có phải là quay theo chiều ngược kim đồng hồ ko ạ.ví dụ nhưu khi cho U sớm pha hơn i góc 45 thì U củng sớm pha hơn UR góc 45.em vẻ 2 đường tròn đồng tâm và trên đường tròn thì U nằm dưới UR đúng ko ạ.em cảm ơn
lanvadiep Vật lý Dòng điện xoay chiều
15:48 - 4/2/2015
Gọi U1 và U2 là hai hiệu điện thế tương ứng giữa hai đầu cuộn (R1,L1) và (R2,L2) điều kiện để U=U1+U2
deplehehe Vật lý Dòng điện xoay chiều
05:51 - 3/2/2015
Mạch R, L, C nối tiếp, L thuần cảm, , f thay đổi, khi f1=f0, UC=U; f2=f0+50, UL=U, và khi đó . f0=?
Đã thích 5 Bình luận 0
baopro200296 Vật lý Dòng điện xoay chiều
20:23 - 2/2/2015
đặt điện áp xoay chiều u= Ucan2coswt(v) vào 2 đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp(cuộn dây cảm thuần). khi nối tắt tụ C thì điện áp hiệu dụng trên điện trở R tăng can2 lần so với dòng điện trong 2 trường hợp này vuông pha với nhau.Hệ số công suất của đoạn mạch ban đầu bằng
HoLyChicKy Vật lý Dòng điện xoay chiều
18:05 - 1/2/2015
Giải chi tiết cho em vs T_T e chưa hiểu dạng này lắm =(
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng bằng 60V vào hai đầu đoạn mạch R,L,C nối tiếp thì cđdđ qua mạch (A). Nếu ngắt bỏ tụ C thì cđdđ qua mạch bằng (A).Điện áp hai đầu mạch là:
nhatboy20 Vật lý Dòng điện xoay chiều
21:16 - 31/1/2015
Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, gọi M là điểm nằm giữa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện C. Đặt vào hai đầu AB một điện xoay chiều có biểu thức u=Ucos(wt) thì thấy điện áp UAM và UAB vuông pha với nhau. Khi tăng tần số lên 2 lần thì UMB thay đổi như thế nào?
HoLyChicKy Vật lý Dòng điện xoay chiều
18:52 - 30/1/2015
Mạch R,L,C mắc nối tiếp theo thứ tự, R là biến trở. Đặt vào 2 đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Khi điều chỉnh biến trở đến giá trị R1 thì UR1=60V, UL1=100V, UC1=180V. Khi điều chỉnh biến trở đến giá trị R2 thì UR2=50V. Khi đó UL2 có giá trị là bao nhiêu?
Đã thích 2 Bình luận 1
chu0tdien Vật lý Dòng điện xoay chiều
22:47 - 25/1/2015
1)đặt điện áp u=U cos(2\pi ft) vào 2 đầu 1 đoạn mạch RLC mắc nối tiếp,C đổi.Thay đổi C đến khi công suất mạch đạt CĐ thì thấy điện áp hiệu dụng giữa 2 bản tụ là 2U.ddienj áp hiệu dụng giữa 2 cuộn thuần là??/
2)đặt điện áp xc U=200V và f k đổi vào 2 đầu A,B của đm theo thứ tự biến trở R,cuộn thuần L và tụ có C đổi.N là điểm nối giữa L và C,vs C=C1 thì u hiệu dụng giữa 2 đầu biến trở R k đổi và # 0 khi thay đổi giá trị R.vs C=0,5C1 thì u hiệu dụng giữa A và N là?
alberteinstein96 Vật lý Dòng điện xoay chiều
01:55 - 23/1/2015
Cho mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm các phần tử điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L , tụ C . Mạch chỉ có f thay đổi được. Khi w = w1 = 100pi thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm cực đại . Khi w= w' =2( w1) thì điện áp 2 đầu tụ cực đại. Biết rằng khi w = w1 thì : Zl( cảm kháng) + 3Zc = 400 ôm. Tính L
samsung2015 Vật lý Dòng điện xoay chiều
01:48 - 23/1/2015
Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào 2 đầu đoạn mạch gồm : cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện . Mắc vôn kế vào 2 đầu cuộn dây. Nếu nối tắt tụ điện thì số chỉ vôn kế tăng gấp 3 lần và cường độ dòng điện tức thời trong 2 trường hợp vuông pha nhau . Hệ số công suất mạch điện lúc đầu là ?
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10<< · >>


THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Trong nhóm - Vật lý

1 hauluu
Trả lời 5
Level: 0 - SP: 100
2 lqv111996
Trả lời 2
Level: 38 - SP: 82
3 quynhpham1990
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
4 blackrosei
Trả lời 1
Level: 78 - SP: 73
5 thuylinh411
Trả lời 0
Level: 32 - SP: 45
6 tkmtkm1997
Trả lời 0
Level: 51 - SP: 69
7 trantuananhks1997
Trả lời 0
Level: 28 - SP: 47
8 ttpro1999
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
9 ngocchisibaongoc
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
10 nhiuyen97
Trả lời 0
Level: 2 - SP: 100

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 22 - Lô 12A - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.32.99.98.98