Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Khóa 2016Tiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineHỏi ĐápTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiĐã bình luận

greenstar1708 Vật lý Sóng cơ và sóng âm
13:34 - 26/4/2015
Sóng dừng trên một sợi dây dàn hồi căng ngang. Trên dây A là nút sóng, B là bụng sóng gần A nhất, C là một điểm trên dây trong khoảng AB thỏa mãn AB = 4AC Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là
p2408198 Vật lý Dòng điện xoay chiều
18:51 - 24/4/2015
mọi người cho e hỏi
muốn tính công suất P của mạch xoay chiều thì khi nào dùng ct I^2R , UIcos(phi),U^2R/Z^2,...
soluuhuong Vật lý Dòng điện xoay chiều
22:52 - 20/4/2015
đặt vào 2 đầu mạch điện áp xc u=u căn 2 cos(2 pi f t) với f thay đổi được và u tỉ lệ với f vào 2 đầu mạch AB gồm AM có R nt C và MB có L.biết CR^2<2L và khi f=60hz hoặc f=90 hz thì cường độ dòng diệu dụng trong mạch như nhau và khi f=30 hx hoặc f=120 hz thì điện áp hiệu dụng 2 đầu C cùng giá trị.khi f=f1 thì điện áp hiệu dụng MB lệch pha 135độ so với điện áp 2 đầu AM.Tính f1
MỌI NGƯỜI GIÚP EM vS 2 ĐIỂM CUỐI kÌ CỦA EM
Đã thích 2 Bình luận 0
nhannhot195 Vật lý Dòng điện xoay chiều
12:30 - 19/4/2015
\existshttp://moon.vn/latex/tontai.gif
Đã thích 2 Bình luận 0
smilegirl Vật lý Dòng điện xoay chiều
02:18 - 16/4/2015
đoạn mạch xoay chiều AB có RLC nối tiếp R=60 ôm, cuộn dây thuần cảm L=0,2/pi và tụ điện C=1000/4pi micro fara. tần số dòng điện 50hz. tại thời điểm t hiệu điện thế tức thời hai đầu cuộn dây và hai đầu đoạn mạch có giá trị lần lượt là ul=20 v, u=40v. dòng điện tức thời trong mạch có giá trị cực đại I0 là
Đã thích 2 Bình luận 1
nguyentrucquan Vật lý Dòng điện xoay chiều
09:50 - 14/4/2015
Câu 49: Đặt điện áp u = 400cos100πt(V ) vào đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R=50 Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện qua đoạn mạch là 2A. Ở thời điểm t điên áp tức thời uAB =400V thì ở thời điểm t + s cường độ dòng tức thời qua đoạn mạch bằng 0 và đang giảm. Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch X
minhexo Vật lý Dòng điện xoay chiều
06:46 - 14/4/2015
đặt điện áp u=120căn2.cospi.f.t(V) f thay đổi đc vào hai đầu mạch R, L mắc nối tiếp vs CR^2 <2L .khi f=f1 thì Uc max. khi f=f2=f1.căn2 thì UR max. khi f=f3 thì UL max. tìm UL max
01697518858 Vật lý Dòng điện xoay chiều
23:09 - 13/4/2015
phát biểu nào sau đây đúng với cuộn cảm thuần?
ANH4896 Vật lý Dòng điện xoay chiều
09:56 - 12/4/2015
Đặt điện áp xoay chiều 120V- 50Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R= 50 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Điện áp hiệu dụng giữa giữa hai bản tụ điện là 96V. Giá rị của C là:
thangtlhp Vật lý Dòng điện xoay chiều
07:34 - 12/4/2015
Bài toán cho i biến thiên theo hàm cốt bình phương rồi bắt tính cường độ dòng hiệu dụng thì làm như thế nào ạ?
doannghi292 Vật lý Dòng điện xoay chiều
21:51 - 10/4/2015
Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Biết L = CR 2 / 4. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp
xoay chiều có tần số góc thay đổi được. Đoạn mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số góc
ω = 100 rad/s1 và ω = 400 rad/s.2 Hệ số công suất với hai tần số góc trên của đoạn mạch bằng
luvvasphe Vật lý Dòng điện xoay chiều
18:18 - 7/4/2015
Một đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuầncó độ tự cảm L, điện trở thuần R1 = 100 Ω, tụ điện có
điện dung C và điện trở thuần R2 =100 Ω mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa R1
và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp u = 200 cosωt (V). Khi mắc ampe kế có điện trở
rất nhỏ vào hai đầu đoạn mạch MB thì ampe kế chỉ 1A. Khi thay ampe kế bằng một vôn kế có điện trở
rất lớn thì hệ số công suất của đoạn mạch AB cực đại. Số chỉ của vôn kế khi đó là.
quoctoandongchua Vật lý Dòng điện xoay chiều
21:34 - 5/4/2015
đặt điện áp u=Uocos100pi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM,MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần 100căn3 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung (10^-4)/2pi .Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM lệch pha pi/3 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB. giá trị của L bằng?
emapear Vật lý Dòng điện xoay chiều
15:54 - 4/4/2015
Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 90%. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây và không vượt quá 20%. Nếu công suất sử dụng điện của khu dân cư này tăng 20% và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là
(Đề thi thử đại học của Bộ)
Đã thích 1 Bình luận 1
DuyenTato Vật lý Dòng điện xoay chiều
22:53 - 3/4/2015
một động cơ không đồng bộ ba pha mắc hình sao vào mạng điện xoay chiều ba pha, có điện áp dây 380V. Động cơ có công suât 10kW, hệ số công suất 0,8. Cường độ dòng điện hiệu dụng đi qua mỗi cuộn dây có giá trị bao nhiêu?
doannghi292 Vật lý Dòng điện xoay chiều
11:13 - 3/4/2015
Trong giờ thực hành, một học sinh mắc đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 40 Ω, tụ điện có
điện dung C thay đổi được và cuộn dây có độ tự cảm L nối tiếp nhau theo đúng thứ tự trên. Gọi M là
điểm nối giữa điện trở thuần và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị
hiệu dụng 200V và tần số 50 Hz. Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị Cm thì điện áp hiệu
dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng 75 V. Điện trở thuần của cuộn dây là
nguyenducst Vật lý Dòng điện xoay chiều
09:27 - 1/4/2015
Đặt điện áp vào 2 đầu mạch RLC nối tiếp theo đúng thứ tự có C thay đổi sao cho ;đồng thời khi dùng 2 vôn kế có điện trở rất lớn mắc vào 2 đầu RL và C thì biểu thức điện áp lần lượt là ; .Tổng số chỉ của 2 vôn kế lớn nhất bằng
matmatdiendien Vật lý Dòng điện xoay chiều
09:55 - 30/3/2015
đặt điện áp u=120 căn2cos(100pit) vào 2 đầu AB biết r=100,L=căn3/pi, điện trở thuần R mắc nối tiếp C theo đúng thứ tự, gọi M là điểm nối giữa cuộn dây và điện trở R. biết điện áp hiệu dụng Umb=60v, điện áp tức thời uMB trễ pha pi/3 so với uAB .tính công suất tiêu thụ
GIÚP MÌNH VỚI <3
myhao13 Vật lý Dòng điện xoay chiều
14:29 - 28/3/2015
trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, ở nơi tiêu thụ không dùng máy hạ thế. coi điện áp truyền đi và cường độ dòng điện trên dây tải là cùng pha và ban đầu độ giảm điện áp trên đường dây bằng 15% điện áp của tải tiêu thụ. để giảm công suất hao phí trên đường dây 100 lần nhưng vẫn đảm bảo công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi thì phải tăng điện áp hiệu dụng ở nơi truyền lên:
onthili Vật lý Dòng điện xoay chiều
14:37 - 26/3/2015
Cho mình hỏi khi thay đổi để UC max thì URL và UAB có quan hệ gì k?
lovemath97 Vật lý Dòng điện xoay chiều
12:55 - 26/3/2015
Đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm với thay đổi được. Biết 2L>R^2.C. Khi ==80 hoặc ==160 thì điện áp hai đầu điện trở R = nhau. Khi = hoặc =+ 7,59 thì điện áp hai đầu cuộn dây bằng nhau và bằng . Để điện áp hai đầu cuộn dây cực đại thì omega gần =
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10<< · >>


THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Trong nhóm - Vật lý

1 hauluu
Trả lời 77
Level: 0 - SP: 100
2 quangdung97
Trả lời 11
Level: 0 - SP: 100
3 trkhanh
Trả lời 6
Level: 0 - SP: 100
4 bigzerott
Trả lời 5
Level: 15 - SP: 100
5 nsndnam
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
6 nhannhot195
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
7 maivanluc1597
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
8 luukien09
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
9 lecongcanh
Trả lời 2
Level: 1 - SP: 85
10 hieuthinh123
Trả lời 2
Level: 6 - SP: 58
11 satantieutu
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
12 smilegirl
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 63
13 Riolion1197614
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
14 ssphuongnamss
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
15 trucuumui
Trả lời 1
Level: 1 - SP: 100
16 thanhkiet243
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
17 trinhpham2196
Trả lời 1
Level: 9 - SP: 78
18 caodachai
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
19 colennhenhenhe
Trả lời 1
Level: 6 - SP: 75
20 01672480116
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
21 AnhVu123
Trả lời 1
Level: 122 - SP: 83
22 danchuhy
Trả lời 1
Level: 11 - SP: 82
23 doancuteovip
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
24 doannghi292
Trả lời 1
Level: 8 - SP: 49
25 dothithao
Trả lời 1
Level: 12 - SP: 77
26 matmatdiendien
Trả lời 1
Level: 3 - SP: 60
27 nguyendinhman
Trả lời 1
Level: 4 - SP: 60
28 nguyenngocluong9297
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
29 nguyenoanh8892
Trả lời 1
Level: 79 - SP: 53
30 nguyentrucquan
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 91
31 p2408198
Trả lời 1
Level: 21 - SP: 81
32 phamthuhong97
Trả lời 0
Level: 9 - SP: 66
33 phongstst
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
34 pjmpjm
Trả lời 0
Level: 121 - SP: 69
35 proton811
Trả lời 0
Level: 30 - SP: 80
36 quoctoandongchua
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
37 QuyenBlue
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 36
38 quyenoppa
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
39 qwerty3293
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
40 nguyenducst
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
41 nhimcon290697
Trả lời 0
Level: 2 - SP: 83
42 nhitrinh
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
43 nickchung
Trả lời 0
Level: 68 - SP: 84
44 niemkyo2015
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
45 mennguyen05071998
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
46 meteora
Trả lời 0
Level: 57 - SP: 73
47 mineko
Trả lời 0
Level: 10 - SP: 89
48 minhexo
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
49 myhao13
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
50 ngondoichong1343
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 22 - Lô 12A - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.32.99.98.98