Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Mod | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Khóa 2015Tiếng AnhToán họcVật lýHóa họcSinh họcKhóa CSKTThi onlineHọc phíTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiTrả lờiLưu

0 Exp
Mọi người giải giúp t bài này với:
Đặt điện áp u=U0cos(100πt+π/6)(V) vào 2 đầu một tụ điện có điện dung 2.10-4/π (F). Ở thời điểm điện áp giữa 2 đầu tụ là 150V thì cường độ dòng điện trong mạch la 4A. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là:
Trong Vật lý - Câu hỏi của anhdaynekem - Gửi lúc 11/04/2014 05:13 - Trả lời 0
0 Exp
Cho đoạn mạch AB theo thứ tự gồm điện trở R ,tụ điện C và cuộn dây có điện trở thuần r=R độ từ cảm l.Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u=Ucoswt(V),trong đó ư thay đổi.khi w=w1 thì điện áp của cuộn dây sớm pha hơn điện áp toàn mạch AB một góc a1 và có giá trị hiệu dung U1.khi w=w2 thì các giá trị tương ứng nói trên là a2 và U2.biết a1+a2=900 và 3U1=4U2.Tìm hệ số của đoạn mạch khi w=w1
Trong Vật lý - Câu hỏi của pvhpvh94 - Gửi lúc 01/04/2014 07:45 - Trả lời 0
0 Exp
Mắc một cuộn cảm thuần và 1 tụ điện mắc song song rồi mắc vào điện áp xoay chiều thì dung kháng gấp đôi cảm kháng. Nếu cường độ dòng ddienj qua tụ điện có i=2coswt thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có biểu thức?
Giúp mình với!
Trong Vật lý - Câu hỏi của tuan3076vn - Gửi lúc 25/03/2014 11:16 - Trả lời 1
0 Exp
Mắc một cuộn cảm thuần và 1 tụ điện mắc song song rồi mắc vào điện áp xoay chiều thì dung kháng gấp đôi cảm kháng. Nếu cường độ dòng ddienj qua tụ điện có i=2coswt thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có biểu thức?
Giúp mình với!
Trong Vật lý - Câu hỏi của tuan3076vn - Gửi lúc 22/03/2014 12:18 - Trả lời 0
0 Exp
Bài 1: Tụ điện C1 và C2 có cùng điện dung 1000µF , C1 được tích điện đến 10V và C2 được tích điện 5V. Sau đó C1 và C2 đồng thời phóng điện . C1 phóng qua điện trở 100Ω còn C2 phóng qua điện trở 500Ω . Tại thời điểm nào điện áp trên C1 và C2 bằng nhau
Trong Vật lý - Câu hỏi của alonewolft - Gửi lúc 17/03/2014 09:13 - Trả lời 0
0 Exp
Mạch điện R, L, C mắc nối tiếp trong đó cuộn dây thuần cảm, có độtựcảm thay đổi được. Đặt điện
áp xoay chiều 2 os100 t(V) u U c π = vào hai đầu đoạn mạch và thay đổi độtựcảm của cuộn dây. Khi
1
1
L L H
π
= = thì u sớm pha
4
π
so với i. Khi
2
1
2
L L H
π
= = thì U
L
đạt cực đại và bằng 200V. Điện áp hiệu
dụng hai đầu đoạn mạch là:
Trong Vật lý - Câu hỏi của mrsunknight - Gửi lúc 13/03/2014 11:54 - Trả lời 0
0 Exp
Đặt một điện áp xoay chiều UAB=Uo.Cos(100pi.t) vào 2 đầu đoạn mạch nối tiếp AM chứa cuộn dây thuần cảm L= (2.căn3)/pi (H), MB chứa R=100 ôm và tụ C = 100/(căn3.pi) (MicroFara). Tại thời điểm t, UAB=Uo/2 thì cường độ dòng i=(căn3)/2 (A). Ở thời điểm t+1/200 (s) điện áp tức thời giữa 2 đầu đoạn mạch MB có giá trị
PS: Mình tính ra 150 V
Trong Vật lý - Câu hỏi của kaolin - Gửi lúc 01/03/2014 11:41 - Trả lời 0
0 Exp
Người ta truyền tải điện năng tới một nơi tiêu thụ X bằng một đường dây một pha có điện trở bẳng 20Ω và độ tự cảm √3/5Π H. Điện áp đưa lên hai đầu đường dây có giá trị hiệu dụng bẳng 5 kV và tần số f = 50 Hz. Biết điện áp tới nơi tiêu thụ bằng 4,8 kV , hệ số công suất của toàn mạch truyền tải bằng 1 và công suất hao phí không vượt quá 10%. Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải ?
Trong Vật lý - Câu hỏi của quocdat96x - Gửi lúc 16/02/2014 10:49 - Trả lời 0
0 Exp
Cho mình hỏi là đề thi thử đại học online có chữa bài mình làm không vậy???
Trong Vật lý - Câu hỏi của huylinhhg - Gửi lúc 27/12/2013 01:37 - Trả lời 3
0 Exp
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V,tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 20 ôm..mắc nối tiếp với đoạn mạch X..Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là 2A..Tại thời điểm t1 ,Điện áp tức thời giữa 2 đầu AB có giá trị 2000V và đang tăng,Tại thời điểm t2=t1+1/600 (s) cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch bằng 2A và đang giảm .Công suất tiêu thụ điện của Đoạn là
Trong Vật lý - Câu hỏi của unlike - Gửi lúc 26/12/2013 02:47 - Trả lời 0
0 Exp
cho mach RLC nt gom R, CUON DAY(L,r)va tu C. khi u=65can2cos(Wt)thi UR=Uday=13V va Uc=65V, Pmach=25W. tinh hê số công suat cua mach điên?
Trong Vật lý - Câu hỏi của hotboyprobyt - Gửi lúc 24/12/2013 08:4 - Trả lời 0
0 Exp
cho doan mach AB gom am noi tiep MB.Doan Am co dien tro R noi tiep voi tu dien C,doan MB co cuong cam co do tu cam L dien tro r.biet R=r=Can(L/C)
UAM=2UMB ting cosphi
tinh tinh ra2/can 5 khong biet sai o dau ai chi minh vs
Trong Vật lý - Câu hỏi của cssAA - Gửi lúc 01/12/2013 04:59 - Trả lời 4
0 Exp
Giải giúp mình với : cho mạch điện xoay chiều RLC ,mắc nối tiếp , R thay đổi được . Điều chỉnh R=Ro thì công suất tỏa nhiệt trên R max và điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở khi đó bằng 45V . khi điều chỉnh R=2Ro thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng bao nhiêu?
Trong Vật lý - Câu hỏi của ngochuy88 - Gửi lúc 30/11/2013 02:57 - Trả lời 1
0 Exp
Mạch điện RLC như hình vẽ đặt dưới điện áp xoay chiều ổn định. Khi K ngắt, điện áp hai đầu mạch trễ pha 450 so với cường độ dòng điện qua mạch. Tỉ số công suất tỏa nhiệt trên mạch trước và sau khi đóng khóa K bằng 2. Cảm kháng ZL có giá trị bằng mấy lần điện trở thuần R?
Trong Vật lý - Câu hỏi của embimattrym1996 - Gửi lúc 10/11/2013 09:28 - Trả lời 0
0 Exp
Đặt điện áp xoay chiều u=Uocos2pi*f*t (v) với uo không đổi f thay đổi được
vào hai đầu một đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C khi tần số = 20Hz thì công suất của mạch =32W . Khi f= 60Hz thì công suất của mạch bằng ?
Trong Vật lý - Câu hỏi của socola124 - Gửi lúc 02/11/2013 04:14 - Trả lời 0
0 Exp
cho doan mach RLC nt, ko nhanh co u=100can2.cos100pit. c= 10^-4/pi,, R=100. R thay doi. gia tri do tu cam cua cuon day la bao nhieu de Urc khong doi?
Trong Vật lý - Câu hỏi của hotboyprobyt - Gửi lúc 27/10/2013 09:24 - Trả lời 1
0 Exp
Có ai muốn làm DĐXC ....
Cho đoạn mạch AB gồm đoạn AM nối tiếp vs MB , đoạn AM gồm R nối tiếp vs tụ C và MB có cuộn cảm L và điện trở r . Đặt vào 2 đầu AB một điện áp xoay chiều có biểu thức u=U\sqrt[2]{2}coswt (V) . Biết R=r=\sqrt[2]{L/C}
điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB lớn gấp \sqrt[2]{3}lần điện áp hiệu dụng hai đầu AM . Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị là:
Trong Vật lý - Câu hỏi của binhminhhdnv - Gửi lúc 15/08/2013 03:30 - Trả lời 0
0 Exp
một vạt dao động diều hòa theo phương trình x=5cos(2\prod_{i=1}^{n}t) .nếu thời điễm nào đó vật có li độ x=3 và đang chuyễn động theo chiều dương thì sao đó 0.25s vật có li độ ?
Trong Vật lý - Câu hỏi của sukem2512 - Gửi lúc 05/08/2013 02:6 - Trả lời 0
0 Exp
Cho mạch RLC có L và C thay đổi được. Điện áp 2 đầu đoạn mạch (V). R=200 ôm. Cho L thay đổi tời L1 sau đó cho C thay đổi tới C1= thì điện áp hiệu dụng giữa áp hiệu dụng giữa 2 đầu tụ C đạt giá trị cực đại. Giá trị L1 và Ucmax là
Trong Vật lý - Câu hỏi của thebao96moon - Gửi lúc 31/07/2013 10:45 - Trả lời 0
0 Exp
Cho mình hỏi mảng điện xoay chiều có cần học mạch song song để thi đại học ko?
Ông anh mình cho 1 cuốn sách điện khá hay nhưng đa số là mạch song song
Trong Vật lý - Câu hỏi của duyquang6 - Gửi lúc 26/07/2013 05:33 - Trả lời 3
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10<< · >>


Người trả lời nhiều nhất trong nhóm Hóa học
1 HaiYen12H 3
2 Lehuy2411 1
3 ft13896 1
4 tranxuanduong2 1
5 pnt1996 0
6 pvhpvh94 0
7 sauluoisuoilau 0
8 tranphuongnam 0
9 hotboyprobyt 0
10 angelsmile2202 0
© Copyright 1997-2013 Moon.vn.

® Moon.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.