Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Tiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineHỏi ĐápFCTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiĐã bình luận

rongden_167 Hoá Học Hóa học
23:48 - 21/12/2014
[ID = 116595]Hòa tan hết 2,72 gam hỗn hợp X gồm FeS2, FeS, Fe, CuS và Cu trong 500 ml dung dịch HNO3 1M, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và 0,07 mol một chất khí thoát ra. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 4,66 gam kết tủa. Mặt khác, dung dịch Y có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Biết trong các quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của N+5 là NO. Giá trị của m là
lantohehevip Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
05:09 - 17/3/2013
Amin X chứa vòng benzen và có công thức phân tử C8H11N. X tác dụng với HNO2 ở nhiệt độ thường giải phóng khí nitơ. Mặt khác, nếu cho X tác dụng với nước brom thì thu được chất kết tủa có công thức C8H10NBr3. Số công thức cấu tạo của X là:
Ai viết số đồng phân cho mình với
thuas Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
09:17 - 10/3/2013
. Hỗn hợp M gồm 2 axit cacboxylic đều no, mạch hở A, B (B hơn A một nhóm chức). Hóa hơi hoàn toàn m gam M thu được thể tích hơi bằng thể tích của 7 gam nitơ đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Nếu cho m gam M tác dụng với Na dư thu được 4,48 lít H2 (đktc). Khi đốt cháy hoàn toàn m gam M thu được 28,6g CO2. Công thức phân tử của A và B là:
A. C2H4O2 và C3H4O4. B. CH2O2 và C3H4O4 . C. C2H4O2 và C4H6O4 D. CH2O2 và C4H6O2.
Câu 58. Hòa tan hết 4 gam hỗn hợp A gồm Fe và 1 oxit sắt trong dd axit HCl dư thu được dd X. Sục khí Cl2 cho đến dư vào X thu được dd Y chứa 9,75 gam muối tan. Nếu cho 4 gam A tác dụng với dd HNO3 loãng dư, thu được V lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của V là
A. 0,747 B. 0,896 C. 1,120 D. 0,726
lyly2210 Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
06:20 - 9/3/2013
lực bazo được sap xep theo chiều tăng dần như sau
MONG CÁC BAN GIAI THIK KĨ GIÙM.THANKS NHIEU
thiensu114 Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
22:12 - 28/2/2013
Lấy 15,66 gam amin bậc 1,đơn chức,mạch hở X trộn với 168 lít không khí (dkc).Bật tia lửa điện dể đốt cháy hoàn toàn X,hỗn hợp sau phản ứng được đưa về O0C,1atm để ngưng tụ hết hơi nước thì có thể tích là 156,912 lít. Số công thức cấu tạo của X là
mlinh2611 Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
05:25 - 20/2/2013
thuỷ phân hoàn toàn 143,5 gam hỗn hợp gồm 2 tetrapeptit thu được 159,74 gam hỗn hợp X gồm các aminoaxit đều chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH. cho toàn bộ X tác dụng với dd HCl dư, sau đó cô cạn dung dịch thì nhận được m gam muối khan. khối lượng nước phản ứng và giá trị m lần lượt là:
giải chi tiết hộ t với :D
mlinh2611 Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
19:56 - 19/2/2013
ai có cách nào giải nhanh bài này k? giải hộ t bài này với:D
thanks trước:D:D:D:D:D:D:D:D:D
X là 1 α-aminoaxit no chứa 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2. từ m gam X điều chế được m1 gam đipeptit. từ 2m gam X điều chế được m2 gam tripeptit. Đốt cháy m1 gam đipeptit thu được 0,3 mol nước. đốt cháy m2 gam tripeptit thu được 0,55 mol H2O. giá trị của m là?
Đ/A là A
heculpiov Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
20:58 - 18/2/2013
X gồm 2 amino axit A và B tổng số mol 0,1 mol,chứa tối đa 2 nhóm -COOH. Cho 0,1 mol X td với 112ml dd 0,5M. Sau phản ứng phải dùng 12ml dd NaOH 1M để trung hòa ax dư. 1/2 X td vừa đủ với 50ml dd 0,6M ,cô cạn thu được 8,52g muối. Đốt cháy hoàn toàn 1/4 X và cho sp qua nước vôi dư thu được 6,5g kết tủa. A có số ntử C nhỏ hơn B. %m A, B
sieugahh Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
12:31 - 16/2/2013
Este X là C2H5OOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOC2H5 Đun nóng 0,1 mol X với 0,3 mol NaOH thu được 0,1 mol muối, 0,1 mol NaOH dư, 0,2 mol rượu. Tổng kl là 32,3 gam(G) Cho toàn bộ G vào HCl dư, đem cô cạn cẩn thận thu được chất rắn E có kl là
e tính ra 41,5 gam @@
sieugahh Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
05:01 - 9/2/2013
X là este được tạo bởi axit glutamic và một ancol bậc nhất. Mx=189 CTCT thu gọn của X là
sieugahh Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
03:01 - 7/2/2013
X là chất hữu cơ có dạng ROOC-(CH2)n-CH(NH2)-COOR. Đun 0,1 mol X trong 0,3 mol NaOH, sau phản ứng thu được 9,2 gam rượu và dd Y, cô cạn Y thu được chất rắn Z có kl 23,1 gam. Xác định n. Tks!
dangkhoa6 Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
20:40 - 30/1/2013
Cho 0,11 mol Chất X ( C2H8O3N2 , M=108) tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH đung nóng thu được chất khí làm xanh quỳ tím ẩm và dung dịch Y. Cô cạn dd Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị m?
tienphuoc3131 Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
15:41 - 26/1/2013
Câu 2: Cho Cacbon (C) lần lượt tác dụng với H2, Al, H2O, CuO, HNO3 đặc, H2SO4 đặc, KClO3, CO2 ở điều kiện thích hợp. Số phản ứng mà trong đó C đóng vai trò là chất khử?
A. 5 B. 6 C. 7 D. 4

sao mình đếm hòai cũng có 4. không biết C + Al , H2O, KCLO3 ra gì nhỉ
thocon_1411 Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
16:47 - 15/1/2013
trợ giúp gấp
độ mạnh tính bazo tăng dần là
1/ trên lý thuyết (CH3)3N>(CH3)2NH>CH3NH2>NH3
2/ trên thực tế (CH3)2NH>CH3NH2>(CH3)3N>NH3

vaaty thì k hhi đánh đáp án chọn cái nào
tranquanghoc456 Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
13:23 - 28/12/2012
300 gam chat be'o X gom : triolein ; tripanmitin ; tristearic ta'c dung vua du vo"i dug dich co' 11,43 (g) I2 . Chi? so iot cua? X la bao nhieu ?
Giai chi tiet giup minh voi, xin cam on
hovanduong12 Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
21:47 - 25/12/2012
muoi RCOONH4 tac dung voi naoh,hcl va luong tinh.
muoi RCOONH3R' ko luong tinh nhung tac dung voi naoh va hcl.
amino axit luong tinh .
este :H2NRCOOR' T/D voi naoh,hcl nhung ko luong tinh. đúng ko mọi người,phần này cứ lung tung xèn cả lên.
lynganha Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
18:58 - 18/12/2012
Trung hòa hh chứa a mol amin A và a mol B đều bậc 1 cần 500ml dd hh gồm HCl 2a M và H2SO4 2a M. Hai amin có công thức lần lượt có thể là
ngochuybmt Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
21:42 - 17/12/2012
Cho mình hỏi amin bậc II và III có phản ứng với HNO2 không và nếu có dấu hiệu là gì, các bạn ghi dùm mình phương trình tổng quát nếu có
QUETRAM253 Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
23:24 - 8/12/2012
Đun nóng 10 gam một loại chất béo trung tính với dd chứa 2 gam NaOH, khi phản ứng xảy ra xong phải dùng thêm 15ml HCl 1M để trung hòa NaOH dư. Tính khối lượng xà phòng chứa 82% muối natri thu được từ 100kg chất béo trên.
thaokt Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
21:03 - 8/12/2012
khi thuy phan khong hoan toan mot peptit A co khoi luong phan tu 293 thu duoc 2 peptit B va C.0,472g peptit B phan ung vua du voi 18ml dd HCl 0,222M khi dun nong va 0,666g peptit C phan ung vua du voi 14,7 ml dd NaOH 1,6% (khoi luong rieng 1,022g/ml) khi dun nong. xac dinh cong thuc cau tao va goi ten A,biet khi thuy phan hoan toan A thu duoc hon hop 3 amino axit la glyxin, alanin, va phenylalanin
congtien9999 Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
23:34 - 4/12/2012
hhx gom propyamjn,djetyamjn and glyxjn.lay m gam X t/d vua du voj 0.5mol HCL .cung m gam x khj t/d voj axjt njtro du thu dc 4,48l khj N2 .phan tram so mol cua djetyamjn trong x la?
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10<< · >>


THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Trong nhóm - Hóa học

1 bigzerott
Trả lời 14
Level: 0 - SP: 100
2 lonngu
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 100
3 dinhquangt321
Trả lời 3
Level: 14 - SP: 79
4 COEUS
Trả lời 2
Level: 129 - SP: 85
5 phalun1
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
6 rongden_167
Trả lời 2
Level: 169 - SP: 81
7 nuttert
Trả lời 2
Level: 1 - SP: 88
8 ongmat971t5k
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
9 nguyenthanh0301
Trả lời 1
Level: 7 - SP: 74
10 nguyenthithuy89
Trả lời 1
Level: 44 - SP: 40
11 nhatanhdepgai
Trả lời 1
Level: 167 - SP: 82
12 nhatlk
Trả lời 1
Level: 16 - SP: 80
13 nnmy946
Trả lời 1
Level: 12 - SP: 83
14 sieuthuoc
Trả lời 1
Level: 147 - SP: 82
15 superhero2
Trả lời 1
Level: 47 - SP: 83
16 Phankhanhtrinh
Trả lời 1
Level: 131 - SP: 89
17 potenhal
Trả lời 1
Level: 103 - SP: 80
18 Thanhphu97
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
19 traixuquangtk
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 80
20 truongvanson3
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
21 ttlam1997vn
Trả lời 1
Level: 108 - SP: 89
22 tungnl
Trả lời 1
Level: 18 - SP: 76
23 tyteotop
Trả lời 1
Level: 74 - SP: 83
24 unitedkingdom996
Trả lời 1
Level: 7 - SP: 74
25 vy000
Trả lời 1
Level: 204 - SP: 91
26 yhanoi96
Trả lời 1
Level: 96 - SP: 82
27 thecuong213
Trả lời 1
Level: 215 - SP: 90
28 thuy456
Trả lời 1
Level: 100 - SP: 84
29 caothihainghi1997
Trả lời 1
Level: 136 - SP: 87
30 crt9988177
Trả lời 1
Level: 2 - SP: 80
31 0965154762
Trả lời 1
Level: 108 - SP: 83
32 1102ducthang
Trả lời 1
Level: 21 - SP: 82
33 12a8k68pdpht
Trả lời 1
Level: 49 - SP: 64
34 dinhxuanphuc
Trả lời 1
Level: 76 - SP: 80
35 duyhienfanbarca
Trả lời 1
Level: 104 - SP: 85
36 haixom18041997
Trả lời 1
Level: 150 - SP: 85
37 heryngo
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
38 hoangnamhai
Trả lời 1
Level: 118 - SP: 91
39 lanhlungbhbh
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
40 leanhht
Trả lời 1
Level: 23 - SP: 64
41 linhsakura
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
42 longlevan
Trả lời 1
Level: 16 - SP: 74
43 luyenthiyduoc1
Trả lời 1
Level: 22 - SP: 83
44 meoluoililom
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
45 Mooner97_4810
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
46 MtpChiDan
Trả lời 1
Level: 85 - SP: 79
47 mydream2306
Trả lời 1
Level: 54 - SP: 78
48 ngtu295
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
49 ngunhu113114
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
50 nguyenminhvuong1998
Trả lời 1
Level: 1 - SP: 46

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 22 - Lô 12A - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.32.99.98.98

Website đang hoạt động thử nghiệm, chờ giấy phép của Bộ thông tin và truyền thông.

® Moon.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.