Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Khóa 2016Tiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineHỏi ĐápTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiĐã bình luận

huysamasun Hoá Học Kim loại
19:25 - 25/5/2015
hòa tan hoàn toàn 25.4 gam hỗn hợp các oxit Fe vào v ml dung dịch HCl 2M ( vừa đủ), thu được Z . Dung dịch Z tác dụng tối đa 0.195 KMnO4 trong dung dịch H2SO4 loãng dư. Giá trị của V lÀ?
a. 900
b. 800
c. 400
d. 450
gIÚP NHA MẤY BẠN
phongharris Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
14:13 - 4/3/2015
X gồm axit glutamic và alanin. m(g) X +KOH thu được m+2.66(g) hh muối Nếu cho m(g) X + HCl thu được m+1.825(g) hh muối Tìm m
Đã thích 3 Bình luận 1
cachiusa Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
22:00 - 28/2/2015
2) cho sơ đồ : alanin +hCl-->X1 ( +CH3OH/ HCl khan)---->X2 (+NaOH dư)----> X3. Cho biết trong sơ đồ tren có bao nhiêu chất làm đổi màu quỳ tím?
Đã thích 3 Bình luận 2
freedom150797 Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
09:51 - 24/2/2015
bạn nào có link moontv anh Vương giảng cách quy về dipeptit không cho mình xin với, gmail: freedom150797@gmail.com, mình cảm ơn nhiều
Đã thích 1 Bình luận 1
freedom150797 Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
07:39 - 24/2/2015
ID 183584
mọi người ơi cho mình hỏi, trong lời giải của anh Vương. khi quy về đipeptit tại sao lại +(m-2) H2O không a? mình nghĩ là +(m-1)H2O chứ, bạn nào có link moontv anh Vương giải bài này cho mình xin qua gmail: freedom150797@gmail.com được không
Đã thích 3 Bình luận 0
herocongnha Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
22:13 - 21/2/2015
Đốt cháy hoàn toàn 83,3 gam hỗn hợp X gồm axit fomic, axit glutamic, glyxin và axetilen thu được 67,2 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác X phản ứng vừa đủ với 200 gam dung dịch KOH 30,80%. Phần trăm theo số mol của axit glutamic có trong hỗn hợp X và thể tích khí O2 (đktc) cần dùng để đốt cháy hết X là
mattroi160797 Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
14:56 - 16/2/2015
Cho 37,82g chat huu cơ x co cong thuc C3H12O3N2 tác dung voi 350ml dung dich KOH 2M dun nóng,sau pư xay ra hoan toan thu duoc khi Y co kha nang lam xanh giay quỳ ẩm và dung dich Z.co cạn dung dich Z thu duoc khoi luong ran la:
alberteinstein96 Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
12:31 - 14/2/2015
nhiệt độ sôi của anilin và pheenol cái nào lớn hơn các bạn ơi
Daumua21 Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
16:32 - 9/2/2015
Hỗn hợp X có 3 peptit đều mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng 1:1:3.Thủy phân hoàn toàn m(g) X thu hh sản phẩm gồm 14,24g alanin và 8,19g valin.Biết tổng số liên kết peptit trong phân tử của 3 peptit trong X nhỏ hơn 13.Tìm m(g) X
Đã thích 3 Bình luận 1
tathilumlan Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
21:28 - 2/2/2015
: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin bằng không khí vừa đủ. Trong hỗn hợp sau phản ứng chỉ có 0,4 mol CO2, 0,7 mol H2O và 3,1 mol N2. Giả sử trong không khí chỉ gồm N2 và O2 với tỉ lệ thì giá trị của m gần với giá trị nào sau đây nhất ?
A. 5,0 B. 10,0 C. 90,0 D. 50,0
Đã thích 4 Bình luận 1
Daumua21 Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
06:21 - 2/2/2015
Cho 4,05g chất X: C2H8O3N2 tác dụng hết với 100ml NaOH 1M cô cạn dung dịch sau phản ứng thu phần hơi (có chứa amin Y tác dụng HCL theo tỉ lệ mol 1:2) và phần rắn toàn là chất vô cơ có khối lượng m(g).Tìm m.??? Bài này có mùi NaOH+ NaHCO3 chị nhở em tính ra 6,475 hụt hết của đề 0,1 chắc em nhầm chỗ nào rồi !
yeuyduocando Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
23:14 - 1/2/2015
Đun nóng 0,15 mol hỗn hợp E chứa 2 peptit X, Y cần 320ml NaOH 1M, thu được hỗn hợp muối của Gly, Ala, Val có tỉ lệ mol là x:y:z. Mặt khác đốt cháy 17,2 gam E cần 0,624 mol O2 thu được 33,584 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Tính tỉ lệ x:y:z?
Đã thích 2 Bình luận 1
khongtubouocmo95 Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
16:39 - 29/1/2015
một hh M gồm 1 peptit X và 1 peptit Y có tổng số liên kết peptit trong 2 phân tử là 3 và có tỉ lệ số mol nX:nY=1:2.Khi thủy phân hoàn toàn m(g) M thu được 11.25g glyxin và 5.34g Alanin.Giá trị m là
tronglam234 Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
00:22 - 28/1/2015
Peptit X được tào thành từ các alpha-amino axit no, mạch hở, 1 nhóm NH2, 1 nhóm COOH. Đốt cháy hoàn toàn 4,59 gam X bằng lượng O2 vừa đủ thu 11,07 gam sản phẩm gồm CO2, H2O, N2. Dẫn sản phẩm qua H2SO4 đặc dư thấy giảm 2,61 gam. Thủy phân 1 mol X cần bao nhiêu mol KOH?
Đã thích 2 Bình luận 4
thoto136 Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
10:56 - 26/1/2015
Đun nóng hỗn hợp 22,5g Gly, 17,8g Ala ,11,7g Val xúc tác thich hợp, pư hoàn toàn thu được m (g) hỗn hợp chỉ gồm các tripeptit. m=?
thoto136 Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
10:07 - 26/1/2015
Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hh X gồm NH2R(COOH)x và CnH2n+1COOH thu được 52.8g CO2 và 24,3g H2O. 0,1 mol X pư vừa đủ với a mol HCl. a=?
Daumua21 Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
06:37 - 25/1/2015
lấy 41,4g chất X:C4H14N2O3 tác dụng 250ml KOH 3M đun nóng thu dung dịch Y chỉ chứa các chất vô cơ.CÔ cạn dung dịch Y,thu m(g) rắn.Tìm m
Daumua21 Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
06:34 - 25/1/2015
Chất X C4H11O3N là hợp chất lưỡng tính.Cho X tác dụng với dd NaOH dư,cô cạn dd thì phần rắn chỉ toàn các chất vô cơ.Số công thức cấu tạo phù hợp X là bao nhiêu?
Đã thích 3 Bình luận 1
Daumua21 Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
06:27 - 25/1/2015
Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất X cần 0,6 mol khí oxi thu được 0,4 mol CO2, 0,7 mol H2O và 0,1 mol N2,Cho X tác dụng NaOH đủ thu muối và 2 sản phẩm đều làm quỳ hóa xanh.Tìm số công thức cấu tạo X?
em tìm X là C4H14N2O3 tác dụng NaOH sinh 2 sản phẩm làm quỳ hóa xanh bên cạnh muối thì em đoán nó dạng C3H7NH3.CO3.NH4 ; C2H5NH3.CO3.CH3NH3 không biết có đúng không nhưng tới đây em bí rồi!. Chị giúp em với
Daumua21 Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
16:28 - 24/1/2015
15,2g chất x C5H16O3N2 tác dụng hết với v lít dung dịch koh 0,2 M sau phản ứng cô cạn dd thu phần hơi chỉ có 1 chất hữu cơ bậc 1 đơn chức và phần rắn chỉ chứa các chất vô cơ có khối lượng 19,4g.Tìm V(l)
Daumua21 Hoá Học Amin –Amino axit –Protein
16:25 - 24/1/2015
cho 29,8g hh 2 muối C2H10N2O3 và CH6N2O3 (trộn theo tỉ lệ mol 1:2) tác dụng hết 500ml dd NaOH 1M đun nóng sau phản ứng thu khí và dung dịch X.CÔ cạn dung dịch X thu m(g) chất rắn.Tìm m
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10<< · >>


THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Trong nhóm - Hóa học

1 trandiep92
Trả lời 113
Level: 2 - SP: 30
2 nguyenngat123
Trả lời 97
Level: 23 - SP: 68
3 trkhanh
Trả lời 55
Level: 0 - SP: 53
4 ltmdmtl
Trả lời 23
Level: 0 - SP: 100
5 saime
Trả lời 22
Level: 0 - SP: 100
6 vtrdl22
Trả lời 14
Level: 24 - SP: 75
7 loipham
Trả lời 14
Level: 5 - SP: 77
8 luongviplc1997
Trả lời 11
Level: 0 - SP: 100
9 kpphuc
Trả lời 11
Level: 0 - SP: 100
10 santayen
Trả lời 9
Level: 0 - SP: 100
11 quangdung97
Trả lời 8
Level: 0 - SP: 100
12 quanglee
Trả lời 7
Level: 0 - SP: 100
13 taduychung
Trả lời 6
Level: 43 - SP: 80
14 thiep260
Trả lời 6
Level: 0 - SP: 100
15 Justonface
Trả lời 5
Level: 20 - SP: 90
16 HanThuyenNgan
Trả lời 5
Level: 0 - SP: 100
17 hocmoonmoon
Trả lời 5
Level: 0 - SP: 100
18 anhtuanuk123
Trả lời 5
Level: 0 - SP: 40
19 codegunny97
Trả lời 5
Level: 0 - SP: 100
20 student123123
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 100
21 tentioiladat
Trả lời 3
Level: 9 - SP: 51
22 thptpc3
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 83
23 tienanhau
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
24 trangthungoanlam
Trả lời 3
Level: 10 - SP: 70
25 tranhoangphuong
Trả lời 3
Level: 145 - SP: 92
26 PHUONGTAYNGUYEN
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
27 phuongxixo
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
28 chiyeuminhemboy
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
29 0147896325
Trả lời 3
Level: 16 - SP: 39
30 lequanghung97gialai
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
31 Liobca
Trả lời 3
Level: 15 - SP: 74
32 mentuyet
Trả lời 2
Level: 108 - SP: 80
33 kyngan
Trả lời 2
Level: 1 - SP: 53
34 kabi2612
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
35 Honganhh153
Trả lời 2
Level: 1 - SP: 59
36 huakim97
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
37 huongvux
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
38 iamadoctor
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
39 hieupro123
Trả lời 2
Level: 10 - SP: 65
40 gio1602
Trả lời 2
Level: 17 - SP: 67
41 a915036
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
42 akaigin
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
43 baohong8896
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
44 asdzxc113123
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
45 bomboykent
Trả lời 2
Level: 2 - SP: 61
46 dodaihoc16
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 45
47 phuthuychulun
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
48 nguyenmyngoc2015
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
49 shaylanguyen
Trả lời 2
Level: 17 - SP: 77
50 minhnguyetxt97
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 22 - Lô 12A - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.32.99.98.98