Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Khóa 2016Tiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineHỏi ĐápTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiĐã bình luận

moon2001 Hoá Học Kim loại
16:09 - 26/5/2015
nhờ mọi người giải giúp
cho 9.16 g bột A gồm Zn Fe Cu vào cốc đựng 170ml dung dịch CuSO4 1M sau phản ứng thu được dung dịch B kết tủa C nung C trong không khí đến nhiệt độ không đổi được 12g chất rắn thêm dung dịch NaOH dư vào 1/2 dung dịch B lọc kết tủa rửa và nung trong không khí đến nhiệt độ không đổi thu được 5.2g chất rắn D các phản ứng xảy ra hoàn toàn tính khối lượng kim loại Cu trong hỗn hợp đầu
leeben94 Hoá Học Kim loại
00:57 - 10/10/2011
Câu 25: Chia m gam hỗn hợp 2 kim loại X và Y có hoá trị không đổi thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 hoà tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng thu được 1,792 kít khí H2 (đktc). Phần 2 nung trong oxi đến khối lượng không đổi thu được 2,84 gam hỗn hợp oxit. Giá trị của m là
Câu 10: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe và 32,0 gam Fe2O3 trong dung dịch HCl thu được dung dịch Y chứa m gam muối. Giá trị của m là
leeben94 Hoá Học Kim loại
00:55 - 10/10/2011
Câu 27: A là hỗn hợp 2 kim loại kiềm X và Y thuộc 2 chu kì kế tiếp. Nếu cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thì thu được a gam 2 muối, còn nếu cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 thì thu được 1,1807a gam 2 muối. X và Y.
Câu 28: Cho 11,0 gam hỗn hợp Al và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 8,96 lít H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp là
lẽ quá
Đã thích 1 Bình luận 1
kedoctai Hoá Học Kim loại
20:24 - 9/10/2011
hoa tan hoan toan o,3 mol hh gom Al va Al4C3 vao dd KOH(du), thu dc x molhh khi va dd X. Suc khi CO2 du vao dd X luong ket tua thu dc la 46,8g. gia tri cua X la:
giai giup minh voi. minh cam on nhe!
leeben94 Hoá Học Kim loại
17:19 - 9/10/2011
Câu 2: Hoà tan hoàn toàn 10,4 gam hỗn hợp A gồm Fe và kim loại R (có hóa trị không đổi) bằng dung dịch HCl thu được 6,72 lít H2 (đktc). Mặt khác, nếu cho A tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được 1,96 lít N2O duy nhất (đktc) và không tạo ra NH4NO3. Kim loại R là
baoyen7794 Hoá Học Kim loại
17:11 - 9/10/2011
8, Hỗn hợp X nặng 5,28 gam gồm Cu và một kim loại chỉ có hóa trị II có cùng số mol. X tan hết trong HNO3 sinh ra
3,584 lít hỗn hợp NO2 và NO (đktc) có tỷ khối với H2 là 21. Kim loại chưa biết là:
A. Ca B. Mg C. Ba D. Zn
9, Hỗn hợp A gồm hai muối cacbonat của hai kim loại kế tiếp nhau trong phân nhóm IIA. Hòa tan hoàn toàn 3,6 gam hỗn hợp A trong dung dịch HCl thu được khí B. Cho toàn bộ lượng khí B hấp thụ hết bởi 3 lít Ca(OH)2 0,015M, thu được 4 gam kết tủa. Kim loại trong hai muối cacbonat là:
A. Mg, Ca B. Ca, Ba C. Be, Mg D. A hoặc C
baoyen7794 Hoá Học Kim loại
17:09 - 9/10/2011
Cho 12,78 gam hỗn hợp muối NaX và NaY (X, Y là hai halogen ở 2 chu kì liên tiếp, X đứng trước Y) vào dung dịch AgNO3 dư thu được 25,53 gam kết tủa. Công thức phân tử và phần trăm theo khối lượng của muối NaX trong hỗn hợp đầu lần lượt là:
phuongnghi Hoá Học Kim loại
14:20 - 9/10/2011
giải giùm mình câu này nữa nha thanks mọi ng`
cho 7g hh gồm Cu và Fe(Fe chiếm 40%),tác dụng Vml dd HNO3 lõang, sau khi pu xảy ra hoàn tòan thu dc khí NO (sp khử duy nhất)và còn lại 4.76g kim lọaikhông tan và dd y chỉ chứa muối nitrat. khối luợng muối trong dd X
phuongnghi Hoá Học Kim loại
13:57 - 9/10/2011
mí bạn giả chi tiết giùm mình nha thanks
hòa tan cùng 1 luợng oxit của kim lọai M(hóa trị không đổi) và dd HCl và HNO3.cô cạn 2 dd dc 2 muối khan, thấy khối lụong muối nitrat nhìu hơn muối clorua 1 luợng =99.38% khối luợng oxit đem hòa tan công thức oxit
phuongnghi Hoá Học Kim loại
12:10 - 9/10/2011
mấy bạn cho mình hỏi bài này nha( giải g6áp giùm mình nha thaks nhìu lém)
cho 1 luợng CaCO3 tac dung hoan toan voi dung dich HCl 32.85%. sau pu thu dc dd X trong d0ó nồng độ HCl còn lại la` 24.20%. thêm vào X 1 luợng bột MgCO3 khuấy đều đẻ pu xảy ra hòa tòan thj` dc ddY trong đó nồng độ HCl còn 21.10%. nồng độ phần trăm của muối CaCl2 và MgCl2 trong dd y
STN_9x Hoá Học Kim loại
11:48 - 9/10/2011
ai giải bài nè hộ mình nhé!
" thực hiện phản ứng nhiệt nhôm giữa 6,48g Al với 17,6g Fe2O3. chỉ có phản ứng nhôm khử oxit kim loại. đem hào tan chất rắn sau phản ứng bằng xút dư cho đến kết thúc phản ứng được 1,344(l) H2 (dktc). hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là :
P/s: mình làm ra đáp án B nhưng đáp án của thầy là D...ai giải giúp mình với!..mog mọi ng trình bay chi tiết nhes^^..cảm ơn nhiều lắm!
chop9cc Hoá Học Kim loại
07:07 - 9/10/2011
Trình bày mình luôn nha
Cho hh gồm 1.12g Fe và 1.92g Cu vào 400ml hh gồm 0.5M và NaNO3 và 0.2M. Sau khi pư xảy ra hoàn toàn thu được dd X và khí NO(SP khử duy nhất). Cho V ml dd NaOH 1M vào ddX thì lượng kết tủa thu được là max. Giá trị tối thiểu của V?
leeben94 Hoá Học Kim loại
00:46 - 9/10/2011
Câu 27: A là hỗn hợp 2 kim loại kiềm X và Y thuộc 2 chu kì kế tiếp. Nếu cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thì thu được a gam 2 muối, còn nếu cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 thì thu được 1,1807a gam 2 muối. X và Y làCâu 28: Cho 11,0 gam hỗn hợp Al và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 8,96 lít H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp là
leeben94 Hoá Học Kim loại
00:42 - 9/10/2011
Chia 16,9 gam hỗn hợp Mg, Fe, Zn thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng vừa đủ với V1 lít dung dịch HCl 2M thu được x gam muối và 4,48 lít khí H2 (đktc). Phần 2 tác dụng vừa đủ với V2 lít dung dịch H2SO4 0,1M thu được y gam muối. Giá trị của x làGiá trị của y làGiá trị của V1 và V2 lần lượt là
leeben94 Hoá Học Kim loại
00:40 - 9/10/2011
Câu 11: Cho 5,35 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Al vào 250ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M thu được 3,92lít khí (đktc) và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A trong điều kiện không có không khí, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là
leeben94 Hoá Học Kim loại
00:37 - 9/10/2011
Câu 10: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe và 32,0 gam Fe2O3 trong dung dịch HCl thu được dung dịch Y chứa m gam muối. Giá trị của m là
leeben94 Hoá Học Kim loại
00:28 - 9/10/2011
Câu 6 (B-07): Cho 1,67 gam hỗn hợp 2 kim loại ở 2 chu kỳ kế tiếp nhau thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thoát ra 0,672 lít khí H2 (đktc). Hai kim loại đó là
Câu 8: Hoà tan hoàn toàn 15,8 gam hỗn hợp Mg, Fe, Al trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 13,44 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH thu được lượng kết tủa lớn nhất là m gam. Giá trị của m là
leeben94 Hoá Học Kim loại
00:18 - 9/10/2011
Câu 5 (A-07): Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250ml dung dịch chứa hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được 5,32 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y. Coi thể tích dung dịch không đổi. Dung dịch Y có pH là
Đã thích 1 Bình luận 3
vinhancl Hoá Học Kim loại
18:47 - 8/10/2011
Đốt cháy hoàn toàn 16,8 gam muối sunfua của kim loại hóa trị II không đổi thu dc chất rắn X và khí B. Hòa tan hết X bằng 1 lượng vừa đủ dung dịch 35% được dung dịch muối có nồng độ 44,44%. Lấy dung dịch muối này làm lạnh xuống nhiệt độ thấp thấy tách ra 25 gam tinh thể ngâm nước Y và dung dịch bão hòa có nồng độ 31,58%. Y có công thức là :
vinhancl Hoá Học Kim loại
18:42 - 8/10/2011
Trong 1 bình kín dung tích không đổi chứa 0,2 mol CO và lượng hh X gồm ( tỉ lệ mol 1:1).Nung bình có nhiệt độ cao để các phản ứng xảy ra hoàn toàn và đưa bình về nhiệt độ ban đầu ( thể tích chất rắn ko đáng kể ) thấy áp suất trong bình tăng 2 lần so với ban đầu. tổng số mol của là : d/a 0,2 ai giúp t nha :D
daicat Hoá Học Kim loại
18:27 - 8/10/2011
Cho m gam hh X gồm 2 kl kiềm vào 200 ml dd HCl thu được 0,15 mol H2 và dd X .Cho dd X vào 100 ml dd AlCL3 1M thu được 5,46 gam kết tủa .Nồng độ mol của dd HCL là ?
Trang:125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134<< · >>


THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Trong nhóm - Hóa học

1 trandiep92
Trả lời 113
Level: 2 - SP: 30
2 nguyenngat123
Trả lời 99
Level: 23 - SP: 68
3 trkhanh
Trả lời 55
Level: 0 - SP: 53
4 ltmdmtl
Trả lời 23
Level: 0 - SP: 100
5 saime
Trả lời 22
Level: 0 - SP: 100
6 loipham
Trả lời 14
Level: 5 - SP: 77
7 vtrdl22
Trả lời 14
Level: 26 - SP: 79
8 luongviplc1997
Trả lời 11
Level: 0 - SP: 100
9 kpphuc
Trả lời 11
Level: 0 - SP: 100
10 santayen
Trả lời 9
Level: 0 - SP: 100
11 quangdung97
Trả lời 8
Level: 0 - SP: 100
12 quanglee
Trả lời 7
Level: 0 - SP: 100
13 taduychung
Trả lời 6
Level: 43 - SP: 80
14 thiep260
Trả lời 6
Level: 0 - SP: 100
15 anhtuanuk123
Trả lời 6
Level: 0 - SP: 40
16 codegunny97
Trả lời 5
Level: 0 - SP: 100
17 Justonface
Trả lời 5
Level: 20 - SP: 90
18 HanThuyenNgan
Trả lời 5
Level: 0 - SP: 100
19 hocmoonmoon
Trả lời 5
Level: 0 - SP: 100
20 nhokkoi
Trả lời 5
Level: 0 - SP: 100
21 student123123
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 100
22 thptpc3
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 83
23 tentioiladat
Trả lời 3
Level: 9 - SP: 51
24 trangthungoanlam
Trả lời 3
Level: 11 - SP: 74
25 tranhoangphuong
Trả lời 3
Level: 147 - SP: 92
26 tienanhau
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
27 PHUONGTAYNGUYEN
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
28 phuongxixo
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
29 Hovankhoa
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
30 Liobca
Trả lời 3
Level: 15 - SP: 74
31 lequanghung97gialai
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 32
32 chiyeuminhemboy
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
33 0147896325
Trả lời 3
Level: 16 - SP: 39
34 a915036
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
35 akaigin
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
36 baohong8896
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
37 asdzxc113123
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
38 bomboykent
Trả lời 2
Level: 2 - SP: 61
39 cotenkodat
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
40 dodaihoc16
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 45
41 kyngan
Trả lời 2
Level: 1 - SP: 53
42 kabi2612
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
43 huongvux
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
44 iamadoctor
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
45 huakim97
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
46 Honganhh153
Trả lời 2
Level: 1 - SP: 59
47 hieupro123
Trả lời 2
Level: 10 - SP: 65
48 gio1602
Trả lời 2
Level: 17 - SP: 67
49 phuthuychulun
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
50 nguyenmyngoc2015
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 22 - Lô 12A - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.32.99.98.98