Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Tiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineHỏi ĐápFCTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiĐã bình luận

osymi09 Hoá Học Kim loại
14:13 - 20/12/2014
Hòa tan hoàn toàn 0.2 mol FeS2 trong 400ml dd HNO3 4M, sản phẩm thu được gồm dd X và một chất khí thoát ra. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Biết trong các quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của N+5 là NO. Gía trị m là:
tt_123456 Hoá Học Kim loại
19:01 - 10/6/2011
================================
X là hợp kim của 2 kim loaj kiềm M và kim loaj kiềm thổ R. lấy 28,8 gam X hoà tan hoàn toàn vào nước thu đk 6,72 lít H2 (dktc).Đem 2,8 gam Li luyện thêm vào 28,8 gam X thì % khối lượng của Li trong hợp kim vừa luyện là 13,29%.Kim loaj R trong hơp kim là??? A Ca         B Sr         C Mg         D Bahắn chọn D, đáp sô thì coá rồi nazz h thì em chỉ cần giải thick thoaj!!!
zjn_tt Hoá Học Kim loại
18:07 - 10/6/2011
Cho so do pu sau: X + H2SO4(dac,nong) ---> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Voi cac chat: FeCO3,  Fe(NO3)2,  FeSO4, Fe(OH)2, FeS, FeS2.  Nhug chat nao phu hop voi X..
zjn_tt Hoá Học Kim loại
17:07 - 10/6/2011
Chia 156,8 gam hon hop FeO, Fe3O4, Fe2O3 thanh 2 phan =nhau. phan 1 tac dung het voi dd HCl du dc 155,4 g muoi khan. Phan 2 tac dung vua du voi dd hon hop M gom HCl, H2SO4 loang thu dc 167,9 g muoi. So mol HCl trong M=?
A. 1
B. 1,75
C. 1,8
D. 1,5
 Dap an la 1,8. cac ban lam xem... bao?voi'
baoanhlk93 Hoá Học Kim loại
17:04 - 10/6/2011
Điện phân đ hh NaCl vad CuSO4 vs điẹn cực trơ có màng ngăn đến khi nc ở cả 2 điện cực thì dừng. Khi đó trên anotbthu đc 6,72l hh khí và dd sau đp có khả năng hòa tan tối đa 6,8g Al2O3. Tính thời gian đp. Biết I=10A
zjn_tt Hoá Học Kim loại
16:44 - 10/6/2011
Hoa tan a gam Al vao 450ml dd NaOH 1M thu dc 0,6mol H2 va dd A. Hoa tan b gam Al vao 400ml dd HCl 1M thu dc 0,15mol H2 va dd B. Tron A voi B den pu hoan toan thu dc m gam ket tua. m=?
A. 31,2
B. 3,9
C. 35,1
D. 7,8
   viet ca loi giai ban nha. quangbinhvodoi + hieuleminh giai di
quangbinhvodoi Hoá Học Kim loại
14:57 - 10/6/2011
KÍNH THƯA ANH BINHNGUYENTRANG83.EM CHÁN SỐNG MẠO MUỘI XIN ĐỀ XUẤT VỚI ANH 1 Ý KIẾN NÀY ĐƯỢC KHÔNG Ạ!EM MUỐN KHI ANH SƯU TẦM ĐỀ THI THỬ TRÊN MOON ANH NÊN KIỂM TRA CẨN THẬN ĐÁP ÁN TRƯỚC KHI ĐĂNG ĐỀ VÌ NHIỀU BẠN NÓI LẦN NÀO THI CŨNG CÓ ĐÁP ÁN SAI Ạ.ĐIỀU ĐÓ SẼ GÂY HOANG MANG CHO CÁC BẠN SẮP BƯỚC VÀO KÌ THI ĐẠI HỌC Ạ!VỚI VAI TRÒ LÀ TRỢ LÍ ADMIN TỐI CAO(HIHI=))) EM MONG ANH CỐ GẮNG NHIỆT TÌNH SƯU TẦM NHIỀU HƠN NHỮNG CÂU HƠI HAY VÀ CHÍNH XÁC Ạ.EM CĂM ƠN ANH Ạ.:D
tvd_711 Hoá Học Kim loại
14:01 - 10/6/2011
tron 100ml dd X chua KCl 1M va NaCl 1.5M voi 200ml dd Y chua AgNO3 aM, va Pb(NO3) 0.5M thay PU xay ra vua du va thu duoc  b gam ket tua. tim a, b??
ruby215 Hoá Học Kim loại
13:48 - 10/6/2011
X là hỗn hợp Ba và Al. Hòa tan m gam X vào nước dư thu được 8.96 lít H2. Giá trị của m là?
A 57.5
B13.7
C.21.8
D 58.85
tvd711 Hoá Học Kim loại
13:48 - 10/6/2011
Cho 30g hh KHCO3 va CaCO3 vao dd HCl du ,thu toan bo khi sinh  ra cho vao 0.2 lit dd Ca(OH)2 1.2 M thu duoc a gam ket tua , tim a
tvd804 Hoá Học Kim loại
13:44 - 10/6/2011
Cho m gam Fe vao 0.2lit dd X chua HNO3 0.2 M va H2SO4 0.1 M sau PU con 0.4 m gam KL chua tan het. ddY va khi NO . co can dd Y thu duoc a gam chat ran. tim a ??
tvd84 Hoá Học Kim loại
13:40 - 10/6/2011
cho m gam hh : Fe2O3, CuO ,MgO,FeO,Fe3O4 vao dd H2SO4 dac , nog. thu duoc 3.36l SO2(dktc). mat khac nug m gam hh X voi CO du ta duoc chat rat Y va hh khi Z. Cho Z vao dd Ca(OH)2 du thu duoc 35gam ket tua , cho chat ra Y vao dd HNO3 dac nong du thu duoc V lit O2(san fam khu duy hat). tim V
hieuhochihi Hoá Học Kim loại
12:48 - 10/6/2011
ĐỀ  THI THỬ KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐÂY !
1, cho 27 g hh axit axetic ,2-hidroxyl etannal ,propan-1-0l  .pư với Na .kết thuc pư thu được Vlit H2 đktc .V =
2,Cho hh X ; Fe ,Cu pu 400ml dd hh  H2SO4 0,5 M  ; NaNO3  0,2 M .pư hoàn  toàn thu đươc , ddY khí NO duy nhất , và  một phần kim loai chưa tan .Cho V ml dd NaOH  1M vào dd X thì kết tủa lớn nhất .giá trị tối thiểu của V là ?
  GIẢI CHI TIẾT GIÚP MÌNH ,
zjn_tt Hoá Học Kim loại
11:37 - 10/6/2011
Cho 9,7g hon hop gom Cu,Zn vao 0,5lit dd FeCl3 0,5M. pu ket thuc thu dc dd Y va 1,6g chat ran Z. cho Z vao dd H2SO4 loang ko thay khi bay len. Dung dich Y pu vua du voi 200ml dd KMnO4  aM trong H2SO4. Gia tri cua a la:A. 0,25
B. 0,1
C. 0,2
D. 0,15
Phuochung2807 Hoá Học Kim loại
09:21 - 10/6/2011
Pro Hóa giải giúp!
CHo hh gồm (0,2mol CO32- và 0,5mol HCO3-) và dd chứa 0,45mol H+. Tính VCO2 thoát ra
Đáp án là 7,84l
hieuleminh Hoá Học Kim loại
00:32 - 10/6/2011
THU SUC TRUOC KI THI?CAU 1: chon phat bieu dung : A.dung dich KI,KCL,KBr deu khong phan ung voi I2       B.dung dich Na2SO3 khong phan ung voi bot S o moi dieu kien.        C .dung dich khong mau HCL,HBr de lau trong khong khi thi bi oxihoa chuyen thanh mau vang.   D .cac phan tu va ion H2O,H2SO3,H3O+ o trang thai lai hoa sp3 ?                 CAU2 : chon phat bieu dung: A .tu CH3OH khong the dieu che truc tiep duoc CH3NH2     B .tu CH3COOH co the dieu che truc tiep duocCH3COCH3     C.xeton khong phan ung voi amin    D.hidrat hoa ankin thu duoc xeton .   ( MOI NGUOI NHO SUY NGHI THAT KI , NEU AI TRA LOI DUNG CA 2 CAU THI QUA GIOI ) ? khi dua dap an kem theo giai thich ?                           
namquangba Hoá Học Kim loại
00:00 - 10/6/2011
Công thức liên quan số mol kết tủa với số mol của OH- và số mol chất như CO2, Al, Zn ????
thuyhjm Hoá Học Kim loại
23:01 - 9/6/2011
cho 0,81g Al va 2.8g Fe tac dung vs 200ml dd X chua AgNO3 va Cu(NO3)2.sau khj pu xay ra hoan toan thu dc dd Y va 8,12g hh 3 kl .cho 8,12g hh 3kl do tac dung vs dd HCl du kt pu thay thoat ra 0,672l H2 .CM cua AgNO3 va Cu(NO3)2 bđ là:
ĐS la 0,15 va 0,25.mjnh k hju caj nao fu truoc caj nao nua.gt gjum mjnh vs
phuong_12c1 Hoá Học Kim loại
22:58 - 9/6/2011
Trộn 40 ml dd HCl vào 50 ml dd NaOH thì pH của dd thu dc = 10. Nếu thêm tiếp 5 ml dd HCl nữa thì pH = 3. Cm của dd HCl là:
A.0,0208M
B.0,0318M
C.0,0218M
D.0,03M
hacks Hoá Học Kim loại
22:44 - 9/6/2011
nho giai thich dum cai :2 kim loaiM va N co khoi luong .8 gam vao dung dich chua m g HNO3 VA H2SO4 vua du thu duoc dung dich chi chua muoi cua 2 kim loai va 2.1504l dktc 2khi gom NO2 VA X sau phan ung khoi luong dung dich trong coc tang them 0.096 g so voi m khoi luong muoi khan thu duoc sau phan ung la?
hacks Hoá Học Kim loại
22:40 - 9/6/2011
lam duoc bai nay thi dai hoc 27d:hoa tan vua du 6 g hon hop 2 kim loai hoa tri 1va 2 vao hon hop HNO3 va H2SO4 sau phan ung thu duoc 0.1 mol NO2 va 0.02 molSO2 .tong khoi luong muoi khan thu duoc khi co can dung dich sau phan ung la?ds la 12.72
Trang:125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134<< · >>


THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Trong nhóm - Hóa học

1 bigzerott
Trả lời 14
Level: 0 - SP: 100
2 lonngu
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 100
3 dinhquangt321
Trả lời 3
Level: 14 - SP: 79
4 COEUS
Trả lời 2
Level: 128 - SP: 86
5 nuttert
Trả lời 2
Level: 1 - SP: 88
6 rongden_167
Trả lời 2
Level: 169 - SP: 81
7 phalun1
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
8 thecuong213
Trả lời 1
Level: 215 - SP: 90
9 sieuthuoc
Trả lời 1
Level: 146 - SP: 82
10 superhero2
Trả lời 1
Level: 47 - SP: 83
11 ngtu295
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
12 nguyenthanh0301
Trả lời 1
Level: 7 - SP: 74
13 nguyenthithuy89
Trả lời 1
Level: 44 - SP: 40
14 nhatlk
Trả lời 1
Level: 16 - SP: 80
15 linhsakura
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
16 binhnguyentrang
Trả lời 1
Level: 140 - SP: 37
17 luyenthiyduoc1
Trả lời 1
Level: 22 - SP: 83
18 meoluoililom
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
19 MtpChiDan
Trả lời 1
Level: 84 - SP: 79
20 heryngo
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
21 1102ducthang
Trả lời 1
Level: 21 - SP: 82
22 12a8k68pdpht
Trả lời 1
Level: 49 - SP: 64
23 truongvanson3
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
24 ttlam1997vn
Trả lời 1
Level: 108 - SP: 89
25 13s1011027
Trả lời 0
Level: 112 - SP: 77
26 ak12c
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
27 ATK1997
Trả lời 0
Level: 216 - SP: 91
28 hntc281
Trả lời 0
Level: 10 - SP: 85
29 hothihatrang
Trả lời 0
Level: 56 - SP: 79
30 ngomaihanhhshnbd
Trả lời 0
Level: 30 - SP: 79
31 ngophuonganh12
Trả lời 0
Level: 37 - SP: 74
32 ngothuha1997
Trả lời 0
Level: 122 - SP: 85
33 osymi09
Trả lời 0
Level: 159 - SP: 87
34 OVERKILL1997
Trả lời 0
Level: 181 - SP: 90
35 lovemath97
Trả lời 0
Level: 16 - SP: 66
36 luongthienphuc
Trả lời 0
Level: 40 - SP: 80
37 thangvc
Trả lời 0
Level: 81 - SP: 88
38 thanhdatpro16
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
39 thanhtrale97
Trả lời 0
Level: 37 - SP: 83
40 tienganhhocmoon
Trả lời 0
Level: 1 - SP: 51
41 truonghoangdat
Trả lời 0
Level: 2 - SP: 76
42 quykhuyetdanh
Trả lời 0
Level: 2 - SP: 69

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 22 - Lô 12A - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.32.99.98.98

Website đang hoạt động thử nghiệm, chờ giấy phép của Bộ thông tin và truyền thông.

® Moon.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.