Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Tiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineHỏi ĐápFCTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiĐã bình luận

luisyuri95 Hoá Học D xuất halogen –Ancol –Phenol
21:12 - 25/1/2015
o xi hóa 9.2 g rượu etylic bằng CuO đun nóng thu được 13.2 g hỗn hợp gồm andehit , axit , rượu và nước . Hỗn hợp này tác dụng với Na dư sinh ra 3.36l H2 ( dktc) . Phần trăm khối lượng rượu đã chuyển hóa thành sản phẩm là

mình ko hiểu được axit ở đâu ra và phản ứng như thế nào, mong mọi người hướng dẫn dùm
xin cảm ơn
quangbinh1292 Hoá Học Kim loại
11:01 - 16/6/2011
ai cho mình lời giải chi tiết bài này với:
Hỗn hợp X gồm Zn, Fe, Cu. Cho 18,5 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 4,48 lit H2 (dktc). Mặt khác cho 0,15 mol hỗn hợp X pư vừa đủ với 3,92 lit khí Cl2 (dktc). Số mol Fe có trong 18,5 gam hỗn hợp X là
A:0,12  B:0,1  C:0,15  D: 0,08
together_we_shine Hoá Học Kim loại
10:02 - 16/6/2011
pakon giải giùm một câu trog đề online nhé...
câu nhiệt phân hai muối nitrat đồng vs thiếc đó..tks
vythithuong Hoá Học Kim loại
08:21 - 16/6/2011
cho 0.4 mol AL td voi 0.15mol Fe304,hon hop sau fu td voi H2S04 loang du thu duoc 0.48 mol H2.    hieu suat fu nhiet Al la              ds *80(chu y:  Fe304 du td voi axit .>>>>>>>>>> co Fe3+, se hoa tan mot phan kim loai truoc,   minh lam the ma khong ra ket qua?????????????????????????????????????
namchau113 Hoá Học Kim loại
06:47 - 16/6/2011
1>Cho bột nhôm Al dư vào 100ml d2 hỗn hợp gồm NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 o,o5 M .Khi phản ứng kết thúc thể tích H2 bay ra ở dktc là:          A 0,672 lít             B 0,448 lít            C 0,336 lít              D 0,224 lít
s0ihoang Hoá Học Kim loại
23:55 - 15/6/2011
Hú............!Hú...............!!!!!
tiếng kêu rất mỏng như là kêu nghiêng=))
duc danh Hoá Học Kim loại
23:41 - 15/6/2011
Giúp dùm gấp...!!!
Cho 4,11m gam một kim loại R vào 200ml dung dịch chứa HCl 0,5M và CuSO4 0,75M thu được 3,36 lít H2(dltc) và 8,95m gam kết tủa.Xác định m?
A.5               B.3,9              C.6,4            D.2,3        DS: A
TTsunkid Hoá Học Kim loại
23:39 - 15/6/2011
Điện phân 0,2 AgNO3 với I=2,68A trong thời gian t (giờ) thu được dd X.Cho 0,3 Fe vào X thấy thoát khí NO (sp khử !) và sau các pư hoàn toàn thu đc 22,7g chất rắn.t=? Giải chi tiết giùm nha.
baoanhlk93 Hoá Học Kim loại
22:28 - 15/6/2011
Cho 12 g hh Fe vàCu vào 200ml dd HNO3 2M thu đc 1 chát  khí sp khử duy nhất NO và 1 kl dư. Sau đó cho thêm dd H2SO4 2M thấy chất khí trên tiếp tục thoát ra để hòa tan hêta kl cần 33,33ml. Klg kl Fe làA. 8,4  B. 5,6  C. 2,8   D, 1,4
baoanhlk93 Hoá Học Kim loại
22:23 - 15/6/2011
Dùng một lượng dd H2SO4 20% đun đẻ hào tan vừa đủ a mol Cuo. sau pu làm nguội dd đến 100 độ thì klg tinh thể CúSO4.5H2O đã tách ra khỏi dd là 30,7 g,biết độ tan của CúO4 ở 100 độ là 17,4 g. tính a
A. 0,1  B. o,15   C, 0,2   D.0,25
baoanhlk93 Hoá Học Kim loại
22:09 - 15/6/2011
Cho a gam Na vào 160 ml dd gồm Fe2(SO4)3 0,125 M và Al2(So4)3 0,25M .Tách kết tủa rồi nung đén klg ko đổi thu đc 5,24 g chất rắn.  Tính a
A. 9,43   B. 11,5   C. 9,2   D. 10,35
baoanhlk93 Hoá Học Kim loại
22:07 - 15/6/2011
Cho m gam Fe vào dd AgNO3 đc hh X gồm 2 kl.Chia X thành 2 phần. Cho phần 1 (p gam) td hết vs dd HCl dư đc 0,1 mol H2. Phần 2 (q gam) td hết vs dd HNO3 loãng dư thu đc 0,4 mol NO. Biết p - q = 32,8. Tính m
A. 17,4 và 63,3   B. 33,6 và 47,1   C. 3,36 và 4,71   D. 47,1 và 63,3
baoanhlk93 Hoá Học Kim loại
22:07 - 15/6/2011
Cho m gam Fe vào dd AgNO3 đc hh X gồm 2 kl.Chia X thành 2 phần. Cho phần 1 (p gam) td hết vs dd HCl dư đc 0,1 mol H2. Phần 2 (q gam) td hết vs dd HNO3 loãng dư thu đc 0,4 mol NO. Biết p - q = 32,8. Tính m
A. 17,4 và 63,3   B. 33,6 và 47,1   C. 3,36 và 4,71   D. 47,1 và 63,3
namchau113 Hoá Học Kim loại
20:23 - 15/6/2011
1>Bạn nào biết giải tớ xem với . 1>Trộn 10ml d2 HCl 36%(D=1,18g/ ml) với 50 ml dung dịch 20% (D=1,1 g/ml).Nồng độ % của dung dịch thu được là?Da :22,83%
hacks Hoá Học Kim loại
18:56 - 15/6/2011
viet cho minh cai phan ung nay voi :cl2+nh3(du)phan ung nay co tao ra don chat ko
mquocdungvt Hoá Học Kim loại
18:19 - 15/6/2011
fe2o3+hi= cho fe hóa trị mấy ta
umbrella Hoá Học Kim loại
17:38 - 15/6/2011
Ai giải hộ với!!! Hòa tan hết 10,24g Cu bằng 200ml dd HNO3 3M đc dd A. Thêm 400ml dd Na0H 1M vào dd A. Lọc bỏ kết tủa rồi nung chất rắn đến khối lượng ko đổi thu đc 26,44g chất rắn. Số mol HN03 đã phản ứng với Cu là
A. 0,48   B. 0,58   C. 0,56   D. 0,4
white.vultures Hoá Học Kim loại
16:59 - 15/6/2011
Điện hân dd chứa 0,2 mol AgNO3 với cường độ dòng điện 2,68 A trong t/gian t giờ thu được dung dịch X (hiệu suất 100%). Cho 16,8 gam bột Fe vào X thấy thoát ra khí NO (sp khử d/n) và sau các p/ứ xảy ra hoàn toàn thu được 22,7 gam chấn rắn.. Giá trị của t là:
A. 0,5                          B. 1                       C.2                               D. 0,25
teenytrang Hoá Học Kim loại
16:57 - 15/6/2011
bày vs :(
hoà tan hết 10.24 gam Cu bằng 200 ml dung dịch HNO3 3M được dung dịch A. Thêm 400ml  dung dịch NaOH 1M vào dung dịch A. Lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch rồi nung chất rắn đến khối lượng ko đổi  thu đc 26.44 gam chất rắn . Số mol HNO3 đã pứ vs Cu là bao nhiêu?
cuthai1993 Hoá Học Kim loại
16:18 - 15/6/2011
Mọi người giúp mình giải bài này:
Hòa tan hoàn toàn m gam Fe vào 200ml dung dịch Cu(NO3)2 0,5M và HCl 1M thu được khí NO và m gam kết tủa.XĐ m biết NO là sp khử duy nhất và không có khí H2 bay ra.
a)6,4
b)3,2
c)1,6
d)4,0
cuthai1993 Hoá Học Kim loại
16:16 - 15/6/2011
Mọi người giúp mình giải bài này:
Cho a mol phản ứng với b mol HNO3 thu được khí NO và dung dịch chứa 2 muối Fe.Thiết lập mối quan hệ giữa a,b
a)3a<b<4a
b)8a/3<b<4a
c)2a<b<4a
d)7a/3<b<4a
Trang:125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134<< · >>


THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Trong nhóm - Hóa học

1 nguyenngat123
Trả lời 134
Level: 23 - SP: 68
2 trandiep92
Trả lời 65
Level: 2 - SP: 100
3 rongden_167
Trả lời 13
Level: 170 - SP: 81
4 dongsongbang2010
Trả lời 12
Level: 0 - SP: 100
5 luisyuri95
Trả lời 11
Level: 9 - SP: 76
6 nguyenchikien
Trả lời 8
Level: 66 - SP: 86
7 bigzerott
Trả lời 8
Level: 0 - SP: 100
8 ducthang98
Trả lời 6
Level: 10 - SP: 57
9 socnhi11
Trả lời 6
Level: 1 - SP: 66
10 mamtun2015
Trả lời 6
Level: 0 - SP: 100
11 taduychung
Trả lời 4
Level: 43 - SP: 80
12 anhkrb1234
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 100
13 altn97
Trả lời 3
Level: 30 - SP: 79
14 superhero2
Trả lời 3
Level: 64 - SP: 82
15 nguyenthituyetsuong
Trả lời 3
Level: 120 - SP: 75
16 trangkuna10k11
Trả lời 3
Level: 2 - SP: 53
17 trinhvancong
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 46
18 tienpham2510
Trả lời 3
Level: 160 - SP: 80
19 titi2015
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
20 tkmtkm1997
Trả lời 2
Level: 50 - SP: 70
21 nguyen9a1
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
22 phuonglanhai
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
23 sonhuynh2805
Trả lời 2
Level: 61 - SP: 81
24 sunghara
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
25 shaylanguyen
Trả lời 2
Level: 15 - SP: 76
26 quynhlinhftu
Trả lời 2
Level: 19 - SP: 73
27 phanthinhan1998
Trả lời 2
Level: 22 - SP: 76
28 luckyboy1996
Trả lời 2
Level: 98 - SP: 79
29 anhnguyentp1997
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
30 cr7hoang
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
31 hieubanchat
Trả lời 2
Level: 80 - SP: 76
32 hochoatnt
Trả lời 2
Level: 178 - SP: 87
33 huongthao97
Trả lời 2
Level: 92 - SP: 86
34 icanflyyy
Trả lời 1
Level: 162 - SP: 89
35 jeetkunedo
Trả lời 1
Level: 12 - SP: 71
36 khongcanbiet12
Trả lời 1
Level: 97 - SP: 88
37 kiwi2t
Trả lời 1
Level: 115 - SP: 70
38 lanoc
Trả lời 1
Level: 2 - SP: 56
39 hocmoonhoa
Trả lời 1
Level: 30 - SP: 86
40 hocvienannd
Trả lời 1
Level: 16 - SP: 77
41 homhinhdaica
Trả lời 1
Level: 5 - SP: 78
42 hoangauto
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
43 hoanglam43
Trả lời 1
Level: 36 - SP: 74
44 hoangtubongda
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
45 binlalong
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
46 dinhquang1996ht
Trả lời 1
Level: 86 - SP: 82
47 dodaihoc16
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 43
48 haninguyen237
Trả lời 1
Level: 37 - SP: 73
49 haquoctuan
Trả lời 1
Level: 151 - SP: 88
50 harrynguyen0
Trả lời 1
Level: 92 - SP: 82

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 22 - Lô 12A - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.32.99.98.98

Website đang hoạt động thử nghiệm, chờ giấy phép của Bộ thông tin và truyền thông.

® Moon.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.