Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Tiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineFCTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiTrả lờiLưu

0 Exp
KÍNH THƯA ANH BINHNGUYENTRANG83.EM CHÁN SỐNG MẠO MUỘI XIN ĐỀ XUẤT VỚI ANH 1 Ý KIẾN NÀY ĐƯỢC KHÔNG Ạ!EM MUỐN KHI ANH SƯU TẦM ĐỀ THI THỬ TRÊN MOON ANH NÊN KIỂM TRA CẨN THẬN ĐÁP ÁN TRƯỚC KHI ĐĂNG ĐỀ VÌ NHIỀU BẠN NÓI LẦN NÀO THI CŨNG CÓ ĐÁP ÁN SAI Ạ.ĐIỀU ĐÓ SẼ GÂY HOANG MANG CHO CÁC BẠN SẮP BƯỚC VÀO KÌ THI ĐẠI HỌC Ạ!VỚI VAI TRÒ LÀ TRỢ LÍ ADMIN TỐI CAO(HIHI ) EM MONG ANH CỐ GẮNG NHIỆT TÌNH SƯU TẦM NHIỀU HƠN NHỮNG CÂU HƠI HAY VÀ CHÍNH XÁC Ạ.EM CĂM ƠN ANH Ạ.
Trong Hoá Học - Câu hỏi của quangbinhvodoi - Gửi lúc 10/06/2011 02:57 - Trả lời 10
0 Exp
tron 100ml dd X chua KCl 1M va NaCl 1.5M voi 200ml dd Y chua AgNO3 aM, va Pb(NO3) 0.5M thay PU xay ra vua du va thu duoc  b gam ket tua. tim a, b??
Trong Hoá Học - Câu hỏi của tvd_711 - Gửi lúc 10/06/2011 02:1 - Trả lời 3
0 Exp
X là hỗn hợp Ba và Al. Hòa tan m gam X vào nước dư thu được 8.96 lít H2. Giá trị của m là?
A 57.5
B13.7
C.21.8
D 58.85
Trong Hoá Học - Câu hỏi của ruby215 - Gửi lúc 10/06/2011 01:48 - Trả lời 7
0 Exp
Cho 30g hh KHCO3 va CaCO3 vao dd HCl du ,thu toan bo khi sinh  ra cho vao 0.2 lit dd Ca(OH)2 1.2 M thu duoc a gam ket tua , tim a
Trong Hoá Học - Câu hỏi của tvd711 - Gửi lúc 10/06/2011 01:48 - Trả lời 5
0 Exp
Cho m gam Fe vao 0.2lit dd X chua HNO3 0.2 M va H2SO4 0.1 M sau PU con 0.4 m gam KL chua tan het. ddY va khi NO . co can dd Y thu duoc a gam chat ran. tim a ??
Trong Hoá Học - Câu hỏi của tvd804 - Gửi lúc 10/06/2011 01:44 - Trả lời 3
0 Exp
cho m gam hh : Fe2O3, CuO ,MgO,FeO,Fe3O4 vao dd H2SO4 dac , nog. thu duoc 3.36l SO2(dktc). mat khac nug m gam hh X voi CO du ta duoc chat rat Y va hh khi Z. Cho Z vao dd Ca(OH)2 du thu duoc 35gam ket tua , cho chat ra Y vao dd HNO3 dac nong du thu duoc V lit O2(san fam khu duy hat). tim V
Trong Hoá Học - Câu hỏi của tvd84 - Gửi lúc 10/06/2011 01:40 - Trả lời 3
0 Exp
ĐỀ  THI THỬ KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐÂY !
1, cho 27 g hh axit axetic ,2-hidroxyl etannal ,propan-1-0l  .pư với Na .kết thuc pư thu được Vlit H2 đktc .V =
2,Cho hh X ; Fe ,Cu pu 400ml dd hh  H2SO4 0,5 M  ; NaNO3  0,2 M .pư hoàn  toàn thu đươc , ddY khí NO duy nhất , và  một phần kim loai chưa tan .Cho V ml dd NaOH  1M vào dd X thì kết tủa lớn nhất .giá trị tối thiểu của V là ?
  GIẢI CHI TIẾT GIÚP MÌNH ,
Trong Hoá Học - Câu hỏi của hieuhochihi - Gửi lúc 10/06/2011 12:48 - Trả lời 7
0 Exp
Cho 9,7g hon hop gom Cu,Zn vao 0,5lit dd FeCl3 0,5M. pu ket thuc thu dc dd Y va 1,6g chat ran Z. cho Z vao dd H2SO4 loang ko thay khi bay len. Dung dich Y pu vua du voi 200ml dd KMnO4  aM trong H2SO4. Gia tri cua a la:A. 0,25
B. 0,1
C. 0,2
D. 0,15
Trong Hoá Học - Câu hỏi của zjn_tt - Gửi lúc 10/06/2011 11:37 - Trả lời 6
0 Exp
Pro Hóa giải giúp!
CHo hh gồm (0,2mol CO32- và 0,5mol HCO3-) và dd chứa 0,45mol H+. Tính VCO2 thoát ra
Đáp án là 7,84l
Trong Hoá Học - Câu hỏi của Phuochung2807 - Gửi lúc 10/06/2011 09:21 - Trả lời 7
0 Exp
THU SUC TRUOC KI THI?CAU 1: chon phat bieu dung : A.dung dich KI,KCL,KBr deu khong phan ung voi I2       B.dung dich Na2SO3 khong phan ung voi bot S o moi dieu kien.        C .dung dich khong mau HCL,HBr de lau trong khong khi thi bi oxihoa chuyen thanh mau vang.   D .cac phan tu va ion H2O,H2SO3,H3O+ o trang thai lai hoa sp3 ?                 CAU2 : chon phat bieu dung: A .tu CH3OH khong the dieu che truc tiep duoc CH3NH2     B .tu CH3COOH co the dieu che truc tiep duocCH3COCH3     C.xeton khong phan ung voi amin    D.hidrat hoa ankin thu duoc xeton .   ( MOI NGUOI NHO SUY NGHI THAT KI , NEU AI TRA LOI DUNG CA 2 CAU THI QUA GIOI ) ? khi dua dap an kem theo giai thich ?                           
Trong Hoá Học - Câu hỏi của hieuleminh - Gửi lúc 10/06/2011 12:32 - Trả lời 2
0 Exp
Công thức liên quan số mol kết tủa với số mol của OH- và số mol chất như CO2, Al, Zn ????
Trong Hoá Học - Câu hỏi của namquangba - Gửi lúc 10/06/2011 12:0 - Trả lời 6
0 Exp
cho 0,81g Al va 2.8g Fe tac dung vs 200ml dd X chua AgNO3 va Cu(NO3)2.sau khj pu xay ra hoan toan thu dc dd Y va 8,12g hh 3 kl .cho 8,12g hh 3kl do tac dung vs dd HCl du kt pu thay thoat ra 0,672l H2 .CM cua AgNO3 va Cu(NO3)2 bđ là:
ĐS la 0,15 va 0,25.mjnh k hju caj nao fu truoc caj nao nua.gt gjum mjnh vs
Trong Hoá Học - Câu hỏi của thuyhjm - Gửi lúc 09/06/2011 11:1 - Trả lời 3
0 Exp
Trộn 40 ml dd HCl vào 50 ml dd NaOH thì pH của dd thu dc = 10. Nếu thêm tiếp 5 ml dd HCl nữa thì pH = 3. Cm của dd HCl là:
A.0,0208M
B.0,0318M
C.0,0218M
D.0,03M
Trong Hoá Học - Câu hỏi của phuong_12c1 - Gửi lúc 09/06/2011 10:58 - Trả lời 3
0 Exp
nho giai thich dum cai :2 kim loaiM va N co khoi luong .8 gam vao dung dich chua m g HNO3 VA H2SO4 vua du thu duoc dung dich chi chua muoi cua 2 kim loai va 2.1504l dktc 2khi gom NO2 VA X sau phan ung khoi luong dung dich trong coc tang them 0.096 g so voi m khoi luong muoi khan thu duoc sau phan ung la?
Trong Hoá Học - Câu hỏi của hacks - Gửi lúc 09/06/2011 10:44 - Trả lời 3
0 Exp
lam duoc bai nay thi dai hoc 27d:hoa tan vua du 6 g hon hop 2 kim loai hoa tri 1va 2 vao hon hop HNO3 va H2SO4 sau phan ung thu duoc 0.1 mol NO2 va 0.02 molSO2 .tong khoi luong muoi khan thu duoc khi co can dung dich sau phan ung la?ds la 12.72
Trong Hoá Học - Câu hỏi của hacks - Gửi lúc 09/06/2011 10:40 - Trả lời 9
0 Exp
Mấy t.y cho hỏi cái đi:
Cho m(g) hỗn hợp X gồm Fe2O3, CuO, MgO, Al2O3, ZnO, FeO vào dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 3.36 lít khí NO2(đkc). Mặt khác nung hỗn hợp X với CO dư thu đc chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho Z  vào Ca(OH)2 dư thu được 25g kết tủa.Cho chất rắn Y vào dd HNO3 loãng dư thu đc V lít NO. Tìm giá trị V.
Trong Hoá Học - Câu hỏi của teenytrang - Gửi lúc 09/06/2011 09:56 - Trả lời 13
0 Exp
giả sử cho Mg vs Al vào dd chứa Cu2+ và Ag+ thì thứ tự pư sẽ ntn? Mg pư vs Ag+ xong,rồi pư tiếp vs Cu2+ hay đến lượt Al pư vs Ag+? ai giải thích hộ vs!
Trong Hoá Học - Câu hỏi của HuongKyuSung - Gửi lúc 09/06/2011 09:26 - Trả lời 1
0 Exp
điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm CuSO4 0.5M và NaCl  0.1M bằng điện cực trơ.Khi ở catot có 3.2g Cu thì  thể tích (ở dktc ) khí thoát ra ở anot là
A:0.224 lít       B:0.448 lít       C:0.56 lít     D:0.672 lít
Trong Hoá Học - Câu hỏi của kiokiung - Gửi lúc 09/06/2011 08:32 - Trả lời 3
0 Exp
 Hoà tan m g hh Fe3O4 và FeCO3 vào HNO3 đn dư thu 3,36 l hh A gồm 2 khí và dd  B. dA/H2 = 22,6. m=
A. 15,24    B. 13,92     C. 69,6    D. 6,96
   Đáp án là B mn giải giúp mình
Trong Hoá Học - Câu hỏi của [s]_chick - Gửi lúc 09/06/2011 07:50 - Trả lời 2
0 Exp
Mình có một số bài còn thắc mắc, mong các bạn giải hộ:
Bài 1. Có hỗn hợp gồm nhôm và một oxit sắt. Sau phản ứng nhiệt nhôm thu được 96,6 g chất rắn.  
- Hoà tan chất rắn trong NaOH dư thu được 6,72 lít khí đktc và còn lại một phần không tan A.  
- Hoà tan hoàn toàn A trong H2SO4 đặc nóng được 30,24 lít khí B đktc .  
Công thức của sắt oxit là: 
A. Fe2O3   B. Fe3O4    C. FeO.      D. Fe2O3  hoặc FeO 
Bài 2. Trộn 10,8g Al với 34,8g Fe3O4  rồi phản ứng nhiệt nhôm được hỗn hợp A. Hòa tan hết A bằng HCl được 
10,752 lít H2 (đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm và thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng là: 
A. 80% và 1,08 lít       B. 75% và 8,96 lít    
C. 66,67% và 2,16 lít       D. 80% và 2,16 lít. 
 Bài 3. Nung hỗn hợp X gồm 0,56g Fe và 16g Fe2O3 và x mol Al (không có không khí) được hỗn hợp Y.  
- Nếu cho Y tan trong H2SO4 loãng được V (lít) khí. 
- Nếu cho Y tác dụng với NaOH dư thì thu được 0,25V lít khí.  
Giá trị của x là: 
A. 0,0028 ≤ x ≤ 0,2466      B. 0,0022 ≤ x ≤ 0,2466   
C. 0,0034 ≤ x ≤ 0,3699      D. 0,2466
Nhờ các bạn giải chi tiết giúp mình nhé, thanks
Trong Hoá Học - Câu hỏi của vodoi_dainhan - Gửi lúc 09/06/2011 05:10 - Trả lời 3
Trang:125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134<< · >>


Người trả lời nhiều nhất trong nhóm Sinh học
1 kdz1102 1
2 KidEvil98 1
3 quochuynguyen 0
4 bigsoul 0

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 22 - Lô 12A - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.32.99.98.98

Website đang hoạt động thử nghiệm, chờ giấy phép của Bộ thông tin và truyền thông.

® Moon.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.