Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Tiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineHỏi ĐápFCTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiĐã bình luận

vkango2000 Hoá Học Hóa học
22:25 - 1/3/2015
cho hỗn hợp gồm 0,15 mol CuFeS2,0,09mol Cu2FeS2 tác dụng với HNO3 dư thu được dung dịch X và hỗn hợp khí Y gồm NO và NO2.thêm BaCl2 vào dung dịch X thu được m gam kết tủa .mặt khác ,nếu thêm Ba(OH)2 dư vào dung dịch X ,lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được n gam chất rắn.giá trị của n và m là
kevinwitte Hoá Học Kim loại
19:34 - 26/12/2011
Cho 28 gam Fe hòa tan trong 256 ml dung dịch H2SO4 14% (có khối lượng riêng 1,095g/ml), có khí hiđro thoát ra. Sau khi kết thúc phản ứng, đem cô cạn dung dịch thì thu được m gam một tinh thể muối ngậm 7 phân tử nước (nmuối : nnước = 1 : 7). Trị số của m là: (FeSO4.7H2O)
kevinwitte Hoá Học Kim loại
19:33 - 26/12/2011
: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4. Để hòa tan hết các chất tan được trong dung dịch KOH thì cần dùng 400 gam dung dịch KOH 11,2%, không có khí thoát ra. Sau khi hòa tan bằng dung dịch KOH, phần chất rắn còn lại có khối lượng 73,6 gam. Trị số của m là:
kevinwitte Hoá Học Kim loại
19:32 - 26/12/2011
Khử hoàn toàn một oxit sắt nguyên chất bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Kết thúc phản ứng, khối lượng chất rắn giảm đi 27,58%. Oxit sắt đã dùng là:
kevinwitte Hoá Học Kim loại
19:31 - 26/12/2011
Cho m gam FexOy tác dụng với CO (to). Chỉ có phản ứng CO khử oxit sắt, thu được 5,76 gam hỗn hợp các chất rắn và hỗn hợp hai khí gồm CO2 và CO. Cho hỗn hợp hai khí trên hấp thụ vào lượng nước vôi trong có dư thì thu được 4 gam kết tủa. Đem hòa tan hết 5,76 gam các chất rắn trên bằng dung dịch HNO3 loãng thì có khí NO thoát ra và thu được 19,36 gam một muối duy nhất. Trị số của m và công thức của FexOy là:
tn16160 Hoá Học Kim loại
19:51 - 25/12/2011
giai chi tiet giup mjh voi nha.
Cho hh bot gom 6,5g Zn va 4,8g Mg vao 200ml dd Y chua CuSo4 0,5M va AgNO3 0,3M. Sau khj cac pu xay ra hoan toan thu dc m gam chat ran .gia tri cua m la
phuoc1996 Hoá Học Kim loại
19:47 - 25/12/2011
Có 109,4 gam hỗn hợp X gồm Al2O3 , ZnO , Fe3O4 , được chia thành 2 phần bằng nhau . Phần 1 , phản ứng với HCl dư , thu được 112,45 gam hỗn hợp muối khan. Phần 2 , phản ứng với lượng vừa đủ dung dịch loãng chứa HCl và H2SO4 , thu được 126,2 gam hỗn hợp muối khan . Hỏi số mol H2SO4 phản ứng là bao nhiêu?
chunni Hoá Học Kim loại
19:24 - 25/12/2011
htht hh gom 0,18 mol FeS2 va a mol Cu2S bang dd HNO3 vua du thu duoc dd X chi chua muoi sunfat va V lit NO(dktc) la san pham khu duy nhat .tim V
prjncess2500 Hoá Học Kim loại
21:10 - 24/12/2011
Đốt cháy hoàn toàn 10,8g KL M htri 2 duy nhất trong hh CL2 và O2 thì cần vđ 8,4l hh (dkc) cà thu 34,5g hh chất rắn gồm muối và oxit. KL nào đúng về KL M
star94 Hoá Học Kim loại
19:00 - 24/12/2011
mình tính mãi ko ra các bạn xem nhé
cho 9,86 g hh Mg,Zn vào cốc chứa 430 ml dd H2So4 loãng phản ứng hoàn toàn cho tiếp vào cốc 1,2 l dd gồm Ba(oH)2 0.05 M và NAỌH 0,7 M.phản ứng hoàn toàn lọc kết tủa nung đén khối lượng ko đổi thu được 26,08 g chất rắn.tim m kim loai
đấp án là 7,26 và 2,6
huuhaia1yd2 Hoá Học Kim loại
20:37 - 23/12/2011
dien phan nong chay Al2O3 voi anot bang than chi thu dk m kg Al o anot va 67,2 m ^3 hh khi X co ti khoi so voi hidro bang 16 .lay 2,24 lit khi hh X suc vao nuoc voi trong du thu dk 2 gam ket tua .tinh m
star94 Hoá Học Kim loại
17:02 - 23/12/2011
cho m g hh Fe203 và cuo tỉ lệ số mol là 1/2 bằng dd Hcl vừa đủ thu đc dd A.cho dd A tác dụng m g bột Fe sau khi phản ứng kết thúc thu đc dd b và 31,36 g chất rắn.tìm m
sddtt Hoá Học Kim loại
16:32 - 23/12/2011
cho mình hỏi
1 Khi cho HCl vào dd chứa Na2CO3 và NaHCO3 thì HCl td với chất nào trước
2 cho HCl vào Na2CO3 thì khác cho Na2CO3 vào HCl như thế nào
star94 Hoá Học Kim loại
12:11 - 23/12/2011
HOT HOT
oxi hóa 1,12 g bột sắt thu được 1,36 g hh Fe2O3 và Fe dư.hòa tan hết hh vào 100 ml đ HCl thu được 168 ml H2 dktc,dd sau phản ứng ko còn HCl.tổng lượng muối thu được bao nhiêu
cothu46 Hoá Học Kim loại
21:20 - 22/12/2011
cho m(gam) K tac dung voi 500ml dd HNO3 thu duoc dd M va thoat ra 0,336lit hh khi N(dkc) gom 2 khi X va Y.Cho them vao M dd KOH du thay thoat ra 0,224lit khi y. Biet rang qua trinh khu HNO3 chi tao ra 1 sp duy nhat.Xac dinh m
lxquyen Hoá Học Kim loại
20:13 - 22/12/2011
cho 31,5g hh gồm: Fe, Al, Fe304 t/d vs HNO3 đn tạo ra 0.8 mol NO2 duy nhất và dd X, cho dd X + NaOH thu được chất rắn min = 32g, % kl AL
nguyenvanthac Hoá Học Kim loại
19:41 - 22/12/2011
Al pu voi NaOH phuong trinh duoc viet nhu the nao?
lelinhtn Hoá Học Kim loại
19:27 - 22/12/2011
ĐIỆN PHÂN MN ƠI! GIÚP TỚ! THANKS MN NHÌU NHÌU!

2. Tiến hành điện phân(điện cực trơ màng ngăn xốp ) 1 d.d chứa m gam hh CuSO4 và NaOH cho tới khi H2O bị điện phân cả 2 điện cực thì dừng lại. Anot có 0,448l khí thoát ra,d.d sau đp có thể hòa tan tối đa 0,68g Ag2O.
a, tính m
b, tính m khí bay ra ở catot
c,Tính m kết tủa(giả sử nước bay hơi k đáng kể)
lelinhtn Hoá Học Kim loại
19:26 - 22/12/2011
Các bạn giúp mình giải bài tập này nhé! Thanks mn!
1. khi cho 12,88g hh Fe và Mg vào 700mlđ AgNO3. SÂu khi các phản ứng xáy ra hoàn toàn thu đc chất rắn C nặng 48,72g và dd D. Cho dd NaOH dư vào D thấy xuất hiện kết tủa, nung trong ko khí đến lượng ko đổi thu dc 14g chất rắn.
a, tính % mối kl trg hh đầu.
b.Tính CmAgNO3
superman24101994 Hoá Học Kim loại
18:38 - 22/12/2011
Cho 4,5 g bột Al tan hết trong HNO3 dư thì dc hh X gồm 2 lit NO, N2O và 1 dd Y. Khối lượng muối nitrat tạo ra trong dd Y là:
A.35,5 g
B.36,5 g
C.53,5 g
D.Kết quả khác.

Trình bày cách giải cho mình luôn nha!
Đã thích 1 Bình luận 1
trongthang94 Hoá Học Kim loại
15:05 - 22/12/2011
Tron 21.6g Al voj m g hh X gom FeO,Fe2O3,Fe3O4 dc hh Y. Nug Y o nhjet do cao trog djeu kjen k co kk den pu hoan toan thu dc hh ran Z. Cho Z td dd NaOH du thu dc 6.72ljt khj. Neu cho Z td voj dd HNO3 loag du thj thu dc 19.04 ljt NO dktc( sp khu duy nhat). m =?
Trang:84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93<< · >>


THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Trong nhóm - Hóa học

1 cachiusa
Trả lời 8
Level: 0 - SP: 100
2 nguyenngat123
Trả lời 5
Level: 23 - SP: 68
3 trasuatranchau
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 100
4 0147896325
Trả lời 2
Level: 11 - SP: 34
5 vkango2000
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
6 tranmanhtupro
Trả lời 1
Level: 10 - SP: 70
7 hoerock
Trả lời 1
Level: 82 - SP: 84
8 thanhhienpy98
Trả lời 1
Level: 2 - SP: 73
9 thucdananh
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
10 touyen5998
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
11 viendp1234
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
12 npkid
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
13 NULETHUNU
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
14 phuonghaanh
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
15 quangtrung97np
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
16 quoangtrung97
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
17 tandat123
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 83
18 mennguyen05071998
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
19 minhars
Trả lời 0
Level: 210 - SP: 72
20 abcdeogihguihbui
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
21 anhsh1998
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
22 duongkhoi
Trả lời 0
Level: 52 - SP: 62
23 emailcua12ch
Trả lời 0
Level: 4 - SP: 71
24 harukyoya97
Trả lời 0
Level: 33 - SP: 87
25 vuonga7k8lnc
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
26 waylytuong
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 22 - Lô 12A - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.32.99.98.98