Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Khóa 2016Tiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineHỏi ĐápTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiĐã bình luận

khongtubouocmo95 Hoá Học Kim loại
16:05 - 20/4/2015
Dung dịch A chứa a mol NaAlO2. Nếu cho vào dung dịch A b hoặc c mol (b < c) HCl thì lượng kết tủa thu được là như nhau. Mối quan hệ giữa a, b, c là:
hoakhoii Hoá Học Kim loại
14:13 - 20/1/2012
Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp A chứa H2SO4 1M, Fe(NO3)3 0,5M và CuSO4 0,25M. Khuấy đều cho đến khi phản ứng kết thúc thu được 0,75m gam chất rắn. Giá trị của m là:
A. 43,2 gam B. 56 gam C. 33,6 gam D. 32 gam
giúp mình với
nguoihamchoi Hoá Học Kim loại
09:58 - 20/1/2012
GIUP MINH VOI
Câu 17: Cho V lít hỗn hợp khí A gồm clo và oxi tác dụng vừa hết với hỗn hợp B gồm 0,2 mol Al và 0,1 mol Mgthì thu được 25,2 gam hỗn hợp muối clorua và oxit của 2 kim loại. Số mol của Cl 2 có trong V lít hỗn hợp khí A là
A. 0,15. B. 0,3. C. 0,2. D. 0,25.
224dktc Hoá Học Kim loại
07:42 - 20/1/2012
Mong các bạn giúp đỡ cám ơn rất nhiều:
Một dung dịch MgCl2 chứa 5,1% khối lượng ion Mg2+. Dung dịch này có khối lượng riêng 1,17 g/ml. Có bao nhiêu gam ion Cl- trong 300 ml dung dịch này?
Đáp án 52,9571 gam
dung1104 Hoá Học Kim loại
19:22 - 19/1/2012
Thêm 240 ml dd NaOH 1M vào một cốc thủy tinh đựng 100ml dd AlCl3 nồng độ x mol/l khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 0,08 mol kết tủa.Thêm tiếp 100ml dd NaOH 1M vào cốc khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 0,06 mol kết tủa.Tính x
224dktc Hoá Học Kim loại
18:21 - 19/1/2012
Làm sao để so sánh tính axit va bazo của các chất vộ cơ xem chất nào có tính axit hay tinh bazo mạnh hơn??
Vd : hno3 va h2so4 làm sao biết axit nào mạnh hơn??
Vd : naoh va koh lam sao biet bazo nào mạnh hơn??
Mong các bạn giúp đỡ xin cám ơn
hoaanhdao95 Hoá Học Kim loại
17:12 - 19/1/2012
dpdd X gom 1 mol CuSO4 va 3mol HCL.dd sau dp cho pu vua du 3,5 mol NaOH.hoi hieu suat dp la ?
nguoihamchoi Hoá Học Kim loại
16:51 - 19/1/2012
GIUP MINH VOI CAM ON NHIEU
Một hỗn hợp X gồm Na, Al và Fe (với tỉ lệ mol Na và Al tương ứng là 5:4) tác dụng với H2O dư thì thu được V lít khí, dung dịch Y và chất rắn Z. Cho Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thì thu được 0,25V lít khí (các khí đo ở cùng điều kiện). Thành phần % theo khối lượng của Fe trong hỗn hợp X là A. 14,4% D.B. 33,43% C. 20,07% D.34,8%
chop9cc Hoá Học Kim loại
14:22 - 19/1/2012
Trình bày mình với nha
Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và FeS tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được V lít khí (đktc). Mặt khác nếu cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch Y chỉ chứa một muối nitrat duy nhất và 2V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và SO2. Phần trăm về khối lượng của Fe trong X là
hoakhoii Hoá Học Kim loại
14:14 - 19/1/2012
Cho 0,87 gam hh Fe,Cu,Al vào bình đựng 300 ml dd H2SO4 0,1M .Sau pư hoàn toàn thu được 0,32 gam rắn và 448ml khí .Thên tiếp vào bình 0,425 gam NaN03 ,khi pư kết thúc thu được khí NO tạo thành và khối lượng muối trong dung địch là ?
224dktc Hoá Học Kim loại
08:49 - 19/1/2012
Mong các bạn giải giùm mình bai này cám ơn các bạn rất nhiều

Không có dung dịch chứa:
a) 0,2 mol K+; 0,2 mol NH4+; 0,1 mol SO32-; 0,1 mol PO43-
b) 0,1 mol Pb2+; 0,1 mol Al3+; 0,3 mol Cl-; 0,2 mol CH3COO-
c) 0,1 mol Fe3+; 0,1 mol Mg2+; 0,1 mol NO3-; 0,15 mol SO42-
d) Tất cả đều đúng
đáp án D
224dktc Hoá Học Kim loại
08:48 - 19/1/2012
Mong các bạn giải giùm mình bai này cám ơn các bạn rất nhiều

61,6 gam vôi sống (chỉ gồm CaO) để ngoài không khí khô một thời gian. Sau đó đem hòa tan vào lượng nước dư, dung dịch thu được trung hòa vừa đủ 2 lít dung dịch HCl 1M. Phần trăm CaO đã bị CO2 của không khí phản ứng là:
a) 5,57% b) 8,25% c) 9,09% d) 10,51%
đáp án :C

A B
C D
tixitrum Hoá Học Kim loại
22:56 - 18/1/2012
cho cac chat stiren,vinyl axetilen, buta1,3 dien, 2 phenyletan-1ol hai chat dung dieu che cao su buna-S bang 3 phan ung ra. giai thich ro giup minh
tixitrum Hoá Học Kim loại
22:53 - 18/1/2012
cho V lit khi CO2 hap thu hoan toan vao 200ml dd hh KOH 1M, Ba(OH)2 0.75 M thu duoc 27.58g ket tua. gia tri lon nhat cua V la. co phai la 8.064 ko ban
tixitrum Hoá Học Kim loại
22:51 - 18/1/2012
cac ban giup minh :metyletilenoxit cong thuc la gi zay ban
tixitrum Hoá Học Kim loại
22:49 - 18/1/2012
cho 3.2 g hh MgO,CuO,Fe2O3 tac dung voi 300m dd H2SO4 0.2M. tong so gam muoi tao ra la . giai chi tiet gup minh nha
tixitrum Hoá Học Kim loại
22:47 - 18/1/2012
hoa tan het 6.96 g Fe3O4 bang 400ml dd HNO3 sau phan ung thu duoc dd A va khi NO la san pham khu duy nhat. them bot Cu du vao dd A den khi phan ung xay ra hoan toan cung thu duoc NO va khoiluong Cu da tieu ton 3.84g. nong do mol dd HNO3 ban dau. minh giai mai ma chang ra da, cac ban giai chi tiet giup minh nha
tixitrum Hoá Học Kim loại
22:45 - 18/1/2012
hoa tan muoi cacbonnat cua kl X bang 1 luon vua du dd H2SO4 9.8% thu duoc dd muoi sunfat nong do 14.18%. kl X la. giai chi tiet giup minh nha
tixitrum Hoá Học Kim loại
22:43 - 18/1/2012
co bao nhieu dong phan co vong benzen ung voi ctpt C8H10O tac dung duoc voi Na nhung khong tac dung voi NaOH
tixitrum Hoá Học Kim loại
22:41 - 18/1/2012
dot m g bot Fe trong khi O2 thu duoc 7.36 g chat ran X gom Fe,Fe2O3, FeO,Fe3O4. de hoa tan hoan toan hh X can vua het 120ml đ H2SO4 1M tao 0.224 l khi H2. tinh m. giai chi tiet giup minh nha
tixitrum Hoá Học Kim loại
22:39 - 18/1/2012
oxi hoa 3.75 g 1 andehit don chuc X bang oxi thu duoc 5.35g hh Y gom axit, andehit du. dot chay hoan toan X roi sp chay hap thu vao dd Ca(OH)2 du thi ket tua thu duoc la.giai chi tiet giup minh nha
Trang:84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93<< · >>


THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Trong nhóm - Hóa học

1 nguyenngat123
Trả lời 116
Level: 23 - SP: 68
2 trandiep92
Trả lời 99
Level: 2 - SP: 100
3 luukien09
Trả lời 46
Level: 0 - SP: 100
4 thaitaichinh
Trả lời 37
Level: 0 - SP: 100
5 vtrdl22
Trả lời 8
Level: 0 - SP: 31
6 bigzerott
Trả lời 8
Level: 15 - SP: 100
7 doantranghp2000
Trả lời 6
Level: 0 - SP: 100
8 trkhanh
Trả lời 6
Level: 0 - SP: 100
9 trinhthanhhien
Trả lời 5
Level: 0 - SP: 100
10 thaingoc219
Trả lời 5
Level: 0 - SP: 100
11 phuongbaoloc
Trả lời 5
Level: 0 - SP: 100
12 Justonface
Trả lời 5
Level: 14 - SP: 88
13 dinhvugia
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 100
14 bagiatrinh
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 100
15 NgaVoi
Trả lời 4
Level: 4 - SP: 69
16 windy98
Trả lời 4
Level: 1 - SP: 56
17 vantruong1406
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 100
18 theowalcotars
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
19 minhanh1202
Trả lời 3
Level: 94 - SP: 86
20 nguyenngocluong9297
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
21 beohjhj
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
22 binhbuusac
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
23 lanhhuyet1304
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
24 huynhuyen120596
Trả lời 2
Level: 5 - SP: 67
25 Khoangoc2015
Trả lời 2
Level: 217 - SP: 87
26 giangivy
Trả lời 2
Level: 104 - SP: 81
27 hoerock
Trả lời 2
Level: 88 - SP: 83
28 anhxtanh97
Trả lời 2
Level: 24 - SP: 80
29 12A8mainho
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
30 alt01653
Trả lời 2
Level: 42 - SP: 85
31 hahi1325
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
32 ducthang98
Trả lời 2
Level: 10 - SP: 55
33 daudhnhe
Trả lời 2
Level: 47 - SP: 84
34 colennhenhenhe
Trả lời 2
Level: 6 - SP: 75
35 NiKiHoaBao
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
36 noinhieu
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
37 thainguyen2798
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
38 quyenoppa
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
39 xoaicanpo
Trả lời 2
Level: 100 - SP: 85
40 xuanthanhclearmind
Trả lời 1
Level: 5 - SP: 67
41 vannamlovea3
Trả lời 1
Level: 43 - SP: 82
42 vanthi112
Trả lời 1
Level: 4 - SP: 65
43 tulathao1111
Trả lời 1
Level: 32 - SP: 82
44 vandhxd
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 87
45 xaxexu1
Trả lời 1
Level: 42 - SP: 88
46 vjpkute98x
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
47 waylytuong
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
48 thiendoan001
Trả lời 1
Level: 1 - SP: 57
49 thanhvu97103
Trả lời 1
Level: 109 - SP: 85
50 thu98
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 22 - Lô 12A - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.32.99.98.98