Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Tiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineFCTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiTrả lờiLưu

0 Exp
cho hoi co ai co tai lieu va bo de gi ve hoa vo co ko?send cho to voi, thanks nhieu nha, neu dc thi lien lac wa yahoo of mih nha, satthu_nanhtrang2000
Trong Hoá Học - Câu hỏi của 00027 - Gửi lúc 16/11/2011 08:30 - Trả lời 0
0 Exp
cho m gam hh X gom 3 kim loai Zn ,Crva Sn co so mol bang nhau tac dung het voi luong du dd HCl loang nong thu duoc dd Y va khi H2 ,co can dd Y thu duoc 8,98 gam muoi khan ,Neu cho m gam hh X tac dung hoan toan voi O2 du de tao 3 o xit thi the tich khi O2 la
Trong Hoá Học - Câu hỏi của huuhaia1yd2 - Gửi lúc 15/11/2011 11:8 - Trả lời 1
0 Exp
cho V lít khí CO2(đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 2 lít dung dich Ca(OH)2 0,02M, thu được 1 gam kết tủa và dung dịch X.đun nóng dung dịch lại thấy xuất hiện kết tủa.giá trị của V ???
Trong Hoá Học - Câu hỏi của trungkk95 - Gửi lúc 15/11/2011 08:7 - Trả lời 5
0 Exp
hòa tan hết hỗn hợp gồm một kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ trong nước được dung dịch A và có 1,12 lít H2 bay ra(đktc).cho dung dich chứa 0,03 mol AlCl3 vào dung dịch A.khối lượng kết tủa thu được là??
giai chi tiet cho minh hieu na.kam on ak
Trong Hoá Học - Câu hỏi của trungkk95 - Gửi lúc 15/11/2011 07:52 - Trả lời 2
0 Exp
hợp chất Y có công thức MX2 trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng.trong hạt nhân M có số nơtron nhiều hơn số proton là 4 hạt.trong hạt nhân X số nơtron bằng số proton.tổng số proton trong phân tử Y là 58 hạt.khi tác dụng với chất oxi hóa,một mol chất Y có khả năng cho tối đa bao nhiêu mol electron
lam gjup trung bai ne na
Trong Hoá Học - Câu hỏi của trungkk95 - Gửi lúc 15/11/2011 07:40 - Trả lời 1
-2 Exp
3/Cho m gam Fe tan hết trong 400 ml dung dịch FeCl3 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 68,92 gam chất rắn khan. Để hòa tan hết m gam Fe trên cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,4M và Fe(NO3)3 0,05M (sản phẩm khử N+5 là NO duy nhất)
A. 280 ml B. 200 ml C. 175 ml D. 400 ml

sắp kt 15 phút, giúp mình nha
Trong Hoá Học - Câu hỏi của triai - Gửi lúc 14/11/2011 11:10 - Trả lời 5
0 Exp
Làm hộ tớ vs các bạn nhé:

Để hòa tan 1 mẩu Zn trong dung dịch HCl ở 25 độ C cần 243 phút. Cũng mẩu Zn đó tan hết trong dd HCl như trên ở 65 độ C cần 3 phút. Để hòa tan hết mẩu Zn đó trong dd HCl có nồng độ như trên ở 45 độ C cần thời gian bao lâu
Trong Hoá Học - Câu hỏi của namlun1307 - Gửi lúc 14/11/2011 08:46 - Trả lời 4
0 Exp
GIẢI CHI TIẾT GIÚP MÌNH, SẮP KT RÙI
Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Fe và Cu (Fe chiếm 30% về khối lượng ) vào 50ml dd HNO3 63% ( d= 1,38 g/ml ) sau khi phản ứng sảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn X cân nặng 0,75m , dd Y và 0,09mol hỗn hợp NO và No2. Cô cạn dung dịch Y thi Muối thu được LÀ?
a, 54 b, 72,6 c, 108 d, 81
Trong Hoá Học - Câu hỏi của TRIAI - Gửi lúc 14/11/2011 08:38 - Trả lời 3
0 Exp
khu 16g hon hop cac oxit kim loai (FeO,Fe2O3,Fe3O4,CuO,PbO) bang khi CO o nhiet do cao,khoi luong chat ran thu duoc la 11,2g.tich the tich khi CO tham gia phan ung (dktc)?
Trong Hoá Học - Câu hỏi của TrungXOYnguyen - Gửi lúc 14/11/2011 07:30 - Trả lời 2
0 Exp
Giải cho mình luôn hêy
Khối lượng riêng của Ca=1.55g/cm3. Khối lượng mol Ca=40g/mol. Biết trong tinh thể các nguyên tử Ca chiếm74% thể tích. Bán kính Ca là:
Trong Hoá Học - Câu hỏi của chop9cc - Gửi lúc 14/11/2011 06:33 - Trả lời 1
0 Exp
Giải cho mình luôn hêy
Oxit cao nhất của 1 nguyên tố có dạng R2On. Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố này chiếm 97.26% khối lượng R. Kí hiệu của R là:
Trong Hoá Học - Câu hỏi của chop9cc - Gửi lúc 14/11/2011 06:32 - Trả lời 1
0 Exp
Giải cho mình luôn hêy
Trong mạng tinh thể kim loại các nguyên tử Cr chỉ chiếm 74% và thể tích còn lại là khe trống. Biết 1 mol Cr có 6.10mũ23 nguyên tử. Khối lượng riêng Cr (tính theo g/cm3) là:
Trong Hoá Học - Câu hỏi của chop9cc - Gửi lúc 14/11/2011 06:31 - Trả lời 1
0 Exp
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 13,92 gam hỗn hợp X gồm MgO, FeO và Fe2O3 phải dùng vừa hết 520 ml dd HCl 1M. Mặt khác, khi lấy 0,27 mol hỗn hợp X đốt nóng trong ống sứ không có không khí rồi thổi một luồng H2 dư đi qua để phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m gam chất rắn và 4,86 gam nước. Xác định m?
A.16,56 B.20,88 C.25,06 D.16,02
Câu 2: A là hh gồm Cu(NO3)2, Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3. Trong đó N chiếm 16,03% về khối lượng. Cho dd KOH dư vào dd chứa 65,5 gam muối A. Lọc kết tủa thu được đem nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu đc bao nhiêu gam oxit?
A.27 B.34 C.25 D.31
Trong Hoá Học - Câu hỏi của triai - Gửi lúc 14/11/2011 03:56 - Trả lời 2
0 Exp
Dung dịch X chứa 0,4mol HCl và 0,12mol Cu(NO3)2. Khi thêm m (gam) bột Fe vào dung dịch X,sau khi kết thúc thu được hỗn hợp kim loại có khối lượng 0,5m. Giá trị của m là?
A. 19,2g B. 20,48g C. 9,28g D. 14,88g
Trong Hoá Học - Câu hỏi của triai - Gửi lúc 14/11/2011 11:26 - Trả lời 4
0 Exp
có câu này hay lém các bạn ah:

hoà tan hết m(g) K vào dung dịch HNO3 thu được dd X và 0,15 mol 2 khíY và Z. Thêm tiếp KOH vào dd X thì thu được 0,1 molkhí Y.Tính m?
Trong Hoá Học - Câu hỏi của damthuy - Gửi lúc 13/11/2011 11:43 - Trả lời 13
0 Exp
Giải chi tiết giúp mình, trọng tâm điển hình 2012

Bài 3: Chia 80g rắn X gồm Mg(NO3)2, Cu(NO3)2 ,Fe(NO3)3 làm 2 phần bằng nhau
PI: Hòa tan hết vào nước được dd Y. Để kết tủa xuất hiện lớn nhất cần thêm vào dd Y vừa đủ 250 ml dd NaOH 2M
PII:Nung nóng đến khối lượng không đổi thu m g rắn Z. Giá trị m là
A.14,6 B15,2 C.13 D12,5
Trong Hoá Học - Câu hỏi của triai - Gửi lúc 13/11/2011 07:6 - Trả lời 13
0 Exp
TRỌNG TÂM ĐẠI HỌC 2012, giải chi tiết giúp mình
Bài 2: Cho 50ml dd KOH 1,2 M td với 155 ml dd ZnCl2 nồng độ x (M) được dd Y và 2,97 g kết tủa. Loại bỏ kết tủa rồi thêm tiếp 150 ml dd KOH 1 M vào dd Y được 1,98 g kết tủa. Giá trị x là
A.1,2 B.0,5 C.0,9 D.1
Trong Hoá Học - Câu hỏi của triai - Gửi lúc 13/11/2011 07:5 - Trả lời 6
0 Exp
TRỌNG TÂM ĐẠI HỌC 2012, giải chi tiết giúp mình
Bài 1: Hấp thụ hết 3,36 l CO2 (đktc) vào 100 ml dd hh gồm NaOH a (M) và Na2CO3 0,8 M được dd chứa 19,98 gam hh muối. Giá trị a là
A.1,2 B.1,5 C.1,4 D1
Trong Hoá Học - Câu hỏi của triai - Gửi lúc 13/11/2011 07:4 - Trả lời 4
0 Exp
Nung 23,2 gam sunfua của một kim loại hóa trị hai trong không khí rồi làm nguội thu được một chất lỏng và một chất khí. Lượng sản phẩm khí này làm mất màu dung dịch có chứa 25,4 gam iot. Xác định tên kim loại đó.
Trong Hoá Học - Câu hỏi của perua - Gửi lúc 13/11/2011 04:35 - Trả lời 5
0 Exp
cho 49,6 gam hỗn hợp X gồm Cu, Fe, Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng (dư), khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 2,4 gam kim loại không tan, 1,12 lít khí thoát ra (đktc) và thu được dung dịch Y. cho dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch Y, lọc kết tủa rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi còn lại 40 gam chất rắn khan. phần trăm khối lượng của Cu trong hỗn hợp X
Trong Hoá Học - Câu hỏi của TRIAI - Gửi lúc 13/11/2011 03:24 - Trả lời 5
Trang:84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93<< · >>


Người trả lời nhiều nhất trong nhóm Sinh học
1 vietkhanh20129 1
2 kdz1102 1
3 KidEvil98 1
4 nnmy946 1
5 quochuynguyen 0
6 banmai9602 0
7 bigsoul 0

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 22 - Lô 12A - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.32.99.98.98

Website đang hoạt động thử nghiệm, chờ giấy phép của Bộ thông tin và truyền thông.

® Moon.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.