Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Khóa 2016Tiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineHỏi ĐápTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiĐã bình luận

huysamasun Hoá Học Kim loại
10:05 - 27/5/2015
Hòa tan hoàn toàn 3.36g Fe và 1.92g Cu trong 600ml dung dich hỗn hợp HNO3 1M và HCl 0.4M thu được duy nhất khí NO và dung dịch X. Cho X vào dd bạc Nitrat dư, thu m(g) chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và NO là sản phẩm khử duy nhất. m bằng bao nhiêu:
A. 36.06
B. 40.92
C. 34.44
D. 35.1
Giải chi tiết giúp mình nha
hoakhoii Hoá Học Kim loại
03:16 - 9/2/2012
Ai giúp mình với
Đem nhiệt phân hoàn toàn a mol Fe(NO3)2 thu hh khí X có tỉ khối hơi so với H2=T1 .Nhiệt phân hoàn toàn a mol Fe(NO3)3 thu hh khí Y có tỉ khối hơi so với H2=T1 .Quan hệ giữa T1,T2 là ?
DeLierre Hoá Học Kim loại
18:58 - 8/2/2012
Hòa tan hoàn toàn m gam vào nước thu được dung dịch X. Cho dung dịch vào X, thu được gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho dung dịch vào X, cũng thu được gam kết tủa. Các pư xảy ra hoàn toàn, giá trị m?
kuramaoct Hoá Học Kim loại
16:46 - 8/2/2012
Cho 200 g dd Na2Co3 td vừa đủ 120g dd HCL . biết sau phản ứng dung dịch có nồng độ 20% . C% của 2 dung dịch ban đầu là ?
huuhaia1yd2 Hoá Học Kim loại
22:44 - 7/2/2012
X la hop kim cua 2 kim loai (kim loai kiem M va kim loai kiem tho R ) .Lay 28,8 gam X hoa tan hoan toan vao nuoc thu dk 0,3 mol H2 .dem 2,8 gam Li luyện them vao 28,8 gam X thi thu duoc hop kim moi trong dó Li chiem 13,29 % khoi luong .tim kim loai R
can_can138 Hoá Học Kim loại
21:24 - 7/2/2012
Hòa tan hoàn toàn một lượng kim loại R vào dung dịch HNO3 dư thu được 0.224 lít khí N2(sản phẩm khử duy nhất).Dung dịch sau phản ứng tăng so với ban đầu là 2.97g.Kim loại R là
YamakiSai Hoá Học Kim loại
12:06 - 7/2/2012
Để hòa tan 4g oxit sắt cần 52,14ml dd HCL 10% . Khối lương riêng (D=1,05ml) Xác định công thức oxit sắt đã dùng
YamakiSai Hoá Học Kim loại
12:05 - 7/2/2012
Đốt một kim loại X trong bình kín đựng khí clo . thu được 32,5g muối clorua . Nhận thấy thể tích khí Cl giảm 6,72(l) (dktc) Xác định kim loại X
sonngoc94 Hoá Học Kim loại
22:19 - 6/2/2012
tại sao crom lại là kim loại cứng nhất
(giải thích theo mạng tinh thể lập phương tâm khối)
giathi Hoá Học Kim loại
19:26 - 6/2/2012
Có 2 bình đp (1) và (2).Bình (1) đựng dd NaOH có thể tích 38 ml;CM=0,5M.Bình (2) chứa dd gồm 2 muối Cu(NO3)2 và NaCl tổng khối lượng là 258,2g.Mắc nt bình (1) và bình (2).Điện phân đến khi bình(2) vừa có khí thoát ra ở cả hai điện cực thì dừng lại. Lấy dd sau pứng :
Ở bình (1) : nồng độ NaOH sau điện phân là 0,95M
Ở bình(2) đem p/ứng với Fe dư.Sau phản m g sắt bị hòa tan và có V(l) NO duy nhất.
giathi Hoá Học Kim loại
19:18 - 6/2/2012
Câu 34
58999 Để nhận biết ba axit đặc, nguội: HCl, H2SO4, HNO3 đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử là
A Al
B CuO
C Cu
D Fe
toasangnamchau Hoá Học Kim loại
09:57 - 6/2/2012
Cho hỗn hợp 0,15 mol CúFeS2 và 0,09 mol Cu2FeS2 td với dd HNO3 dư thu đc dd X và hỗn hợp Y gồm NO và NO2. Thêm BaCl2 dư vào dd X đc m gam kết tủa . mặt khác nếu thêm Ba(OH)2 dư vào dd X lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng ko đổi thu đc x gam chất rắn . giá trị m và x lần lượt là :
toasangnamchau Hoá Học Kim loại
09:54 - 6/2/2012
cho hỗn hợp X gồm 0,05 mol CaCl2, 0,03 mol KHCO3, 0,05 mol NaHCO3 , 0,04 mol Na2O , 0,03 mol BA(NO3)2 vào 437,85 gam H2o sau khi pứ hoàn toàn đc a gam kết tủa và dd Y có kl là ?
toasangnamchau Hoá Học Kim loại
09:52 - 6/2/2012
hòa tan 9,6 gam bột Cu bằng 200 ml dd hỗn hợp hno3 0,5M và H2SO4 1M. sau khi pứ htoanf đc khí NO và dd X. cô cạn dd X đc kl muối khan là :
toasangnamchau Hoá Học Kim loại
09:50 - 6/2/2012
dung dịch X gồm : NaALO2 0,16 mol , na2so4 0,56 mol và NaOH 0,66 mol . thể tích HCl 2M cần cho vào dd X để thu đc 0,1 mol Kết tủa là :
chunni Hoá Học Kim loại
23:00 - 5/2/2012
cho 5,8 gamFeCO3 tac dung vua du voi dd HNO3,duoc hh khi CO2,NO va dd X .khi them dd H2SO4 loang du vao X thi dd thu duoc hoa tan ht duoc toi da bao nhieu gam Cu(biet rang co khi NO bay ra)
chunni Hoá Học Kim loại
22:52 - 5/2/2012
dung CO de khu hoan toan m gam FexOy,dan toan bo khi sinh ra qua 1 lit dd Ba(OH)2 0,1M thu duoc 0,05 mol ket tua .mat khac hoa tan m gam FexOybang dd HCl du roi co can thi thu duoc 16,25 gam muoi khan .m=?
thedong113 Hoá Học Kim loại
22:05 - 5/2/2012
Có2bình điện phân1và2.Bình(1)đựng dd NaOHcóthể tích 38 ml nồngđộCM=0,5M.Bình2chứa dd gồm 2 muối Cu(NO3)2 và NaCl tổng khối lượng là 258,2g.Mắc nối tiếp bình(1)và bình(2).Điện phân đến khi bình2vừa có khí thoát ra ở cả hai điện cực thì dừng lại. Lấy dd sau phản ứng:Ở bình1: nồngđộ NaOHsau điện phân là 0,95M.Ở bình2đem phản ứng với Fe dư.Sau phản ứng có m gFebị hòa tan va co v(l)khi NO duy nhat.V=?
chunni Hoá Học Kim loại
21:39 - 5/2/2012
khu hoan toan mot luong oxit sat can V1 lit H2.hoa tan ht luong sat sinh ra o trentrong dd HCl thay tao ra V2 lit H2.biet V1>V2 va cac khi do o cung dk.cong thuc cua oxit sat la
perua Hoá Học Kim loại
20:20 - 5/2/2012
Thổi một luồng khí CO qua ống sứ đựng m (gam) hỗn hợp gồm: CuO, Fe2O3, MgO, Al2O3 nung nóng, luồng khí thoát ra được sục vào nước vôi trong dư, thấy có 15g kết tủa trắng. Sau phản ứng, chất rắn trong ống sứ có khối lượng 200g. Tính m?
24thang12 Hoá Học Kim loại
17:29 - 5/2/2012
Mong các bạn giúp đỡ :cám ơn các bạn rất nhiều
Cho 18,5(g) hh X gồm FE FE3O4 tác dụng với 200ml dd HNo3 loãng đun nóng va khuấy đều.Sau pu xảy ra hoàn toàn thu dc 2,24 l khí NO duy nhất (dktc). Dd Y và còn lại 1,46g kl .nồng độ mol của HNO3 và kl muối trong dd Y lần lượt là?? D.ap: 3,2M va 48,6g
Trang:84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93<< · >>


THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Trong nhóm - Hóa học

1 trandiep92
Trả lời 126
Level: 2 - SP: 30
2 nguyenngat123
Trả lời 100
Level: 23 - SP: 68
3 trkhanh
Trả lời 55
Level: 0 - SP: 53
4 ltmdmtl
Trả lời 23
Level: 0 - SP: 100
5 saime
Trả lời 22
Level: 0 - SP: 100
6 loipham
Trả lời 15
Level: 5 - SP: 77
7 vtrdl22
Trả lời 14
Level: 27 - SP: 80
8 kpphuc
Trả lời 12
Level: 0 - SP: 100
9 luongviplc1997
Trả lời 11
Level: 0 - SP: 100
10 santayen
Trả lời 9
Level: 0 - SP: 100
11 quangdung97
Trả lời 8
Level: 0 - SP: 100
12 quanglee
Trả lời 7
Level: 0 - SP: 100
13 HanThuyenNgan
Trả lời 7
Level: 0 - SP: 100
14 anhtuanuk123
Trả lời 6
Level: 0 - SP: 40
15 taduychung
Trả lời 6
Level: 43 - SP: 80
16 thiep260
Trả lời 6
Level: 0 - SP: 100
17 nhokkoi
Trả lời 5
Level: 0 - SP: 100
18 codegunny97
Trả lời 5
Level: 0 - SP: 100
19 hocmoonmoon
Trả lời 5
Level: 0 - SP: 100
20 Justonface
Trả lời 5
Level: 20 - SP: 90
21 nikenson
Trả lời 4
Level: 5 - SP: 78
22 student123123
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 100
23 tentioiladat
Trả lời 3
Level: 9 - SP: 51
24 nguyenmyngoc2015
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
25 thptpc3
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 83
26 tienanhau
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
27 trangthungoanlam
Trả lời 3
Level: 11 - SP: 74
28 tranhoangphuong
Trả lời 3
Level: 147 - SP: 92
29 PHUONGTAYNGUYEN
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
30 phuongxixo
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
31 Liobca
Trả lời 3
Level: 15 - SP: 74
32 lequanghung97gialai
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 36
33 Hovankhoa
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
34 chiyeuminhemboy
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
35 0147896325
Trả lời 3
Level: 16 - SP: 39
36 a915036
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
37 akaigin
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
38 baohong8896
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
39 asdzxc113123
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
40 bomboykent
Trả lời 2
Level: 2 - SP: 61
41 cotenkodat
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
42 dodaihoc16
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 45
43 huakim97
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
44 huongvux
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
45 huy1997y
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 49
46 iamadoctor
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
47 kabi2612
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
48 kyngan
Trả lời 2
Level: 1 - SP: 53
49 Honganhh153
Trả lời 2
Level: 1 - SP: 59
50 hieupro123
Trả lời 2
Level: 10 - SP: 65

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 22 - Lô 12A - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.32.99.98.98