Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Tiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineHỏi ĐápFCTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiĐã bình luận

tienganhhocmoon Hoá Học Hóa học
19:27 - 19/12/2014
cho hỗn hợp X gồm Feo Fe2o3 fe3o4 fe trong 300ml đ chưa h2so4 1M và hno3 1 M, SAU PHẢN ỨNG HT thu đc dd Y và khí thoát ra 2,24 l no (!). thể tích đ NẠH 1M tối thiểu cần cho đ Y để thu đc kết tủa lơn nhất ?
Đã thích 7 Bình luận 3
langtuhaohoa Hoá Học Kim loại
21:43 - 16/11/2011
Ai giúp mình trả lời câu này với !!! Thank

Điện phân 2 lít dung dịch KOH 6% (D=1,05 g/ml),cường độ dòng điện 5A,sau t giây điên phân thấy nồng độ dung dịch thay đổi 2%. Thời gian điện phân t giây là bao nhiêu ?
trungkk95 Hoá Học Kim loại
20:33 - 16/11/2011
bài nè nữa ná.. hỗn hợp X gồm 2 kim loại Mg và Zn.cho m gam X vào 2 lít dung dịch HCl nồng độ a(M) thì thoát ra 0,896 lít khí H2(đktc).mặt khác,nếu cho m gam X vào 3 lít dung dịch HCl a(M) thi thoát ra 1,12 lít H2(đktc).giá trị của a là???
trungkk95 Hoá Học Kim loại
20:28 - 16/11/2011
cho 5,4 gam Al vào dung dịch X chứa 0,15 mol HCl và 0,3 mol CuSO4, sau một thời gian thu được 1,68 lít khí H2(đktc),dung dịch Y và chất rắn Z.cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch NH3(dư) thì sinh ra 7,8 gam kết tủa.khối lượng của Z là???
các bạn ơi giúp trung lam bài này với...
00027 Hoá Học Kim loại
08:30 - 16/11/2011
cho hoi co ai co tai lieu va bo de gi ve hoa vo co ko?send cho to voi, thanks nhieu nha, neu dc thi lien lac wa yahoo of mih nha, satthu_nanhtrang2000
huuhaia1yd2 Hoá Học Kim loại
23:08 - 15/11/2011
cho m gam hh X gom 3 kim loai Zn ,Crva Sn co so mol bang nhau tac dung het voi luong du dd HCl loang nong thu duoc dd Y va khi H2 ,co can dd Y thu duoc 8,98 gam muoi khan ,Neu cho m gam hh X tac dung hoan toan voi O2 du de tao 3 o xit thi the tich khi O2 la
trungkk95 Hoá Học Kim loại
20:07 - 15/11/2011
cho V lít khí CO2(đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 2 lít dung dich Ca(OH)2 0,02M, thu được 1 gam kết tủa và dung dịch X.đun nóng dung dịch lại thấy xuất hiện kết tủa.giá trị của V ???
trungkk95 Hoá Học Kim loại
19:52 - 15/11/2011
hòa tan hết hỗn hợp gồm một kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ trong nước được dung dịch A và có 1,12 lít H2 bay ra(đktc).cho dung dich chứa 0,03 mol AlCl3 vào dung dịch A.khối lượng kết tủa thu được là??
giai chi tiet cho minh hieu na.kam on ak
trungkk95 Hoá Học Kim loại
19:40 - 15/11/2011
hợp chất Y có công thức MX2 trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng.trong hạt nhân M có số nơtron nhiều hơn số proton là 4 hạt.trong hạt nhân X số nơtron bằng số proton.tổng số proton trong phân tử Y là 58 hạt.khi tác dụng với chất oxi hóa,một mol chất Y có khả năng cho tối đa bao nhiêu mol electron
lam gjup trung bai ne na
triai Hoá Học Kim loại
23:10 - 14/11/2011
3/Cho m gam Fe tan hết trong 400 ml dung dịch FeCl3 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 68,92 gam chất rắn khan. Để hòa tan hết m gam Fe trên cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,4M và Fe(NO3)3 0,05M (sản phẩm khử N+5 là NO duy nhất)
A. 280 ml B. 200 ml C. 175 ml D. 400 ml

sắp kt 15 phút, giúp mình nha
namlun1307 Hoá Học Kim loại
20:46 - 14/11/2011
Làm hộ tớ vs các bạn nhé:

Để hòa tan 1 mẩu Zn trong dung dịch HCl ở 25 độ C cần 243 phút. Cũng mẩu Zn đó tan hết trong dd HCl như trên ở 65 độ C cần 3 phút. Để hòa tan hết mẩu Zn đó trong dd HCl có nồng độ như trên ở 45 độ C cần thời gian bao lâu
TRIAI Hoá Học Kim loại
20:38 - 14/11/2011
GIẢI CHI TIẾT GIÚP MÌNH, SẮP KT RÙI
Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Fe và Cu (Fe chiếm 30% về khối lượng ) vào 50ml dd HNO3 63% ( d= 1,38 g/ml ) sau khi phản ứng sảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn X cân nặng 0,75m , dd Y và 0,09mol hỗn hợp NO và No2. Cô cạn dung dịch Y thi Muối thu được LÀ?
a, 54 b, 72,6 c, 108 d, 81
TrungXOYnguyen Hoá Học Kim loại
19:30 - 14/11/2011
khu 16g hon hop cac oxit kim loai (FeO,Fe2O3,Fe3O4,CuO,PbO) bang khi CO o nhiet do cao,khoi luong chat ran thu duoc la 11,2g.tich the tich khi CO tham gia phan ung (dktc)?
chop9cc Hoá Học Kim loại
18:33 - 14/11/2011
Giải cho mình luôn hêy
Khối lượng riêng của Ca=1.55g/cm3. Khối lượng mol Ca=40g/mol. Biết trong tinh thể các nguyên tử Ca chiếm74% thể tích. Bán kính Ca là:
chop9cc Hoá Học Kim loại
18:32 - 14/11/2011
Giải cho mình luôn hêy
Oxit cao nhất của 1 nguyên tố có dạng R2On. Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố này chiếm 97.26% khối lượng R. Kí hiệu của R là:
chop9cc Hoá Học Kim loại
18:31 - 14/11/2011
Giải cho mình luôn hêy
Trong mạng tinh thể kim loại các nguyên tử Cr chỉ chiếm 74% và thể tích còn lại là khe trống. Biết 1 mol Cr có 6.10mũ23 nguyên tử. Khối lượng riêng Cr (tính theo g/cm3) là:
triai Hoá Học Kim loại
15:56 - 14/11/2011
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 13,92 gam hỗn hợp X gồm MgO, FeO và Fe2O3 phải dùng vừa hết 520 ml dd HCl 1M. Mặt khác, khi lấy 0,27 mol hỗn hợp X đốt nóng trong ống sứ không có không khí rồi thổi một luồng H2 dư đi qua để phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m gam chất rắn và 4,86 gam nước. Xác định m?
A.16,56 B.20,88 C.25,06 D.16,02
Câu 2: A là hh gồm Cu(NO3)2, Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3. Trong đó N chiếm 16,03% về khối lượng. Cho dd KOH dư vào dd chứa 65,5 gam muối A. Lọc kết tủa thu được đem nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu đc bao nhiêu gam oxit?
A.27 B.34 C.25 D.31
triai Hoá Học Kim loại
11:26 - 14/11/2011
Dung dịch X chứa 0,4mol HCl và 0,12mol Cu(NO3)2. Khi thêm m (gam) bột Fe vào dung dịch X,sau khi kết thúc thu được hỗn hợp kim loại có khối lượng 0,5m. Giá trị của m là?
A. 19,2g B. 20,48g C. 9,28g D. 14,88g
damthuy Hoá Học Kim loại
23:43 - 13/11/2011
có câu này hay lém các bạn ah:

hoà tan hết m(g) K vào dung dịch HNO3 thu được dd X và 0,15 mol 2 khíY và Z. Thêm tiếp KOH vào dd X thì thu được 0,1 molkhí Y.Tính m?
triai Hoá Học Kim loại
19:06 - 13/11/2011
Giải chi tiết giúp mình, trọng tâm điển hình 2012

Bài 3: Chia 80g rắn X gồm Mg(NO3)2, Cu(NO3)2 ,Fe(NO3)3 làm 2 phần bằng nhau
PI: Hòa tan hết vào nước được dd Y. Để kết tủa xuất hiện lớn nhất cần thêm vào dd Y vừa đủ 250 ml dd NaOH 2M
PII:Nung nóng đến khối lượng không đổi thu m g rắn Z. Giá trị m là
A.14,6 B15,2 C.13 D12,5
triai Hoá Học Kim loại
19:05 - 13/11/2011
TRỌNG TÂM ĐẠI HỌC 2012, giải chi tiết giúp mình
Bài 2: Cho 50ml dd KOH 1,2 M td với 155 ml dd ZnCl2 nồng độ x (M) được dd Y và 2,97 g kết tủa. Loại bỏ kết tủa rồi thêm tiếp 150 ml dd KOH 1 M vào dd Y được 1,98 g kết tủa. Giá trị x là
A.1,2 B.0,5 C.0,9 D.1
Trang:84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93<< · >>


THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Trong nhóm - Hóa học

1 bigzerott
Trả lời 14
Level: 0 - SP: 100
2 lonngu
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 100
3 dinhquangt321
Trả lời 3
Level: 14 - SP: 78
4 COEUS
Trả lời 2
Level: 128 - SP: 86
5 rongden_167
Trả lời 2
Level: 169 - SP: 81
6 nuttert
Trả lời 2
Level: 1 - SP: 88
7 phalun1
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
8 thecuong213
Trả lời 1
Level: 215 - SP: 90
9 truongvanson3
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
10 ttlam1997vn
Trả lời 1
Level: 108 - SP: 89
11 sieuthuoc
Trả lời 1
Level: 146 - SP: 82
12 superhero2
Trả lời 1
Level: 47 - SP: 83
13 ngtu295
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
14 nguyenthanh0301
Trả lời 1
Level: 7 - SP: 74
15 nguyenthithuy89
Trả lời 1
Level: 44 - SP: 40
16 nhatlk
Trả lời 1
Level: 16 - SP: 80
17 linhsakura
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
18 luyenthiyduoc1
Trả lời 1
Level: 22 - SP: 83
19 meoluoililom
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
20 MtpChiDan
Trả lời 1
Level: 84 - SP: 79
21 heryngo
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
22 binhnguyentrang
Trả lời 1
Level: 140 - SP: 37
23 1102ducthang
Trả lời 1
Level: 21 - SP: 82
24 12a8k68pdpht
Trả lời 1
Level: 49 - SP: 64
25 13s1011027
Trả lời 0
Level: 112 - SP: 77
26 ak12c
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
27 hothihatrang
Trả lời 0
Level: 56 - SP: 79
28 ngomaihanhhshnbd
Trả lời 0
Level: 30 - SP: 79
29 ngophuonganh12
Trả lời 0
Level: 37 - SP: 74
30 ngothuha1997
Trả lời 0
Level: 122 - SP: 85
31 lovemath97
Trả lời 0
Level: 16 - SP: 66
32 luongthienphuc
Trả lời 0
Level: 40 - SP: 80
33 thanhdatpro16
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
34 thanhtrale97
Trả lời 0
Level: 37 - SP: 83
35 tienganhhocmoon
Trả lời 0
Level: 1 - SP: 51
36 truonghoangdat
Trả lời 0
Level: 2 - SP: 76
37 quykhuyetdanh
Trả lời 0
Level: 2 - SP: 69

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 22 - Lô 12A - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.32.99.98.98

Website đang hoạt động thử nghiệm, chờ giấy phép của Bộ thông tin và truyền thông.

® Moon.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.