Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Tiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineFCTài khoảnTin tức
Hướng dẫn gõ Latex                  Cập nhật Avatar                  Hướng dẫn học trên Moon.vn
Trả lời câu hỏiHot 48hTrả lời nhận đượcĐã hỏiTrả lờiLưu

2 Exp
Câu hỏi mở Xem câu khác >>

 [SIZE="5"]Giải thích chi tiết lại giùm tớ mấy câu này nhé..cám ơn các bạn..!![/SIZE]

Câu 7: Lai hai cá thể đều dị hợp về 2 cặp gen (Aa và Bb). Trong tổng số các cá thể thu được ở đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn về cả 2 cặp gen trên chiếm tỉ lệ 4%. Biết hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường và không có đột biến xảy ra. Kết luận nào sau đây về kết quả của phép lai trên là không đúng?

A. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 20%.

B. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 16%.

C. Hoán vị gen chỉ xảy ra ở bố hoặc mẹ với tần số 16%.
D. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 40%.

Câu 33: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài, cặp gen Dd nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa hai cây (P) đều thuần chủng được F1 dị hợp về 3 cặp gen trên. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2, trong đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ 4%. Biết rằng hoán vị gen xảy ra cả trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Tính theo lí thuyết, cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả tròn ở F2 chiếm tỉ lệ
A. 54,0%. B. 66,0%. C. 16,5%. D. 49,5%.

A B
C D
thanhdung1512 - Gửi lúc 28/05/2011 03:31 Share
Trả lời của các thành viên khác

Trả lời trên Moon (4)

0 Exp
Cám ơn về lời giải cực chi tiết của Pep cho câu hỏi của mình nha..
thanhdung1512 - 30/05/2011 09:3
0 Exp
câu 7 : ta có tỉ lệ     0,04 ab/ab  =  0,08 ab  x  0,5 ab  (1)
                   hoặc   0,04 ab/ab =  0,16 ab  x  0,25 ab (2)
                   hoặc   0,04 ab/ab = 0,2 ab  x 0,2 ab    (3)
                   hoặc  0,04 ab / ab = 0.4 ab  x 0,1 ab  ( 4 )
 - th1: từ (1) => hoán vị gen chỉ xảy ra ở 1 giới ,, giới còn lại liên kết hoàn toàn
tỉ lệ giao tử ab = 0,08 = 8 %,,,  mà 8 %  < 25% => giao tử này là giao tử hoán vị  =>  tần số hoán vị gen là : 8 x 2 = 16
KL :   hoán vị gen chỉ xảy ra ở bố hoặc mẹ vs tần số 16 %
- Th2:   từ (2) => hoán vị gen xảy ra ở 2 giới với tần số không = nhau
1 giới có tỉ lệ ab = 0,16  = 16 %   => tần số hoán vị gen f = 16 x 2 = 32%
1 giới có tỉ lệ ab = 0,25 = 25 %  => hoán vị gen vs tần số  f = 50 %
KL : hoán vị gen chỉ xảy ra ở bố hoặc mẹ vs tần số 32 %
        hoán vị gen chỉ xảy ra ở bố hoặc mẹ vs tần số 50%
TH3 :  từ (3) => ab = 0,2 = 20 %  => tần số hoán vj gen = 40 % 
KL : hoán vị gen xảy ra ở bố và mẹ vs tỉ lệ : 40%
Th4 : từ (4) => hoán vị gen xảy ra ở cả 2 giới ;
1 giới có tỉ lệ ab= 10 %  ,, 10% < 25 % => ab là giao tử hoán vị  => tần số f = 10 x 2 = 20
1 giới có tỉ lệk ab = 40% ,,, 40% > 25 %  =>  ab là giao tử liên kết => tần số hoán vị gen  f =( 50% - 40 % ) x2 = 20 %
KL : hoán vị gen xảy ra ở cả 2 giới vs tần số = 20 % 
=> đáp án là B
 
Câu 33:
gen A và gen B liên kết ,, A và B cùng phân li độc lập vs D
f 1 dị hợp 3 cặp ,, F1 x F1  => f2 ,,,, f2 là khai triển của :
( Aa,,Bb    x  Aa ,, Bb ) x ( Dd  x  Dd )
thân thấp hoa vàng quả dài   (ab /ab ) dd =  4% = 0,04
=> ab /ab =  0,04 :  1/4   = 0,16
kiểu hình thân thấp hoa vàng = 0,16
=> thân cao hoa đỏ = 0,16 + 0,5 = 0,66
=> thân cao hoa đỏ quả tròn  =  0,66 x 3/4 = 0,495
đáp án lad D : 49,5 %
peptidoglican - 30/05/2011 09:48
2 Exp
Câu số 33 : đáp án Dtừ 4% , ta tính dc tần số hoán vị gen va kieu gen cua F1 ===> ti le cua F2
phuonglien2010 - 29/05/2011 12:52
2 Exp
Cau 7 : dáp án Là B giải như sau, ta có 4%=0,04= 20% * 20% = 10% * 40% = 50%* 8%
phuonglien2010 - 29/05/2011 12:42
Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

VP: Số 22 - Lô 12A - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.32.99.98.98

® Moon.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.