Hotline: 0432 99 98 98 Vinh danh Mooners 98 NgoaiNgu24h.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Pro S 2017
Luyện thi THPT QG (4/2016)
Pro A
Luyện đề THI THỬ (12/2016)
Pro T
Tổng ôn KIẾN THỨC (3/2017)
Trang chủ Thư viện đề thiPro S 2018Toán họcVật lýHóa họcSinh họcTiếng AnhTOEICIELTSNgữ vănToán CCTHCSTin tứcMới phát hànhThi onlineTài khoản
Chương trình: VẬT LÝLịch phát hành Đã phát hànhBài chưa họcBài đã học
Khóa học: Điện xoay chiều
Giáo viên: Lại Đắc Hợp
Lần xem / bài: 10 lần
Số bài:86 Hạn sử dụng: 15-07-2018
Link đăng ký:
Link bài làm sai: Bài làm sai
1 Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
2 Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
3 Thi online - Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
4 Thi online - Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
5 Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
6 Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
7 Thi online - Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
8 Thi online - Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
9 Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
10 Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
11 Thi online - Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
12 Thi online - Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
13 Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
14 Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
15 Thi online - Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
16 Thi online - Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
17 Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
18 Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
19 Thi online - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
20 Thi online - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
21 Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
22 Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
23 Thi online - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
24 Thi online - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
25 Phương pháp số phức Xong
Luyện tập - Phương pháp số phức Xong
Luyện tập - Phương pháp số phức Xong
26 Phương pháp số phức Xong
Luyện tập - Phương pháp số phức Xong
Luyện tập - Phương pháp số phức Xong
27 Thi online - Phương pháp số phức Xong
28 Thi online - Phương pháp số phức Xong
29 Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
30 Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
31 Thi online - Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
32 Thi online - Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
33 Công suất điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Công suất điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Công suất điện xoay chiều Xong
34 Công suất điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Công suất điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Công suất điện xoay chiều Xong
35 Thi online - Công suất điện xoay chiều Xong
36 Thi online - Công suất điện xoay chiều Xong
37 Cộng hưởng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Cộng hưởng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Cộng hưởng điện xoay chiều Xong
38 Cộng hưởng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Cộng hưởng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Cộng hưởng điện xoay chiều Xong
39 Thi online - Cộng hưởng điện xoay chiều Xong
40 Thi online - Cộng hưởng điện xoay chiều Xong
41 Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 Xong
42 Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 Xong
43 Thi online - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 Xong
44 Thi online - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 Xong
45 Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 Xong
46 Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 Xong
47 Thi online - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 Xong
48 Thi online - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 Xong
49 Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 Xong
50 Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 Xong
51 Động cơ điện xoay chiều 30-03-2017
Luyện tập - Động cơ điện xoay chiều 30-03-2017
Luyện tập - Động cơ điện xoay chiều 30-03-2017
52 Động cơ điện xoay chiều 30-03-2017
Luyện tập - Động cơ điện xoay chiều 30-03-2017
Luyện tập - Động cơ điện xoay chiều 30-03-2017
53 Thi online - Chuẩn hóa số liệu 30-03-2017
54 Thi online - Chuẩn hóa số liệu 30-03-2017
55 Máy phát điện xoay chiều 30-03-2017
Luyện tập - Máy phát điện xoay chiều 30-03-2017
Luyện tập - Máy phát điện xoay chiều 30-03-2017
56 Máy phát điện xoay chiều 30-03-2017
Luyện tập - Máy phát điện xoay chiều 30-03-2017
Luyện tập - Máy phát điện xoay chiều 30-03-2017
57 Thi online - Máy phát điện xoay chiều 30-03-2017
58 Thi online - Máy phát điện xoay chiều 30-03-2017
59 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 30-03-2017
60 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 30-03-2017
61 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 30-03-2017
62 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 30-03-2017
63 Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 31-03-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 31-03-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 31-03-2017
64 Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 31-03-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 31-03-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 31-03-2017
65 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 31-03-2017
66 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 31-03-2017
67 Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 31-03-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 31-03-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 31-03-2017
68 Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 31-03-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 31-03-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 31-03-2017
69 Máy biến áp - Truyền tải điện năng 31-03-2017
Luyện tập - Máy biến áp - Truyền tải điện năng 31-03-2017
Luyện tập - Máy biến áp - Truyền tải điện năng 31-03-2017
70 Máy biến áp - Truyền tải điện năng 31-03-2017
Luyện tập - Máy biến áp - Truyền tải điện năng 31-03-2017
Luyện tập - Máy biến áp - Truyền tải điện năng 31-03-2017
71 Thi online - Động cơ điện xoay chiều 31-03-2017
72 Thi online - Động cơ điện xoay chiều 31-03-2017
73 Thi online - Máy biến áp - Truyền tải điện năng 08-04-2017
74 Thi online - Máy biến áp - Truyền tải điện năng 08-04-2017
75 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 08-04-2017
76 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 08-04-2017
77 Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 08-04-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 08-04-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 08-04-2017
78 Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 08-04-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 08-04-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 08-04-2017
79 Chuẩn hóa số liệu 08-04-2017
Luyện tập - Chuẩn hóa số liệu 08-04-2017
Luyện tập - Chuẩn hóa số liệu 08-04-2017
80 Chuẩn hóa số liệu 08-04-2017
Luyện tập - Chuẩn hóa số liệu 08-04-2017
Luyện tập - Chuẩn hóa số liệu 08-04-2017
81 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 08-04-2017
82 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 08-04-2017
83 Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 2 08-04-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 2 08-04-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 2 08-04-2017
84 Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 2 08-04-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 2 08-04-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 2 08-04-2017
BẢNG XẾP HẠNG THI ONLINE
STT Thành viênLàmĐạt
1 anhvan1999560595%
2 ghostrider1999549095%
3 hochoa1234556593%
4 vutienkhoa515291%
5 luongnhuhuynh456492%
6 Vietnamoi224442190%
7 ngocthulamphong403492%
8 superfieldsmoon396592%
9 lethangtn1412376595%
10 thanhhangmai384189%
11 Honganh050499338095%
12 hondacodonb97359589%
13 thythysb353990%
14 nevergiveup0123340493%
15 ngovanluyen343891%
16 nguyenhuy61199348389%
17 phanvandang9999325194%
18 tranvantoan123333487%
19 lanbamjiyeon333286%
20 hangcandy1999298792%
21 quanghuy1999kh300891%
22 Rosenguyen234312786%
23 duyenhtran289992%
24 superpippo292389%
25 chuyennguyen28352974%
26 Khanhlynguyen299587%
27 tranhung08091999299886%
28 hoctaprenluyen297087%
29 lienhiepdoan0131273292%
30 thuyengd309282%
31 tqmaries34277191%
32 dungneu272890%
33 duongmom123289884%
34 lamdao30121999266891%
35 linhnhi99261393%
36 trongduchiepnk290682%
37 channgankcr307977%
38 cuongthptvinhloc247293%
39 liazst99246393%
40 sautatca1999272984%
Tỉ lệ làm đúng đạt 80% trở lên mới được tham gia xếp hạng.
Làm đúng từ 85% trở lên có nick mầu xanh, dưới 90% có nick mầu đen.
Kết quả chỉ tính cho thi online, không tính cho thi lại.
Trang chủ Thư viện đề thiPro S 2018Toán họcVật lýHóa họcSinh họcTiếng AnhTOEICIELTSNgữ vănToán CCTHCSTin tứcMới phát hànhThi onlineTài khoản

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Tầng 19 - Số 58A - Trung Kính - P Trung Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 0432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy TrangChính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin