Hotline: 02432 99 98 98 Vinh danh Mooners 2017 NgoaiNgu24h.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Học để khẳng định mình!
Trang chủ BooksThư viện đề thiPro S.A.T VIP 13Pro S Lớp 10Lớp 11THCSTiếng Anh cho SVToán Cao cấpQuản lý bài họcTin hoạt độngTài khoản
Khóa học
Lịch phát hành
Mới phát hành
Bài chưa học
Bài đã học
Bài làm sai
Khóa học: Điện xoay chiều
Giáo viên: Lại Đắc Hợp
Lần xem / bài: 10 lần
Số bài:86 Hạn sử dụng: 15-07-2018
Link đăng ký:
Link bài làm sai: Bài làm sai
1 Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
2 Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
3 Thi online - Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
4 Thi online - Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
5 Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
6 Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
7 Thi online - Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
8 Thi online - Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
9 Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
10 Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
11 Thi online - Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
12 Thi online - Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
13 Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
14 Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
15 Thi online - Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
16 Thi online - Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
17 Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
18 Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
19 Thi online - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
20 Thi online - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
21 Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
22 Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
23 Thi online - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
24 Thi online - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
25 Phương pháp số phức Xong
Luyện tập - Phương pháp số phức Xong
Luyện tập - Phương pháp số phức Xong
26 Phương pháp số phức Xong
Luyện tập - Phương pháp số phức Xong
Luyện tập - Phương pháp số phức Xong
27 Thi online - Phương pháp số phức Xong
28 Thi online - Phương pháp số phức Xong
29 Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
30 Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
31 Thi online - Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
32 Thi online - Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
33 Công suất điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Công suất điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Công suất điện xoay chiều Xong
34 Công suất điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Công suất điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Công suất điện xoay chiều Xong
35 Thi online - Công suất điện xoay chiều Xong
36 Thi online - Công suất điện xoay chiều Xong
37 Cộng hưởng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Cộng hưởng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Cộng hưởng điện xoay chiều Xong
38 Cộng hưởng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Cộng hưởng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Cộng hưởng điện xoay chiều Xong
39 Thi online - Cộng hưởng điện xoay chiều Xong
40 Thi online - Cộng hưởng điện xoay chiều Xong
41 Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 Xong
42 Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 Xong
43 Thi online - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 Xong
44 Thi online - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 Xong
45 Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 Xong
46 Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 Xong
47 Thi online - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 Xong
48 Thi online - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 Xong
49 Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 Xong
50 Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 Xong
51 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 Xong
52 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 Xong
53 Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 2 Xong
54 Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 2 Xong
55 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 Xong
56 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 Xong
57 Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 Xong
58 Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 Xong
59 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 Xong
60 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 Xong
61 Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 Xong
62 Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 Xong
63 Thi online - Động cơ điện xoay chiều Xong
64 Thi online - Động cơ điện xoay chiều Xong
65 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 Xong
66 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 Xong
67 Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 3 Xong
Luyện tập - Chuẩn hóa số liệu Xong
Luyện tập - Chuẩn hóa số liệu Xong
68 Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 3 Xong
Luyện tập - Chuẩn hóa số liệu Xong
Luyện tập - Chuẩn hóa số liệu Xong
69 Thi online - Chuẩn hóa số liệu Xong
70 Thi online - Chuẩn hóa số liệu Xong
71 Máy phát điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Máy phát điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Máy phát điện xoay chiều Xong
72 Máy phát điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Máy phát điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Máy phát điện xoay chiều Xong
73 Thi online - Máy phát điện xoay chiều Xong
74 Thi online - Máy phát điện xoay chiều Xong
75 Máy biến áp - Truyền tải điện năng Xong
Luyện tập - Máy biến áp - Truyền tải điện năng Xong
Luyện tập - Máy biến áp - Truyền tải điện năng Xong
76 Máy biến áp - Truyền tải điện năng Xong
Luyện tập - Máy biến áp - Truyền tải điện năng Xong
Luyện tập - Máy biến áp - Truyền tải điện năng Xong
77 Thi online - Máy biến áp - Truyền tải điện năng Xong
78 Thi online - Máy biến áp - Truyền tải điện năng Xong
79 Động cơ điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Động cơ điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Động cơ điện xoay chiều Xong
80 Động cơ điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Động cơ điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Động cơ điện xoay chiều Xong
81 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 Xong
82 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 Xong
83 Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 Xong
84 Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 Xong
BẢNG XẾP HẠNG THI ONLINE
STT Thành viênLàmĐạt
1 Nguyễn Lâm Quang Trường27298%
2 Nguyễn Đình Khôi22396%
3 Học Học Học19799%
4 Lã Huy Hoàng19597%
5 Huyền Phờ Tu19891%
6 Ht Hài18795%
7 Nguyễn Uyên18297%
8 Lê Tùng Dương17492%
9 Trương Thế Luân17392%
10 Trần Thu Hiền17783%
11 Nguyễn Thanh Hùng15491%
12 Phan Ty15589%
13 Nguyễn Đức Anh15687%
14 Phan Linh Chi14890%
15 Nguyễn Vũ Long13989%
16 Lê Uyển Nhi11996%
17 Trần Duy Hải12089%
18 Lê Vân11987%
19 Gd12184%
20 Đào Thị Vân12680%
21 Pham Mau Thai11488%
22 Nguyễn Thành An12382%
23 Nguyễn Quang Anh11682%
24 Vũ Đức Chính9990%
25 Nguyễn Đức10482%
26 Phạm Phú Phong9193%
27 Let It Be10480%
28 Vũ Tuấn Nhật8994%
29 Nevergiveup9091%
30 Tạ Thu Thủy9090%
31 Phan Thanh Hưng8791%
32 Trần Thị Chinh8495%
33 Đàm Lê Châu9880%
34 Nguyễn Thị Hương Ly8887%
35 Jiren $$8978%
36 Phạm Minh Nhã7295%
37 Đặng Văn Luân7888%
38 19-10-20167393%
39 Hoàng Quỳnh8282%
40 Học Viện An Ninh7986%
Tỉ lệ làm đúng đạt 80% trở lên mới được tham gia xếp hạng.
Làm đúng từ 85% trở lên có nick mầu xanh, dưới 90% có nick mầu đen.
Kết quả chỉ tính cho thi online, không tính cho thi lại.

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Tầng 19 - Số 58A - Trung Kính - P Trung Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin