Hotline: 0432 99 98 98 Academy NgoaiNgu24h.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Học để khẳng định mình!
Trang chủ Thư viện đề thiToán họcVật lýHóa họcSinh họcTiếng AnhTOEICIELTSNgữ vănToán CCTHCSTin tứcMới phát hànhThi onlineTài khoản
Chương trình: VẬT LÝLịch phát hành Đã phát hànhBài chưa họcBài đã học
Khóa học: Điện xoay chiều
Giáo viên: Lại Đắc Hợp
Lần xem / bài: 10 lần
Số bài:83 Hạn sử dụng: 15-07-2018
Link đăng ký:
Link bài làm sai: Bài làm sai
1 Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
2 Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
3 Thi online - Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
4 Thi online - Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
5 Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
6 Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
7 Thi online - Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
8 Thi online - Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
9 Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
10 Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
11 Thi online - Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
12 Thi online - Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
13 Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
14 Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
15 Thi online - Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
16 Thi online - Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
17 Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
18 Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
19 Thi online - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
20 Thi online - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
21 Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
22 Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
23 Thi online - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
24 Thi online - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
25 Phương pháp số phức Xong
Luyện tập - Phương pháp số phức Xong
Luyện tập - Phương pháp số phức Xong
26 Phương pháp số phức Xong
Luyện tập - Phương pháp số phức Xong
Luyện tập - Phương pháp số phức Xong
27 Thi online - Phương pháp số phức Xong
28 Thi online - Phương pháp số phức Xong
29 Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
30 Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
31 Thi online - Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
32 Thi online - Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
33 Công suất điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Công suất điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Công suất điện xoay chiều Xong
34 Công suất điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Công suất điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Công suất điện xoay chiều Xong
35 Thi online - Công suất điện xoay chiều 22-02-2017
36 Thi online - Công suất điện xoay chiều 22-02-2017
37 Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 23-02-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 23-02-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 23-02-2017
38 Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 23-02-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 23-02-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 23-02-2017
39 Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 23-02-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 23-02-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 23-02-2017
40 Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 23-02-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 23-02-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 23-02-2017
41 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 24-02-2017
42 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 24-02-2017
43 Thi online - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 24-02-2017
44 Thi online - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 24-02-2017
45 Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 25-02-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 25-02-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 25-02-2017
46 Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 25-02-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 25-02-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 25-02-2017
47 Thi online - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 26-02-2017
48 Thi online - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 26-02-2017
49 Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 26-02-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 26-02-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 26-02-2017
50 Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 26-02-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 26-02-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 26-02-2017
51 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 27-02-2017
52 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 27-02-2017
53 Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 27-02-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 27-02-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 27-02-2017
54 Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 27-02-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 27-02-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 27-02-2017
55 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 28-02-2017
56 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 28-02-2017
57 Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 2 01-03-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 2 01-03-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 2 01-03-2017
58 Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 2 01-03-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 2 01-03-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 2 01-03-2017
59 Chuẩn hóa số liệu 01-03-2017
Luyện tập - Chuẩn hóa số liệu 01-03-2017
Luyện tập - Chuẩn hóa số liệu 01-03-2017
60 Chuẩn hóa số liệu 01-03-2017
Luyện tập - Chuẩn hóa số liệu 01-03-2017
Luyện tập - Chuẩn hóa số liệu 01-03-2017
61 Thi online - Chuẩn hóa số liệu 02-03-2017
62 Thi online - Chuẩn hóa số liệu 02-03-2017
63 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 02-03-2017
64 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 02-03-2017
65 Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 03-03-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 03-03-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 03-03-2017
66 Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 03-03-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 03-03-2017
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 03-03-2017
67 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 04-03-2017
68 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 04-03-2017
69 Máy phát điện xoay chiều 04-03-2017
Luyện tập - Máy phát điện xoay chiều 04-03-2017
Luyện tập - Máy phát điện xoay chiều 04-03-2017
70 Máy phát điện xoay chiều 04-03-2017
Luyện tập - Máy phát điện xoay chiều 04-03-2017
Luyện tập - Máy phát điện xoay chiều 04-03-2017
71 Thi online - Máy phát điện xoay chiều 05-03-2017
72 Thi online - Máy phát điện xoay chiều 05-03-2017
73 Máy biến áp - Truyền tải điện năng 07-03-2017
Luyện tập - Máy biến áp - Truyền tải điện năng 07-03-2017
Luyện tập - Máy biến áp - Truyền tải điện năng 07-03-2017
74 Máy biến áp - Truyền tải điện năng 07-03-2017
Luyện tập - Máy biến áp - Truyền tải điện năng 07-03-2017
Luyện tập - Máy biến áp - Truyền tải điện năng 07-03-2017
75 Thi online - Máy biến áp - Truyền tải điện năng 08-03-2017
76 Thi online - Máy biến áp - Truyền tải điện năng 08-03-2017
77 Động cơ điện xoay chiều 10-03-2017
Luyện tập - Động cơ điện xoay chiều 10-03-2017
Luyện tập - Động cơ điện xoay chiều 10-03-2017
78 Động cơ điện xoay chiều 10-03-2017
Luyện tập - Động cơ điện xoay chiều 10-03-2017
Luyện tập - Động cơ điện xoay chiều 10-03-2017
79 Thi online - Động cơ điện xoay chiều 11-03-2017
80 Thi online - Động cơ điện xoay chiều 11-03-2017
BẢNG XẾP HẠNG THI ONLINE
STT Thành viênLàmĐạt
1 ghostrider1999537796%
2 anhvan1999536695%
3 hochoa1234511093%
4 vutienkhoa480191%
5 luongnhuhuynh439192%
6 ngocthulamphong399992%
7 vietnamoi224397490%
8 superfieldsmoon380792%
9 lethangtn1412360395%
10 thanhhangmai369989%
11 nguyenhuy61199345390%
12 phanvandang9999322495%
13 ngovanluyen331591%
14 nevergiveup0123324393%
15 Honganh050499313795%
16 hondacodonb97333688%
17 thythysb328689%
18 Tranvantoan123332187%
19 lanbamjiyeon315286%
20 quanghuy1999kh299891%
21 duyenhtran289992%
22 Rosenguyen234306186%
23 chuyennguyen28352974%
24 Khanhlynguyen299187%
25 hoctaprenluyen296187%
26 superpippo284589%
27 hangcandy1999271092%
28 lamdao30121999266891%
29 linhnhi99261393%
30 dungneu267790%
31 tqmaries34263891%
32 trongduchiepnk288782%
33 duongmom123278885%
34 cuongthptvinhloc247293%
35 sautatca1999272584%
36 thuyengd282081%
37 hovanroi268884%
38 channgankcr285377%
39 tranhung08091999248986%
40 phamquocdatd5247586%
Tỉ lệ làm đúng đạt 80% trở lên mới được tham gia xếp hạng.
Làm đúng từ 85% trở lên có nick mầu xanh, dưới 90% có nick mầu đen.
Kết quả chỉ tính cho thi online, không tính cho thi lại.
Trang chủ Thư viện đề thiToán họcVật lýHóa họcSinh họcTiếng AnhTOEICIELTSNgữ vănToán CCTHCSTin tứcMới phát hànhThi onlineTài khoản

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 19 - Lô 12B - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 0432 99 98 98