Hotline: 0473 09 98 98 Hệ thống level Đăng ký Đăng nhập
Cổng luyện thi đại học moon.vn Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Toán CCTiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineTin tức
Bài giảng miễn phíToán họcVật lýHóa học

Este - Lipit - Chất giặt rửa

A. ESTE

I – KHÁI NIỆM VỀ ESTE VÀ DẪN XUẤT KHÁC CỦA AXIT CACBOXYLIC
1. Cấu tạo phân tử este
image002.jpg
- Este là dẫn xuất của axit cacboxylic. Khi thay thế nhóm hiđroxyl (–OH) ở nhóm cacboxyl (–COOH) của axit cacboxylic bằng nhóm –OR’ thì được este. Este đơn giản có công thức cấu tạo: RCOOR’ với R, R’ là gốc hiđrocacbon no, không no hoặc thơm (trừ trường hợp este của axit fomic có R là H)


- Một vài dẫn xuất khác của axit cacboxylic có công thức cấu tạo như sau:
image004.gif


  Este                        Anhiđrit axit                       Halogenua                  axit Amit


2. Cách gọi tên este
Tên gốc hiđrocacbon R’ + tên anion gốc axit (thay đuôi ic = at)
3. Tính chất vật lí của este
- Giữa các phân tử este không có liên kết hiđro vì thế este có nhiệt độ sôi thấp hơn so với axit và ancol có cùng số nguyên tử C. Ví dụ HCOOCH3 (ts = 30oC); CH3CH2OH (ts = 78oC); CH3COOH (ts = 118oC)
- Thường là chất lỏng, nhẹ hơn nước, dễ bay hơi, rất ít tan trong nước, có khả năng hòa tan nhiều chất hữu cơ khác nhau. Các este có khối lượng phân tử rất lớn có thể ở trạng thái rắn (như mỡ động vật, sáp ong…)
- Các este thường có mùi thơm dễ chịu như isoamyl axetat có mùi chuối chín, etyl butirat có mùi dứa, etyl isovalerat có mùi táo...

II – TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA ESTE
1. Phản ứng ở nhóm chức

a) Phản ứng thủy phân:
- Este bị thủy phân cả trong môi trường axit và bazơ. Phản ứng thủy phân trong môi trường axit là phản ứng nghịch của phản ứng este hóa: image006.gif
-Phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều và còn được gọi là phản ứng xà phòng hóa: image008.gif
b) Phản ứng khử:
- Este bị khử bởi liti nhôm hiđrua LiAlH4, khi đó nhóm R – CO – (gọi là nhóm axyl) trở thành ancol bậc I:
image010.gif
2. Phản ứng ở gốc hiđrocacbon không no
a) Phản ứng cộng: 

image012.gif
b) Phản ứng trùng hợp:
image014.gif
image016.gif
image018.gif

III – ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG
1. Điều chế
image024.jpg
a) Phản ứng giữa axit và ancol (Este của ancol):
- Phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch xảy ra chậm ở điều kiện thường:
image020.gif
- Để nâng cao hiệu suất của phản ứng có thể lấy dư một trong hai chất đầu hoặc làm giảm nồng độ các sản phẩm. Axit sunfuric đặc vừa làm xúc tác vừa có tác dụng hút nước.image026.gif
b) Phản ứng giữa anhiđrit axit và ancol:
image022.gif
c) Phản ứng giữa axit và ankin:


d) Phản ứng giữa phenol và anhiđrit axit hoặc clorua axit ( Este của phenol):
image028.gif
                     Anhiđrit axetic                        Phenyl axetat
2. Ứng dụng
- Làm dung môi (butyl và amyl axetat được dùng để pha sơn tổng hợp)
- Poli(metyl acrylat), poli(metyl metacrylat) dùng làm thủy tinh hữu cơ, poli(vinyl axetat) dùng làm chất dẻo hoặc thủy phân thành poli(vinyl ancol) dùng làm keo dán
- Một số este có mùi thơm của hoa quả được dùng trong công nghiệp thực phẩm (bánh kẹo, nước giải khát) và mỹ phẩm (xà phòng, nước hoa…)

IV – MỘT SỐ LƯU Ý KHI GIẢI BÀI TẬP
- Công thức tổng quát của este: CnH2n + 2 – 2k – 2xO2x ( k là số liên kết π + v trong gốc hiđrocacbon và x là số nhóm chức)
- Este no đơn chức: CnH2nO2 (n ≥ 2) đốt cháy cho nCO2 = nH2O
- Este tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức: RCOOR’
- Este tạo bởi axit đơn chức và ancol đa chức: (RCOO)nR’ (n ≥ 2)
- Este tạo bởi axit đa chức và ancol đơn chức: R(COOR’)n (n ≥ 2)
- Este tạo bởi axit đa chức và ancol đa chức: Rn(COO)mnR’m ; khi m = n thành R(COO)nR’ image030.gif este vòng
- Este nội phân tử: R(COO)n (n ≥ 1) ; khi thủy phân cho một sản phẩm duy nhất
 image033.gif
- Khi R là H thì este có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc do có nhóm chức anđehit
- Sử dụng các công thức trung bình: image035.gifR’, RCOOimage037.gif, image039.gifCOOimage037.gif
- Sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng:
image042.gif
+ 1 mol RCOOH image030.gif1 mol RCOOC2H5 image030.gif∆m = 29 – 1 = 28 gam
+ 1 mol C2H5OH image030.gif1 mol RCOOC2H5 image030.gif∆m = (R + 27) gam
image047.gif
+ 1 mol RCOOR’ image030.gif1 mol RCOONa image030.gif∆m = |R’ – 23| gam
+ 1 mol RCOOR’ image030.gif1 mol R’OH image030.gif ∆m = (R + 27) gam
- Bài tập về phản ứng xà phòng hóa cần chú ý:
+ Nếu nNaOH = neste image030.gifeste đơn chức
+ Nếu nNaOH = x.neste image030.gifeste x chức
+ Nếu este đơn chức có dạng RCOOC6H5 thì phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 2 image030.gif2 muối và nước
+ Xà phòng hóa 1 este image030.gif1 muối và 1 ancol có số mol = nhau = n este và nNaOH = 2n este image030.gifCT của este là R(COO)2R’
+ Phản ứng xong cô cạn được chất rắn thì phải chú ý đến lượng NaOH còn dư hay không
- Một số phản ứng cần lưu ý:
+ RCOOCH=CHR–R’ + NaOH image030.gifRCOONa + R’CH2CHO
image049.gif
+ RCOOC6H5 + 2NaOH image030.gifRCOONa + C6H5ONa + H2O
+ RCOOCH2CH2Cl + 2NaOH image030.gifRCOONa + NaCl + C2H4(OH)2

B. LIPIT
I – PHÂN LOẠI, KHÁI NIỆM VÀ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN
1. Phân loại lipit
- Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước nhưng tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực như êt, clorofom, xăng dầu…
- Lipit được chia làm hai loại: lipit đơn giản và lipit phức tạp. image052.jpg
+ Lipit đơn giản: sáp, triglixerit và steroit
+ Lipit phức tạp: photpholipit
Sáp: - Este của monoancol phân tử khối lớn với axit béo phân tử khối lớn 
        - Là chất rắn ở điều kiện thường (sáp ong…)
Steroit: - Este của axit béo có phân tử khối lớn với monoancol đa vòng có phân tử khối lớn (gọi chung là sterol) 
             - Là chất rắn không màu, không tan trong nước 
Photpholipit : - Este hỗn tạp của glixerol với axit béo có phân tử khối cao và axit photphoric
                       - Ví dụ: lexithin (trong lòng đỏ trứng gà)…
2. Khái niệm chất béo
- Chất béo là trieste của glyxerol với các axit monocacboxylic có số chẵn nguyên tử C (thường từ 12C đến 24C) không phân nhánh, gọi chung là triglixerit. image054.jpg
- Khi thủy phân chất béo thì thu được glyxerol và axit béo (hoặc muối)
- Chất béo có công thức chung là:  image056.gif                                     (R1, R2, R3 là các gốc hiđrocacbon no hoặc không no, không phân nhánh, có thể giống nhau hoặc khác nhau)

- Axit béo no thường gặp là: C15H31COOH (axit panmitic, tnc = 63oC); C17H35COOH (axit stearic, tnc = 70oC)
- Axit béo không no thường gặp là: C17H33COOH (axit oleic hay axit cis-octađeca-9-enoic, tnc = 13oC); C17H31COOH (axit linoleic hay axit cis,cis-octađeca-9,12-đienoic, tnc = 5oC)
- Tristearin (glixeryl tristearat) có tnc = 71,5oC; tripanmitin (glixeryl panmitat) có tnc = 65,5oC; triolein (glixeryl trioleat) có tnc = - 5,5oC
3. Trạng thái tự nhiên (SGK hóa học nâng cao lớp 12 trang 10)

II – TÍNH CHẤT CỦA CHẤT BÉO
1. Tính chất vật lí (SGK hóa học nâng cao lớp 12 trang 10)
image058.jpg- Các chất béo không tan trong nước do gốc hiđrocacbon lớn của các axit béo làm tăng tính kị nước của các phân tử chất béo - Dầu thực vật thường có hàm lượng axit béo chưa no (đều ở dạng –cis) cao hơn mỡ động vật làm cho nhiệt độ nóng chảy của dầu thực vật thấp hơn so với mỡ động vật. Thực tế, mỡ động vật hầu như tồn tại ở trạng thái rắn còn dầu thực vật tồn tại ở trạng thái lỏng
2. Tính chất hóa học
a) Phản ứng thủy phân trong môi trường axit: 
image060.gif
                                  Triglixerit                                                Glixerol                          Axit béo
b) Phản ứng xà phòng hóa: 
image062.gif
                                     Triglixerit                                                  Glixerol                     Xà phòng
- Khi đun nóng chất béo với dung dịch kiềm thì tạo ra glixerol và hỗn hợp muối của các axit béo. Muối natri (hoặc kali) của axit béo chính là xà phòng
- Phản ứng xà phòng hóa xảy ra nhanh hơn phản ứng thủy phân trong môi trường axit và không thuận nghịch
- Để xác định chất lượng của chất béo người ta thường dựa vào một số chỉ số sau:
+ Chỉ số axit: là số miligam KOH để trung hòa hoàn toàn các axit tự do có trong 1 gam chất béo
+ Chỉ số xà phòng hóa: là tổng số miligam KOH để xà phòng hóa chất béo và axit tự do có trong 1 gam chất béo
+ Chỉ số este: là hiệu của chỉ số xà phòng hóa và chỉ số axit
+ Chỉ số iot: là số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch cacbon của 100 gam chất béo
c) Phản ứng hiđro hóa:
image064.gif
                              Triolein (lỏng)                                                         Tristearin (rắn)
Phản ứng hiđro hóa chất béo làm tăng nhiệt độ nóng chảy của chất béo
d) Phản ứng oxi hóa:
Nối đôi C=C ở gốc axit không no của chất béo bị ox hóa chậm bởi oxi không khí tạo thành peoxit, chất này bị phân hủy thành anđehit có mùi khó chịu. Đó là nguyên nhân của hiện tượng dầu mỡ bị ôi thiu

II – VAI TRÒ CỦA CHẤT BÉO (SGK hóa học nâng cao lớp 12 trang 11)
1. Sự chuyển hóa của chất béo trong cơ thể

2. Ứng dụng trong công nghiệp

C. CHẤT GIẶT RỬA
I – KHÁI NIỆM VÀ TÍNH CHẤT CỦA CHẤT GIẶT RỬA
1. Khái niệm chất giặt rửa
- Là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các chất bẩn bám trên các vật rắn mà không gây ra phản ứng hóa học với các chất đó
- Các chất giặt rửa lấy trực tiếp từ thiên nhiên như bồ kết, bồ hòn,…và các chất giặt rửa tổng hợp
2. Tính chất giặt rửa
a) Một số khái niệm liên quan:
- Chất tẩy màu làm sạch các vết bẩn nhờ những phản ứng hóa học như nước Gia-ven, nước clo…
- Chất ưu nước là chất tan tốt trong nước như etanol, axit axetic, …
- Chất kị nước là những chất hầu như không tan trong nước như hiđrocacbon, dẫn xuất halogen. Chất kị nước thì ưa dầu mỡ, tức tan tốt vào dầu mỡ. Chất ưu nước thì thường kị dầu mỡ
b) Đặc điểm cấu trúc phân tử muối natri của axit béo:
image066.gif
                                              (Công thức cấu tạo gọn nhất của phân tử muối natri stearat)
- Gồm đầu ưa nước là nhóm COO Na+ nối với một đuôi kị nước, ưa dầu mỡ là nhóm – CxHy (thường x ≥ 15)
- Cấu trúc hóa học gồm một đầu ưa nước gắn với một đuôi dài ưa dầu mỡ là hình mẫu chung cho phân tử chất giặt rửa
c) Cơ chế hoạt động của chất giặt rửa:
Lấy trường hợp natri stearat làm ví dụ, đuôi ưa dầu mỡ CH3[CH2]16– thâm nhập vào vết bẩn, còn nhóm COO – Na+ ưa nước lại có xu hướng kéo ra phía các phân tử nước. Kết quả là vết bẩn bị chia thành những hạt rất nhỏ được giữ chặt bởi các phân tử natri stearat, không bám vào vật rắn nữa mà phân tán vào nước rồi bị rửa trôi đi.

II – XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP

   

 

 

Xà phòng

 

Chất giặt rửa tổng hợp

Giống nhau

 

 

Cùng kiểu cấu trúc, đuôi dài không phân cực ưa dầu mỡ kết hợp với đầu phân cực ưa nước

 

Đuôi dài không phân cực ưa dầu mỡ

Đầu phân cực ưa nước

C17H35

COONa+

Natri stearat C17H35COONa (trong xà phòng)

C12H25

OSO3 Na+

Natri lauryl sunfat C12H25OSO3Na (trong chất giặt rửa)

Khác nhau

- Đuôi là gốc hiđrocacbon của axit béo, đầu là anion cacboxylat

- Khi gặp Ca2+, Mg2+ trong nước cứng thì natri stearat cho kết tủa làm giảm chất lượng xà phòng    

- Đuôi là bất kì gốc hiđrocacbon dài nào, đầu có thể là anion cacboxylat, sunfat

- Natri lauryl sunfat không có hiện tượng đó nên có ưu điểm là dùng được với nước cứng

 

Phương pháp sản xuất

- Đun dầu thực vật hoặc mỡ động vật với xút hoặc KOH ở nhiệt độ và áp xuất cao

- Oxi hóa parafin của dầu mỏ nhờ oxi không khí, có xúc tác, rồi trung hòa axit sinh ra bằng NaOH:

Oxi hóa parafin được axit cacboxylic, hiđro hóa axit thu được ancol, cho ancol phản ứng với H2SO4 rồi trung hòa thì được chất giặt rửa loại ankyl sunfat

Thành phần chính

- Các muối natri (hoặc kali) của axit béo, thường là natri stearat (C17H35COONa), natri panmitat (C15H31COONa), natri oleat (C17H33COONa)…

- Các phụ gia thường là chất màu, chất thơm…

 

 

-Ngoài chất giặt rửa tổng hợp, chất thơm, chất màu, còn có thể có chất tẩy trắng như natri

hipoclorit…Natri hipoclorit có hại cho da khi giặt bằng tay

 • Biên soạn Hồ Chí Tuấn - ĐH Y Hà Nội
 • Bình luận (134)
  anhdatkute34 - (13/06/2015 05:2:35)
  wa hay
  anhdatkute34 - (26/02/2015 10:6:28)
  hay
  dangbaduong - (22/06/2014 10:32:34)
  <><><><>
  vanhao - (06/10/2013 08:34:10)
  ko co gi khac sach giao khoa ca
  kevinmitnick - (02/08/2013 10:3:51)
  copy
  khad340201 - (25/05/2013 03:57:31)
  good
  ThuongRoyal - (17/07/2012 10:30:21)
  thật ra thì cái này chủ yếu làm bt xem thế nào thui lí thuyết thì trên lớp nghe thầy cô giảng đc nhìu hơn, mở rộng hơn. Dù sao cũng cảm ơn thầy cô đã biên soạn.
  ThuongRoyal - (17/07/2012 10:24:24)
  k có gì đặc biệt nhỉ
  matasa - (15/07/2012 09:30:55)
  may dua che thi ngi o nha di dung la bon kh bit ngi
  bexukute96 - (12/07/2012 10:20:11)
  dung la dau mat that
  nguyenviettien - (27/06/2012 04:55:14)
  đọc trên mạng đau cả mắt hay ho gì đâu cũng bình thường mà ,nói chung mua sách mà đọc hay hơn ,không bị hỏng mắt :))
  huunghia0303 - (19/06/2012 07:39:21)
  bài giảng hay lắm
  camhangrose - (14/06/2012 05:54:08)
  cha hay bang co giao minh!
  thugaa32012 - (08/06/2012 04:46:07)
  cám ơn thậy nhiều
  hoangtannguyen95bn - (03/06/2012 04:17:16)
  wa wa wa binh thuong
  huyenthoai9x - (13/05/2012 04:47:03)
  hay lem,cam on thay co
  tienduclgbg93 - (06/05/2012 08:9:49)
  01644715183 boy bg
  tienduclgbg93 - (06/05/2012 08:9:20)
  01692970163
  ctduongc1hr - (03/05/2012 11:7:39)
  Hay quá thầy ơi! Thầy gửi thêm đi
  phamanhkiet - (03/03/2012 09:4:15)
  chi cac dang bai tap ak thay !!!
  nguyenlamvu123 - (10/11/2011 11:46:45)
  em chân thành cảm ơn các thầy cô
  mrmath - (02/10/2011 09:0:49)
  hay hay hay
  hoangnhatle - (13/09/2011 06:14:02)
  kaj" nay` tan` la` ly" thuyet" k ak`
  thieugiaphuthanh - (12/09/2011 03:19:20)
  ukm,hay do lam tiep di thay
  Neil_Enrol - (09/09/2011 01:5:50)
  bai giang rat hay, nhubg theo em thi thay nen kem theo cac vi du va cac dang bai tap co ban thi hoc sinh se thay hieu sau hon
  nhanhconkip - (08/09/2011 08:49:54)
  bai giang nay hay thiet doc thay hiu lun
  hieuqn94 - (02/09/2011 08:17:11)
  bai hoc rat hay. e cam on cac thay co
  Tudiepthaolove - (02/09/2011 12:51:23)
  Hay lam. Nhung e mu0n co them nhju baj tap ap dung....
  mnbvc - (26/08/2011 07:30:36)
  i9g70
  mnbvc - (26/08/2011 07:29:35)
  kug dc do! nhug ai bt pp dieu che CH3COOC6H5 ko jup mjh vs.neu dc mjh kam on
  langtu94hp - (23/08/2011 08:33:02)
  cung hay nhung chua day du lam thay oi/
  vipphonui94 - (21/08/2011 01:34:36)
  thank
  hatunghean - (16/08/2011 06:8:02)
  thay oi thay chi giup em cac dang bai tap voi
  nguyenminhcong94 - (15/08/2011 02:35:24)
  thank you so much
  HatakeKakashi - (08/08/2011 02:33:31)
  haiz! may vi cu dung word ma copy sang la duoc ma! chi ma phai nho thay send! hic
  nhungkute94 - (16/07/2011 01:40:00)
  cảm ơn thầy nhiều lắm
  t_dutuc@yahoo.com - (10/07/2011 03:9:11)
  thay dua them cho bon em it chu y khi lam bai tap voi,....thk thay nhiu
  satthu1151 - (05/07/2011 09:9:13)
  thay oi kam the nao de tai bai giang dc ve may vay.thay gjup e voi
  CongChuaXiah_CASS - (30/06/2011 09:11:25)
  thay gui qua ladylovely_dbsk@yahoo.com dum e nha e cam on thay nhieu ak
  balatautauchoiba - (24/06/2011 11:46:24)
  zj noj dung ete chj nhju do thuj maj bac co gang ma hoc thaj chj goj y thuj
  thuy_k47a2 - (22/06/2011 08:12:13)
  bai giang cung ay nhj
  daocute17714121988 - (21/06/2011 10:43:50)
  thay gui ho em cac bai giang nay qua daocute17714121988@yahoo.com voi em cam on thay nhieu
  punjul - (13/05/2011 12:19:46)
  @celeno: etyl butirat có mùi dứa đúng r`, etyl valerat mới có mùi táo
  punjul - (13/05/2011 12:18:46)
  cảm ơn thầy nhìu :x em đang tự học trc' chương này nhờ có bài giảng này mà e hỉu rõ hơn :))giảng giải dễ hỉu quá^^ tk thầy lần nữa :))
  celeno - (13/05/2011 11:9:49)
  etyl butirat co mui` tao' chu?
  hoikobietmoi - (16/04/2011 03:18:47)
  thay oi thay viet chan qua giong y nhu sach thi viet lam gi
  Winxpro - (04/04/2011 03:33:01)
  Chán quá, lúc nào mới âm 1000 EXP đây! trả lời sai mãi mà âm có 129 !
  con_cho_ghe - (02/04/2011 12:22:54)
  y nguyên sách giáo khoa ko mới mẽ gì cả, thầy cố gắng nâng cao tay nghề
  nhoctit - (08/03/2011 08:5:26)
  thay goi? cac' cac bai' giang? on thi dai hoc cho e ve mail nay nha nhoc.tit_93@yahoo.com.vn Tk thay nhieu
  hoakhai - (05/03/2011 11:16:24)
  co'len cac em!!
  vu_anh_93 - (02/03/2011 12:6:04)
  thay gui ho e tat ca cac bai giang ve on thi dai hoc mon hoa hoc cua thay wua email nay ko a : vudinhanh93@g
  siralex_suares - (19/02/2011 01:27:43)
  cam on thay nha
  thanhvien3 - (13/12/2010 05:10:58)
  thay oi li thuyet va thuc hanh xa voi voi thay cho nhieu bai vd ma hay thi
  vohungphone - (10/12/2010 09:44:35)
  cần bài tạ hơn để thực hành
  dieuhang512 - (09/12/2010 11:21:56)
  bài giảng của thầy hay lắm à, e cảm ơn thầy nhìu
  nguyetngo93 - (03/12/2010 11:50:47)
  troi oi han liit thay viet dai wa em nhin ma chong ca mat
  ohyeah_93 - (13/11/2010 08:9:57)
  may cai nay co trong SGK het rui,viet laj lam j nen cho them huong ha giaj va bt minh hoa ve liit
  vandung12c2 - (28/10/2010 01:21:05)
  toan trong sach giao khoa khong co nhieu thu dac biet binh thuong tha doc sach kon hon
  nna12a - (12/10/2010 08:49:34)
  nguyễn ngọc anh 07031993 :D :D :D
  website - (11/10/2010 09:19:02)
  hai co 100ex ban oi! chua du ex thi ko vo hong chat dc!
  lackyluc_1993 - (10/10/2010 04:29:48)
  ai noi cho tui biet cach tham gia ho`ng chat duoc ko?
  NGOCTHINH - (15/09/2010 04:17:33)
  AN NAY CHO THEM BAI TA VD MJNH HOA AI HAY HON KO THAY
  NGOCTHINH - (15/09/2010 12:43:15)
  SAO AN NAY KAI KO CHO VD MJNH HOA NHJ
  nguyenducmjnh - (06/09/2010 02:45:02)
  co the noi ro hon ve han ung khu cua es te khong
  ailan87 - (31/08/2010 04:5:48)
  Thay oi cong thuc este noi han tu bi du 1 H roi
  phongngocthinh - (28/08/2010 09:55:18)
  anh hunh sao ko cho them bai giang hoa huu co lo11
  phongngocthinh - (28/08/2010 09:55:13)
  anh hunh sao ko cho them bai giang hoa huu co lo11
  phan_ljnh_11b - (31/07/2010 08:1:40)
  co ca kien thuc nang cao,hay ghom
  nuiodangkia - (20/07/2010 09:46:13)
  nhin ma hoa het ca? mat xxxxx
  dyn_go_6894 - (05/07/2010 08:37:02)
  toi muon dong hoc hi thi hai lam nhu the nao
  phuongotvp1412 - (13/06/2010 07:54:38)
  sao thầy k cho bài tậ ở hần liit
  maithunho - (04/06/2010 10:35:24)
  Bai giang co them bai ta minh hoa nua thi tot nhi? Du sao van hay. Cam on thay!
  thanhhuy(*!*) - (22/05/2010 08:28:29)
  bài lí thuyết này tổng hợ kĩ ghê ta đúng là hay nha!! cảm ơn thầy nhìu lắm !!(*!*)
  huefon - (08/05/2010 05:54:26)
  ui han xa hong va chat giat rua tong ho thay vit rat hay.em dang k hieu ro lam han y.em cam on thay rat nhiu
  rinhdinhdog - (30/04/2010 12:14:36)
  sao thay khong cho them 1 vai bai ta han chi so axit.em hoc kem han do lam
  hungminh1991 - (21/04/2010 10:4:17)
  cam on thay nhieu
  longquochan - (28/02/2010 02:40:33)
  bai giang cua a tuan kha hay nhung e thay han liit a nen cho mot so dang bai ta .han este cung kha hay.cam on anh.............
  thukhuyen102 - (25/02/2010 09:49:47)
  rat hay !
  apakoh_b1 - (02/02/2010 02:40:06)
  cũng khá ổn đấy
  star05 - (26/01/2010 08:8:31)
  cảm ơn thầy nhiều
  hienkute13 - (24/12/2009 05:44:37)
  the lam cach nao de tai may bai nay ve ah
  $money$ - (07/12/2009 02:42:57)
  nhug cai nay co giao mih day rui nhug doc lai van hay.cam on thay nhiu
  anh12 - (22/11/2009 02:46:14)
  tui mun tim dang bai ta voi huong ha chi tiet no mai chua tim duoc
  daialex - (29/10/2009 08:17:43)
  cong thuc it wa' thay ui...dua vai ct nua nha thay...a' thay cho e bit cach doc cua no the nao vay thay...co nhiu cai ko bit dinh dang sao
  vanvinha2 - (23/09/2009 10:18:45)
  cam on thay nha.nhung lan sau thay nen cho mot vai cog thuc vao nua
  never_cry_1805 - (23/09/2009 08:22:22)
  thưa thầy e cũng có một đề ngị là thầy hãy đưa thêm các công thức tính chỉ số xà hòng hoá hay chỉ số axit ko ạ? e cảm ơn thày nhiều ạk
  dudatinh_vancodon - (17/09/2009 03:54:07)
  CAM ON THAY NHUNG LAN DAU THAY NHO CHO THEM BAI TA
  tcngoc - (15/09/2009 10:14:01)
  Cảm ơn thầy nhiều
  moonlight176kun - (14/09/2009 04:36:18)
  ki~ tha^t. da^y'.cha
  okajaky_japan - (14/09/2009 02:31:45)
  thay lam ky thanhyou
  †...† - (09/09/2009 02:24:21)
  be^nh. vkl:))
  xthangbmt - (08/09/2009 10:28:35)
  em cung~ vay :)
  thuthuy_a2 - (08/09/2009 10:46:53)
  hay hay///////
  nguyenthinhung - (08/09/2009 01:10:13)
  cho em mot vai vi du nua thay oi
  shinsangbin - (07/09/2009 04:42:44)
  em ket nhat' cho~ giai!!!
  gionhemuadongQTDBK - (06/09/2009 02:38:33)
  Baj` giang hay Cam on thay` nhjeu`:D
  lethithuong - (06/09/2009 08:52:50)
  cam on thay nhieu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111
  khuongduy7 - (05/09/2009 11:2:13)
  bai hay nhung khong down duoc
  hiepsivodanh - (04/09/2009 10:14:17)
  hoi hoi ....? noi' the' nao` nhi?
  hiepsivodanh - (04/09/2009 10:13:57)
  hoi hoi noi' the' nao` nhi?
  hiepsivodanh - (04/09/2009 09:44:52)
  em thay' de~ hieu? lam' a.
  dothithanhtu - (02/09/2009 03:42:18)
  cảm ơn thầy -_-
  minouel - (02/09/2009 01:35:39)
  kha ro rang thay a, nhung van kha nang ve li thuyet. Du sao cung cam on thay
  sexyboy_t2 - (02/09/2009 08:46:06)
  e,co thang nao qx3 xong vo cho vui
  sexyboy_t2 - (02/09/2009 08:46:02)
  e,co thang nao qx3 xong vo cho vui
  back2skool - (01/09/2009 10:50:58)
  bai giang cung hay nhung co nhieu cho chua ki lam
  phamthihien - (01/09/2009 08:10:22)
  thầy ơi em nghĩ lên để công thức tổng quát thì hơn ví dụ công thức tổng quát để điều chết RCOOC6H5 cám ơn thầy nhiều
  trongtienqb - (01/09/2009 03:39:48)
  hay nhung ngu van ko hieu
  hoaquynh308 - (31/08/2009 08:33:33)
  hay
  13071992 - (29/08/2009 10:55:01)
  bai nay hay wa!nhung sao chua co cach doc ten cua cac este ha thay?mong thay soan bai cach doc ten este trong thoi gian som nhat de em va cac ban khac duoc biet.
  Truc Van - (29/08/2009 05:37:56)
  cảm ơn thầy
  Mr.vmt - (27/08/2009 02:45:43)
  thanks thầy nhìu
  _doi_la_be_kho_ - (26/08/2009 07:53:42)
  thay co khac
  congtucan91 - (25/08/2009 10:52:47)
  hay,đúng là rất hay, hay nhơn nhiều so với thầy mình
  went_ton - (24/08/2009 07:0:33)
  doc ten de mà
  tanhtanh - (19/08/2009 05:57:44)
  tang web nay hay wa .chuc trang web ngay cang co co nhieu nguoi truy ca.
  sv010 - (19/08/2009 12:56:18)
  cam on! mong nam nay se thi do dai hoc
  kazan0_0nquay - (19/08/2009 10:13:34)
  :-??
  gamehay.net - (18/08/2009 05:39:14)
  hay
  lamxaco - (18/08/2009 04:51:30)
  cam on thay lam lam
  ngoisaosang_sddh - (18/08/2009 12:38:22)
  trang web nay rat hay.em cam on cac thay co nhie !
  toichitoi_89 - (15/08/2009 08:28:13)
  hay wa' thay` ah`, em cam on.
  boykute58811 - (14/08/2009 08:3:45)
  cảm ơn thầy hay quá
  l0v34v3r - (13/08/2009 04:29:11)
  kam' o*n ng` viet ra cai bai` nay` giu cho bon e dc nho`! neu' ai cug~ tot' nhu a ne` thi` hay wa'....=.=''
  nguyenthithao0907 - (13/08/2009 03:9:22)
  may bai nay hay wa
  tl_nguyen - (13/08/2009 02:33:09)
  trang web hay we' ta !!! ^_^
  haiyen_girl_92 - (13/08/2009 11:13:45)
  bài nay hay quá. cảm ơn anh Tuấn nhá. hì
  kizo92 - (11/08/2009 09:0:09)
  cảm ơn anh tuấn nhiều lắm
  Giang_river - (06/08/2009 10:6:54)
  Dan moon la nhat
  Giang_river - (06/08/2009 10:6:03)
  OI nam nay thi hay nhi Anh trang lam tat cho rui cac em co gang hc nha
  †¯)äïQüÿ—¶¯ü - (03/08/2009 09:2:38)
  du ma cha kay .kho do gu'm ak ,li thuyet thi deo biet chi con bai ta thi thuong thoi.kekekekek
  doanthuc - (03/08/2009 10:45:58)
  ax chuog nay` kho' wa'
  hoangthaigia - (30/07/2009 08:24:49)
  khie waa anh em oi
  longlia - (29/07/2009 08:27:28)
  Híc híc ặc ặc
  Viết bình luận
  Nội dung:  

  Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

  Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

  VP: Số 19 - Lô 12B - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

  Điện thoại: 0473 09 98 98