Hotline: 0473 09 98 98 Hệ thống level Đăng ký Đăng nhập
Cổng luyện thi đại học moon.vn Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Toán CCTiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineTin tức
Bài giảng miễn phíToán họcVật lýHóa học

CACBOHIĐRAT

• Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m

• Cacbohiđrat được phân thành ba nhóm chính sau đây:

- Monosaccarit: là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất, không thể thủy phân được. Ví dụ: glucozơ, fructozơ (C6H12O6)

- Đisaccarit: là nhóm cacbohiđrat mà khi thủy phân sinh ra 2 phân tử monosaccarit. Ví dụ: saccarozơ, mantozơ (C12H22O11)

- Polisaccarit: là nhóm cacbohiđrat phức tạp mà khi thủy phân đến cùng sinh ra nhiều phân tử monosaccarit. Ví dụ: tinh bột, xenlulozơ (C6H10O5)n

image001.jpg

GLUCOZƠ

I – TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN

- Glucozơ là chất kết tinh, không màu, nóng chảy ở 146oC (dạng α) và 150oC (dạng β), dễ tan trong nước

- Có vị ngọt, có trong hầu hết các bộ phận của cây (lá, hoa, rễ…) đặc biệt là quả chín (còn gọi là đường nho)

- Trong máu người có một lượng nhỏ glucozơ, hầu như không đổi (khoảng 0,1 %)

II – CẤU TRÚC PHÂN TỬ

Glucozơ có công thức phân tử là C6H12O6, tồn tại ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng

1. Dạng mạch hở image004.jpg

image006.gif

Hoặc viết gọn là: CH2OH[CHOH]4CHO

2. Dạng mạch vòng

- Nhóm – OH ở C5 cộng vào nhóm C = O tạo ra hai dạng vòng 6 cạnh α và β

image008.gif

                   α – glucozơ (≈ 36 %)                              dạng mạch hở (0,003 %)                               β – glucozơ (≈ 64 %)

- Nếu nhóm – OH đính với C1 nằm dưới mặt phẳng của vòng 6 cạnh là α -, ngược lại nằm trên mặt phẳng của vòng 6 cạnh là β –

- Nhóm – OH ở vị trí C số 1 được gọi là OH – hemiaxetal

III – TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Glucozơ có các tính chất của anđehit (do có nhóm chức anđehit – CHO) và ancol đa chức (do có 5 nhóm OH ở vị trí liền kề)

1. Tính chất của ancol đa chức (poliancol hay poliol)

a) Tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường:

Dung dịch glucozơ hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch phức đồng – glucozơ có màu xanh lam

2C6H12O6 + Cu(OH) image010.gif (C6H11O6)2Cu + 2H2O

b) Phản ứng tạo este:

C6H7O(OH)5 + 5(CH3CO)2O image010.gif C6H7O(OOCCH3)5 + 5CH3COOH

2. Tính chất của anđehit

a) Oxi hóa glucozơ:

- Với dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng (thuốc thử Tollens) cho phản ứng tráng bạc

CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OHimage013.gifCH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O
                                                 (amoni gluconat)

- Với dung dịch Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng (thuốc thử Felinh)

CH2OH[CHOH]4CHO + 2Cu(OH)2 + NaOHimage013.gifCH2OH[CHOH]4COONa + Cu2Oimage016.gif + 2H2O
                                                                                           (natri gluconat)             (đỏ gạch)

- Với dung dịch nước brom:

CH2OH[CHOH]4CHO + Br2 + H2O image010.gif CH2OH[CHOH]4COOH + 2HBr

b) Khử glucozơ:

CH2OH[CHOH]4CHO + H2 image019.gifCH2OH[CHOH]4CH2OH 
                                                             (sobitol)

3. Phản ứng lên men

image021.gif

4. Tính chất riêng của dạng mạch vòng

- Riêng nhóm OH ở C1 (OH – hemiaxetal) của dạng vòng tác dụng với metanol có HCl xúc tác, tạo ra metyl glicozit.

image023.gif

- Khi nhóm OH ở C1 đã chuyển thành nhóm OCH3, dạng vòng không thể chuyển sang dạng mạch hở được nữa.

IV – ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG

1. Điều chế (trong công nghiệp)

- Thủy phân tinh bột với xúc tác là HCl loãng hoặc enzim

- Thủy phân xenlulozơ với xúc tác HCl đặc

(C6H10O5)n + nH2O image025.gif nC6H12O6

2. Ứng dụng

- Trong y học: dùng làm thuốc tăng lực cho người bệnh (dễ hấp thu và cung cấp nhiều năng lượng)

- Trong công nghiệp: dùng để tráng gương, tráng ruốt phích (thay cho anđehit vì anđehit độc)

V – ĐỒNG PHÂN CỦA GLUCOZƠ : FRUCTOZƠ

1. Cấu tạo

a) Dạng mạch hở:

Fructozơ (C6H12O6) ở dạng mạch hở là một polihiđroxi xeton, có công thức cấu tạo thu gọn là:

image027.gif

Hoặc viết gọn là: CH2OH[CHOH]3COCH2OH

b) Dạng mạch vòng:

- Tồn tại cả ở dạng mạch vòng 5 cạnh và 6 cạnh

- Dạng mạch vòng 5 cạnh có 2 dạng là α – fructozơ và β – fructozơ

         + Trong dung dịch, fructozơ tồn tại chủ yếu ở dạng β vòng 5 cạnh

         + Ở trạng thái tinh thể, fructozơ ở dạng β, vòng 5 cạnh α – fructozơ β – fructozơ

image094.PNG

2. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên

- Là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước, có vị ngọt gấp rưỡi đường mía và gấp 2,5 lần glucozơ

- Vị ngọt của mật ong chủ yếu do fructozơ (chiếm tới 40 %)

3. Tính chất hóa học

- Fructozơ có tính chất của poliol và của OH – hemiaxetal tương tự glucozơ

- Trong môi trường trung tính hoặc axit, fructozơ không thể hiện tính khử của anđehit, nhưng trong môi trường kiềm, fructozơ lại có tính chất này do có sự chuyển hóa giữa glucozơ và fructozơ qua trung gian là một enđiol.

image031.gif
                          glucozơ                                                   enđiol                                                   fructozơ

( Chú ý: Fructozơ không phản ứng được với dung dịch nước brom và không có phản ứng lên men)

SACCAROZƠ

I – TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN 

- Saccarozơ là chất kết tinh, không màu, dễ tan trong nước, ngọt hơn glucozơ, nóng chảy ở nhiệt độ 185oC

- Có nhiều trong cây mía (nên saccarozơ còn được gọi là đường mía), củ cải đường, thốt nốt…

- Có nhiều dạng sản phẩm: đường phèn, đường kính, đường cát…

II – CẤU TRÚC PHÂN TỬ

- Công thức phân tử: C12H22O11

- Trong phân tử saccaozơ gốc α – glucozơ và gốc β – fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi giữa C1 của glucozơ và C2 của fructozơ (C1 – O – C2)

- Công thức cấu tạo và cách đánh số của vòng:

image033.gif

                                                                          gốc α – glucozơ                                                gốc β – fructozơ

- Nhóm OH – hemiaxetal không còn nên saccarozơ không thể mở vòng tạo nhóm – CHO

III – TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính chất của ancol đa chức

Dung dịch saccarozơ hòa tan kết tủa Cu(OH)2 thành dung dịch phức đồng – saccarozơ màu xanh lam

 2C12H22O11 + Cu(OH)2 image010.gif (C12H21O11)2Cu + 2H2O

2. Phản ứng của đisaccarit (thủy phân)

Saccarozơ bị thủy phân thành glucozơ và fructozơ khi:

         + Đun nóng với dung dịch axit

         + Có xúc tác enzim trong hệ tiêu hóa của người

IV - ỨNG DỤNG VÀ SẢN XUẤT ĐƯỜNG SACCAROZƠ

1. Ứng dụng

Saccarozơ được dùng nhiều trong công nghiệp thực phẩm, để sản xuất bánh kẹo, nước giải khát…Trong công nghiệp dược phẩm để pha chế thuốc.

2. Sản xuất đường saccarozơ

Các giai đoạn sản xuất saccarozơ từ mía:

(1) Ép mía để lấy nước mía (12 – 15 % đường)

(2) Đun nước mía với vôi sữa ở 60oC

      + Các axit béo và các protit có trong nước mía chuyển thành kết tủa và được lọc bỏ

      + Saccarozơ chuyển thành muối tan canxi saccarat

C12H22O11 + Ca(OH)2 + H2O image010.gif C12H22O11.CaO.2H2O

(3) Sục CO2 vào dung dịch và lọc bỏ kết tủa CaCO3 thu được dung dịch saccarozơ có màu vàng

C12H22O11.CaO.2H2O + CO2 image010.gif C12H22O11 + CaCO3 + 2H2O

(4) Tẩy màu nước đường bằng khí SO2

(5) Cô đặc dung dịch nước đường (không màu và trong suốt) dưới áp suất thấp. Làm lạnh và dùng máy li tâm tách đường kết tinh.

V – ĐỒNG PHÂN CỦA SACCAROZƠ : MANTOZƠ

Mantozơ còn được gọi là đường mạch nha. Công thức phân tử C12H22O11

1. Cấu trúc

image036.jpg

- Ở trạng thái tinh thể, phân tử mantozơ gồm 2 gốc glucozơ liên kết với nhau ở C1 của gốc α – glucozơ này với C4 của gốc α – glucozơ kia qua một nguyên tử oxi

- Liên kết α – C1 – O – C4 được gọi là liên kết α – 1,4 – glicozit

- Trong dung dịch, gốc glucozơ thứ 2 có thể mở vòng tạo ra nhóm – CHO

Liên kết α – 1,4 – glicozit

image095.JPG

2. Tính chất hóa học

a) Tính chất của ancol đa chức: giống như saccarozơ

b) Phản ứng của đisaccarit (thủy phân):

Mantozơ bị thủy phân thành 2 phân tử glucozơ khi:

- Đun nóng với dung dịch axit

- Hoặc có xúc tác enzim mantaza Glucozơ

c) Tính khử của anđehit:

Mantozơ có 1 nhóm anđehit nên cho phản ứng tráng bạc, phản ứng khử Cu(OH)2 và phản ứng với dung dịch nước brom

3. Điều chế

Thủy phân tinh bột nhờ xúc tác enzim amilaza (có trong mầm lúa)

2(C6H10O5)n + nH2O image043.gifnC12H22O11

                                                                                  Tinh bột                                          Mantozơ

TINH BỘT

 I – TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN

- Tinh bột là chất rắn vô định hình, màu trắng, không tan trong nước nguội

- Trong nước nóng từ 65oC trở lên, tinh bột chuyển thành dung dịch keo (hồ tinh bột)

- Tinh bột có nhiều trong các loại ngũ cốc, củ (khoai, sắn), quả (táo, chuối)…

II – CẤU TRÚC PHÂN TỬ

1. Cấu trúc

Tinh bột là hỗn hợp của hai loại polisaccarit : amilozơ và amilopectin, trong đó amilozơ chiếm 20 – 30 % khối lượng tinh bột

image096.JPG

a) Phân tử amilozơ

- Các gốc α – glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết α – 1,4 – glicozit tạo thành mạch không phân nhánh

- Phân tử amilozơ không duỗi thẳng mà xoắn lại thành hình lò xo. Mỗi vòng xoắn gồm 6 gốc glucozơ

image044.jpg 

b) Phân tử amilopectin

- Các gốc α – glucozơ liên kết với nhau bằng 2 loại liên kết:

      + Liên kết α – 1,4 – glicozit để tạo thành một chuỗi dài (20 – 30 mắt xích α – glucozơ)

      + Liên kết α – 1,6 – glicozit để tạo nhánh

2. Đặc điểm

a) Phân tử khối của tinh bột không xác định do n biến thiên trong khoảng rộng

b) Tinh bột thuộc loại polime nên không có hai tính chất sau: hòa tan Cu(OH)2 (dù có nhiều nhóm –OH liền kề) và tính khử của anđehit (dù tận cùng phân tử vẫn có nhóm OH –hemiaxetal). Các nhóm – OH trong tinh bột có khả năng tạo este như glucozơ.

III – TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng của polisaccarit (thủy phân)

a) Thủy phân nhờ xúc tác axit vô cơ: dung dịch thu được sau phản ứng có khả năng tráng bạc

(C6H10O5)n + nH2O image025.gifnC6H12O6

b) Thủy phân nhờ enzim:

image097.JPG

- Quá trình làm bánh mì là quá trình đextrin hóa bằng men và bằng nhiệt. Cơm cháy là hiện tượng đextrin hóa bằng nhiệt

- Ăn bánh mì, cơm cháy dễ tiêu và có vị hơi ngọt vì phân tử tinh bột đã được phân cắt nhỏ thành các đisaccarit và monosaccarit

2. Phản ứng màu với dung dịch iot (đặc trưng)

         - Hồ tinh bột + dung dịch I2 image010.gif hợp chất màu xanh tím

         - Đun nóng thì thấy mất màu, để nguội thì màu xanh tím lại xuất hiện

Giải thích: Mạch phân tử của amilozơ không phân nhánh và xoắn thành dạng hình trụ. Các phân tử iot đã len vào, nằm phía trong ống trụ và tạo thành hợp chất bọc có màu xanh tím. Liên kết giữa iot và amilozơ trong hợp chất bọc là liên kết yếu. Ngoài ra, amilopectin còn có khả năng hấp thụ iot trên bề mặt các mạch nhánh. Hợp chất bọc không bền ở nhiệt độ cao, khi đun nóng màu xanh tím bị mất và khi để nguội màu xanh tím xuất hiện trở lại.

IV – SỰ CHUYỂN HÓA TINH BỘT TRONG CƠ THỂ (SGK hóa học nâng cao lớp 12 trang 43)

V – SỰ TẠO THÀNH TINH BỘT TRONG CÂY XANH (PHẢN ỨNG QUANG HỢP)

image098.JPG

XENLULOZƠ

I – TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN

 - Xenlulozơ là chất rắn hình sợi, màu trắng, không mùi, không vị, không tan trong nước và trong dung môi hữu cơ thông thường như benzen, ete

- Xenlulozơ là thành phần chính tạo ra lớp màng tế bào thực vật, bộ khung của cây cối

- Xenlulozơ có nhiều trong trong cây bông (95 – 98 %), đay, gai, tre, nứa (50 – 80 %), gỗ (40 – 50 %)

II – CẤU TRÚC PHÂN TỬ

1. Cấu trúc

- Công thức phân tử: (C6H10O5)n

- Xenlulozơ là một polime hợp thành từ các mắt xích β – glucozơ bởi các liên kết β – 1,4 – glicozit

image055.gifimage053.jpg

2. Đặc điểm

- Mạch phân tử không nhánh, không xoắn, có độ bền hóa học và cơ học cao

- Có khối lượng phân tử rất lớn (khoảng 1.000.000 – 2.400.000)

- Xenlulozơ thuộc loại polime nên không có hai tính chất sau: hòa tan Cu(OH)2 (dù có nhiều nhóm –OH liền kề) và tính khử của anđehit (dù tận cùng phân tử vẫn có nhóm OH –hemiaxetal).

- Trong mỗi mắt xích C6H10O5 có 3 nhóm – OH tự do, công thức của xenlulozơ có thể được viết là [C6H7O2(OH)3]n

III – TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng của polisaccarit (thủy phân)

- Xảy ra khi đun nóng xenlulozơ với dung dịch axit vô cơ

(C6H10O5)n + nH2O image025.gifnC6H12O6

- Phản ứng cũng xảy ra nhờ enzim xenlulaza (trong dạ dày trâu, bò…). Cơ thể con người không đồng hóa được xenlulozơ

2. Phản ứng của ancol đa chức

a) Với HNO3/H2SO4 đặc (phản ứng este hóa):

[C6H7O2(OH)3]n + nHNO3 (đặc) image057.gif [C6H7O2(OH)2ONO2]n + nH2
                                                                  Xenlulozơ mononitrat

[C6H7O2(OH)3]n + 2nHNO3 (đặc) image057.gif [C6H7O2(OH)(ONO2)2]n + 2nH2
                                                                  Xenlulozơ đinitrat

[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 (đặc) image057.gif [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O
                                                                  Xenlulozơ trinitrat

- Hỗn hợp xenlulozơ mononitrat, xenlulozơ đinitrat được gọi là coloxilin. Coloxilin dùng để chế tạo chất dẻo xenluloit dùng để làm bóng bàn, đồ chơi…

- Hỗn hợp chứa chủ yếu xenlulozơ trinitrat được gọi là piroxilin (làm chất nổ), dùng để chế tạo thuốc súng không khói. Phản ứng nổ xảy ra như sau:

2[C6H7O2(ONO2)3]n image010.gif 6nCO2 + 6nCO + 4nH2O + 3nN2 + 3nH2

b) Với anhiđrit axetic (có H2SO4 đặc)

[C6H7O2(OH)3]n + 3n(CH3CO)2O image010.gif [C6H7O2(OCOCH3)3]n + 3nCH3COOH

Xenlulozơ triaxetat là một loại chất dẻo, dễ kéo thành tơ sợi

c) Với CS2 và NaOH

[C6H7O2(OH)3]n + nNaOH image010.gif [C6H7O2(OH)2ONa]n + nH2O

[C6H7O2(OH)2ONa]n + nCS2 image010.gif [C6H7O2(OH)2OCS–SNa]n
                                                            Xenlulozơ xantogenat

Xenlulozơ xantogenat dùng để điều chế tơ visco

d) Xenlulozơ không phản ứng với Cu(OH)2, nhưng tan được trong dung dịch [Cu(NH3)4](OH)2 (nước Svayde) tạo chất lỏng nhớt dùng để tạo tơ đồng - amoniac.

IV - ỨNG DỤNG

Xenlulozơ có nhiều ứng dụng quan trọng trong sản xuất và đời sống như sản xuất giấy, tơ, sợi, ancol etylic…

MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VỀ CACBOHIĐRAT

Bài 1: Lên men a gam glucozơ với hiệu suất 90 %, lượng CO2 sinh ra cho hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong thu được 10,0 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,40 gam. Vậy giá trị của a là:

A. 20,0 gam                      B. 15,0 gam                      C. 30,0 gam                      D. 13,5 gam

Gợi ý:

image061.gif

mCO2 = m kết tủa – m dung dịch giảm = 10 – 3,4 = 6,6 gam image010.gif nCO2 = 0,15 image010.gif a = image065.gif = 15 gam

Bài 2: Lên men một tấn tinh bột chứa 5 % tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất mỗi quá trình lên men là 85 %. Nếu đem pha loãng ancol đó thành rượu 40o (khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/cm3) thì thể tích dung dịch rượu thu được là:

A. 1218,1 lít                      B. 1812,1 lít                            C. 1225,1 lít                      D. 1852,1 lít

Gợi ý:

(C6H10O5)n + nH2O image025.gif nC6H12O6 image043.gif 2nC2H5OH + 2nCO2

m(C2H5OH) =image068.gif= 389793,21 gam image010.gif V(C2H5OH nc) = image070.gifml image010.gif V(dung dịch rượu) = image072.gif= 1218,1 lít

Bài 3: Hòa tan m gam hỗn hợp saccarozơ và mantozơ vào nước thu được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau:

Phần 1: Cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 10,8 gam kết tủa
Phần 2: Thủy phân hoàn hoàn được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa hết với 40 gam Br2 trong dung dịch. Giả thiết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

A. 273,6 gam                 B. 102,6 gam                      C. 136,8 gam                         D. 205,2 gam

Gợi ý: nAg = 0,1 mol ; nBr2 = 0,25 mol

Phần 1: chỉ có mantozơ phản ứng với AgNO3 trong NH3 theo tỉ lệ 1 : 2 image010.gif n mantozơ = 0,1 : 2 = 0,05 (mol)

Phần 2: - thủy phân thì saccarozơ cho glucozơ và fructozơ còn mantozơ cho glucozơ. Tác dụng với dung dịch brom chỉ có glucozơ tác dụng

            - n(mantozơ) = 0,05 mol thủy phân cho 0,1 mol glucozơ mà Σ nBr2 pư = 0,25 image010.gif n(glucozơ do saccarozơ) . Thủy phân = 0,25 – 0,1 = 0,15 mol image010.gif n(saccarozơ) = 0,15 mol

            Vậy giá trị m = 2.(0,05 + 0,15).342 = 136,8 gam

Bài 4: Khí cacbonic chiếm tỉ lệ 0,03 % thể tích không khí. Cần bao nhiêu lít không khí (ở đktc) để cung cấp CO2 cho phản ứng quang hợp tạo ra 50 gam tinh bột:

A. 112554,3 lít                   B. 136628,7 lít                      C. 125541,3 lít                      D. 138266,7 lít

Gơi ý:

image098.JPG

V(CO2 cần) = image074.giflít image010.gif V(không khí cần) = image076.gif= 138266,7 lít

Bài 5: Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh như sau:

6CO2 + 6H2O image010.gif C6H12O6 + 6O2 (∆H = 2813 kJ).

Nếu trong một phút, mỗi cm2 bề mặt trái đất nhận được khoảng 2,09 J năng lượng mặt trời thì cần bao nhiêu thời gian để 10 lá xanh với diện tích mỗi lá là 10 cm2 tạo ra được 1,8 gam glucozơ. Biết năng lượng mặt trời chỉ sử dụng 10 % vào phản ứng tổng hợp glucozơ:

A. 18 giờ                        B. 22 giờ 26 phút                    C. 26 giờ 18 phút                      D. 20 giờ

Gợi ý: Trong 1 phút, năng lượng mặt trời do 10 lá cây sử dụng cho tổng hợp glucozơ là: image079.gifJ
Năng lượng cần để tạo ra 1,8 gam glucozơ là: image081.gifkJ = 28130 J
Thời gian cần là: 28130 : 20,9 =1346 phút hay 22 giờ 26 phút

Bài 6: Để sản xuất ra 1 tấn xenlulozơ trinitrat cần a kg xenlulozơ và b kg axit nitric. Biết sự hao hụt trong sản xuất là 12 %. Giá trị của a và b lần lượt là:

A. 619,8 kg và 723 kg                                           B. 719,8 kg và 823 kg
C. 719,8 kg và 723 kg                                             D. 619,8 kg và 823 kg

Gợi ý:

[C6H7O2(OH)3] + 3nHNO3 image010.gif [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O

Do hao hụt 12% image010.gif H = 88 %
a = image084.gifkg và b =image086.gifkg

Bài 7: Cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetic (có H2SO4 đặc làm xúc tác) thu được 11,1 gam hỗn hợp X gồm xenlulozơ triaxetat, xenlulozơ điaxetat và 6,6 gam axit axetic. Phần trăm theo khối lượng của xenlulozơ điaxetat trong hỗn hợp X là:

A. 77,8 %                      B. 72,5 %                         C. 22,2 %                                  D. 27,5 %

Gợi ý:

[C6H7O2(OH)3]n + 3n(CH3CO)2O image010.gif [C6H7O2(OCOCH3)3]n + 3nCH3COOH
ximage010.gif                                                                               x                                 3x

[C6H7O2(OH)3]n + 2n(CH3CO)2O image010.gif [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n + 2nCH3COOH
yimage010.gif                                                                                       y                                  2y

Từ đề có hệ phương trình: image090.gif image010.gif % (khối lượng xenlulozơ điaxetat) = image093.gif%

 • Biên soạn Hồ Chí Tuấn - ĐH Y Hà Nội
 • Bình luận (78)
  phanlinh2219 - (02/10/2015 05:19:53)
  good good
  thomthanh - (15/12/2014 11:12:41)
  tuyệt
  COEUS - (18/11/2014 12:0:10)
  hay
  COEUS - (18/11/2014 12:0:08)
  hay
  rongden_167 - (16/04/2014 12:8:48)
  @tuyet98: Xenlulo và tinh bột tuy cùng là các gốc gluco nhưng Xenlu là beta-glucozo còn tinh bột là các alpha-gluco. Số lượng các mắt xích + cách liên kết giữa các mắt xích cũng khác nên tính chất chúng khác nhau thôi.
  rongden_167 - (16/04/2014 12:8:47)
  @tuyet98: Xenlulo và tinh bột tuy cùng là các gốc gluco nhưng Xenlu là beta-glucozo còn tinh bột là các alpha-gluco. Số lượng các mắt xích + cách liên kết giữa các mắt xích cũng khác nên tính chất chúng khác nhau thôi.
  tuyet98 - (08/10/2013 06:28:53)
  thưa thầy!tại sao tinh bột và xenlulozo đều có cấu tạo từ đường glucozo nhưng khác nhau ve tính chất ạ?
  qazwsx123 - (22/09/2013 08:53:29)
  cam on thay vi bai viet!!!
  kevinmitnick - (13/09/2013 09:9:11)
  lí thuyết hay
  xedapkhongyen1996 - (09/09/2013 10:5:01)
  hay hay
  tandatinfotech - (26/08/2013 07:34:09)
  cám ơn thầy !
  bucminhdo - (20/05/2013 12:45:06)
  PTK of Amilozo khoang 200 000. Amilopectin PTK 1trieu --> 2trieu. Tai lieu dua ra lech wa troi so vs SGK @@!
  linhbn - (11/04/2013 05:46:00)
  hi.bài viết của thầy hay lắm ạ.^^.e cảm ơn ạ :)
  phoa16 - (15/09/2012 08:19:15)
  cam on thay
  anhhuyvuxa - (17/06/2012 09:51:42)
  bon khon cu tuong minh gioi lam che nay che lo
  thaonguyenxanh2511 - (29/05/2012 06:2:12)
  giog sgk ma
  inkdog - (04/03/2012 08:5:42)
  that bo ich
  canhtran93 - (29/10/2011 10:23:29)
  rất hay...cảm ơn thầy
  nguyenvancuong - (01/10/2011 11:37:20)
  thay"gioi ghe" hjhj.:d
  inhlem9x - (26/09/2011 08:19:41)
  Thầy đọc SGk kỹ wa' àh!
  vinhancl - (19/09/2011 04:28:46)
  2813 là ở đâu ra nhỉ ?
  kiet168 - (19/09/2011 01:11:16)
  có chỗ sai.mấy ng này chỉ xem cái gi đâu ko.ai phát hiện chỗ sai nào????
  chudu_vodka - (17/09/2011 10:11:27)
  chả có gì mới mẻ,SGK toàn tập
  daothienmy - (03/09/2011 03:19:03)
  cảm ơn thầy !
  xuxumayman - (21/08/2011 07:17:49)
  cám ơn thầy rất nhiều
  girldonganh93 - (19/08/2011 10:3:23)
  cảm ơn thầy nhiều
  heomap1264 - (13/08/2011 10:59:38)
  cam on thay.thay giang bai rat cu the.cong thuc cua cacbohidrat phuc tap co can phai nho ko thay?
  ntd94st - (09/08/2011 07:48:08)
  thanks thầy
  giathi - (07/08/2011 06:20:38)
  thèm đéo gì.......
  minhtri24694 - (06/08/2011 10:32:18)
  hay wa
  quanghungpro - (02/08/2011 04:20:54)
  thường thôi
  kernel - (12/07/2011 08:51:34)
  Rất chi tiết, cảm ơn thầy nhiều
  kona94 - (12/07/2011 07:16:10)
  hay wa thay oi, thank thay nhieu
  khuyettat - (04/06/2011 03:26:10)
  thank thầy nhiều!!!
  khuyettat - (04/06/2011 03:26:05)
  thank thầy nhiều!!!
  ngathanh - (01/06/2011 06:36:24)
  so với sgk thi ko khác gi.cac bt thi kung bt ưa thay naz.e thấy dhoc nhiều bài khó hon
  phanthjnjna - (23/04/2011 01:41:45)
  ko thể tuyệt vời hơn....
  ducmanh93 - (08/03/2011 03:4:41)
  Thầy ơi có bản .pdf thầy gửi lên để bọn em xem offline cho tiện!
  ngoctran0403 - (09/02/2011 09:51:55)
  cam on thay!
  mquocdungvt - (02/12/2010 07:13:41)
  that la hay ,cam on thay,bai giang cua thay lam em nho sau hon khi doc troc sgk
  dung_123_123456 - (30/11/2010 10:11:08)
  thầy ost những cái sgk ko có thì hay hơn ost nhưng cái sgk đã đưa. em thấy so với sgk thì ko hơn đc là bao
  duonghuy_dca - (23/11/2010 12:0:00)
  Em cảm ơn thầy rất nhiều,bài giảng của thầy rất bổ ích và hay.Thưa thầy , thầy có kinh nghiệm gì trong việc học hoá thầy chỉ cho em? Nếu thầy có địa chỉ email,thầy cho em được không ạ,có gì vướng mắc,em mong thầy giú đỡ.Em xin chân thành cám ơn.Chúc thầy sức khoẻ,công tác tốt!
  choihuynra - (21/11/2010 12:50:45)
  Em cảm ơn thầy rất rất nhiều ạ.
  truong quang hoi - (14/11/2010 10:32:10)
  cam on thay ha!!!!!!!!
  minhvu2309 - (30/10/2010 03:29:10)
  cảm ơn thành nhiều
  nguyetngo93 - (28/10/2010 07:37:01)
  thay oi day co ai la tat ca cac dang ko ha
  mrhoc1993 - (17/10/2010 06:43:52)
  tai sao minh coy aste vao worad lai bi thieu chu~ nhj jia' ma co dowm load de in ra giay hoc thi hay
  tiny_cherry93 - (23/09/2010 07:24:06)
  hần bài tậ một số chỗ bị thiếu
  love7672 - (22/09/2010 11:36:43)
  found
  hocado - (16/09/2010 08:54:46)
  cho em huong trih hoi san xuat ancol tu xenluzo
  theblue_1212 - (16/09/2010 12:25:41)
  tuyêt voi
  NGOCTHINH - (14/09/2010 11:28:08)
  ju em thay bai giang nay hay nhat kua hoa huu co
  misshacker1202 - (14/08/2010 10:36:21)
  bài cũng hay nhưng có nhiều điều rất khó hiêu thầy co thể thêm vài bài toán nhận biết được không vs thêm vài bài như kiểu bài số 3
  acthat - (15/07/2010 08:43:07)
  cung hay nhung hai sat vao bai học
  kenkentuyetbn - (06/07/2010 09:42:18)
  thay giang hay that
  votinh9x - (03/07/2010 01:39:22)
  cung bt .cai quan trong la ko toat len caj y cua chuong nay ca?
  conan_10 - (21/04/2010 05:34:07)
  cam on thay nhieu
  longquochan - (28/02/2010 03:29:43)
  bai giang cua thay hay,cam on thay nhieu...............
  tajkut3 - (31/12/2009 12:35:24)
  Sao mjnh` hok they' they` tra? loj` laj. nhj? .Kj` la. wa' ????!
  ngongoctrang - (28/12/2009 11:53:34)
  co cach nao hoc tot ly thuyet cua han huu co khong thay.e toan bi mat diem han do
  quangpc - (27/12/2009 04:4:49)
  E cám ơn thầy nhiều !
  tuong - (17/12/2009 10:49:13)
  k hju j het lun botay.com
  heaven in the sun - (27/11/2009 04:18:13)
  thay co the viet them mot so huong ha han biet giua cac chat voi nhau k ah?
  zanynguyen - (03/11/2009 10:0:06)
  cám ơn thầy bài giang hay wá^^
  KAZUHA-HONGNGAT - (26/10/2009 09:12:49)
  bai giang cua thay hay lam thay co the cho e xin 1 chut kinh ngh ve viec hoc hoa dc chu e thi kho A ma h hoa mu tit chang biet la bao thay giu e dc ko a e cam on thay
  william - (15/10/2009 10:1:21)
  sao em đọc mà chả hỉu mới lạ chứ
  JiYung_5s - (05/10/2009 11:11:15)
  noi chung la` cung tam dc
  hoangvu2310 - (29/09/2009 08:3:01)
  thầy nên giảng 1 bài về độ sôi ,tính acide va bazo
  lananh92 - (28/09/2009 01:26:07)
  bai giang de hieu
  bemun - (28/09/2009 01:10:59)
  cảm ơn thầy nhiều bài giảng rất hay :)
  vjp_dajgia - (28/09/2009 10:28:24)
  chao may em
  octopusalone - (27/09/2009 06:15:46)
  cảm ơn thầy
  giacatluong_pro - (27/09/2009 10:17:43)
  cam on thay bai giang rat hay
  thieuhoa_pro - (26/09/2009 11:51:58)
  mấy cái công thức cấu tạo khó nhớ quá thầy à, có cách nào dễ thầy chỉ cho em với, cái mà chuyển từ mạch thẳng sang mạch vòng ấy ạ
  bssst_tuan - (26/09/2009 07:15:08)
  Cảm ơn thầy nhiều ! ^ ^
  gionhemuadongQTDBK - (26/09/2009 07:13:58)
  Baj Gjang Hay Mjnh hoa rat de!
  boytiny_Vp2007 - (26/09/2009 01:15:13)
  dở ẹc
  stevenspy - (25/09/2009 11:37:42)
  bóc tem!
  Viết bình luận
  Nội dung:  

  Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

  Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

  VP: Số 19 - Lô 12B - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

  Điện thoại: 0473 09 98 98