Hotline: 0473 09 98 98 Hệ thống level Đăng ký Đăng nhập
Cổng luyện thi đại học moon.vn Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Toán họcVật lýHóa họcSinh họcTiếng AnhNgữ vănIELTS / TOEICToán CCThi onlineTin tức
Bài giảng miễn phíToán họcVật lýHóa học

Giao thoa sóng

1. Khái niệm về nguồn kết hợp, sóng kết hợp

a. Nguồn kết hợp:
- Hai nguồn A, B được gọi là nguồn kết hợp nếu chúng có cùng tần số và độ lệch pha không đổi (hay cùng pha).
b. Sóng kết hợp:
- Hai sóng kết hợp là hai sóng được phát ra từ các nguồn kết hợp.

2. Khái niệm giao thoa sóng

Giao thoa sóng là sự tổng hợp của hai hay nhiều sóng kết hợp mà cho trên phương truyền sóng những điểm dao động với biên độ cực đại hoặc những điểm dao động với biên độ cực tiểu (những điểm dao động với biên độ bằng 0 hoặc không dao động).
* Chú ý:
Ngoài khái niệm như trên thì ta còn có thể nói sự giao thoa sóng chính là sự tổng hợp của hai dao động điều hòa.

3. Lý thuyết giao thoaimage001.gif

Giả sử có hai nguồn sóng kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động với cùng biên độ, cùng tần số với phương trình tương ứng là: image003.gif; image005.gif.
Xét một điểm M cách các nguồn A, B các khoảng cách tương ứng là d1 và d2 như hình vẽ.
Phương trình sóng tại M do sóng từ nguồn A truyền đến là: image007.gif
Phương trình sóng tại M do sóng từ nguồn B truyền đến là: image009.gif
Do sóng truyền từ các nguồn là sóng kết hợp nên tại M có sự giao thoa của hai sóng phát ra từ hai nguồn.
Khi đó phương trình dao động tổng hợp tại M là:
image011.gif
Vậy phương trình dao động tổng hợp tại M là:
image013.gif
Ta xét một số trường hợp thường gặp:

Trường hợp 1:
image015.gif, (Hai nguồn dao động cùng pha)
Khi đó phương trình dao động của hai nguồn là: image017.gif
Phương trình sóng tại M do sóng từ nguồn A truyền đến là: image019.gif
Phương trình sóng tại M do sóng từ nguồn B truyền đến là: image021.gif
Phương trình dao động tổng hợp tại M là:
image023.gif
Vậy phương trình dao động tổng hợp tại M là:
image025.gif 
* Nhận xét:
- Pha ban đầu của dao động tổng hợp là: image027.gif
- Biên độ dao động tổng hợp tại M là: image029.gif
• Biên độ dao động tổng hợp cực đại khi: image031.gif
Vậy khi hiệu đường truyền bằng một số nguyên lần bước sóng thì dao động tổng hợp có biên độ cực đại, image033.gif
• Biên độ dao động tổng hợp cực tiểu (bị triệt tiêu) khi:
image035.gif
Vậy khi hiệu đường truyền bằng một số nguyên lẻ lần nửa bước sóng thì dao động tổng hợp có biên độ bị triệt tiêu, image037.gif

Trường hợp 2:
image039.gif, (Hai nguồn dao động ngược pha)
Khi đó phương trình dao động của hai nguồn là:image041.gif
Phương trình sóng tại M do sóng từ nguồn A truyền đến là: image043.gif
Phương trình sóng tại M do sóng từ nguồn B truyền đến là: image021.gif

Phương trình dao động tổng hợp tại M là:
image045.gif
Vậy phương trình dao động tổng hợp tại M là image047.gif
* Nhận xét:
- Pha ban đầu của dao động tổng hợp là: image049.gif
 - Biên độ dao động tổng hợp tại M là: image051.gif 
• Biên độ dao động tổng hợp cực đại khi:
image053.gif 
Vậy khi hiệu đường truyền bằng một số nguyên lẻ lần nửa bước sóng thì dao động tổng hợp có biên độ cực đại, AM.max = 2A
 • Biên độ dao động tổng hợp cực tiểu (bị triệt tiêu) khi:
image055.gif 
Vậy khi hiệu đường truyền bằng một số nguyên lần bước sóng thì dao động tổng hợp có biên độ bị triệt tiêu, AM.min = 0

Trường hợp 3:
image057.gif, (Hai nguồn dao động ngược pha)
Khi đó phương trình dao động của hai nguồn là: image059.gif
Phương trình sóng tại M do sóng từ nguồn A truyền đến là: image019.gif 
Phương trình sóng tại M do sóng từ nguồn B truyền đến là: image062.gif
Phương trình dao động tổng hợp tại M là:
image064.gif 
Vậy phương trình dao động tổng hợp tại M là:
image066.gif
* Nhận xét:
- Pha ban đầu của dao động tổng hợp là: image068.gif
- Biên độ dao động tổng hợp tại M là: image070.gif
• Biên độ dao động tổng hợp cực đại khi:
image072.gif 
Vậy khi hiệu đường truyền bằng một số nguyên lẻ lần nửa bước sóng thì dao động tổng hợp có biên độ cực đại, AM.max = 2A
• Biên độ dao động tổng hợp cực tiểu (bị triệt tiêu) khi:
image074.gif
Vậy khi hiệu đường truyền bằng một số nguyên lần bước sóng thì dao động tổng hợp có biên độ bị triệt tiêu, AM.min = 0

* KẾT LUẬN:
• Nếu hai nguồn cùng pha thì điều kiện để dao động tổng hợp có biên độ cực đại là d2 - d1 = kλ, biên độ triệt tiêu khi: image078.gif
• Nếu hai nguồn ngược pha thì điều kiện để dao động tổng hợp có biên độ cực đại là d2 - d1 = kλ, biên độ triệt tiêu khi: image078.gif
• Quỹ tích các điểm dao động với biên độ cực đại hay cực tiểu là đường cong Hypebol nhận A, B làm các tiêu điểm. Các đường Hypebol được gọi chung là vân giao thoa cực đại hoặc cực tiểu.
Khi d2 - d1 = kλ, k = 0 là đường trung trực của AB, k = ±1; k = ± 2…là các vân cực đại bậc 1, bậc 2…
Khi image082.gif, k = 0 và k = –1 là các vân bậc 1, k = 1 và k = –2 là các vân bậc 1...
(Hình vẽ minh họa)

image085.gif          image083.gif

4. Ứng dụng của giao thoa sóng

a. Ứng dụng 1:
- Xác định đối tượng đang xét có bản chất sóng hay không
b. Ứng dụng 2: (Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu trên đoạn AB)

* Trường hợp 1: Hai nguồn dao động cùng pha image086.gif
• Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên AB
Giả sử M là một điểm dao động với biên độ cực đại trên AB, do hai nguồn dao động cùng pha nên có d2 - d1 = kλ. Mặt khác lại có d2 + d1 = AB 
Từ đó ta có hệ phương trình:
image091.gif 
Do M nằm trên đoạn AB nên có: image093.gif image095.gif
Số các giá trị k nguyên thỏa mãn hệ thức trên chính là số điểm dao động với biên độ cực đại cần tìm. Với những giá trị k tìm được thì hệ thức (*) cho phép xác định vị trí các điểm M trên AB.
• Tìm số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AB
Giả sử M là một điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AB, do hai nguồn dao động cùng pha nên
image082.gif.
Mặt khác lại có:d2 + d1 = AB  
Từ đó ta có hệ phương trình: image098.gif
 Do M nằm trên đoạn AB nên có: image100.gif image102.gif
Số các giá trị k nguyên thỏa mãn hệ thức trên chính là số điểm dao động với biên độ cực tiểu cần tìm. Với những giá trị k tìm được thì hệ thức (**) cho phép xác định vị trí các điểm M trên AB.

* Trường hợp 2: Hai nguồn dao động ngược pha
• Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên AB
Giả sử M là một điểm dao động với biên độ cực đại trên AB, do hai nguồn ngược pha nên ta có:
image082.gif .
Mặt khác lại có: d2 + d1 = AB.
Từ đó ta có hệ phương trình: image098.gif
Do M nằm trên đoạn AB nên có image100.gif image102.gif
Số các giá trị k nguyên thỏa mãn hệ thức trên chính là số điểm dao động với biên độ cực đại cần tìm. Với những giá trị k tìm được thì hệ thức (**) cho phép xác định vị trí các điểm M trên AB.
• Tìm số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AB
Giả sử M là một điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AB, do hai nguồn dao động ngược pha nên có d2 - d1 = kλ. Mặt khác lại có: d2 + d1 = AB.
Từ đó ta có hệ phương trình: image091.gif
Do M nằm trên đoạn AB nên có: image107.gif image095.gif
Số các giá trị k nguyên thỏa mãn hệ thức trên chính là số điểm dao động với biên độ cực tiểu cần tìm. Với những giá trị k tìm được thì hệ thức (*) cho phép xác định vị trí các điểm M trên AB.

* Chú ý:
Từ hệ thức (*) ta tính được khoảng cách giữa hai vân giao thoa cực đại gần nhau nhất (cũng chính là vị trí của hai điểm M gần nhau nhất dao động với biên độ cực đại) là:
image109.gif 
Tương tự khoảng cách giữa hai vân cực tiểu gần nhau nhất cũng là image111.gif. Khoảng cách giữa một vân cực đại và một vân cực tiểu gần nhau nhất là image113.gif 

5. Các ví dụ điển hình

Ví dụ 1: Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B có phương trình dao động là:
image115.gif. Tốc độ truyền sóng là v = 3m/s.
a. Viết phương trình sóng tại M cách A, B một khoảng lần lượt d1 = 15cm; d2 = 20cm.
b. Tính biên độ và pha ban đầu của sóng tại N cách A và B lần lượt 45cm và 60cm.

* Hướng dẫn giải:

a. Bước sóng: image117.gif
Ta có: image119.gif
Phương trình dao động tổng hợp tại M là:
image121.gifimage123.gif
Thay các giá trị của d1, d2 và λ vào ta được: image125.gif
b. Áp dụng công thức tính biên độ và pha ban đầu ta được:
image127.gif
Pha ban đầu tại N là: image129.gif

Ví dụ 2: Trong giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10(cm) dao động với phương trình lần lượt là: image131.gif, image133.gif. Tốc độ truyền sóng là v = 0,5 (m/s).
a. Viết phương trình dao động tổng hợp tại điểm M cách các nguồn A, B lần lượt d1, d2
b. Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB.
c. Tìm số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AB.

* Hướng dẫn giải:

a. Phương trình sóng tại M do sóng từ nguồn A truyền đến là: image135.gif
Phương trình sóng tại M do sóng từ nguồn B truyền đến là: image137.gif
Phương trình dao động tổng hợp tại M là:
image139.gif 
Vậy phương trình dao động tổng hợp tại M là:
image141.gif 
b. Từ câu a, ta tìm được biên độ dao động tổng hợp tại M là: image143.gif
Biên độ dao động tổng hợp cực đại khi:
image072.gif
Mặt khác M lại thuộc đoạn AB nên có d2 + d1 = AB, từ đó ta được hệ phương trình:
image147.gif 
Do M nằm trên đoạn AB nên có:
image149.gif 
Thay số AB = 10 cm, image151.gif ta được:
image153.gif 
Vậy có 10 điểm dao động với biên độ cực đại trên AB.
c. Tương tự câu b, ta giải hệ tìm điều kiện cực tiểu khi hai nguồn ngược pha:
image155.gif 
Do M nằm trên đoạn AB nên có:
image157.gif 
Vậy có 11 điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB.

Ví dụ 3: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f =15Hz và cùng pha. Tại một điểm M cách A, B những khoảng d1=16cm, d2=20cm sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại. Tốc truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu?

* Hướng dẫn giải:

Hai nguồn dao động cùng pha nên điều kiện để M dao động với biên độ cực tiểu là:
image159.gif 
Do giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại khác nên tại M là đường cực tiểu thứ 3 ở bên phải đường trung trực của AB. Đường này ứng với giá trị k = 2. Thay vào biểu thức trên ta được: image161.gif.
Khi đó tốc độ truyền sóng là v = λ.f = 1,6.15 = 24 (cm/s).

Ví dụ 4: Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 50 (mm) dao động với cùng phương trình:
image163.gif . Xét về cùng một phía với đường trung trực của AB ta thấy vân giao thoa bậc k đi qua điểm M thỏa mãn  MA - MB = 12 (mm) và vân giao thoa bậc (k + 3) cùng loại với vân giao thoa bậc k, (tức là cùng là vân cực đại hoặc cùng là vân cực tiểu) đi qua điểm M’ có M’A – M’B = 36 (mm).
a. Tính giá trị của λ, v.
b. Điểm gần nhất dao động cùng pha với hai nguồn nằm trên đường trung trực của AB cách A bao nhiêu?

* Hướng dẫn giải:

a. Ta xét hai trường hợp

Trường hợp 1: M và M’ cùng là các điểm dao động với biên độ cực đại. Do hai nguồn cùng pha nên ta có:
image167.gif,(loại)

Trường hợp 2: M và M’ cùng là các điểm dao động với biên độ cực tiểu. Do hai nguồn cùng pha nên ta có:
image169.gif 
Thay k = 1 vào ta tìm được λ = 12(mm) => v = λ.f = 12.100 = 1200(mm/s) = 1,2(m/s).

b. Gọi N là một điểm nằm trên đường trung trực của AB, d2 = d1
Khi đó pha ban đầu của N là: image173.gif
Độ lệch pha của N với hai nguồn là: image175.gif
Để điểm N dao động cùng pha với hai nguồn thì:
image177.gif 
Vậy điểm N gần nhất mà dao động cùng pha với hai nguồn cách A và B một khoảng là 12(mm).

BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Bài 1: Tại hai điểm O1, O2 cách nhau 48cm trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: u1 = 5sin100πt(mm) và u2 = 5sin(100πt + π)(mm). Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 2m/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng.
a. Viết phương trình dao động tổng hợp tại điểm M cách các nguồn lần lượt là d1 và d2
b. Trên đoạn O1O2 có số cực đại giao thoa là bao nhiêu?

Đáp án : b. Có 24 điểm dao động với biên độ cực đại.

Bài 2: Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm dao động cùng pha cùng tần số 20Hz. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1,5m/s.
a) Tính số điểm không dao động trên đoạn AB
b) Tính số đường không doa động trên mặt chất lỏng.

Đáp số :  a) Số điểm không dao động là 14. 
               b) Số đường không dao động là 14 đường.

 • Biên soạn Thầy Đặng Việt Hùng - BK Hà Nội
 • Bình luận (94)
  oyaseza1234 - (24/08/2015 09:44:31)
  bài giảng chi tiết rất hay
  rongden1008 - (14/02/2015 09:40:42)
  Vẽ hình giao thoa dựa trên đk cực đại cực tiểu là hiểu thôi chumeobienminhanh
  chumeobienminhanh - (09/12/2014 08:13:57)
  tại sao đường cực tiểu thứ 3 lại ứng với giá trị k=2 ạ???ai giải thích dùm tớ với :) :)
  bengockute - (27/09/2014 08:46:13)
  cdsgdfh
  WODkillmaster - (06/02/2014 08:38:37)
  2 nguồn khác biên độ thì làm thế nào các bạn? Dạng bài tìm số điểm dao động CĐ,CT ý..
  thanminhtuan1996 - (26/09/2013 03:50:39)
  bài giảng còn sai nhiều quá.cái chỗ lí thuyết đáng là phiaA trừ phi b thì thầy lại viết phi B trừ phi A
  leedunq - (26/08/2013 11:53:30)
  thầy giải sai rồi . landa=8 cơ mà image169.gif Thay k = 1 vào ta tìm được λ = 12(mm) => v = λ.f = 12.100 = 1200(mm/s) = 1,2(m/s).
  leedunq - (26/08/2013 11:20:05)
  image169.gif Thay k = 1 vào ta tìm được λ = 12(mm) => v = λ.f = 12.100 = 1200(mm/s) = 1,2(m/s). sai rồi thầy ơi landa=8 cơ mà
  leedunq - (26/08/2013 11:19:37)
  thầy giải sai rồi . landa=8 cơ mà image169.gif Thay k = 1 vào ta tìm được λ = 12(mm) => v = λ.f = 12.100 = 1200(mm/s) = 1,2(m/s).
  dhq191095 - (27/11/2012 11:5:04)
  thầy có viết sao chỗ pt tổng hợp tại M ko thầy????
  dhq191095 - (27/11/2012 11:4:13)
  thầy có viết sai chỗ pt tổng hợp tại M ko thầy???
  dhq191095 - (27/11/2012 11:2:44)
  thầy có viêt sai ở cái pt tổng hợp tại M ko thầy??
  Themagicmaster - (29/02/2012 09:47:35)
  Thay giai sai bai luyen tap 1 cau b la 22 chu ko phai 24. Minh chac do. Ko tin ban ve ra ma xem
  Themagicmaster - (29/02/2012 09:39:40)
  Hix doc ma chang thay cai gi bon em cung hoc nhu vay chu. Voi lai bai giao thoa cua thay cung chang co gi hay ho ca.hjhj
  20110219 - (18/02/2012 10:27:24)
  kham
  hoangvananh11 - (25/11/2011 10:53:01)
  cảm ơn thầy nhiều lắm. nhưng em muốn down load về thì phải làm thế nào a?
  justinvu - (15/11/2011 02:15:16)
  oh kool đó thầy
  seconnthd - (05/08/2011 09:47:22)
  bạn nào có cách giải nhanh hơn thì đưa lên đi mọi người cùng xem
  changlangtu_117 - (09/06/2011 01:52:11)
  @loveyada: công thức đó đâu phải do bạn chứng minh ra đâu =))
  nhi_nguyen - (05/04/2011 04:37:47)
  thay oy s thay k co bai giang cua chuong song anh sang ha thay?
  teen_witch_no1 - (05/04/2011 04:0:07)
  loveyada khing nguoi wa.gioi rua thi lam thay di.ech ngoi day gieng
  loveyada - (08/02/2011 10:52:13)
  mình có công thức vừa nhanh vừa dễ hiểu hơn côg thức thầy cho.(xin thông báo hiện nay mình mới học lớp 11)
  lamchovui - (08/02/2011 08:52:08)
  sao thay nay soan du mon the nay
  the_thinh_9x - (23/01/2011 09:12:59)
  rrrrrrrrrrrrrr
  ngoc2606 - (23/12/2010 10:35:31)
  cac ban oi sao bai 2 han luyen ta minh lam ko ra giong thay nhi. ban nao bao giu minh voi. thank nhieu
  ng0c_23 - (23/10/2010 10:7:18)
  mình tìm ra được cách tính số vân cực đại cực tiêu nhanh mà không hải á dụng công thức thầy cho
  suonglamj - (10/09/2010 10:41:54)
  hix, bài giảng còn nhiều lỗi sai quá, dù sao thì vẫn cảm ơn thầy
  dragon.hiep - (05/09/2010 11:29:11)
  thanks thay
  casiofx570ms - (31/08/2010 11:52:04)
  Bài giảng còn sai nhiều lắm , em mong các thầy cô xem xét kỹ trước khi đưa lên để làm tài liệu chuẩn cho chúng em .
  thienthientieu - (10/08/2010 08:52:27)
  hjhjgo em moi de y toi bai giang nayok,hay day.em se co gang
  cackobay - (29/07/2010 01:32:30)
  em moi hoc lan dau xin chi hoc kieu nay
  thangthanh - (28/06/2010 01:10:28)
  Tam on?
  mnvytrang - (07/06/2010 09:26:21)
  bai giang rat ki. Cam on thay!
  theanh.nute - (18/05/2010 08:51:22)
  to moom theo mình không xét hai điểm A và B và không lấy dấu = vì 2 lý do: - các bài toán thường yêu cầu xác định số cực dại, cực tiểu giữa hai điểm A B=> không xét AB - Xác định các đường cực đại , cực tiểu mà AB lai là điểm=> không xét AB
  tatk08a1 - (05/05/2010 10:58:42)
  Em chân thành cảm ơn Thầy ! Em chúc Thầy luôn thành công trong công việc !
  tranmanh_hd - (02/05/2010 12:27:10)
  ví dụ 3: kết quả sai rùi vì d>=25 mà kết quả dmin= 12 là sai hoàn toàn kết quả đúng hải bằng 36
  tranghk48 - (14/04/2010 04:7:45)
  em cam on thay nhieu lam
  vinhbogia - (26/03/2010 12:33:34)
  em xin đc hỏi lại câu hỏi của hoangtu về trường hợ nào sẽ đc sử dụng dấu "lớn hơn hoặc bằng", trường hợ nào chỉ sử dụng dấu "lớn hơn". Mong thầy giải đá giùm chúng em, em xin cảm ơn thầy ^^
  hien_keoxu - (23/03/2010 11:25:58)
  To hongduc0000: Hai nguồn hát sóng ko là cức đại hoặc cực tiểu. Bạn có thể tham khảo hình 16.2 trang 86/SGK và đọc hần chữ nhỏ dưới hình vẽ :D To Thầy Hùng: em cũng có thắc mắc giống bạn hoangtu là khi tính số cực đại và cực tiểu trên AB với A, B là hai nguồn sóng thì điều kiện của k ko được có dẫu =. Thầy có thể xem Bài tậ 4 SGK/105. Mong thầy sớm trả lời cho chúng em.
  xxlythongxx - (13/03/2010 09:24:56)
  Cảm ơn thầy rất nhìu, bài giảng của thầy rất bổ ích :)
  danhbatluu - (04/03/2010 03:49:51)
  hiu? kui``````` chan' that. lan nay` dau chac':))
  daica199199 - (03/03/2010 07:28:22)
  Hay wa ta
  xzxhphongxzx - (25/02/2010 07:36:49)
  hay. cam on thay nhieu
  hongduc0000 - (13/12/2009 09:28:20)
  Thầy Hùng ơi, em rất muốn có câu trả lời của thầy sớm nhất. Đó là tai các điểm A và B là các nguồn hát sóng thì có thể là cực đại hay cực tiểu được không.Thầy có thể chứng minh rõ được không. Mong thầy sớm có câu trả lời.Cảm ơn thầy nhiều
  hongduc0000 - (11/12/2009 11:20:41)
  thay Hung cho em hoi la trong giao thoa song nuoc thi tai hai nguon A va B co the la cuc dai hoac cuc tieu duoc ko.Trong cac sach em doc ko thay de ca toi van de nay
  blackmoon300892 - (30/11/2009 08:50:57)
  - (17/11/2009 10:21:52) Thầy ơi cho em hỏi cực đại giao thoa ứng với k=0 có hải là đường hyebol không a? TÔi xin mạn hé trả lời k=o là đường thẳng chứ ko hải là đường hyebol nhưng nó vẫn được tính là 1 CỰC ĐẠI vì những điểm nằm trên đường k=0 đều dao động với biên độ mạnh nhất :))
  vantoanbin - (12/11/2009 02:21:25)
  giao thoa cuac 2 song # nhau nguoc ha danh de thi dh thoi.ban nao ko thi li khoi can quan tam nha
  vantoanbin - (12/11/2009 02:20:20)
  tinh so dao dong cuc dai va cuc tieu de nham lam.cac ban chiu kho ma hoc cong thuc thoi
  diemmypy92 - (07/11/2009 08:31:38)
  sao có một bạn nói đến vấn đề " hem cóa dấu = chỗ tính k( số vân jao thoa) mà hem thấy thầy nói ji` hết. nhỡ đâu ra -2<=k<=2 thì nhận hết ah`.Chỗ đó là sai chax mà thầy, khi đó thì điểm xét trùng với nguồn roài kon` ji`
  Mr.Win - (06/11/2009 09:43:54)
  rat' chi tiec'.thanks!
  hoangtu - (05/11/2009 05:23:15)
  Thầy ơi cho em hỏi cái điều kiện của k ý ạh theo 1 số tài liệu em đọc được thì không có dấu bằng thầy ạh thầy xem lại được không ạh , thank thầy nhiều :D, ( Điều kiện lúc tìm số điểm dao động cực đại và cực tiểu trên đoạn AB )
  wanderingjam - (02/11/2009 11:22:42)
  cảm ơn bài giảng của thầy ạ!
  phuonganhlovely233 - (01/11/2009 11:49:23)
  Thay oi, thay co file .df cua bai giang nay ko? Thay chi cho em cach down dc ko? cam on thay (ban nao nhiet tinh mong chi giu minh)
  nguyenphuongthao - (28/10/2009 01:39:45)
  bài jảng của thầy hay lắm ạh.Nhưng thầy cho e hỏi khi hai nguồn lệch ha 1 góc bất kì thì sao ạ,có CT nào nhớ nhanh ko ạh.Mà đề thj ĐH có đề cậ đến kái này ko thầy
  KELLY BUI - (28/10/2009 01:17:35)
  Thầy ơi sao em xem kĩ lại bài giảng của Thầy mà ko thấy chỗ nào có Công thức tính số cưc đại nhanh.Bằng S1 S2 chia cho lamda.Thầy có thể ghi chi tiết hơn đc ko?Ai biết thì trả lời hộ mình với.Cảm ơn nhiều!
  thuhien_299 - (28/10/2009 12:38:45)
  hay,nhưng thầy có thể tổng quát công thức tính số cực đại cực tiểu trong trường hợ 2 nguồn dao động cùng ha đc ko ạ.em cám ơn thầy,bài giảng của thầy rất hay
  nobita92 - (26/10/2009 10:47:32)
  Nếu hai nguồn ngược ha thì điều kiện để dao động tổng hợ có biên độ cực đại là d2 - d1 = kλ, biên độ triệt tiêu khi:>>>> cho nay hinh nhu nham thay oi
  nhoem_nb39 - (26/10/2009 05:48:27)
  qua hay
  leviettuan - (25/10/2009 04:43:40)
  thay lau tra loi em qua'
  leviettuan - (24/10/2009 11:35:20)
  thay oi em co' y kien nay thay xem co duoc khong nha,muon tim so day cuc dai cuc tieu cua 2 nguon cung ha ta co the xet tong quat mot diem M nam ngoai doan S1S2 do MS1S2 tao thanh mot tam giac nen MS1 tru MS2 lon hon -S1S2/lamda va be hon S1S2/lamda
  kibum92 - (21/10/2009 05:20:26)
  Ly' thuyet ve` han song nguoc ha bi sai thi` hai?
  maika1101 - (21/10/2009 01:36:49)
  Thưa thầy, Em xem lại bài này thấy thầy có ghi nhầm công thức Um ở cuối hần 3 ngay chỗ biên độ hải là (hiA-hiB)/2. Còn hần kết luận của cùng ha thầy cho em hỏi khi biên độ triệt tiêu là d2-d1=(2k+1)lamda/2 có dấu trừ không vậy thầy, vì đoạn trên chứng minh thì không có dấu trừ ạ Còn hần ngược ha thầy ghi ngược đúng không thầy, rồi hần khi biên độ triệt tiêu của ngược ha có thêm d2-d1=(k+1)lamda không ạ. Em cảm ơn thầy. Hihi, thầy đừng la em vì hỏi nhiều quá nha.
  gonnabeokay - (19/10/2009 11:9:00)
  thầy ơi thế còn bài giảng về vận tốc truyền âm trong khong khí rắn chất lỏng thì ra sao thầy??Thầy cho ví dụ dc ko ạh
  tranposter1 - (18/10/2009 06:30:01)
  thầy ơi! Em hơi thăc mắc chỗ hần nhận xét và hần kết luận trong hần 3 (lí thuyết giao thoa) đó thầy. Em thấy nó ngược nhau thầy ạ! Mong thầy giải thích giùm em. Em cảm ơn thầy rất nhiều!
  thuyhien - (18/10/2009 05:42:38)
  thầy ơi, dạng bài tậ viết tọa độ nút,bụng thì làm thế nào ạ?
  phamtreec - (17/10/2009 08:19:25)
  thầy ơi chỗ dao động ngược ha chỗ in xanh xanh thầy viết nhầm chỗ Amax rồi ạ
  mycoplasma - (17/10/2009 03:57:18)
  Thầy ơi, cho em hỏi: Nếu tính dao động của 2 điểm S1, S2 thì chúng dao động như thế nào ạ? Cực đại, cực tiểu hay...?
  1ngay10lv - (17/10/2009 12:23:55)
  thày thật tuyệt
  yuri_zhikov - (16/10/2009 12:47:31)
  thầy ơi sao moon ost bài sóng dừng muộn thế ở lớ em sắ kiểm tra chương này 1 tiết rùi
  Dangviethung - (16/10/2009 09:22:08)
  Cảm ơn các em rất nhiều, tất cả những gó ý của các em Thầy đã check lại rồi, Thầy sẽ sửa lại hần bài giảng. Thầy viết xong nhưng chưa có ai mà Thầy tin tưởng để kiểm duyệt lại về mặt nội dung mà. Có một câu hỏi mà các em hỏi là sao không lấy S1S2 chia cho lamda để tìm số điểm dao động với biên độ cực đại và cực tiểu. Thầy trả lời em thế này, Trường hợ đó em chỉ có thể làm nhanh trong trường hợ hai nguồn dao động cùng ha thôi còn ngược ha thì dễ nhầm lắm khi em làm như thế. Trong hần chứng minh Thầy dẫn dắt để các em hiểu bản chất tại sao nó như thế còn khi đi thi thì các em cố gắng học thuộc công thức tính trong cả hai trường hợ đó mà Thầy đã bôi màu xanh rồi đó. Thầy nghĩ là nó không khó nhớ lắm nếu các em chịu khó học thuộc hơn một chút. Chúc các em học tậ tốt.
  alittlelove - (16/10/2009 12:54:54)
  Thầy ơi! cái t sóng tại M là Um=2Acos(i(d2-d1)/la +(fiA - fiB)).... chứ đâu hải là (fiB - fiA) ak. em dùng ct cos tính ra thế mà. Với lại, hần kết luận thầy ghi nhầm rùi ak.Mong thầy sửa lại. Bài giảng của thầy rất hay, giú em hiểu bài tốt hơn. Cám ơn thầy!
  maika1101 - (15/10/2009 10:33:14)
  Dạ đúng thầy ơi, em hỏi về hần sóng dừng. Hihi. em sẽ đợi bài giảng của thầy. Em cảm ơn thầy rất nhiều ạ.
  lamxaco - (15/10/2009 04:2:19)
  em ko hjeu? lam
  tranposter1 - (14/10/2009 11:48:14)
  cam on thay rat nhieu!!!
  phong92 - (14/10/2009 06:40:15)
  thay` oi,bai giang hay wa nhug ma thay ban viec hay sao ma mai ko co bai` moi',
  Mr.vmt - (14/10/2009 06:26:44)
  ah em hỉu rùi :D
  Mr.vmt - (14/10/2009 06:23:03)
  thầy có thể giải rõ bài này dc ko ạ ? Bài 2: Hai nguồn kết hợ A, B cách nhau 10cm dao động cùng ha cùng tần số 20Hz. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1,5m/s. a) Tính số điểm không dao động trên đoạn AB b) Tính số đường không doa động trên mặt chất lỏng.
  Mr.vmt - (14/10/2009 03:45:00)
  • Nếu hai nguồn ngược ha thì điều kiện để dao động tổng hợ có biên độ cực đại là d2 - d1 = kλ, biên độ triệt tiêu khi: image078.gif
  Dangviethung - (14/10/2009 09:37:56)
  Chào maika!Thầy đọc comment thì hình như có vẻ em hỏi Thầy về Sóng dừng à (em có nói đến bụng và nút mà), trong hần bài giảng Thầy có chứng minh chi tiết hết rồi đó, em đợi hôm nào Moon ost bài giảng đó rồi nghiên cứu cách chứng mình của Thầy nhé. Chúc em học tậ tốt
  Mr.vmt - (14/10/2009 03:56:04)
  thank thầy
  maika1101 - (13/10/2009 11:10:31)
  Em cảm ơn thầy đã giải thích cho hần câu hỏi của em. Em xin hỏi thầy có thể có 1 hần bài chứng minh cho khoảng cách giữa 2 điểm nút và 2 điểm bụng liên tiế được không a. Em biết là đi thi thì không cần chứng minh, nhưng em cũng đã thử chứng minh để xác định khoảng cách giữa 2 bụng và 2 nút liên tiế là lamda/2 nhưng không biết mình làm như thế có đúng không. Em mong thầy hướng dẫn giú em. Em cảm ơn thầy nhiều ạ.
  le van su - (13/10/2009 07:30:23)
  bai giang cua thay tuyet voi wa. cam on thay nhiu
  nova2671992 - (13/10/2009 05:12:31)
  co' dang BT nao` hay thay^` chi? luo^n cho bon em di<> nha` ngheo` wa k co' tien` di hoc them
  heroes113 - (13/10/2009 05:12:08)
  cam on cac thay co nhieu
  12B_Mem_Vip - (13/10/2009 03:3:10)
  thầy ơi cho em hỏi khoảng cách từ 1 điểm thuộc đường trung trực đến 1 vân cưch đại , hay cực tiểu trong dao động ngược ha và cùng ha ntn ạ
  thienha_pro_ht_th - (13/10/2009 12:55:10)
  cảm ơn các thầy cô đã cho chúng em nhũng bài giảng hay như thế này
  [a2]_voDoi_pr0_ht_th - (13/10/2009 12:52:37)
  rất mong các quý thầy cô luôn cho chung s em nhũng bai giảng hay nhu thế này
  [a2]_voDoi_pr0_ht_th - (13/10/2009 12:51:06)
  wa tuyet:)
  dothithanhtu - (13/10/2009 12:30:40)
  bai giang rat ki, cam on thay nhieu
  bssst_tuan - (13/10/2009 07:15:51)
  rất dễ hiểu. Thanks thầy nhiều
  nh0c.stupid - (12/10/2009 10:48:02)
  thanks thầy nhiều !!!
  lethethang - (12/10/2009 10:33:12)
  hay
  youvip_kut3_92 - (12/10/2009 09:5:29)
  tuyetvoi'''
  stevenspy - (12/10/2009 08:21:32)
  bóc tem nữa!
  Viết bình luận
  Nội dung:  

  Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

  Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

  VP: Số 19 - Lô 12B - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

  Điện thoại: 0473 09 98 98