Hotline: 0473 09 98 98 Hệ thống level Đăng ký Đăng nhập
Cổng luyện thi đại học moon.vn Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Toán CCTiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineTin tức
Bài giảng miễn phíToán họcVật lýHóa học

Sóng dừng - Sóng âm

I. SÓNG DỪNG

1. Khái niệm sóng phản xạ

Sóng phản xạ là sóng khi lan truyền thì gặp một vật cản cố định.

2. Đặc điểm của sóng phản xạ

- Sóng phản xạ có cùng biên độ, tần số với sóng tới
- Sóng phản xạ có dấu ngược với sóng tới (ngược pha với sóng tới)

3. Khái niệm về sóng dừng

- Nóng dừng là sóng có các bụng và nút sóng cố định
- Bụng sóng là những điểm có biên độ dao động cực đại
- Nút sóng là những điểm có biên độ dao động cực tiểu

image002.gif4. Thiết lập phương trình sóng dừng

Giả sử có một nguồn âm đặt tại A để tạo thành sóng dừng. Xét dao động của một phần tử M đặt cách đầu B cố định một khoảng d
• Giả sử vào thời điểm t, sóng đến B có phương trình image004.gif, khi đó phương trình sóng tới tại M là image006.gif
• Phương trình sóng phản xạ tại B có phương trình image008.gif, khi đó phương trình sóng phản xạ tại M là image010.gif
Tại M nhận được sóng tới và sóng phản xạ, các sóng này thỏa mãn điều kiện giao thoa nên phương trình dao động tổng hợp tại M là:
image012.gif
 Từ phương trình dao động tổng hợp tại M ta có biên độ dao động tổng hợp là:
image014.gif
► Biên độ dao động đạt cực đại (hay tại M là bụng sóng) khi:
image016.gif
Khi đó khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp là: image018.gif
Vậy khoảng cách gần nhất giữa hai bụng sóng là: image020.gif
► Biên độ dao động đạt cực tiểu (hay tại M là nút sóng) khi:
image022.gif
Khi đó khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp là: image024.gif
Vậy khoảng cách gần nhất giữa hai nút sóng là: image026.gif
image029.gif* Nhận xét :
- Do các bụng và nút sóng cách đều nhau nên khoảng cách gần nhất giữa một bụng sóng và một nút sóng là: image026.gif
- Nếu M là nút sóng thì vị trí của các nút sóng được tính thông qua biểu thức image031.gifvới k là số bụng sóng có trên đoạn MB - Nếu M là bụng sóng thì vị trí của các bụng sóng được tính thông qua biểu thức image033.gif với k là số bụng sóng có trên đoạn MB, không tính nửa bụng tại M.

5. Điều kiện có sóng dừng

• Khi hai đầu đều là nút sóng thì chiều dài dây phải thỏa mãn image035.gif, với k là số bụng sóng có trên dây
• Khi một đầu là nút sóng, một đầu là bụng sóng thì chiều dài dây phải thỏa mãn image037.gif, với k là số bụng sóng có trên dây
* Chú ý :
- Khi hai đầu là nút sóng thì số nút sóng = số bụng sóng +1
- Khi một đầu là nút sóng, một đầu là bụng sóng thì số nút sóng = số bụng sóng
- nếu một đầu dây được gắn với âm thoa để tạo sóng dừng thì đầu dây đó luôn là nút sóng, việc xác định tính chất của hai đầu dây chủ yếu là xác định được đầu còn lại là nút hay bụng. Nếu đề bài cho đầu còn lại cố định thì nó là bụng, còn nếu đầu còn lại lơ lửng thì đó là bụng sóng.

6. Ứng dụng của sóng dừng

- Sóng dừng được ứng dụng để đo tốc độ truyền sóng.

7. Các ví dụ điển hình

Ví dụ 1: Một sợi dây AB dài ℓ = 120cm, đầu A được mắc vào một nhánh âm thoa dao động với tần số f = 40 Hz, đầu B cố định. Cho âm thoa dao động thì trên đây có sóng dừng với 4 bó sóng. Tính tốc độ truyền sóng trên dây.

* Hướng dẫn giải:

Đầu A là một nút, B cũng là nút nên ta có điều kiện image041.gif, với k = 4.
Thay số ta được: image043.gif
Vậy tốc độ truyền sóng trên dây là v = 24 (m/s)

Ví dụ 2: Sóng dừng trên dây AB với chiều dài 0,16 m , đầu B cố định, đầu A dao động với tần số 50 Hz. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s.
a. Tính số bụng sóng và số nút sóng.
b. Biểu thức xác định vị trí các nút sóng và bụng sóng.

* Hướng dẫn giải:

a. Bước sóng: image045.gif
Hai đầu A, B cố định nên có điều kiện: image047.gif
Vậy trên dây có 4 bụng sóng và 5 nút sóng.
b. Chọn B làm gốc tọa độ, do khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là image020.gif nên vị trí các nút sóng xác định từ biểu thức image050.gif
Giữa hai nút và bụng liền nhau hơn nhau image026.gif nên vị trí các bụng sóng xác định từ biểu thức:
image053.gif

II. SÓNG ÂM

1. Khái niệm và đặc điểm

a. Khái niệm
Sóng âm là sự lan truyền các dao động âm trong các môi trường rắn, lỏng, khí.
b. Đặc điểm:
- Tai con người chỉ có thể cảm nhận được (nghe được) các âm có tần số từ 16 Hz đến 20000Hz
- Các sóng âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz được gọi là hạ âm
- Các sóng âm có tần số lớn hơn 20000 Hz được gọi là siêu âm
- Tốc độ truyền âm giảm trong các môi trường theo thứ tự : rắn, lỏng, khí. Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào tính chất môi trường, nhiệt độ của môi trường và khối lượng riêng của môi trường. Khi nhiệt độ tăng thì tốc độ truyền âm cũng tăng.

2. Các đặc trưng sinh lý của âm

Âm có 3 đặc trưng sinh lý là : độ cao, độ to và âm sắc. Các đặc trưng của âm nói chung phụ thuộc vào cảm thụ âm của tai con người
a. Độ cao
- Đặc trưng cho tính trầm hay bổng của âm, phụ thuộc vào tần số âm
- Âm có tần số lớn gọi là âm bổng và âm có tần số nhỏ gọi là âm trầm
b. Độ to
Là đại lượng đặc trưng cho tính to hay nhỏ của âm, phụ thuộc vào tần số âm và mức cường độ âm
Cường độ âm : Là năng lượng mà sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm.
Công thức tính image055.gif, trong đó P là công suất của nguồn âm, S là diện tích miền truyền âm
Khi âm truyền trong không gian thì image057.gif 
Đơn vị : P(W), S(m2), I(W/m2).
► Mức cường độ âm : Là đại lượng được tính bởi công thức: image059.gif
Trong đó I là cường độ âm tại điểm cần tính, I0 là cường độ âm chuẩn (âm ứng với tần số f = 1000 Hz) có giá trị là: image061.gif
Trong thực tế thì người ta thường sử dụng đơn vị nhỏ hơn Ben để tính mức cường độ âm, đó là dexiBen (dB) image063.gif
c. Âm sắc
Là đại lượng đặc trưng cho sắc thái riêng của âm, giúp ta có thể phân biệt được hai âm có cùng độ cao, cùng độ to. Âm sắc phụ thuộc vào dạng đồ thị dao động của âm (hay tần số và biên độ âm)

3. Nhạc âm và tạp âm

- Nhạc âm là những âm có tần số xác định và đồ thị dao động là đường cong hình sin - Tạp âm là những âm có tần số không xác định và đồ thị dao động là những đường cong phức tạp.

4. Họa âm

Một âm khi phát ra được tổng hợp từ một âm cơ bản và các âm khác gọi là họa âm
Âm cơ bản có tần số f1 còn các họa âm có tần số bằng bội số tương ứng với âm cơ bản.
Họa âm bậc hai có tần số f2 = 2f1
Họa âm bậc ba có tần số f3 = 3f1
Họa âm bậc n có tần số fn = n.f1 
=>  Các họa âm lập thành một cấp số cộng với công sai d = f1

5. Ngưỡng nghe, ngưỡng đau, miền nghe được

Ngưỡng nghe : là giá trị nhỏ nhất của mức cường độ âm mà tai con người có thể nghe được
Ngưỡng đau : là giá trị lớn nhất của mức cường độ âm mà tai con người có thể chịu đựng được
Miền nghe được : là giá trị của mức cường độ âm trong khoảng giữa ngưỡng nghe và ngưỡng đau.

6. Bổ sung kiến thức Logarith

a. Khái niệm về Logarith
Logarith cơ số a của một số x > 0 được ký hiệu là y và viết dạng image065.gif
Ví dụ : Tính giá trị các biểu thức logarith sau: image067.gif
* Giải:
image069.gif
image071.gif
image073.gif
image075.gif
* Chú ý :
Khi a = 10 thì ta gọi là logarith cơ số thập phân, ký hiệu là lgx hoặc logx
Khi a = e, (với e ≈ 2,712818…) được gọi là logarith cơ số tự nhiên, hay logarith Nepe, ký hiệu là lnx, (Đọc là len-x)
b. Các tính chất cơ bản của Logarith
• Biểu thức logarith tồn tại khi cơ số a > 0 và a ≠ 1, biểu thức dưới dấu logarith là x > 0.
image077.gif
c. Các công thức tính của Logarith
Công thức 1: image079.gif,(1)
Chứng minh: Theo định nghĩa thì hiển nhiên ta có image081.gif
Ví dụ : image083.gif,image085.gif
Công thức 2: image087.gif, (2)
Chứng minh: Đặt image089.gif, (2) image091.gif
Ví dụ : image093.gif
Công thức 3: image095.gif, (3)
Chứng minh: Áp dụng công thức (2) ta có:
image097.gif
 Áp dụng công thức (1) ta được: image099.gif
Ví dụ : image101.gif
image103.gif
Công thức 4: image105.gif, (4)
Chứng minh: Áp dụng công thức (2) ta có:
image107.gif
Áp dụng công thức (1) ta được: image109.gif
Ví dụ : image101.gif
Công thức 5: image111.gif, (5)
Chứng minh: Theo công thức (2) ta có: image113.gif
Khi đó: image115.gif 
Ví dụ: image117.gif
Công thức 6: image119.gif, (6)
Chứng minh: Đặt image121.gif
Lấy log cơ số a cả hai vế ta được:
image123.gif, hay image125.gif
Ví dụ :
image127.gif
Hệ quả : Từ các công thức (5)(6) ta có: image129.gif
Ví dụ:
image131.gif
Công thức 7: (Công thức đổi cơ số) image133.gif, (7)
Chứng minh: Theo công thức (2) ta có:
image135.gif
* Nhận xét :
- Để cho dễ nhớ thì đôi khi (7) còn được gọi là công thức “chồng” cơ số viết theo dạng dễ nhận biết như sau: image137.gif
- Khi cho b = c thì (7) có dạng: image139.gif
Công thức 8: image141.gif, (8)
Chứng minh: Theo công thức (7):
image143.gif
Ví dụ : image145.gif

7. Các ví dụ điển hình

Ví dụ 1: Hai họa âm liên tiếp do một dây đàn phát ra có tần số hơn kém nhau 56 Hz, họa âm thứ ba và họa âm thứ năm có tần số bằng bao nhiêu?

* Hướng dẫn giải:

Hai họa âm liên tiếp hơn kém nhau 56 Hz nên ta có: image147.gif
Từ đó ta có tần số của họa âm thứ ba và thứ năm là: image149.gif

Ví dụ 2: Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số f1 = 420 Hz. Một người chỉ nghe được âm cao nhất có tần số là 18000 Hz, tìm tần số lớn nhất mà nhạc cụ này có thể phát ra để người đó nghe được.

* Hướng dẫn giải:

Gọi fn là âm mà người đó nghe được, ta có: image151.gif
Theo bài image153.gif, (1)
Từ đó giá trị lớn nhất của âm mà người đó nghe được ứng với giá trị nguyên lớn nhất thỏa mãn (1) là n = 42
Vậy tần số âm lớn nhất mà người đó nghe được là 420.42 = 17640 (Hz)

Ví dụ 3: Mức cường độ âm tại một điểm cách một nguồn phát âm 1 m có giá trị là 50 dB. Một người xuất phát từ nguồn âm, đi ra xa nguồn âm thêm 100 m thì không còn nghe được âm do nguồn đó phát ra. Lấy cường độ âm chuẩn là image155.gif, sóng âm phát ra là sóng cầu thì ngưỡng nghe của tai người này là bao nhiêu?

* Hướng dẫn giải:

Cường độ âm được tính bởi image055.gif
Do âm phát ra dạng sóng cầu nên: image158.gif
Do đó image160.gif
Mức cường độ âm gây ra tại điểm cách nguồn âm 100 m là:
image162.gif
Vậy ngưỡng nghe của tai người này là 10 (dB).

Ví dụ 4: Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau 20 dB. Tỉ số của cường độ âm của chúng là bao nhiêu?

* Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức tính mức cường độ âm ta có:
image164.gif
Vậy tỉ số cường độ âm của hai âm đó là 100 lần.

Ví dụ 5: Một người đứng cách nguồn âm một khoảng d thì cường độ âm là I. Khi người đó tiến ra xa nguồn âm một đoạn 40m thì cường độ âm giảm chỉ còn image166.gif. Tính khoảng cách d.

* Hướng dẫn giải:

Ta có:  image168.gif

BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Bài 1: Một sợi dây AB dài ℓ = 20cm, đầu B cố định, đầu A dao động với phương trình u = acos40πt (cm). Biết tốc độ truyền sóng là v = 100 cm/s. Tính số bụng và số nút sóng có trên dây.

Bài 2: Một sợi dây AB dài ℓ = 21cm , đầu B tự do, đầu A dao động với phương trình u = acos200πt (cm). biết khoảng cách từ B đến nút thứ 3 là 5 cm. Tính số bụng và số nút sóng có trên dây.

Bài 3: Một người đứng cách nguồn âm một khoảng d thì cường độ âm là I. Khi người đó tiến ra xa nguồn âm một đoạn 30 m thì cường độ âm giảm chỉ còn image174.gif. Tính khoảng cách d.

 • Biên soạn Thầy Đặng Việt Hùng - BK Hà Nội
 • Bình luận (81)
  hailua7641 - (22/04/2014 10:12:43)
  công thức phần một đầu là nút một đầu là bụng sóng thì k k phải là số bụng sóng. số bụng sóng là k+1
  dramangon - (30/01/2014 08:48:33)
  Sóng dừng - Sóng âm I. SÓNG DỪNG 1. Khái niệm sóng phản xạ Sóng phản xạ là sóng khi lan truyền thì gặp một vật cản cố định. 2. Đặc điểm của sóng phản xạ - Sóng phản xạ có cùng biên độ, tần số với sóng tới - Sóng phản xạ có dấu ngược với sóng tới (ngược pha với sóng tới) 3. Khái niệm về sóng dừng - Nóng dừng là sóng có các bụng và nút sóng cố định - Bụng sóng là những điểm có biên độ dao động cực đại - Nút sóng là những điểm có biên độ dao động cực tiểu image002.gif4. Thiết lập phương trình sóng dừng Giả sử có một nguồn âm đặt tại A để tạo thành sóng dừng. Xét dao động của một phần tử M đặt cách đầu B cố định một khoảng d • Giả sử vào thời điểm t, sóng đến B có phương trình image004.gif, khi đó phương trình sóng tới tại M là image006.gif • Phương trình sóng phản xạ tại B có phương trình image008.gif, khi đó phương trình sóng phản xạ tại M là image010.gif Tại M nhận được sóng tới và sóng phản xạ, các sóng này thỏa mãn điều kiện giao thoa nên phương trình dao động tổng hợp tại M là: image012.gif Từ phương trình dao động tổng hợp tại M ta có biên độ dao động tổng hợp là: image014.gif ► Biên độ dao động đạt cực đại (hay tại M là bụng sóng) khi: image016.gif Khi đó khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp là: image018.gif Vậy khoảng cách gần nhất giữa hai bụng sóng là: image020.gif ► Biên độ dao động đạt cực tiểu (hay tại M là nút sóng) khi: image022.gif Khi đó khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp là: image024.gif Vậy khoảng cách gần nhất giữa hai nút sóng là: image026.gif image029.gif* Nhận xét : - Do các bụng và nút sóng cách đều nhau nên khoảng cách gần nhất giữa một bụng sóng và một nút sóng là: image026.gif - Nếu M là nút sóng thì vị trí của các nút sóng được tính thông qua biểu thức image031.gifvới k là số bụng sóng có trên đoạn MB - Nếu M là bụng sóng thì vị trí của các bụng sóng được tính thông qua biểu thức image033.gif với k là số bụng sóng có trên đoạn MB, không tính nửa bụng tại M. 5. Điều kiện có sóng dừng • Khi hai đầu đều là nút sóng thì chiều dài dây phải thỏa mãn image035.gif, với k là số bụng sóng có trên dây • Khi một đầu là nút sóng, một đầu là bụng sóng thì chiều dài dây phải thỏa mãn image037.gif, với k là số bụng sóng có trên dây * Chú ý : - Khi hai đầu là nút sóng thì số nút sóng = số bụng sóng +1 - Khi một đầu là nút sóng, một đầu là bụng sóng thì số nút sóng = số bụng sóng - nếu một đầu dây được gắn với âm thoa để tạo sóng dừng thì đầu dây đó luôn là nút sóng, việc xác định tính chất của hai đầu dây chủ yếu là xác định được đầu còn lại là nút hay bụng. Nếu đề bài cho đầu còn lại cố định thì nó là bụng, còn nếu đầu còn lại lơ lửng thì đó là bụng sóng. 6. Ứng dụng của sóng dừng - Sóng dừng được ứng dụng để đo tốc độ truyền sóng. 7. Các ví dụ điển hình Ví dụ 1: Một sợi dây AB dài ℓ = 120cm, đầu A được mắc vào một nhánh âm thoa dao động với tần số f = 40 Hz, đầu B cố định. Cho âm thoa dao động thì trên đây có sóng dừng với 4 bó sóng. Tính tốc độ truyền sóng trên dây. * Hướng dẫn giải: Đầu A là một nút, B cũng là nút nên ta có điều kiện image041.gif, với k = 4. Thay số ta được: image043.gif Vậy tốc độ truyền sóng trên dây là v = 24 (m/s) Ví dụ 2: Sóng dừng trên dây AB với chiều dài 0,16 m , đầu B cố định, đầu A dao động với tần số 50 Hz. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. a. Tính số bụng sóng và số nút sóng. b. Biểu thức xác định vị trí các nút sóng và bụng sóng. * Hướng dẫn giải: a. Bước sóng: image045.gif Hai đầu A, B cố định nên có điều kiện: image047.gif Vậy trên dây có 4 bụng sóng và 5 nút sóng. b. Chọn B làm gốc tọa độ, do khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là image020.gif nên vị trí các nút sóng xác định từ biểu thức image050.gif Giữa hai nút và bụng liền nhau hơn nhau image026.gif nên vị trí các bụng sóng xác định từ biểu thức: image053.gif II. SÓNG ÂM 1. Khái niệm và đặc điểm a. Khái niệm Sóng âm là sự lan truyền các dao động âm trong các môi trường rắn, lỏng, khí. b. Đ
  dramangon - (30/01/2014 08:47:34)
  thanks thầy
  thieuchuhtc - (01/09/2013 04:54:23)
  hay
  baiday - (02/07/2012 08:56:19)
  sao nhu co ca toan trong nay the nhj????????????
  quocuy - (15/06/2012 10:8:31)
  thay tra loi le le gium em voi em dang rat can
  quocuy - (15/06/2012 10:7:32)
  thay oi cho em hoi ve bien do cua nhung diem tren mot phuong truyen song tinh bang cach nao.thay ghi ro gium em voi a.ma cai do yinh bang vong tron luong giac do.
  quoctoanspkt - (12/03/2012 11:19:05)
  thank
  quoctoanspkt - (12/03/2012 11:18:20)
  jppp
  GBOY94 - (09/03/2012 01:11:39)
  K HAY J CA
  bongtuyet - (03/03/2012 07:36:52)
  bjh thường
  vikhi - (29/02/2012 11:51:55)
  cem on thay nhiu lem
  novute - (27/12/2011 04:40:38)
  ko hay gi ca
  tn16160 - (05/12/2011 03:31:13)
  cam on thay nhjunhju
  nguyenthanhhuyen - (23/10/2011 07:45:50)
  cam on thay nhiu nho nhung bai hoc nhu the nay e lam dc zat nhiu bai tap
  sieunhanhong_hobien - (18/07/2011 08:0:02)
  khoảng cách giua 2 nut là lamda/2 chứ nhỉ
  xuankeu93 - (01/07/2011 08:37:13)
  chan ge
  cakiemchua9x - (16/05/2011 11:24:12)
  THAY OI THAY CO YAHOO KO? EM KO BIET GUI THU VAO GAIML A.THAY CHO TUI EM XIN THEM DIA CHI YAHOO DI! EM CAM ON THAY NHIU
  tinger1724 - (21/04/2011 10:12:08)
  thay nay da tai qua. gioi ca toan vs ly luon
  tuy.nam - (08/04/2011 09:47:45)
  cám ơn thầy nhiều nhé !!!!
  trungbeo - (24/10/2010 11:50:01)
  em cam on thay
  xaulatao - (23/10/2010 01:56:14)
  toàn ở sách kô có gì mới
  dichmemay - (20/10/2010 05:59:00)
  hinh nhu co cho sai
  dragon.hiep - (05/09/2010 08:45:00)
  thanks thay
  voquangnguyen - (04/09/2010 04:7:20)
  hay woa' thay uj!ngan gon moh xuc tjch
  kikhonvd - (08/08/2010 10:37:43)
  ở VD2 fần sóng dừng, đề cho là A dao động với f=50Hz, tại sao trong đá án lại ghe là 2 đầu A,B cố định vậy, ai giải thích hộ mình với
  ledaihuynh - (02/07/2010 11:4:19)
  em nghi la thay nen giang them mot ti ve han li thuyet ung dung
  thaihung_vl - (10/06/2010 01:8:24)
  Thầy ôi!!!..bài giảng thầy hay lắm nhưng cách trình bày của thầy không đẹ cho lắm...^^ Hơn thế lại bị sai nhiều lỗi chính tả nữa..hì :((
  vlprono1 - (20/05/2010 09:26:28)
  fan a vi du 2 , 1 dau co dinh , 1 dau ko co dinh thi so bung = so nut = 7 chu thay`
  YuMa_vl - (10/05/2010 04:50:15)
  sao bài giảng nhiều chỗ sai vậy trời
  vtadhcn - (22/04/2010 10:11:02)
  toàn SGK
  vtadhcn - (22/04/2010 10:6:58)
  toàn lặ lại SGK,cố mấy thứ cần chú ý thì không có,........?
  tranghk48 - (14/04/2010 03:41:11)
  em ca mon thay a bai giang cua thay rat hay
  aniceberg_001 - (02/04/2010 07:40:21)
  Thầy ơi cho em hỏi là: "tai người nghe thính nhất với âm có tần số là bao nhiêu?"
  ichat - (29/03/2010 08:43:14)
  thay can co nhung bai sat thuc te hon kho hon mot chut
  tuizo - (19/03/2010 03:55:04)
  bai giang wa hay
  go_to_ptit - (17/03/2010 09:20:26)
  "Nếu đề bài cho đầu còn lại cố định thì nó là bụng, còn nếu đầu còn lại lơ lửng thì đó là bụng sóng". Cho em hỏi chỗ này là sao ạh?
  caoxuanmanh - (11/03/2010 09:20:39)
  em xem qua thay cho khoang cach gan nhat giua hai nut gan nhat la 1/2 buoc song nhung thay ghi nham la` 1/4 buoc song
  danhbatluu - (04/03/2010 03:45:08)
  hi```! thank thay```
  stress400 - (03/03/2010 12:42:18)
  bài giảng của thầy tuyệt thật..sóng âm ở bài giảng của thầy là đầy đủ nhất..em cám ơn thầy
  ncdinh1992 - (15/02/2010 11:24:57)
  Bài giảng của thầy có mấy chỗ sai! Biên độ lại trừ i/2 hải cộng mới đúng
  sexyboy_t2 - (09/01/2010 08:37:41)
  ac vjt do loet
  sun_moon - (20/12/2009 10:16:50)
  chua biet duoc
  khiconhaykhoc - (17/12/2009 08:28:16)
  qua hay nhung hoi dai thay a
  khainh3 - (19/11/2009 09:36:00)
  rat cam on thay da bien soan
  phuocloi17 - (18/11/2009 09:46:47)
  cam on thay` & co^
  lehuy1511 - (11/11/2009 10:58:20)
  thay cau 1 la 8 bun 9 nut dung ko?
  lehuy1511 - (11/11/2009 09:21:23)
  cam on thay nha :D:D:D
  KhangTran - (08/11/2009 12:10:04)
  hay
  hientrym - (03/11/2009 04:5:58)
  cảm ơn thầy nhiều. Khi nào thì có bài về chương ánh sáng ạ? Em rất muốn học.
  misstien - (03/11/2009 03:22:24)
  hay lắm thầy ơi .
  johahn - (01/11/2009 09:31:02)
  thầy ơi bài 2 giải thế nào vậy thầy thầy giú em với
  Mr.Small - (01/11/2009 07:13:37)
  ồ thế àh !
  115599 - (30/10/2009 03:53:44)
  bài 2 ha62n luyện tậ làm sao hả thầy
  mailatoi - (29/10/2009 01:17:56)
  khoang cach giua hai nut hai la landa/2 chu sao lai la landa/4 ha thay
  mattroi_trongem - (28/10/2009 03:23:11)
  thay oi!khoang cach giu 2 nut song gan nhau nhat la lamda/2 chu sao laij lamda/4 ha thay?????
  steven_yeutichphan - (28/10/2009 12:4:24)
  thay` oi bao gio` thy` coa' bai giang? dien xoay chieu`
  hiepsivodanh - (27/10/2009 09:30:39)
  em cung co' y' kien' nhu' da so' cac' ban o? day
  ffvjnh - (27/10/2009 07:12:29)
  Thầy soạn bài công hu quá !!!! nhưng sao ko có hần hiệu ứng Dole hả thầy ? Em thấy hần này có nhiều bài khó
  ngockiss - (27/10/2009 06:57:54)
  thầy ơi đưa bài hạt nhân lên đi thầy.em cảm ơn thầy nhìu nhìu
  ngockiss - (27/10/2009 06:56:33)
  thầy ơi
  ngockiss - (27/10/2009 06:54:31)
  thầy còn dạy cả công thức mũ logarit nữa.bài giảng của thầy đúng là rất rất công hu
  canblue - (27/10/2009 12:23:15)
  em cung cung y kien voi cac ban do thay. Cam on thay vi bai giang hay
  messi_vodoi - (26/10/2009 06:2:55)
  1 soi day AB dai 57cm dau A gan voi can dung(co dinh),f=50hz dao dong co song dung.nguoita thay k/c tu B toi nut thu 4 tinh tu a la 21cm.tinh lamda va v?THAY OI LAM RUM E BAI NAY VOI.THANKS YOU
  ngockhanh_92 - (26/10/2009 02:28:21)
  bai giang of thay chi tiet that day.vi thi trac ngiem nen e chi nho cong thuc thui,thank thay nhieu
  ngockhanh_92 - (26/10/2009 02:28:15)
  bai giang of thay chi tiet that day.vi thi trac ngiem nen e chi nho cong thuc thui,thank thay nhieu
  dat.92 - (24/10/2009 11:34:58)
  thưa thầy cho em hỏi độ to của âm hụ thuộc vào những thành hần nào của âm, và nó hụ thuộc như thế nào ah. He de to tra loi cho.Do to cua am la mot dai luong dac trung cho tinh sinh li cua am.No hụ thuộc vào cường độ âm và tần số của âm.Với tần số âm càng cao thì cường độ âm càng to thì âm nghe càng to. tàn số càng cao thì ngưỡng nghe của người càng nhỏ. Hi em noi thế đúng?% ha thầy?
  MarsuInthezoo - (24/10/2009 03:58:41)
  thầy Hùng ơi thầy u mấy bài giảng cuối của chương này luôn đi.Mấy bài làm ở trên moon dính đến mấy cái doler nhiều mà ko biết nên hok làm dc .
  tuananhnguyen.1992 - (22/10/2009 10:50:49)
  hic la bai giang thi chi can bai de thoi chu can gi bai kho. muon kho thi vao kho de cua moon ma lam
  Dangviethung - (22/10/2009 04:35:10)
  thầy giải giùm em bài này với. Cho hai nguồn kết hợ A,B cách nhau 16 cm, đang cùng dao động cùng ha, cùng hương vuông góc với mặt nước.C là một điểm trên mặt nước thuộc đường cực tiểu, giữa đường cực tiểu qua C và trung trực của AB còn có một đường cực đại. Biết AC= 17,2 cm; BC=13,6 cm. Tìm số đường cực đại qua cạnh AC. em có đọc cách giải nhưng nó dài quá, thầy có thể giải ngắn gọn giùm em với HI EM! VỚI BÀI NÀY EM LÀM THEO TRÌNH TỰ SAU NHÉ EM - TÍNH BƯỚC SÓNG -GỌI GIAO ĐIỂM CỬA ĐƯỜNG CỰC TIỂU QUA C VỚI AB, (GỌI LÀ ĐIỂM M CHẲNG HẠN) - VẬN DỤNG ĐIỀU KIỆN CẢ C VÀ M ĐỀU QUA ĐƯỜNG CỰC TIỂU ĐỂ ĐƯA RA ĐIỀU KIỆN CA-CB=(2k+1)lamda/2=MA-MB ĐỂ TÍNH ĐƯỢC HIỆU MA-MB - ĐÃ CÓ AB NÊN GIẢI HỆ MA-MB VÀ MA+MB LẠI ĐƯA TRỞ VỀ BÀI TOÁN ĐƠN GIẢN EM Ạ Bài này theo thầy chỉ có cách giải này thôi em ạ, còn cách giải em bảo thì em đối chiếu xem nó có ưu điểm gì hơn không nhé em. Chúc em học tốt
  nguyen_quyduy - (22/10/2009 12:20:26)
  thầy giải giùm em bài này với. Cho hai nguồn kết hợ A,B cách nhau 16 cm, đang cùng dao động cùng ha, cùng hương vuông góc với mặt nước.C là một điểm trên mặt nước thuộc đường cực tiểu, giữa đường cực tiểu qua C và trung trực của AB còn có một đường cực đại. Biết AC= 17,2 cm; BC=13,6 cm. Tìm số đường cực đại qua cạnh AC. em có đọc cách giải nhưng nó dài quá, thầy có thể giải ngắn gọn giùm em với
  nguyen_quyduy - (22/10/2009 12:15:24)
  thưa thầy cho em hỏi độ to của âm hụ thuộc vào những thành hần nào của âm, và nó hụ thuộc như thế nào ah
  hoalan192 - (21/10/2009 08:27:48)
  em cảm ơn thầy rất nhiều vì bài giảng này...
  youvip_kut3_92 - (21/10/2009 07:44:51)
  bai ta cua thay cho ga lam .thay can hai cho bai kho hon
  ZuougZ - (21/10/2009 07:7:04)
  thanks you
  thuyhien - (21/10/2009 06:43:19)
  em cảm ơn thầy rất nhiều, bài thầy giảng rất đầy đủ.Nhưng ở ví dụ 2 của fần sóng dừng thì em chưa hiểu lắm, ở trên thầy có ghi công thức đối với biểu thức tọa độ của nút sóng và bụng sóng thì k là số bụng sóng, trong khi ở ví dụ 2 tọa độ các nút sóng thì có đến 5 giá trị của k,Thầy giải thích điều này cho em được ko ạ?
  tuananhnguyen.1992 - (21/10/2009 04:40:52)
  CONG NHAN THAY TRE TUOI NHUNG MA GIANG HAY QUA HIC DUOC THAY GIANG TRUC TIE CHAC THICH LAM
  alittlelove - (21/10/2009 01:25:04)
  Thưa thầy! thầy có thể giải thích kĩ hơn giú em hần họa âm được không. Ví dụ khi dây đàn có họa âm bậc 2 nghĩa là nói đến âm có f=2f1 hay là sự tổng hợ 2 âm f1 và f=2f1?nếu là tổng hợ 2 âm f1 và f thì nó không thể có f=f1 được ạ.
  Soncoc7QN - (20/10/2009 11:24:41)
  Chung em cam on thay nhieu!Hy vong chung em se duoc ga mat thay!
  maika1101 - (20/10/2009 09:29:51)
  Thầy ơi, bài soạn của thầy công hu quá. Em cảm ơn thầy nhiều nhiều. Hay quá hay.
  tv_ripper1992 - (20/10/2009 08:47:20)
  boc' tem
  Viết bình luận
  Nội dung:  

  Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

  Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

  VP: Số 19 - Lô 12B - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

  Điện thoại: 0473 09 98 98