Hotline: 0473 09 98 98 Hệ thống level Đăng ký Đăng nhập
Cổng luyện thi đại học moon.vn Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Toán CCTiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineTin tức
Bài giảng miễn phíToán họcVật lýHóa học

Polime và vật liệu polime

image001.gif

POLIETILEN (PE)

ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME

I – KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ DANH PHÁP

1. Khái niệm

Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau.Ví dụ:
image002.gifdo các mắt xích –NH –[CH2]6 –CO– liên kết với nhau tạo nên Hệ số n được gọi là hệ số polime hóa hay độ polime hóa. Các phân tử tạo nên từng mắt xích của polime được gọi là monome

2. Phân loại

a) Theo nguồn gốc:

polyme001.GIF

b) Theo cách tổng hợp: 

polyme002.GIF

c) Theo cấu trúc: (xem phần II)

3. Danh pháp

- Poli + tên của monone (nếu tên monome gồm 2 từ trở lên hoặc từ hai monome tạo nên polime thì tên của monome phải để ở trong ngoặc đơn)
- Một số polime có tên riêng (tên thông thường). Ví dụ: …  image003.gif

II – CẤU TRÚC

1. Các dạng cấu trúc mạch polime

a) Mạch không phân nhánh. Ví dụ: polietilen, amilozơ…
b) Mạch phân nhánh. Ví dụ: amilopectin, glicogen…
c) Mạch mạng lưới. Ví dụ: cao su lưu hóa, nhựa bakelit…

2. Cấu tạo điều hòa và không điều hòa

a) Cấu tạo điều hòa: các mắt xích nối nhau theo một trật tự nhất định (chẳng han theo kiểu đầu nối đuôi). Ví dụ:

image004.gif


b) Cấu tạo không điều hòa: các mắt xích nối với nhau không theo trật tự nhất định (chẳng hạn theo kiểu đầu nối đầu, chỗ thì đầu nối với đuôi). Ví dụ:

image005.gif

III – TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Hầu hết polime là chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định, một số tan trong các dung môi hữu cơ. Đa số polime có tính dẻo, một số polime có tính đàn hồi, một số có tính dai, bền, có thể kéo thành sợi

IV – TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng giữ nguyên mạch polime

a) Poli(vinyl axetat) (PVA) tác dụng với dung dịch NaOH:
image006.gif
b) Cao su thiên nhiên tác dụng với HCl:
image007.gif
                                                                                                         Cao su hiđroclo hóa
c) Poli(vinyl clorua) (PVC) tác dụng với Cl2: (giả sử cứ 2 mắt xích thế 1 nguyên tử clo)

image008.gif
                                                                                   Tơ clorin

2. Phản ứng phân cắt mạch polime

a) Phản ứng thủy phân polieste:
polyme003.GIF
b) Phản ứng thủy phân polipeptit hoặc poliamit:
image010.gif
                                        Nilon – 6
c) Phản ứng thủy phân tinh bột, xenlulozơ
d) Phản ứng nhiệt phân polistiren
image011.gif

3. Phản ứng khâu mạch polime

a) Sự lưu hóa cao su:
Khi hấp nóng cao su thô với lưu huỳnh thì thu được cao su lưu hóa. Ở cao su lưu hóa, các mạch polime được nối với nhau bởi các cầu –S–S– (cầu đisunfua)
polyme004.GIF
b) Nhựa rezit (nhựa bakelit):
Khi đun nóng nhựa rezol thu được nhựa rezit, trong đó các mạch polime được khâu với nhau bởi các nhóm –CH2– (nhóm metylen)

image013.gif


Polime khâu mạch có cấu trúc mạng không gian do đó trở nên khó nóng chảy, khó tan và bền hơn so với polime chưa khâu mạch

V – ĐIỀU CHẾ

Có thể điều chế polime bằng phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng

1. Phản ứng trùng hợp

a) Khái niệm:
- Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome), giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử rất lớn (polime)
- Điều kiện cần về cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp phải có là:
+ Liên kết bội. Ví dụ: CH2 = CH2, CH2 = CH–C6H5
+ Hoặc vòng kém bền: Ví dụ:
image014.gif
b) Phân loại:
- Trùng hợp chỉ từ một loại monome tạo homopolime. Ví dụ:
image015.gif 
- Trùng hợp mở vòng. Ví dụ:
image016.gif
                                                                                                            Nilon – 6 (tơ capron)
- Trùng hợp từ hai hay nhiều loại monome (gọi là đồng trùng hợp) tạo copolime. Ví dụ:
image017.gif
                                                                                                                  Poli(butađien – stiren) (cao su buna – S)

2. Phản ứng trùng ngưng

a) Khái niệm:
- Trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (như H2O)
- Điều kiện cần để có phản ứng trùng ngưng là: các monome tham gia phản ứng trùng ngưng phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng để tạo được liên kết với nhau
b) Một số phản ứng trùng ngưng:
image018.gif
                axit ε-aminocaproic                                     Nilon – 6 (tơ capron)

image019.gif

                     axit ω-aminoenantoic                                  Nilon – 7 (tơ enan)
image020.gif
polyme005.GIF
polyme006.GIF
image023.gif
                                                                                                                                       Nhựa rezol

 VẬT LIỆU POLIME

I – CHẤT DẺO

1. Khái niệm

- Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo
- Tính dẻo là tính bị biến dạng khi chịu tác dụng của nhiệt, áp lực bên ngoài và vẫn giữ nguyên được sự biến dạng đó khi thôi tác dụng
- Có một số chất dẻo chỉ chứa polime song đa số chất dẻo có chứa thành phần khác ngoài polime bao gồm chất độn (như muội than, cao lanh, mùn cưa, bột amiăng, sợi thủy tinh…làm tăng một số tính năng cần thiết của chất dẻo và hạ giá thành sản phẩm) và chất dẻo hóa (làm tăng tính dẻo và dễ gia công hơn)

2. Một số polime dùng làm chất dẻo

a) Polietilen (PE)
image026.gif

image025.jpg image024.gif

PE là chất dẻo mềm, được dùng làm màng mỏng, bình chứa, túi đựng…

b) Poli(vinyl clorua) (PVC)image027.jpg
image028.gif

PVC là chất dẻo cứng, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu điện, ống dẫn nước, da giả…
c) Poli(metyl metacrylat) (thủy tinh hữu cơ PEXIGLAS)
image029.gif
Poli(metyl metacrylat) là chất dẻo cứng, trong suốt, không vỡ…nên được gọi là thủy tinh hữu cơ. Dùng để chế tạo kính máy bay, ô tô, kính bảo hiểm, dùng làm răng giả…
d) Poli(phenol – fomanđehit) (PPF) (xem thêm bài đại cương về polime)
PPF có ba dạng: nhựa novolac, nhựa rezol, nhựa rezit
Nhựa novolac:
- Đun nóng hỗn hợp fomanđehit và phenol lấy dư với xúc tác axit được nhựa novolac mạch không phân nhánh (cầu nối metylen –CH2– có thể ở vị trí ortho hoặc para)
- Nhựa nhiệt dẻo, dễ nóng chảy, tan trong một số dung môi hữu cơ, dùng để sản xuất vecni, sơn…
Nhựa rezol:
- Đun nóng hỗn hợp phenol và fomanđehit theo tỉ lệ mol 1 : 1,2 có xúc tác kiềm. Nhựa rezol không phân nhánh, một số nhân phenol có gắn nhóm –CH2OH ở vị trí số 4 hoặc 2
- Nhựa nhiệt rắn, dễ nóng chảy, tan trong nhiều dung môi hữu cơ dùng để sản xuất sơn, keo, nhựa rezit
Nhựa rezit (nhựa bakelit):
- Đun nóng nhựa rezol ở 150oC được nhựa rezit (hay nhựa bakelit) có cấu trúc mạng lưới không gian
- Không nóng chảy, không tan trong nhiều dung môi hữu cơ, dùng sản xuất đồ điện, vỏ máy…

3. Khái niệm về vật liệu compozit

Khi trộn polime với chất độn thích hợp thu được vật liệu mới có độ bền, độ chịu nhiệt…tăng lên so với polime thành phẩm. Đó là vật liệu compozit
- Chất nền (polime): có thể dùng nhựa nhiệt dẻo hay nhựa nhiệt rắn
- Chất độn: phân tán (nhưng không tan) vào polime. Chất độn có thể là: sợi (bông, đay, amiăng, sợi thủy tinh…) hoặc chất bột (silicat, bột nhẹ (CaCO3), bột tan (3MgO.4SiO2.2H2O))…

II – TƠ

1. Khái niệm

Tơ là những vật liệu polime hình sợi dài và mảnh với độ bền nhất định

2. Phân loại

polyme007.GIF

 3. Một số loại tơ tổng hợp thường gặp

a) Tơ poliamit (có nhiều nhóm amit –CO–NH–)
polyme008.GIF
b) Tơ polieste (có nhiều nhóm este)
polyme009.GIF
c) Tơ vinylic (có nhiều nhóm polivinyl)

polyme010.GIF

III – CAO SU

1. Khái niệm

- Cao su là vật liệu polime có tính đàn hồi
- Tính đàn hồi là tính biến dạng khi chịu lực tác dụng bên ngoài và trở lại dạng ban đầu khi lực đó thôi tác dụng
- Có hai loại cao su: cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp

2. Cao su thiên nhiên (polime của isopren)

a) Cấu trúc:
- Công thức cấu tạo: image031.gif   n = 1500 – 15000
- Tất cả các mắt xích isopren đều có cấu hình cis như sau:
image034.gif image035.jpg image033.jpg image032.jpg

b) Tính chất và ứng dụng:
- Cao su thiên nhiên lấy từ mủ cây cao su, đàn hồi tốt (nhờ cấu trúc cis điều hòa), không dẫn nhiệt và điện, không thấm khí và nước, không tan trong nước, etanol…nhưng tan trong xăng và benzen
- Cao su thiên nhiên cho phản ứng cộng H2, Cl2, HCl,… đặc biệt là cộng lưu huỳnh tạo cao su lưu hoá có tính đàn hồi, chịu nhiệt, lâu mòn, khó tan trong dung môi hơn cao su không lưu hóa.

3. Cao su tổng hợp

a) Cao su buna, cao su buna –S và cao su buna –N :
image036.gif 
- Cao su buna có tính đàn hồi và độ bền kém cao su thiên nhiên. Khi dùng buta-1,3-đien ở 10oC, polime sinh ra chứa 77% đơn vị trans-1,4 và 7% đơn vị cis-1,4 (còn lại là sản phẩm trùng hợp 1,2). Còn ở 100oC sinh ra polime chứa 56% đơn vị trans-1,4 và 25% đơn vị cis-1,4 (còn lại là sản phẩm trùng hợp 1,2)
image037.gif
                                                                                                                                    Cao su buna – S
- Cao su buna –S có tính đàn hồi cao
image038.gif
                                                                                                                                       Cao su buna –N
- Cao su buna – N có tính chống dầu tốt
b) Cao su isopren
- Trùng hợp isopren có hệ xúc tác đặc biệt, ta được poliisopren gọi là cao su isopren, cấu hình cis chiếm ≈ 94 %, gần giống cao su thiên nhiên
image039.gif
- Ngoài ra người ta còn sản xuất policloropren và polifloropren. Các polime này đều có đặc tính đàn hồi nên được gọi là cao su cloropren và cao su floropren. Chúng bền với dầu mỡ hơn cao su isopren
image040.gif

IV – KEO DÁN

1. Khái niệm

Keo dán là vật liệu polime có khả năng kết dính hai mảnh vật liệu giống nhau hoặc khác nhau mà không làm biến đổi bản chất các vật liệu được kết dính

2. Phân loại

a) Theo bản chất hóa hoc:
- Keo vô cơ (thủy tinh lỏng)
- Keo hữu cơ (hồ tinh bột, keo epoxi)
b) Dạng keo:
- Keo lỏng (hồ tinh bột)
- Keo nhựa dẻo (matit)
- Keo dán dạng bột hay bản mỏng

3. Một số loại keo dán tổng hợp thông dụng

a) Keo dán epoxi: gồm 2 hợp phần:
- Polime làm keo có chứa hai nhóm epoxi ở hai đầu
- Chất đóng rắn thường là các triamin như H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2
b) Keo dán ure – fomanđehit
image041.gif
                                                                                                         Poli(ure – fomanđehit)

4. Một số loại keo dán tự nhiên a) Nhựa vá săm: là dung dịch dạng keo của cao su thiên nhiên trong dung môi hữu cơ như toluen… b) Keo hồ tinh bột: là dung dịch hồ tinh bột trong nước nóng, dùng làm keo dán giấy

 • Biên soạn Hồ Chí Tuấn - ĐH Y Hà Nội
 • Bình luận (88)
  2109hoanglinh - (23/06/2015 01:7:11)
  :))
  Hnhay1 - (11/02/2015 06:32:34)
  Công thức của cao su tự nhiên là gì nhỉ?
  wazxdes - (01/12/2014 09:15:25)
  cảm ơn vì tài liệu ^^
  chuot1997 - (10/11/2014 10:1:50)
  hệ thống
  vovietthinh - (18/06/2013 08:49:55)
  viết sai công thức nilon 6 rồi kìa. ngu
  nkokpun - (10/03/2013 09:48:31)
  em nghi thay cho mot so vi du chi tiet hon polime trung hop co nhung polime nao trung ngung co nhung loai nao .... ghi ro cong tuc va ten goi ra chu cai nay co ban giong sgk
  truclinhhuynh - (25/01/2013 12:27:40)
  thủy tinh hữu cơ là polime thiên nhiên hay là polime tổng hợp vậy thầy
  Doanthanhmai - (12/10/2012 01:12:01)
  Sao k co paj tap nj
  bonghongxanh96 - (07/07/2012 11:37:44)
  hay can chi tiet va nen cho kem them bai tap
  leviethung0 - (19/06/2012 02:58:11)
  xem xong thì thấy mình sai một câu trong đề vừa làm luôn.hichic
  httbmt - (15/06/2012 10:17:56)
  ahy quá
  KaKaAcMaBenEm - (08/05/2012 12:2:53)
  uầy nilon 6 viết sai ngay từ đầu làm mình tưởng mình không nhớ
  vinhancl - (04/05/2012 12:21:28)
  sgk !
  leedang - (09/11/2011 09:18:32)
  toZ an luan
  giathi - (02/11/2011 11:12:54)
  hay cu gì
  arsenal1910 - (31/10/2011 10:21:06)
  thay oi ko co phan giai toan ve polime a??
  trungle123 - (30/10/2011 08:6:01)
  co ai bit phuog trih chay cua polime ko?
  taipro_055_1 - (29/10/2011 10:25:29)
  sac thầy giảng bài này ko hay toàn lí thuyết sách ko thui
  chaly94 - (24/10/2011 06:21:10)
  nitron?
  ilovesara - (19/10/2011 05:28:21)
  cam on thay. ngoc tien gia lai.
  ilovesara - (19/10/2011 03:45:58)
  h
  hoangquy - (28/09/2011 09:9:44)
  thầy ơi cho em hỏi các phản ứng điều chế polime
  aobaba - (22/09/2011 09:5:33)
  tui em can phuong phap giai toan thay oi!giup e voi
  phungthilan - (10/09/2011 11:24:41)
  bai giang cua thay rat hay
  NGUYEN PHI BAO - (04/07/2011 08:10:47)
  cam on thay nhieu mai di thi roi xem lai thay rat hay,cung hoi buon,chuc mooon va cac thanh vien se tiep tuc phat trien de cac ban nam sau va sau nua thi tot.
  nguyen van dien - (02/07/2011 07:28:37)
  chuong polime li thuyet kho nho wa
  hungteo - (01/07/2011 12:28:49)
  bai nay giong sgk thi viet lam gii nua
  camtan - (28/06/2011 07:8:35)
  cung pp
  duachuotto - (18/05/2011 04:33:24)
  Bạn nào có tài liệu về hóa hữu cơ, cách học hiệu quả giúp mình với nha, mình kém phần này quá. thanks nhiu nha. maill: im_saur0m@yahoo.com.vn
  huytu_93 - (19/02/2011 07:20:24)
  chan
  dark-dragon12@1 - (16/02/2011 08:40:51)
  toan trong sach giao khoa
  thethanh - (11/02/2011 10:21:05)
  hay quá thầy ạ!tuyệt vời.em mong thầy giúp bài giảng của các chương phần kim loại.tks thầy nhiều!!!hihi
  l0v3_4ever - (16/11/2010 04:4:44)
  bt hần này sao h0k thấy nhỉ
  lantan2314 - (10/11/2010 10:33:17)
  thay co the cho em nick chat de trao doi them ko
  lantan2314 - (10/11/2010 10:32:43)
  hay qua
  caodung - (06/11/2010 08:56:08)
  nhug cai nay co nha em day ca roi
  VIPfk_Ruby - (05/11/2010 04:21:00)
  Cam? o?n thay` nhiu` lam'!!!hj`!!^^
  luca bong - (25/10/2010 03:36:12)
  ui troi li thuyet tren toan trong sach ma may ban can gi hai ghe zay-minh dong y quan diem cua may ban la xin thay cho may bai ta co ban cho chac kien thuc
  luca bong - (25/10/2010 03:33:08)
  may cai nay toan trong sach ko, thay nen giai thich trong may bai thuc hanh va cho them may bai ta thi hay
  nhocvenus - (07/08/2010 09:24:47)
  cái này bôi đen rùi chọn coy zô Microsoft Word là được mà, có gì đâu, hjhj....
  nhocvenus - (07/08/2010 09:13:08)
  Em nghĩ bài viết của thầy hơi thiếu những Ví dụ, có nó bài viết của thầy sẽ cụ thể và sinh động hơn... :)
  thayphuthuy108 - (02/07/2010 09:4:49)
  Bai cua thay rat hay nhung em nghi bai cua thay se hoan thien hon khi co them mot vai vi du
  radom_hihi - (29/05/2010 08:40:19)
  coy xong ase vao word. co deo jo ma bay dat
  cha113 - (13/05/2010 12:26:28)
  kien thuc o day du ca?hay that, hj.neu co j thac mac thj cu len ay tim la co'
  hoaihuong118 - (09/05/2010 06:45:34)
  nhiều thế này đề thi đại học có ra không ạ?
  hunghuuchinh - (06/05/2010 07:28:18)
  kien thuc co ban
  s1234t - (27/04/2010 01:34:13)
  tại sao olime lai khó nhớ vậy thầy
  s1234t - (27/04/2010 01:34:04)
  tại sao olime lai khó nhớ vậy thầy
  dinhmanh3a - (16/03/2010 08:57:44)
  baì giảng ở đây hay thật
  lequydonnt - (30/12/2009 02:43:20)
  uhm thay hay bo sung them kien thuc ngoai sach giao khoa de cho bai giang hay hen .ok
  cryax - (21/12/2009 02:22:57)
  thầy ost thêm nhưng câu mà thi hay ra nữa nha thầy
  bachangngulam_ttv - (13/12/2009 09:55:07)
  kho co dau em a'
  permusamu - (25/11/2009 08:45:47)
  oai` thay` oi thong ke tat ca? cac' loai to? di em ko the? nho' noi ban nao` co'ach hok hay giu minh vs
  sweetlove_no_break - (25/11/2009 12:48:23)
  ak`,nhớ thêm bài tậ vào nha thấy, có lời giải nữa...thank thầy.
  sweetlove_no_break - (25/11/2009 12:47:17)
  coy dễ muk` mấy U, cứ bôi đen xong rùi nhấn chuột fai? coy sau đó aste vào word là được.
  phamngoctien_92 - (19/11/2009 04:53:33)
  THAY GIOI GHE!
  lovely_agel - (11/11/2009 09:52:13)
  hic,...em hieu ly thuyet ma ko bik lam bt thi sao day thay oi!!!thay cho bt nhiu nhiu y'
  maxroland - (11/11/2009 09:8:00)
  tot qua di
  dinh thoa - (09/11/2009 02:9:13)
  qua hay
  bink_b4 - (08/11/2009 10:50:20)
  hay quá
  future_010 - (08/11/2009 08:47:51)
  chan om'
  future_010 - (08/11/2009 08:47:18)
  giong sgk qua' ko co j dac sac ca
  Keny315 - (08/11/2009 02:0:29)
  Chỗ điều chế nữa. hản ứng trùng ngưng tạo ra nilon-6,6 là axit ađiic chứ.
  thuhien_299 - (08/11/2009 09:59:31)
  em cũng muốn hởi là nilon-6 khác với tơ caron ở chỗ mô thầy.lỡ đi thi người ta hỏi đó là nilon-6 hay caron thì làm răng thầy:))
  vutho - (08/11/2009 06:38:27)
  anh trang oi cho bon em coy ve di. ai biet coy thi gui ve cho tui qua dia chi nay nha:vu.tho.muathu@gmail.com.rat cam on va hau ta neu co di
  maxroland - (04/11/2009 10:9:31)
  toi yeu tat ca ca c ban :chau-quyen-hien
  maxroland - (04/11/2009 10:6:37)
  tam dc
  minhchau_8010 - (03/11/2009 08:42:34)
  e mun lm bt nhug o day k0 c0 ah?
  isesi - (03/11/2009 08:21:27)
  Xin lỗi mấy bạn ở trên, nhưng xin các bạn về đọc lại sách giáo khoa đi nhá. Thầy ơi, thầy có thể cho e bản fd hay word của bài này được ko ạ, e muốn có tài liệu tham khảo này quá thầy! Nếu thầy ko hiền, có thể gửi vào hòm thư giaosuechcon@gmail.com cho e với ạ!
  Napolion_16 - (02/11/2009 11:32:52)
  da da?o
  Napolion_16 - (02/11/2009 11:32:19)
  * admin ick kj the ko cho co bai giag j ca
  F_smile_U - (02/11/2009 04:25:39)
  bai giang bjnh thuong
  bssst_tuan - (02/11/2009 10:58:10)
  Tớ biết cách coy nhưng sẽ ko bày đâu
  FullGreen_92 - (31/10/2009 08:35:14)
  anh trang oi sao bay gio ko coy dc nua the ha anh??
  dinhgia.nb - (31/10/2009 04:57:54)
  Em muốn đao loát bài giảng và hoto để học cho tiện nhưng em không biết cách down loat?
  dinhquan_tp - (29/10/2009 10:9:23)
  thay day rat hay nhung thay can cho nhiu bai ta hon
  daialex - (29/10/2009 07:39:20)
  trui' thay ui e nhin zo sao no roi du vay...ly thuyet chu yeu a'..hiu dc chut it.
  thaonguyenxanh15614 - (29/10/2009 04:48:30)
  em moi gia nha nen cha biet gi ca
  minhchau145 - (29/10/2009 03:22:17)
  thay oi thay cho bai ta di
  yo.kiss.x - (28/10/2009 10:44:35)
  thay cho bai ta dj
  tony.nguyenhai - (28/10/2009 04:42:13)
  thay cho cac dang cac dang bai ta co ban? chuong nay di
  BuiQuangTuan - (28/10/2009 12:20:51)
  toàn lý thuyết ko ah`
  bssst_tuan - (28/10/2009 07:32:28)
  Sao bài giảng Hoá ít bài tậ quá. Mong thầy Tuấn cho thêm vài bài tậ mẫu có đc ko ạ ?
  bssst_tuan - (28/10/2009 07:31:38)
  ko có bài tậ hả thầy ??
  htc_hh2 - (27/10/2009 09:23:17)
  Sao không có bài tậ thầy ơi.
  yuri_zhikov - (27/10/2009 08:7:03)
  dạng bài tậ cơ bản thì chẳng thấy đâu
  kieukaka - (27/10/2009 04:4:41)
  em mun lam baj ta
  MarsuInthezoo - (27/10/2009 03:46:16)
  ko có bài tậ hả thầy
  Viết bình luận
  Nội dung:  

  Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

  Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

  VP: Số 19 - Lô 12B - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

  Điện thoại: 0473 09 98 98