Hotline: 0473 09 98 98 Hệ thống level Đăng ký Đăng nhập
Cổng luyện thi đại học moon.vn Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Toán CCTiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineTin tức
Bài giảng miễn phíToán họcVật lýHóa học

Máy biến áp - Sự truyền tải điện năng

I. MÁY BIẾN ÁP

1. Khái niệm                                                                                                          Hình 1

image003.gif- Là những thiết bị có khả năng biến đổi điện áp (xoay chiều) và không làm thay đổi tần số của nó.

2. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động

a. Cấu tạo:

- Gồm có hai cuộn dây : cuộn sơ cấp có N1 vòng và cuộn thứ cấp có N2 vòng. Lõi biến áp gồm nhiều lá sắt mỏng ghép cách điện với nhau để tránh dòng Fu-cô và tăng cường từ thông qua mạch.                                                                                                                      Hình 2
image005.gif- Số vòng dây ở hai cuộn phải khác nhau, tuỳ thuộc nhiệm vụ của máy mà có thể N1 > N2 hoặc ngược lại.
- Cuộn sơ cấp nối với mạch điện xoay chiều còn cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ điện.
- Trong thực thế thì máy biến áp có dạng như hình 1, còn trong việc biểu diễn sơ đồ máy biến áp thì có dạng như hình 2

b. Nguyên tắc hoạt động:

- Đặt điện áp xoay chiều tần số f ở hai đầu cuộn sơ cấp. Nó gây ra sự biến thiên từ thông trong hai cuộn. Gọi từ thông này là: φ = φ0cosωt
- Từ thông qua cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là : φ1 = N1φ0cosωt và φ2 = N2φ0cosωt
- Trong cuộn thứ cấp xuất hiện suất điện động cảm ứng e2 có biểu thức image008.gif
Từ đó ta thấy nguyên tắc hoạt động của máy biến áp dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.

3. Khảo sát máy biến áp

Gọi N1. N2 là số vòng của cuộn sơ cấp và thứ cấp.
Gọi U1, U2 là hiệu điện thế 2 đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp.
Gọi I1, I2 là cường độ hiệu dụng của dòng điện 2 đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp.
Trong khoảng thời gian Δt vô cùng nhỏ từ thông biến thiên gây ra trong mỗi vòng dây của cả hai cuộn suất điện động bằng: image010.gif
Suất điện động trên một cuộn sơ cấp là: image012.gif
Suất điện động trên cuộn thứ cấp: image014.gif
=> Tỉ số điện áp 2 đầu cuộn thứ cấp bằng tỉ số vòng dây của 2 cuộn tương ứng image016.gif
Tỉ số image018.gif không đổi theo thời gian nên ta có thể thay bằng giá trị hiệu dụng ta được image020.gif, (1)
Điện trở thuần của cuộn sơ cấp rất nhỏ nên image022.gif, khi mạch thứ cấp hở nên image024.gif, (2)
Từ (1)(2) ta được image026.gif, (*)
• Nếu N2 > N1 => U2 > U1 : gọi là máy tăng áp.
• Nếu N2 < N1 => U2 < U1 : gọi là máy hạ áp.
Vì hao phí ở máy biến áp rất nhỏ, coi như công suất ở 2 đầu cuộn thứ cấp và sơ cấp như nhau.
image028.gif, (**)
Từ (*) và (**) ta có image030.gif
Kết luận: Dùng máy biến áp tăng điện áp bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện giảm bấy nhiêu lần và ngược lại.
Chú ý
: Công thức (*) luôn được áp dụng cho máy biến áp còn công thức (**) chỉ được áp dụng khi hao phí không đáng kể hoặc hai đầu cuộn thứ cấp để hở.

4. Truyền tải điện năng đi xa

Điện năng sản xuất được truyền tải đến nơi tiêu thụ trên đường dây dẫn dài hàng trăm km. Công suất cần truyền tải: image032.gif, (1)
Trong đó : P là công suất cần truyền đi, U là điện áp tại nơi truyền đi, I là cường độ dòng điện trên dây dẫn truyền tải, cosφ là hệ số công suất.
Từ (1) => image034.gif
Theo hiệu ứng nhiệt Jun- Lenxơ công suất hao phí ΔP dưới dạng tỏa nhiệt vào khí quyển ta có
image036.gif 
với R là điện trở đường dây
Vậy công suât tỏa nhiệt trên đường dây khi truyền tải điện năng đi xa là image038.gif
Để khi đến nơi sử dụng thì mục tiêu là làm sao để giảm tải công suất tỏa nhiệt ΔP để phần lớn điện năng được sử dụng hữu ích. Có hai phương án giảm ΔP
Phương án 1 : Giảm R.
Do image040.gif nên để giảm R thì cần phải tăng tiết diện S của dây dẫn. Phương án này không khả thi do tốn kém kinh tế.
• Phương án 2 : Tăng U.
Bằng cách sử dụng máy biến áp, tăng điện áp U trước khi truyền tải đi thì công suất tỏa nhiệt trên đường dây sẽ được hạn chế. Phương án này khả thi hơn vì không tốn kém, và thường được sử dụng trong thực tế.
*
Chú ý :
- Công thức tính điện trở của dây dẫn image040.gif. Trong đó p(Ω.m) là điện trở suất của dây dẫn, ℓ là chiều dài dây, S là tiết diện của dây dẫn.
- Công suất tỏa nhiệt cũng chính là công suất hao phí trên đường dây, phần công suất hữu ích sử dụng được là image042.gif
Từ đó hiệu suất của quá trình truyền tải là image044.gif
- Sơ đồ truyền tải điện năng từ A đến B : Tại A sử dụng máy tăng áp để tăng điện áp cần truyền đi. Đến B sử dụng máy hạ áp để làm giảm điện áp xuống phù hợp với nơi cần sử dụng (thường là 220V). khi đóđộ giảm điện áp : image046.gif, với U2A là điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp của máy tăng áp tại A, còn U1B là điện áp ở đầu vào cuộn sơ cấp của máy biến áp tại B.
- Quãng đường truyền tải điện năng đi xa so với nguồn một khoảng là d thì chiều dài dây là ℓ = 2d.

5. Các ví dụ điển hình

Ví dụ 1 : Một máy biến áp có tỉ số vòng dây image048.gif, hiệu suất 96% nhận một công suất 10(kW) ở cuộn sơ cấp và hiệu thế ở hai đầu sơ cấp là 1(kV), hệ số công suất của mạch thứ cấp là 0,8, thì cường độ dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp có giá trị là bao nhiêu ?

* Hướng dẫn giải:

Gọi P1 là công suất của cuộn sơ cấp, P2 là công suất ở cuộn thứ cấp của máy biến áp
Theo bài ta có image050.gif
Do với máy biến áp ta luôn có image052.gif
Từ đó image054.gif
Vậy cường độ dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp của máy biến áp là 60A

Ví dụ 2: Người ta cần tải 1 công suất 5 MW từ nhà máy điện đến một nơi tiêu thụ cách nhau 5 km. Hiệu điện thế cuộn thứ cấp máy tăng thế là U = 100 kV, độ giảm thế trên đường dây không quá 1% U. Điện trở suất các dây tải là 1,7. 10-8m. Tiết diện dây dẫn phải thỏa điều kiện nào?

* Hướng dẫn giải:

Ta có d = 5 km => ℓ = 10 km = 10000 (m)
Độ giảm điện thế: image056.gif
image058.gif
Thay số ta được: image060.gif

Ví dụ 3: Người ta cần truyền một công suất điện một pha 10000kW dưới một hiệu điện thế hiệu dụng 50kV đi xa. Mạch điện có hệ số công suất cosφ = 0,8. Muốn cho tỷ lệ năng lượng mất trên đường dây không quá 10% thì điện trở của đường dây phải có giá trị như thế nào?

* Hướng dẫn giải:

Công suất hao phí khi truyền là image038.gif
Theo bài thì image062.gif
Thay số ta được image064.gif

BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Bài 1: Người ta cần tải đi một công suất 1MW từ nhà máy điện về nơi tiêu thụ. Dùng 2 công tơ điện đặt ở biến áp tăng thế và ở đầu nơi tiêu thụ thì thấy số chỉ của chúng chênh lệch mỗi ngày đêm 216Kw.h. Tỷ lệ hao phí do chuyển tải điện năng là bao nhiêu?

Bài 2: Người ta cần chuyển tải điện năng từ máy hạ thế có hiệu điện thế đầu ra 220V đến 1 hộ gia đình cách nhau 1km. Công suất nơi tiêu thụ là 10KW và yêu cầu độ giảm thế đường dây không qua 20 (V). Điện trở suất dây tải là 2,8.10-8m và tải tiêu thụ thuần trở. Tiết diện dây dẫn phải thỏa điều kiện gi?

Bài 3: Ta cần truyền một công suất điện 1MW dưới một hiệu điện thế hiệu dụng 10 kV đi xa bằng đường dây một pha. Mạch có hệ số công suất k = 0,8. Muốn cho tỉ lệ hao phí trên đường dây không quá 10% thì điện trở của đường dây phải có giá trị là bao nhiêu?

Bài 4: Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng. Điện áp và cường độ dòng điện ở mạch sơ cấp là 120V, 0,8A. Điện áp và công suất ở cuộn thứ cấp là bao nhiêu?

Bài 5: Công suất hao phí dọc đường dây tải có điện áp 500kV, khi truyền đi một công suất điện 12000kW theo một đường dây có điện trở 10 là bao nhiêu?

Bài 6: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220V. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484V. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là bao nhiêu?

 • Biên soạn Thầy Đặng Việt Hùng - BK Hà Nội
 • Bình luận (168)
  mavuongnkoc - (27/04/2014 10:10:00)
  Mẹ.cáj ôg thầy cùj lần
  pro123 - (07/04/2014 06:4:07)
  hệ số tăng áp là gì thầy
  xedapkhongyen1996 - (13/01/2014 04:58:03)
  <=green>Máy hát điện và động cơ không đòng bộ
  minky_koi - (11/01/2014 09:55:15)
  thầy ơi, sao thầy giáo dạy vật lí ở trường em cho nhiều công thức hơn nak, làm loạn lên thầy ạ, ở đây đã đầy đủ công thức chưa thầy
  ngok96 - (16/10/2013 08:0:14)
  làm thế nào để pít cuộn dây nào có tiết diện lớn hơn hả mọi người
  ngok96 - (11/10/2013 10:15:12)
  thay oi kho wa e k hieu?
  dungnguyenxuan66 - (25/03/2013 10:45:30)
  em hỏi về máy có lõi đối xứng thì sao thầy
  dungnguyenxuan66 - (25/03/2013 10:45:00)
  e hỏi cái, về vấn đề máy biến áp có lõi đối xứng
  dungpro1311992 - (25/03/2013 10:44:06)
  e hỏi cái, về vấn đề máy biến áp có lõi đối xứng
  vcnguyen - (29/11/2012 09:42:36)
  qua hay hihi
  rockket - (26/11/2012 10:14:40)
  tks thầy nhiều, nhờ có thầy tóm tắt lại kiến thức + các dạng toán mà em có thể ôn tập dễ dàng hơn /em thắc mắc là sao chỉ có đến chương 5 thôi vậy thầy?
  Daohong95 - (13/11/2012 07:11:08)
  thầy viết nhiều tài liệu hơn nữa nha thầy
  no0love - (05/11/2012 09:1:22)
  Vậy hệ số K=1 thì gọi là máy gì hả mọi người xin mọi người cho biết cơ sở lý luận tần số dòng điện của 2 cuộn sơ và thứ cấp ko thay đỏi thanks mọi người
  phamtuyen - (25/06/2012 01:11:25)
  hay qua
  TraiVoVan - (15/06/2012 11:15:25)
  SGK ít nói tới cái này hj!! Không biết ĐH có câu nj không hè??
  dauthukhoa - (05/06/2012 05:4:41)
  co may cai quan trong ma thay chua de cap den
  phapsuhs - (27/05/2012 11:51:48)
  không có đáp án hả?
  moonlight1996 - (27/05/2012 06:20:35)
  Hay vậy còn nói gì nữa. Bó tay các bậc đàn anh
  tue1993 - (24/05/2012 01:38:57)
  hay j
  doithianh - (11/03/2012 08:50:13)
  hay
  bongtuyet - (25/02/2012 01:45:07)
  hay mà
  leedang - (20/02/2012 07:50:31)
  k khac j sakh giao khoa!
  maimailoveyou - (05/01/2012 07:14:40)
  thay giang thuong wa.
  maimailoveyou - (05/01/2012 07:13:26)
  hok hjeu
  quangkhvn123 - (15/12/2011 10:27:17)
  những người nào mà thấy mình giỏi rồi thì đi chỗ khác nhé... đừng có mà vào đây mà ra vẻ ta đây giỏi lắm... đồ ếch ngồi đáy giếng
  lehung.211 - (28/07/2011 03:18:06)
  boyyeuem93 - (11/07/2011 10:14:45)
  may dua tinh tuong! chac gi da do~ ma to mom the
  xuankeu93 - (01/07/2011 08:41:00)
  moi hon di?
  banvanhung - (27/06/2011 09:39:34)
  tai sao lai ko co tien
  quanchua_93 - (22/06/2011 05:13:42)
  b
  hotline999 - (16/06/2011 04:14:47)
  ////////////////////////////////////////////
  nhocyeunhohl - (12/06/2011 08:38:17)
  chang ra kai gi ca chan pheo cong thuc thi don gian bai tap thi chan
  nhocyeunhohl - (12/06/2011 08:35:48)
  nhu sdhit \
  buitoluan23 - (07/06/2011 09:25:57)
  rat la huu~ ich
  thanhtuu93 - (18/05/2011 10:29:50)
  cảm ơn thầy
  lelinhak49 - (17/05/2011 01:1:18)
  hai dau cuon thu cap de ho no co y nghia gi ko ha thay >thay cho biet cu the dc ko ah????cam on thay nhieu
  phamhang93 - (08/05/2011 05:51:51)
  millionsun93 - (07/05/2011 07:30:19)
  Mấy bọn comment :"may cai nay binh thuong ma" ko văn minh lịch sự chút nào cả, dễ với chúng nó nhưng khó với nhiều ng` khác, bọn nó có chắc là đỗ đại học ko mà nói như đúng rồi!!! Phần 5 Ví dụ 1: đề bài cho thừa dữ kiện :D
  haid3k3_09_02_90 - (02/05/2011 09:25:46)
  ax may nguoi nc chang lich su gi ca?
  letgouni_ta - (02/05/2011 04:16:40)
  bt. ko wa db
  kmt0811 - (23/04/2011 06:8:13)
  Cũng bình thường mà! Mấy thầy cô ở trường giảng thì phải hay hơn chứ! Còn đây là thầy chỉ viết những ý chính thôi. Có nhiều bài khó mà ko thấy có ở đây!
  phanthjnjna - (23/04/2011 02:15:41)
  công nhận mấy thầy cô ở trường giảng vãi gà...chỉ có thầy là giảng dễ hỉu nhất thôy...thầy nuôn năm
  nuocmatsaobang - (04/04/2011 03:48:27)
  HAY!!!!!!!!!!!!!1
  anhngoc.com - (29/03/2011 05:36:50)
  em cam on thay nhieu!nho bai giang nay ma em hieu sau hon!
  khodatten - (17/03/2011 05:12:07)
  Rất cảm ơn sư phụ đã tận tình chỉ bảo !!!!!!
  nguoidacbiet195 - (02/03/2011 01:4:29)
  may cai nay binh thuong ma
  phaothu_tnt - (02/03/2011 12:31:17)
  vobucabu ơi nếu cuộn sơ cấp có điện trở r1 cuộn thứ cấp có điện trở r2 va tải tiêu thụ có tổng trở bằng Z thì có công thức với k=N1/N2 H=U1/U2 *k=(k^2*Zmach)/(k^2*(Zmach+r2)+r1) nhớ thế này để nhớ H luôn
  vankute - (27/02/2011 01:37:15)
  cam on thay bai rat hay.bi quyet hoc duoc thu khoa mon nay thay oi?
  jelifer - (07/02/2011 01:42:04)
  great!
  sauchinh - (06/02/2011 08:58:45)
  lam the nao thu khoa dh ha thay hi
  fun_ny - (30/01/2011 07:36:49)
  vậy trong trường hợ cuộn sơ cấ có điện trở thì làm thế nào hả thầy : cho U1=130v, U2=240v.Tính tỉ lệ giữa điện trở và cảm kháng của cuộn sơ cấ (đề thi thử THT Việt Trì 2011)
  htrung4702 - (27/01/2011 09:47:12)
  bai hay
  dragoon - (17/01/2011 03:47:23)
  rat hay. can on thay
  natsu - (06/01/2011 08:24:26)
  sao chua co bai giang ve han dong co k dong bo 3 ha ak thay`
  hsun1993 - (03/01/2011 03:33:18)
  thay oi noi ro do sut cong suat va do sut the ak
  vobucadu - (26/12/2010 08:3:49)
  thưa thầy,sao thầy không giảng cả hần cuộn dây có điện trở nội ạ.Như vậy U1khácE1,moon ra như vậy đấy ạ.
  MrVietBao - (10/12/2010 02:1:23)
  ma sao toan bai de~ the
  MrVietBao - (10/12/2010 02:0:47)
  cung dc day chu nhi?
  bachthienhuong_26 - (04/12/2010 11:12:57)
  cam on
  vhoang4702 - (28/11/2010 11:29:09)
  bai giang hay wa
  maikhanhlinh2006 - (09/11/2010 01:11:44)
  em hoi ngu han nay nhung ma doc cung hju.cam on thay nha
  mediatrang - (03/11/2010 09:58:02)
  thua thay cho em hoi tai sao o vi du 2 = UI
  kimbum_9x - (03/11/2010 03:28:08)
  binh thung
  thaotvta7 - (16/10/2010 08:8:59)
  tuuj
  sadclown1102 - (08/09/2010 08:37:37)
  l=2d vì dây điện thực tế lúc nào cũng có 2 dây mà :D thank thầy :)
  huonghuong129 - (13/08/2010 11:21:26)
  cảm ơn thầy nhìu nhìu ,
  mun_A1K50 - (09/08/2010 04:7:09)
  thầy và các bạn cho em hỏi: ở VD2, tại sao d=5km thì l=10km vậy ạ?
  tuanli - (26/07/2010 04:49:13)
  Kam on thay baj hok rat bo jch thay ak
  keomut_poppop - (23/07/2010 10:55:36)
  uhm hai? nhan 2 lan len ak.moi hoc xog.hehe
  ngtrongkhanh - (11/07/2010 02:45:42)
  hay a nha
  hehehe_zzz - (08/07/2010 10:6:35)
  có khác gì SGK ko...:|:|...:D:D
  alqeada - (07/07/2010 07:58:28)
  hel me
  tranluat - (03/07/2010 10:33:22)
  thay cho e hoi ly thuyet on the nao thj tot nhat
  nguyenkimtung_9x - (02/07/2010 05:24:28)
  thank they rit nhiu
  nguyenkimtung_9x - (02/07/2010 05:24:25)
  thank they rit nhiu
  DUNGVIETDANG - (01/07/2010 05:26:04)
  khi truyen tai dien hai dung` 2 day thay` a. nen khi tinh' dien tro hai nhan 2 vi` khi do minh` moi chi tinh dien tro cua 1 day thoi. em xem nhieu` tai` lieu thay tai` lieu na`o cung~ cho la` vay.mong thay xem lai
  heman123435 - (30/06/2010 07:48:38)
  bài giảng rất hay cảm ơn thầy
  Jangsu - (29/06/2010 08:54:35)
  wa hay cam on thay nhiu ve bai giang
  thubay - (28/06/2010 09:18:37)
  hay qua.cam on thay nhieu
  dua_chuot - (27/06/2010 08:21:33)
  bài giảng này rất có ích,cảm ơn thầy,đox xg em có thể làm đc bài tậ rồi ^^
  vjrgo - (27/06/2010 05:15:21)
  lam the' nao de on tot ly thuet ha thay. em hay bi nham lam.... monh thay chi bao them
  c.jinny - (26/06/2010 09:54:44)
  thầy ơi chỉ còn vài ngày nữa là kì thi đại học đến rồi, thầy cho em hỏi làm thế nào để học tốt lí thuyết lí hả thầy?
  huuhung_a5 - (25/06/2010 03:6:44)
  may bien the co hai cuon so ca thi sao thay . Cach tinh I cuon so ca lam sao ha thay
  proonline92 - (24/06/2010 11:38:37)
  cảm ơn thầy
  nhox_hoctap - (22/06/2010 08:9:52)
  hay that:d
  nhox_hoctap - (22/06/2010 08:7:11)
  thay oj thay giai bai hay lam doa thanhks thay nhieu nhaz:d
  daicaday - (21/06/2010 08:50:45)
  thay oi em thay han bai ta ma mach so ca hay thu ca co mac them dien tro hay cuon cam van chua de ca nhieu. dang bai nay cung hay ra mong thay chi day them.....
  daicaday - (21/06/2010 08:50:40)
  thay oi em thay han bai ta ma mach so ca hay thu ca co mac them dien tro hay cuon cam van chua de ca nhieu. dang bai nay cung hay ra mong thay chi day them.....
  linhbui_1992 - (20/06/2010 08:20:19)
  cam on thay nhieu!
  coolboy_010792 - (19/06/2010 01:43:27)
  hay thiet do
  satthubongdem_269 - (14/06/2010 08:23:28)
  cam on thay nhieu! mong thay giang nhieu bai hon nua nhu song co va chuong 5
  phuongotvp1412 - (13/06/2010 07:50:02)
  mong thầy có nhiều bài giảng hơn nữa. hần bài tậ tự luyện thầy nên cho đá án để chúng em còn so kết quả
  hantin - (12/06/2010 09:41:41)
  cam on thay nhieu,dung dieu ma em can bo sung
  Heavens - (07/06/2010 10:48:17)
  co cau viet thieu kia
  wanbidn - (04/06/2010 11:14:16)
  Thank
  toi_92 - (02/06/2010 03:57:06)
  hay
  theboy_overflower - (31/05/2010 08:47:30)
  thanks thầy nhiều
  minhhoa1992 - (26/05/2010 10:56:33)
  Cảm ơn thầy nhìu nhìu
  xuan_lam_fa2 - (23/05/2010 06:9:41)
  thank thay nhe
  huefon - (08/05/2010 05:12:32)
  cam on thay a
  may_bien_ap - (03/05/2010 04:27:48)
  htt://www.maybiena.webs.com
  garuta - (27/04/2010 12:50:42)
  mấy bài trên không có đá án để đọ hả cả nhà?
  may_bien_ap - (26/04/2010 12:7:02)
  htt://www.maybiena.webs.com
  dajthjeugia_vp - (15/04/2010 07:37:24)
  thg` dangviehung la` thg` choa'ost may' cai de` len cho tau xem nao` di mai`
  rabid10 - (14/04/2010 05:29:23)
  thay oi,hay that,the nay thi em hoc cham hon day.em cam on thay giao
  fieldmarshal_vn - (10/04/2010 08:38:38)
  hay qua
  may_bien_ap - (07/04/2010 04:28:10)
  Máy biến á máy bến thế htt://www.maybiena.webs.com
  tuoitrebuon - (05/04/2010 08:12:39)
  cam on thay !
  33756202 - (21/03/2010 05:24:17)
  mong thay lam nhiu vi du hon
  kimtrungxdkny - (18/03/2010 06:41:27)
  Thầy ơy...ost bài giảng về dòng điện xoay chiều ý...kái đấy khó mà
  hoazip_91 - (13/03/2010 04:40:30)
  thua thay,bai toan cho hieu suat truyen tai H=80% voi U=10kv,de hieu suat truyen tai la 95% thi ta fai tang hay giam U la bao nhieu?Thay cho e cach giai bai nay voi ah!e tim tai lieu nhung k co.E cam on thay ah!
  saotruc - (08/03/2010 10:12:05)
  Mong thầy ost nhiều bài giảng nữa
  redsun_me0luoj - (05/03/2010 03:28:06)
  thay oy thay ost bai` giang? ve SONG' CO HOC dj.
  tutu_tutu0202 - (03/03/2010 08:48:17)
  Thay cho da an may cau bai ta di a.
  Yahoo.ooo - (02/03/2010 12:10:48)
  thay oi, ost nhieu bai ve li them di thay, em so moi mon li thoi
  caoboi_mienvientay - (28/02/2010 02:43:07)
  thay oi thay co the tie tuc ost bai ve "May hat dien xoay chieu 3 ha" khong a?Em rat dot o cac bt ve cach mac sao - tam giac, ve moi lien he i,u trong cac cuon day.Cam on thay rat nhieu!
  longquochan - (28/02/2010 10:10:35)
  bai giang cua thay rat hay cam on thay ..................
  l0ve_U_4ever - (27/02/2010 09:22:33)
  bai giang cua thay rat hay va day du, nhung han bai ta thi cghua duoc hay lam
  kid_sagi - (26/02/2010 08:42:34)
  thầy giáo gì send đống email mà ko gởi file df em hotto la sao. chán moon quá rồi. ost bài lên ko cho coy để hoto thì ost lên làm gi?
  jodanh_ptt - (21/02/2010 11:33:14)
  hay lam thay a
  gianuakkk - (20/02/2010 05:37:20)
  thay oi ost bai giang song anh sang di thay
  chualangmouoc - (09/02/2010 09:17:25)
  thầy ơi cho em hỏi để tạo động cơ không đồng bộ 3 ha từ máy hát điện xoay chiều 3 ha về nguyên tắc ta có thể làm như thế nào a?
  nguyen tan trung - (09/02/2010 07:39:26)
  Em cảm ơn thầy về những bài giảng. Em thấy những bài giảng của thầy rất hay. Mong thầy cho uload thêm những bài học mới về các hần khác để chúng em học tậ. Chúc thầy dồi dào sức khỏe và thành đạt. Chúc mừng năm mới.
  thuan92 - (09/02/2010 04:33:38)
  thua thay!thay co the noi cho em bi quyet de hoc tot khong vay
  quochuyhthHh - (07/02/2010 07:26:42)
  haylam
  nhoc_con92 - (05/02/2010 08:24:45)
  cam on thay
  thangtienbachkhoa - (03/02/2010 10:31:42)
  Hay đấy thầy ạ
  minhnhat_1992 - (31/01/2010 07:55:17)
  sao han luyen ta thay k cho cach giai vay a,neu k thi cung nen cho da an de bon em biet minh lam dung hay sai chu?
  alo68 - (30/01/2010 10:32:53)
  cam on thay
  hoaphilong - (26/01/2010 06:47:31)
  sao lau wa ma thay khong ost bai giang moi ah?! Hay la thay da doi dia chi moi?!
  ngocnam92pro - (23/01/2010 04:14:15)
  thay oi cho em them it vi du di
  Black_rain - (19/01/2010 07:42:45)
  Thay oj,kho hju wa?
  Naoicuongyeunanhieu - (16/01/2010 10:7:48)
  Thay oj? Thay giang han May hat dien xoay chieu va dong co ko dong bo di. E va cac ban ko hjeu.
  thaygiao - (16/01/2010 07:26:50)
  Gui vuamathuat Em can học ve gian do vecto giải toan dien hai khong. Thay u cho nhe
  ryangigg195 - (09/01/2010 09:26:56)
  sao khong co han song anh sang nhi
  nguyenanh17 - (03/01/2010 06:58:18)
  nevermind là thằng nào đấy ? muốn chết không ?
  thiensu - (03/01/2010 08:44:56)
  never cry 1805 cau kha lam
  buivanson - (29/12/2009 08:28:06)
  chan wa
  nevermind - (27/12/2009 09:27:45)
  Thầy ơi, thầy xem thử hần tranh luận câu 6351 hần bài tậ đi, liên quan đến lí thuyết sóng điện từ, bọn em lơ mơ quá. nevermind.
  hoamuopdang - (26/12/2009 02:40:10)
  Thầy cố gắng đưa thêm hần động cơ không đồng bộ lên đi cho chúng e khỏi mong!
  zazabo - (24/12/2009 07:7:19)
  Em cũng có ý giống các bạn khác Thầy soạn cho bọn em hần <=green>Máy hát điện và động cơ không đòng bộ Thầy nhé
  messi_vodoi - (19/12/2009 07:3:19)
  thay oi.sao thay ko lam bai giang ve cach su dug gian do vt de giai bt (.)dog dien xoay chieu thay.e thay cach do hay nhug kho lam thay a.
  thaison901 - (19/12/2009 06:20:29)
  thầy có thể ost hần động cơ 3 ha không thầy
  vuamathuat789 - (18/12/2009 09:45:26)
  Thay oi! Thay co the giang 1 bai ve cach su dung gian do vecto quay de tinh ha hay dien a duoc ko a?
  top_dragon - (06/12/2009 10:40:20)
  Thầy ơi giảng cho em bài về động cơ điện 1 ha, 3 ha với Em chả hiểu gì về bài đấy cả Em bị tụt hậu mất thôi!
  canblue - (04/12/2009 06:4:34)
  Hi THẦY ƠI EM HIỂU RỒI, EM CẢM ƠN THẦY NHIỀU VÌ ĐÃ GIÚ EM GIẢI QUYẾT THẮC MẮC CỦA MÌNH. CHÚC THẦY SỨC KHOẺ DỒI DÀO, THÀNH CÔNG!!!!!
  binhprohp - (04/12/2009 01:12:19)
  ko co cuoc thi nao nhi vao kiwm diwm de len level chan the
  Dangviethung - (04/12/2009 11:0:57)
  Thầy ơi em hỏi chút về dao động điện từ nha.Nếu cường độ dòng điện trong mạch LC đạt max thì khi đó trên vòng tròn lượng giác nó ở VTCB hay ở biên.Trong SGK Wtừ của mạch LC tương ứng với động năng của cơ CHÀO EM! CÂU HỎI CỦA EM KHÁ HAY, THẦY TRẢ LỜI THẾ NÀY. TRONG DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ THI EM BIẾT RẰNG Q GIỐNG NHƯ X CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CÒN I TƯƠNG ỨNG NHƯ LÀ V. KHI SỬ DỤNG ĐƯỜNG TRÒN LƯỢNG GIÁC ĐỂ GIẢI THÌ EM CỨ COI NHƯ I VÀ Q LÀ ĐỘC LẬ MÀ VẼ BÌNH THƯỜNG, TỨC LÀ KHI I ĐẠT CỰC ĐẠI THÌ EM CỨ CHO NÓ Ở BIÊN TRÊN CỦA TRỤC THEO I ĐI. EM CHỈ CẦN NHƠ RẰNG, KHI I CỰC ĐẠI THÌ Q=0 VÀ NGƯỢC LẠI, ĐỂ LÀM TỐT KIỂU BÀI TÌM THỜI GIAN KHI DÒNG ĐIỆN CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU ĐẾN MỘT THỜI ĐIỂM MÀ NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TRƯỜNG BẰNG MẤY LẦN NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG THÌ EM CÓ THỂ XEM LẠI HÀN BÀI GIẢNG VỀ NĂNG LƯỢNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA EM NHÉ, NẾU CHO LIÊN QUAN ĐẾN DÒNG ĐIỆN THÌ EM HẢI BIẾN ĐỔI BIỂU THỨC QUAN HỆ NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TRƯỜNG VÀ TỪ TRƯỜNG THEO DÒNG ĐIỆN HOẶC NGƯỢC LẠI THEO ĐIỆN TÍCH Q. CHÚC EM HỌC TỐT NHÉ.
  nevermind - (02/12/2009 05:8:51)
  Moon dạo này chả thi thố gì à? What's the roblem? nevermind.
  thuthuy.com.vn - (01/12/2009 09:16:03)
  Da,thay oi hay lam thay ah,nhung gia nhu co da an han bai ta nua thi tot biet may!hixhix!
  pamchaukanam - (01/12/2009 06:1:11)
  bai giang nay chi co han bai ta la hay>>>>>>con lai y het sach voi co ta day heey
  pamchaukanam - (01/12/2009 05:59:24)
  muon tang level ti cay cho nhieu nhieu ban oi(tot nhat la hak di)
  Khonghang - (01/12/2009 01:4:19)
  Cho mjh hoj tj.mun tag level thj lam the nao.mjh m0j dag kj nen k bjt
  xthangbmt - (30/11/2009 10:15:17)
  Chương trình ban cơ bản học đến hần động cơ không đòng bộ ba ha nên em mong thầy đăng thêm bài giảng về hần này
  xthangbmt - (30/11/2009 09:10:34)
  Cảm ơn thầy về bài giảng. Thưa thầy cho em hỏi,khi nào thì có bài giảng về hần động cơ không đồng bộ ba ha?
  b1pro_2010 - (29/11/2009 04:21:55)
  cam on thay.thay oi thay dang them han` ve anh' sang' di
  taysobacuong - (29/11/2009 07:11:33)
  ???
  Hoc_ko..ko - (28/11/2009 06:37:13)
  thathay
  bssst_tuan - (26/11/2009 12:59:35)
  em còn đang học hần điện từ trường của chương trình nâng cao, chưa qua mạch RLC nữa là
  toan38 - (25/11/2009 06:31:19)
  hay hay! mac du e chag hieu j thay oi!
  karamata_92 - (25/11/2009 05:15:34)
  cảm ơn thầy nhiều.
  hoang_tan2312 - (25/11/2009 05:52:59)
  hay quá thầy ạ
  daicabombua1992 - (24/11/2009 09:28:40)
  thay oi nhanh qua bon em moi hoc mach lc yhoi
  dothithanhtu - (24/11/2009 07:38:12)
  cảm ơn thầy
  nevermind - (24/11/2009 06:37:06)
  nevermind
  kjnban_cubjn - (24/11/2009 05:4:11)
  vua luc dang can.cam on thay nhieu
  BuiQuangTuan - (24/11/2009 12:57:21)
  Bok temmm
  nguyenanh17 - (24/11/2009 12:53:05)
  Hay !
  Viết bình luận
  Nội dung:  

  Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

  Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

  VP: Số 19 - Lô 12B - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

  Điện thoại: 0473 09 98 98