Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Khóa 2016Tiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineHỏi ĐápTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiĐã bình luận

mooner97_2150 Toán học Bất đẳng thức và cực trị
11:04 - 22/5/2015
Cho x,y duong thoa man x-y+1\leq0 . Tim gia tri lon nhat cua bieu thuc p= \frac{x+3y^2}{\sqrt[2]{x^2+y^4}}
hphuc123 Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
21:20 - 23/4/2015
Trong mp Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (T). Đường phân giác trong và ngoài góc A căt (T) lần lượt tại M(0,3), N(-2,1). Tìm tọa độ các đỉnh B,C biết đt BC đi qua E( 2,-1) và C có hoành độ dương.
tamsmile Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
19:40 - 23/4/2015
trong mặt phẳng tọa độ OXY cho tam giác ABC vuông tại A, biết B và C đối xứng nhau qua O. Đường phân giác trong góc B của tam giác ABC là đướng thằng d: x+2y-5=0. Tìm tọa độ ba đỉnh của tam giác ABC, biết đường thẳng AC đi qua điểm K(6;2) và điểm B có hoành độ âm
thoto136 Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
18:47 - 23/4/2015
Cho em hỏi câu có ID 193220 (câu 7 đề thi minh họa khóa luyện đề đặc biệt thầy ĐVH), làm thế nào chứng minh tứ giác AMIN nội tiếp ạ? Em cảm ơn
buithibaovy Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
12:17 - 23/4/2015
trong mặt phẳng oxy cho hinh vien abcd có A(-2,0); C nằm trên đường thẳng có pt:x+y-3=0, đườn thẳng MN, với M là trung diem cạnh BC và N là điểm nằm trên canh AD sao cho AN=2ND, có pt:7x-5y-6=0 . Tìm tọa độ các đỉnh B,C,D (giúp em với)
Đã thích 3 Bình luận 2
ngocphuoc Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
06:51 - 23/4/2015
Trên hai cạnh CB,CA của tam giác ABC đều lấy M,N :BM=CN.

a,Tìm quỹ tích trung điểm I của MN khi M,N di động

b,Xác định vị trí M,N để MN max
ngocphuoc Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
06:49 - 23/4/2015
Giúp mình câu này với ạ.
Cho mặt phẳng hệ tọa độ oxy cho tam giác ABC có A(1,4), tiếp tuyến tại A của đường tròn ngoại tiếp ABC cắt BC tại D, đường phân giác trong của góc BAD x-y+2=0, điểm M(-4,1) thuộc cạnh AC .Viết pt AB
TienAnh98 Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
22:22 - 22/4/2015
Cho hình vuông ABCD có E(4;2) thuộc cạnh BC, M(1;3) thuộc đường thẳng AB. AE cắt BD tại F, dường tròn ngoại tiếp tam giác CEF cắt BD tại K ( K khác F). Biết A có hoành độ dương, AK: x+y-1=0. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông.
Đã thích 2 Bình luận 1
nguyetminhhh Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
13:15 - 22/4/2015
mọi người giúp mình với ạ!!!!!!!
Cho hình thang vuông ABCD vuông tại A,D. D(2;2), CD=2AB. Gọi H là hình chiếu của D lên AC. M(22/5;14/5) là trung điểm HC. B thuoc d:x-2y+4=0. Xác định tọa độ A, B, C.
Đã thích 2 Bình luận 2
blackmeteorite Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
09:34 - 22/4/2015
Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có điểm I(6;2) là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Điểm M(1;5) thuộc đường thẳng AB và trung điểm E của cạnh CD thuộc đường thẳng Δ: x + y - 5 = 0. Viết phương trình đường thẳng AB.


***========>>>> Cho mình hỏi là khi lấy N là điểm đối xứng của M qua I thì tại sao N lại phải thuộc CD ??? Chứng minh dùm mình với !!
ngocphuoc Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
04:11 - 22/4/2015
Mấy bạn giải giúp mình bài này với ạ. Cảm ơn nhiều!
Cho tam giác ABC có A(1;4) ,AC=2AB. G là trọng tâm tam giác ABC và pt BG: x-y=0 .Đường thẳng đối xứng với AG qua phân giác trong góc A trong tam giác ABC cắt BC tại D . Tìm B,C biết D thuộc Ox
gaoblack Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
21:07 - 21/4/2015
Trong không gian Oxyz cho A(2;3;-5), mp (P):3x+5y-z-2=0 và đt (d): (x+1)/4=(y+2)/3=(z-3)/-7
Viết pt đt (∆) biết (∆) qua A, cắt (d) và song song với (P)
gaoblack Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
21:05 - 21/4/2015
Trong không gian Oxyz, cho điểm A(-1;0;2), (P): 2x-y-z+3=0 và đường thẳng d: (x-3)/2=(y-2)/4=(z-6)/1.
Viết pt đường thẳng (∆) biết (∆) qua A, cắt (d) tại B, cắt (P) tại C sao cho vector AC+ 2*vector AB= vector 0
NHUNGUYETT Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
17:37 - 21/4/2015
cho hình vuông ABCD, A(-1;2). N là trung điểm AD, H(19/5;-8/5) là hình chiếu của B lên CN. Trung điểm BC là M thuộc đường thẳng x+2y+6=0. xác định tọa độ A, B, C, D.
Dannhu Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
17:33 - 21/4/2015
cho hình bình hành ABCD, 3AC=2AB, N là trung điểm CD, BN:13x-10y+13=0. M(-1;2) thuộc AC sao cho AC=4AM. H là điểm đối xứng của N qua C, H thuộc đường thẳng 2x-3y=0. xác định tọa độ A, B, C, D.
Đã thích 1 Bình luận 1
Dannhu Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
17:25 - 21/4/2015
Cho tam giác ABC cân tại A(-1;3). D là điểm trên cạnh AB sao cho AB=3AD, H là hình chiếu của B trên CD. M(1/2;-3/2)là trung điểm HC, B thuộc đường thẳng x+y+7=0. xác định tọa độ điểm C
Dannhu Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
17:21 - 21/4/2015
cho hình thang vuông ABCD vuông tại A, D. D(2;2), CD=2AB. Gọi H là hình chiếu của D lên AC. M(22/5;14/5)là trung điểm HC.B thuộc d: x-2y+4=0. xác định tọa độ A, B, C
phuonglinhh Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
16:19 - 21/4/2015
mọi người giúp mình nha!!!!!
Cho hình chữ nhật ABCD, B thuộc d:2x-y+2=0, C thuộc d':x-y-5=0. H là hình chiếu của B lên AC. M(9/5;2/5), N(9;2) lần lượt là trung điểm AH, CD. Xác định tọa độ A, B, C, D biết C có tung độ dương.
Đã thích 2 Bình luận 1
ngocphuoc Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
16:16 - 21/4/2015
Hình chữ nhật ABCD có AB=2BC, M(-4/3,1) thuộc AB, N(0;3) thuộc BC,P(4,-1/3) thuộc BC, Q(6;2) thuộc CD.Lập phương trình các cạnh ,biết AB có hệ số góc dương.
ngocphuoc Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
16:09 - 21/4/2015
Tam giác ABC có A(2,3) chân đường cao từ A, B là H(-7/13, -17/13) K(-1/10, 23/10) I là tâm đường tròn ngoại tiếp ABC, E thuộc cung nhỏ AB, EM, EN lần lượt vuông góc với BC, AC. tìm E để MN max
Đã thích 1 Bình luận 0
ngocphuoc Toán học Hình học giải tích Oxy, Oxyz
16:02 - 21/4/2015
Giúp mình câu này với nha. :)
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có M là điểm thuộc cạnh AB sao cho AM=1/3 AB , N là trung điểm CD, G là trọng tâm tam giác BMN. Biết rằng B(11;3) và D(3;-2), đường thẳng AG vuông góc với đường thẳng d: 9x-5y-136=0. Tìm tọa độ các đỉnh A và C.
Trang:6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15<< · >>


THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Trong nhóm - Toán học

1 tuvantoanhoc
Trả lời 160
Level: 34 - SP: 97
2 trkhanh
Trả lời 49
Level: 0 - SP: 53
3 loipham
Trả lời 10
Level: 5 - SP: 77
4 nguyenmyngoc2015
Trả lời 10
Level: 0 - SP: 100
5 quangdung97
Trả lời 9
Level: 0 - SP: 100
6 taduychung
Trả lời 9
Level: 43 - SP: 80
7 ngoc26497
Trả lời 8
Level: 0 - SP: 100
8 haicarrick97
Trả lời 8
Level: 0 - SP: 100
9 hoada300997
Trả lời 8
Level: 0 - SP: 100
10 ltmdmtl
Trả lời 7
Level: 0 - SP: 100
11 svhvnh97
Trả lời 7
Level: 0 - SP: 100
12 phambaotrung01
Trả lời 7
Level: 0 - SP: 100
13 thaomien
Trả lời 5
Level: 19 - SP: 68
14 thiep260
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 100
15 thukhoatn
Trả lời 4
Level: 0 - SP: 100
16 nganluom
Trả lời 4
Level: 3 - SP: 71
17 alberteinstein1810
Trả lời 4
Level: 5 - SP: 69
18 hieupro123
Trả lời 3
Level: 10 - SP: 65
19 muicochay
Trả lời 3
Level: 11 - SP: 71
20 mydreamhuanphuong
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
21 unicefpepe
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
22 tn16160
Trả lời 2
Level: 102 - SP: 66
23 tranhuyson
Trả lời 2
Level: 3 - SP: 46
24 samxyxon
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 42
25 shaylanguyen
Trả lời 2
Level: 17 - SP: 77
26 nguyendiu4298
Trả lời 2
Level: 2 - SP: 55
27 p2408198
Trả lời 2
Level: 33 - SP: 84
28 pepong44
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
29 nguyennhung1999
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
30 nguyenvantaya1
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
31 Locchoc
Trả lời 2
Level: 105 - SP: 85
32 modtoan
Trả lời 2
Level: 3 - SP: 70
33 letrongkhanh
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
34 leafstormkiwall
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
35 lephuong97
Trả lời 2
Level: 157 - SP: 92
36 jul97
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
37 hoanin
Trả lời 2
Level: 35 - SP: 69
38 hoahailu304
Trả lời 2
Level: 12 - SP: 74
39 hoangcongminh2000
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
40 huuhuy2496
Trả lời 2
Level: 3 - SP: 89
41 ductoan141196
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
42 handi
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 55
43 havanhuypro11a5
Trả lời 1
Level: 1 - SP: 100
44 ducanhtqkhy
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
45 hieubo1302
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
46 hoathuytien2112
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
47 hongdoan266
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 83
48 hieuthinh123
Trả lời 1
Level: 6 - SP: 59
49 allstartno1
Trả lời 1
Level: 1 - SP: 58
50 Abolaa
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 22 - Lô 12A - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.32.99.98.98