Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Tiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineHỏi ĐápFCTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiĐã bình luận

sssss1234 Vật lý Vật lý
15:17 - 26/2/2015
Hai xe máy đồng thời xuất phát,chuyển động đều đi lại gặp nhau,xe 1 đi từ A đến B và xe 2 đi từ B đến A.Sau khi gặp nhau tại C cách A 30 km,2 xe tiếp tục hành trình của mình với vận tốc cũ.Khi đã tới nơi qui định,cả 2 xe đều quay trở lại và gặp nhau lần thứ 2 tại D cách B 1 đoạn 36 km.Coi quãng đường AB là thẵng,vận tốc của 2 xe không thay đổi trong quãng đường chuyển động.tìm khoảng cách AB và tỉ số vận tốc của 2 xe.
Đã thích 3 Bình luận 0
alien94 Vật lý Sóng cơ và sóng âm
14:07 - 23/2/2012
tại 2 điểm A và B trong một môi trường sóng có 2 nguốn kết hợp, dao động vs pt ua= Acos(omega.t), ub=Acos(omega.t + pi). vận tốc và biên độ ko đổi trong quá trình truyền. phần tử vật chất tại trung điểm AB dao động với biên độ là. các bạn giải thích kỹ dùm mình
mikfak Vật lý Sóng cơ và sóng âm
21:49 - 22/2/2012
SÓNG DỪNG (mình chưa gặp dạng này)
Một sợi dây căng giữa 2 điểm cố định cách nhau75cm.người ta tạo sóng dừng trên dây.hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150hz và 200hz.tần số nhỏ nhất tạo sóng dừng trên dây đó là?(HZ)
giathi Vật lý Sóng cơ và sóng âm
17:34 - 22/2/2012
Trong thí nghiệm với 2 nguồn phát sáng giống nhau tại A, B trên mặt nước, AB=16cm. Hai sóng truyền đi có bước sóng lamda =4cm. Xét trên đường thẳng
xx' song song, cách AB =8Cm. Gọi C là giao điểm của xx' với đường trung trực của AB. Khoảng cách ngắn nhất từ C tới điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên xx' là
at1305 Vật lý Sóng cơ và sóng âm
11:20 - 21/2/2012
ở nạt nước có 2 nguồn sóng cơ A và B cách nhau 15cm, dao động điều hòa cùng tân số, cùng pha tyheo phương vuông góc với mặt nước , điểm M nằm trên AB cách trung điểm 0 là 1,5cm là điểm gần 0 nhất luôn dao động với biên độ cực đại trên đường tròn tâm 0, đường kính 20cm . nằm ở mặt nước có số điểm luôn dao động với biên độ cực đại là :
A 18cm B 16cm
C 32cm D 17cm
mấy bạn giúp dùm mình mộtcáii
vietnamhot Vật lý Sóng cơ và sóng âm
23:40 - 20/2/2012
tốc độ truyền âm phụ thuộc vào?
A:tính đàn hồi của môi trường truyền âm, nhiệt độ , khối lượng riêng của môi trường
B:cường độ âm, khối lượng riêng của môi trường
C tần số âm, tính đàn hồi của môi trường
D độ to của âm, tính đàn hôi của môi trường
ngoctu Vật lý Sóng cơ và sóng âm
23:17 - 20/2/2012
1)Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp cùng pha cùng tần sô có biên độ a và 2a dao động vuông góc với mặtthoàng chất lỏng .nếu cho rẳng song truyền đi với biên độ không đổi thì tại mọt điểm cách hai nguồn những khoảng d1=12,75lamda và D2=7,25lamda có biên độ dao động là bao nhiêu ???
2)Một người chơi ghita khi bấm trên dây để dây có chiều dài 0,24m và 0,2 m sẽ phát ra âm cơ bản có tần số tương ứng bằng với tần số của hoạ âm bậc n và bậc n+1 phát ra khi không bấm trên dây .chiều dài của dây đàn khi không bấm là bao nhiêu ???
at1305 Vật lý Sóng cơ và sóng âm
18:18 - 19/2/2012
ở nạt nước có 2 nguồn sóng cơ A và B cách nhau 15cm, dao động điều hòa cùng tân số, cùng pha tyheo phương vuông góc với mặt nước , điểm M nằm trên AB cách trung điểm 0 là 1,5cm là điểm gần 0 nhất luôn dao động với biên độ cực đại trên đường tròn tâm 0, đường kính 20cm . nằm ở mặt nước có số điểm luôn dao động với biên độ cực đại là :
vietnamhot Vật lý Sóng cơ và sóng âm
23:16 - 18/2/2012
Có 2 nguồn dao động kết hợp S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 8cm có phương trình dao động lần lượt là us1=2cos(10π−π4)(mm) và us2=2cos(10π+π4) (mm) . Tốc độ truyền ssóng trên mặt nước là 10cm/s. Xem biên độ không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S1 khoảng S1M=10cm và S2M=6cm . Điểm sao động cực đại trên S2M xa S2 nhất là:
bao nhiu?
can_can138 Vật lý Sóng cơ và sóng âm
21:53 - 17/2/2012
Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp O1 và O2 dao động đồng pha, cách nhau một khoảng O1O2=40cm. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f=10Hz, vận tốc truyền sóng v=2m/s.Xét điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với O1O2 tại O1.Đoạn O1M có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu để tại M có dao đọng với biên độ cực đại
cartoonme Vật lý Sóng cơ và sóng âm
20:59 - 17/2/2012
hihi giúp mình nhen :
S1 ,S2 cách nhau 20cm, dao động theo phường thẳng đứng có pt lần lượt là Ua=5Cos40pit , Ub=5Cos(40pit+ pi)
.v=80cm/s . số điểm dd cực đại trên S1S2 =?
cartoonme Vật lý Sóng cơ và sóng âm
20:57 - 17/2/2012
hihi giúp mình với nhen
tại 2 điểm A và B trong 1 MT truyền sóng có 2 nguồn sóng kết hợp dao động cùng phương với PT lần lượt là ua=ACosWt và ub=ACos(Wt+pi). biết v và A hem thay đổi trong quá trình truyền sóng , phần tử vật chất tại trung điểm AB dao động với A=?
cartoonme Vật lý Sóng cơ và sóng âm
20:51 - 17/2/2012
hihi mấy bạn giúp mình câu nì nhen :
cho 2 nguồn S1S2 cách nhau 8cm dao động cùng pha W=40pi, điểm M cách S1 25cm,cách S2 20,5cm dao động với biên độ cực đại . Giữa M và trung trực của S2S2 có 2 dãy cực đại # . hỏi vận tốc truyền sóng =?
giathi Vật lý Sóng cơ và sóng âm
17:50 - 17/2/2012
tại hai ¬điểm A và B trên mặt nước cách nhau 16 cm cả hai nguồn phát sóng kết hợp dao
¬động theo phương trình:u1=a cos(30wt);u2=a cos(30wt+pi/2)
Tốc độ truyền song trên mặt nước là 30cm/s. Gọi E, F là 2 điểm trong AB sao cho AE=FB=2cm; Tìm số cực tiểu trên EF.
A:28 B:12 C:13 D:21
kinhtequocdan Vật lý Sóng cơ và sóng âm
00:54 - 17/2/2012
jup mjnh vs ; cho 2nguon song cung fuong .cung tan so ,lech pha nhau 90 do, 1dao dong co bien do 3cm ,1 dao dong co b do 4 cm .tinh bien do tong hop ? sao dap an la 7 cm/
anhbinhminh6985 Vật lý Sóng cơ và sóng âm
22:43 - 16/2/2012
3, hai nguồn sóng a và b kết hợp nằm trên mặt chất lỏng thực hiện các dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt chất lỏng với phương trình ua= acos(wt) và ub= (wt +m).
Gọi I trung điểm của AB, a thấy trong đoạn IB điểm gần I nhất có biên độ dao động bằng không cách I một lamda/. Giá trị của m là
A pi/6
B 2pi/3
C 4pi/3
D pi/3
movelikejagger Vật lý Sóng cơ và sóng âm
17:55 - 16/2/2012
Hai điểm M và N trên mặt chất lỏng cách 2 nguồn O1O2 những đoạn lần
lượt là O1M =3,25cm, O1N =33cm , O2M = 9,25cm, O2N= 67cm, hai nguồn dao
động cùng tần số 20Hz, tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s. Hai điểm
này dao động thế nào

C. Cả M và N đều dao động mạnh nhất. D. Cả M và N đều đứng yên.
hoakhoii Vật lý Sóng cơ và sóng âm
22:39 - 14/2/2012
: Công suất âm thanh cực đại của một máy nghe nhạc gia đình là 10W. Cho rằng cứ truyền trên khoảng cách 1m, năng lượng âm bị giảm 5 % so với lần đầu do sự hấp thụ của môi trường truyền âm. Biết I0 = 10-12 W/m2. Nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6 m là
A. 89 dB B. 98 dB C. 107 dB D. 102 dB
sickness Vật lý Sóng cơ và sóng âm
21:56 - 14/2/2012
tại mặt nước nằm ngang có hai nguồn kết hợp A và B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là u=a1sin(40t + /6) và u=a2sin(40t + /2). AB=18 cm. Biết vận tốc truyền sóng là v=120cm/s. Gọi C và D là hai điểm thuộc mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD là:
sickness Vật lý Sóng cơ và sóng âm
21:48 - 14/2/2012
trong hiện tượng giao thoa sóng nước có có nguồn A và B phát sóng , cùng pha và cùng biên độ. Người ta quan sát được trên đoạn AB có 5 điểm dao động với biên độ cực đại(B, A không phải là cực đại giao thoa). Số điểm dao động cực đại trên đường tròn đường kính AB là:

( Mình ra đáp án là 10 nhưng đáp án của câu hỏi là 8 bạn nào có thể giải thích hộ mình với????)
sickness Vật lý Sóng cơ và sóng âm
21:42 - 14/2/2012
1) Ở mặt thoáng của 1 chất lỏng có 2 nguồn phát sóng kết hợp S1, S2, dao động theo pt u=3cos(40t + /6) và u=4cos(40t + 2/3). Biết tốc độ truyền sóng là v=40cm/s. Một đường tròn tâm là TĐ của S1S2 có R=4cm. Số điểm dao động với biên độ 5 cm có trên đường tròn là:
Trang:16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25<< · >>


THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Trong nhóm - Vật lý

1 hauluu
Trả lời 27
Level: 0 - SP: 100
2 thucdananh
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
3 thptdangthuchua
Trả lời 2
Level: 21 - SP: 78
4 bigzerott
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
5 luongthevinh
Trả lời 2
Level: 3 - SP: 60
6 KenDy256
Trả lời 1
Level: 4 - SP: 50
7 ngoctram12345
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
8 ngohuyen015
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
9 baopro200296
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
10 dinhquang1996ht
Trả lời 1
Level: 105 - SP: 84
11 dachop_tiendu
Trả lời 1
Level: 145 - SP: 85
12 hocmaimoona1
Trả lời 1
Level: 31 - SP: 46
13 teamnumberonelp97
Trả lời 1
Level: 184 - SP: 87
14 thanhnghean
Trả lời 1
Level: 149 - SP: 82
15 junsuhp96
Trả lời 1
Level: 31 - SP: 86
16 quangthienak52
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
17 tragiangpt
Trả lời 1
Level: 34 - SP: 68
18 trkhanh
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
19 luisyuri95
Trả lời 1
Level: 18 - SP: 82
20 vuhuychat
Trả lời 1
Level: 11 - SP: 51
21 tuan42
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
22 tuanptt9715
Trả lời 0
Level: 158 - SP: 88
23 tunglamlqddb
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
24 vibinhvn
Trả lời 0
Level: 3 - SP: 78
25 tranhuyenanh286
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
26 trinhvancong
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 46
27 thuhienbinh
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
28 toanlaoccho123
Trả lời 0
Level: 13 - SP: 84
29 sssss1234
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
30 tandat123
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 83
31 kemtuoitan
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
32 thuan24689
Trả lời 0
Level: 41 - SP: 67
33 HoLyChicKy
Trả lời 0
Level: 69 - SP: 79
34 huunghiatrungvuong
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 58
35 daudhnhe
Trả lời 0
Level: 38 - SP: 88
36 deplehehe
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
37 hoa3n
Trả lời 0
Level: 83 - SP: 89
38 hoangcatminh
Trả lời 0
Level: 10 - SP: 64
39 hoangtung1509
Trả lời 0
Level: 30 - SP: 76
40 doanchunghieu879592
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
41 fantaylorswift
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
42 gaoblack
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
43 anhnt92
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
44 blackrosei
Trả lời 0
Level: 78 - SP: 72
45 caohoang
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
46 ngomaihanhhshnbd
Trả lời 0
Level: 31 - SP: 77
47 nguyencongtu0968
Trả lời 0
Level: 6 - SP: 92
48 nuninu
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
49 NyLee
Trả lời 0
Level: 55 - SP: 90
50 odoqua99
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 22 - Lô 12A - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.32.99.98.98