Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Tiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineHỏi ĐápFCTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiĐã bình luận

HoLyChicKy Vật lý Dòng điện xoay chiều
18:52 - 30/1/2015
Mạch R,L,C mắc nối tiếp theo thứ tự, R là biến trở. Đặt vào 2 đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Khi điều chỉnh biến trở đến giá trị R1 thì UR1=60V, UL1=100V, UC1=180V. Khi điều chỉnh biến trở đến giá trị R2 thì UR2=50V. Khi đó UL2 có giá trị là bao nhiêu?
at1305 Vật lý Sóng cơ và sóng âm
18:18 - 19/2/2012
ở nạt nước có 2 nguồn sóng cơ A và B cách nhau 15cm, dao động điều hòa cùng tân số, cùng pha tyheo phương vuông góc với mặt nước , điểm M nằm trên AB cách trung điểm 0 là 1,5cm là điểm gần 0 nhất luôn dao động với biên độ cực đại trên đường tròn tâm 0, đường kính 20cm . nằm ở mặt nước có số điểm luôn dao động với biên độ cực đại là :
vietnamhot Vật lý Sóng cơ và sóng âm
23:16 - 18/2/2012
Có 2 nguồn dao động kết hợp S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 8cm có phương trình dao động lần lượt là us1=2cos(10π−π4)(mm) và us2=2cos(10π+π4) (mm) . Tốc độ truyền ssóng trên mặt nước là 10cm/s. Xem biên độ không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S1 khoảng S1M=10cm và S2M=6cm . Điểm sao động cực đại trên S2M xa S2 nhất là:
bao nhiu?
can_can138 Vật lý Sóng cơ và sóng âm
21:53 - 17/2/2012
Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp O1 và O2 dao động đồng pha, cách nhau một khoảng O1O2=40cm. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f=10Hz, vận tốc truyền sóng v=2m/s.Xét điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với O1O2 tại O1.Đoạn O1M có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu để tại M có dao đọng với biên độ cực đại
cartoonme Vật lý Sóng cơ và sóng âm
20:59 - 17/2/2012
hihi giúp mình nhen :
S1 ,S2 cách nhau 20cm, dao động theo phường thẳng đứng có pt lần lượt là Ua=5Cos40pit , Ub=5Cos(40pit+ pi)
.v=80cm/s . số điểm dd cực đại trên S1S2 =?
cartoonme Vật lý Sóng cơ và sóng âm
20:57 - 17/2/2012
hihi giúp mình với nhen
tại 2 điểm A và B trong 1 MT truyền sóng có 2 nguồn sóng kết hợp dao động cùng phương với PT lần lượt là ua=ACosWt và ub=ACos(Wt+pi). biết v và A hem thay đổi trong quá trình truyền sóng , phần tử vật chất tại trung điểm AB dao động với A=?
cartoonme Vật lý Sóng cơ và sóng âm
20:51 - 17/2/2012
hihi mấy bạn giúp mình câu nì nhen :
cho 2 nguồn S1S2 cách nhau 8cm dao động cùng pha W=40pi, điểm M cách S1 25cm,cách S2 20,5cm dao động với biên độ cực đại . Giữa M và trung trực của S2S2 có 2 dãy cực đại # . hỏi vận tốc truyền sóng =?
giathi Vật lý Sóng cơ và sóng âm
17:50 - 17/2/2012
tại hai ¬điểm A và B trên mặt nước cách nhau 16 cm cả hai nguồn phát sóng kết hợp dao
¬động theo phương trình:u1=a cos(30wt);u2=a cos(30wt+pi/2)
Tốc độ truyền song trên mặt nước là 30cm/s. Gọi E, F là 2 điểm trong AB sao cho AE=FB=2cm; Tìm số cực tiểu trên EF.
A:28 B:12 C:13 D:21
kinhtequocdan Vật lý Sóng cơ và sóng âm
00:54 - 17/2/2012
jup mjnh vs ; cho 2nguon song cung fuong .cung tan so ,lech pha nhau 90 do, 1dao dong co bien do 3cm ,1 dao dong co b do 4 cm .tinh bien do tong hop ? sao dap an la 7 cm/
anhbinhminh6985 Vật lý Sóng cơ và sóng âm
22:43 - 16/2/2012
3, hai nguồn sóng a và b kết hợp nằm trên mặt chất lỏng thực hiện các dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt chất lỏng với phương trình ua= acos(wt) và ub= (wt +m).
Gọi I trung điểm của AB, a thấy trong đoạn IB điểm gần I nhất có biên độ dao động bằng không cách I một lamda/. Giá trị của m là
A pi/6
B 2pi/3
C 4pi/3
D pi/3
movelikejagger Vật lý Sóng cơ và sóng âm
17:55 - 16/2/2012
Hai điểm M và N trên mặt chất lỏng cách 2 nguồn O1O2 những đoạn lần
lượt là O1M =3,25cm, O1N =33cm , O2M = 9,25cm, O2N= 67cm, hai nguồn dao
động cùng tần số 20Hz, tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s. Hai điểm
này dao động thế nào

C. Cả M và N đều dao động mạnh nhất. D. Cả M và N đều đứng yên.
hoakhoii Vật lý Sóng cơ và sóng âm
22:39 - 14/2/2012
: Công suất âm thanh cực đại của một máy nghe nhạc gia đình là 10W. Cho rằng cứ truyền trên khoảng cách 1m, năng lượng âm bị giảm 5 % so với lần đầu do sự hấp thụ của môi trường truyền âm. Biết I0 = 10-12 W/m2. Nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6 m là
A. 89 dB B. 98 dB C. 107 dB D. 102 dB
sickness Vật lý Sóng cơ và sóng âm
21:56 - 14/2/2012
tại mặt nước nằm ngang có hai nguồn kết hợp A và B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là u=a1sin(40t + /6) và u=a2sin(40t + /2). AB=18 cm. Biết vận tốc truyền sóng là v=120cm/s. Gọi C và D là hai điểm thuộc mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD là:
sickness Vật lý Sóng cơ và sóng âm
21:48 - 14/2/2012
trong hiện tượng giao thoa sóng nước có có nguồn A và B phát sóng , cùng pha và cùng biên độ. Người ta quan sát được trên đoạn AB có 5 điểm dao động với biên độ cực đại(B, A không phải là cực đại giao thoa). Số điểm dao động cực đại trên đường tròn đường kính AB là:

( Mình ra đáp án là 10 nhưng đáp án của câu hỏi là 8 bạn nào có thể giải thích hộ mình với????)
sickness Vật lý Sóng cơ và sóng âm
21:42 - 14/2/2012
1) Ở mặt thoáng của 1 chất lỏng có 2 nguồn phát sóng kết hợp S1, S2, dao động theo pt u=3cos(40t + /6) và u=4cos(40t + 2/3). Biết tốc độ truyền sóng là v=40cm/s. Một đường tròn tâm là TĐ của S1S2 có R=4cm. Số điểm dao động với biên độ 5 cm có trên đường tròn là:
xnot01 Vật lý Sóng cơ và sóng âm
21:54 - 13/2/2012
TẠi 1 điểm mà sóng âm truyền tới , một phần tử khí dao động với biên độ là 0.11nm. Biết cuờng độ âm tại điểm đó là 1,3.10^-7 W/m^2. Tính tần số âm.
tuvy94 Vật lý Sóng cơ và sóng âm
19:23 - 13/2/2012
Một sợi dây đàn hồi có 1 đầu tự do ,1 đầu gắn với nguồn sóng .Hai tần số liên tiếp để có sóng dừng trên dây là 15Hz và 21Hz .Hỏi trong các tần số sau đây của nguồn sóng tần số nào ko thỏa mãn điều kiên sóng dừng trên dây
chop9cc Vật lý Sóng cơ và sóng âm
18:51 - 12/2/2012
Help me!!! Trình bày cho mình với, tk
Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình: u1=u2=acos40pit , tốc độ truyền sóng trên mặt nước là . Xét đoạn thẳng CD = 4cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao dộng với biên độ cực đại là
224dktc Vật lý Sóng cơ và sóng âm
17:23 - 12/2/2012
Mong các bạn giúp đỡ
Dây AB nằm ngang, 2 đầu cố định có sóng dừng , lamda=8(cm).tại M là điểm bụng thứ 5 ( kề từ điểm A) cách A một khoảng la>>đáp án : 18cm
vietnamhot Vật lý Sóng cơ và sóng âm
15:03 - 12/2/2012
Giúp em bài này với
tại một điểm A nằm cách xa nguồn âm O ột khoảng OA=1(m). mức cường độ âm là L1= 90(dB), cho biết ngưỡng nghe của âm chuẩn là I= 10^-12 (W/m^2)
Mức cường độ âm tại B nằm trên Đường OA cách O một khoảng 10m là bao nhiêu?. coi môi trường truyền âm không hấp thụ âm.
làm ơn viết lời giải chi tiết giùm em
nhafbafsieeng Vật lý Sóng cơ và sóng âm
22:39 - 11/2/2012
giải chi tiết giùm m

hai điểm M, N cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau lamda/3. tại thời điểm t1 co uM=+3 cm và uN= -3cm. tính biên bộ sóng ( đáp án 2can3
Trang:16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25<< · >>


THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Trong nhóm - Vật lý

1 hauluu
Trả lời 70
Level: 0 - SP: 100
2 dachop_tiendu
Trả lời 11
Level: 145 - SP: 85
3 bigzerott
Trả lời 9
Level: 0 - SP: 100
4 junsuhp96
Trả lời 7
Level: 30 - SP: 85
5 KenDy256
Trả lời 5
Level: 4 - SP: 50
6 luisyuri95
Trả lời 5
Level: 12 - SP: 79
7 pjmpjm
Trả lời 5
Level: 98 - SP: 69
8 daihocyhue123
Trả lời 3
Level: 6 - SP: 63
9 altn97
Trả lời 2
Level: 31 - SP: 79
10 quocbaoa3
Trả lời 2
Level: 34 - SP: 76
11 kiwi2t
Trả lời 2
Level: 116 - SP: 70
12 liendung
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
13 trkhanh
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
14 trungkhanhlx97
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
15 trungnguyen25879
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
16 tytykaka97
Trả lời 1
Level: 29 - SP: 68
17 vatlidp1
Trả lời 1
Level: 12 - SP: 78
18 sieungan
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
19 nkhoi7210zzaa
Trả lời 1
Level: 18 - SP: 61
20 leenguyen080198
Trả lời 1
Level: 11 - SP: 66
21 hoangauto
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
22 meomup97
Trả lời 1
Level: 34 - SP: 67
23 onthilai96
Trả lời 1
Level: 9 - SP: 36
24 ngagiangho
Trả lời 1
Level: 37 - SP: 67
25 ngocda
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
26 nguyenthanh97
Trả lời 1
Level: 5 - SP: 43
27 nguyenthimyduyen
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 71
28 96phucthu
Trả lời 1
Level: 130 - SP: 80
29 chaizobest
Trả lời 1
Level: 5 - SP: 61
30 bachkhoak60
Trả lời 1
Level: 17 - SP: 38
31 cuong325
Trả lời 1
Level: 40 - SP: 87
32 daunga2710
Trả lời 1
Level: 13 - SP: 42
33 Hai10a2td
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
34 huongnhi97
Trả lời 1
Level: 44 - SP: 74
35 huyenxinhgai
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 39
36 ivy23
Trả lời 1
Level: 3 - SP: 69
37 jul97
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
38 hatrangz142
Trả lời 0
Level: 25 - SP: 81
39 hiennguyen0197
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
40 dinhquang1996ht
Trả lời 0
Level: 89 - SP: 83
41 fantaylorswift
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
42 fernandotorres1997
Trả lời 0
Level: 3 - SP: 76
43 giang2513
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
44 hachifan
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
45 datphan09
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
46 daudaihoc97
Trả lời 0
Level: 29 - SP: 75
47 cuong96
Trả lời 0
Level: 27 - SP: 69
48 12a8k68pdpht
Trả lời 0
Level: 57 - SP: 64
49 chu0tdien
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
50 chuvanlieu
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 22 - Lô 12A - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.32.99.98.98

Website đang hoạt động thử nghiệm, chờ giấy phép của Bộ thông tin và truyền thông.

® Moon.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.