Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Khóa 2016Tiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineHỏi ĐápTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiĐã bình luận

lovemath97 Vật lý Dòng điện xoay chiều
12:55 - 26/3/2015
Đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm với thay đổi được. Biết 2L>R^2.C. Khi ==80 hoặc ==160 thì điện áp hai đầu điện trở R = nhau. Khi = hoặc =+ 7,59 thì điện áp hai đầu cuộn dây bằng nhau và bằng . Để điện áp hai đầu cuộn dây cực đại thì omega gần =
nguyengiabao Vật lý Sóng cơ và sóng âm
15:03 - 2/3/2012
Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn dao động uS1 = uS2 = 2cos(20t)mm, tốc độ truyền sóng là 60cm/s. Khoảng cách giữa hai nguồn là 30 cm. Số điểm dao động với biên độ lớn nhất giữa hai nguồn và cùng pha với nguồn là
nguyendungdhsp Vật lý Sóng cơ và sóng âm
23:54 - 1/3/2012
moi nguoi oi.viet giúp tớ phương trình truyền sóng trong môi truongf đàn hồi với
anhtuanks94 Vật lý Sóng cơ và sóng âm
20:38 - 1/3/2012
Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng cơ A,B cách nhau 14cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA=uB= acos60t (với t tính bằng s).Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 60 cm/s.C là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần C nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao dộng cùng pha với phần tử chất lỏng tại C. Khoảng cách CM là
manhcuong2809 Vật lý Sóng cơ và sóng âm
09:05 - 1/3/2012
trên mặt nước có hai giống hệt nhau A và B. với AB =24 cm
Các sóng có cùng bước sóng lamda= 2.5 cm hai điểm M N trên mặt nước cùng cách đều trung điểm của đoạn AB một đoạn 16cm và cùng cách đều 2 nguồn sóng A và B.
số điểm trên đoạn MN dao động cùng pha với nguồn là ?
xnot01 Vật lý Sóng cơ và sóng âm
00:09 - 29/2/2012
Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2 = 9lamda , phát ra dao động cùng pha nhau. Trên đoạn S1S2 , số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với nguồN
XÉT MỘT ĐIỂM M TRÊN S1S2 TA CÓ
PHI(M)=-pi(d1+d2)/lamda=-9pi(xem như hai nguồn có pha ban đầu bằng 0)
=>M LUÔN DAO ĐỘNG NGƯỢC PHA VỚI HAI NGUỒN .VẬY TẠI SAO LẠI KÊU ĐI TÌM NHỮNG ĐIỂM CÙNG PHA VỚI HAI NGUỒN ?
luucongdu Vật lý Sóng cơ và sóng âm
22:14 - 28/2/2012
trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A,B hai nguồn cùng pha , cách nhau 1 khoảng AB=10cm .đang dao động vuông góc với mặt phẳng tạo ra sóng có bước sóng 0,5cm . C,D la hai điểm khác nhau trên mặt nước .CD vuông góc với AB tại điểm M sao cho MA=3cm . MC=MD=4cm số điểm dao động cực đại trên CD là
nhờ đồng bào làm chi tiết cho mình nhá
xin chân thành cảm ơn
xnot01 Vật lý Sóng cơ và sóng âm
11:01 - 27/2/2012
Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2 = 9lamda , phát ra dao động cùng pha nhau. Trên đoạn S1S2 , số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với nguồN
XÉT MỘT ĐIỂM M TRÊN S1S2 TA CÓ
PHI(M)=-pi(d1+d2)/lamda=-9pi(xem như hai nguồn có pha ban đầu bằng 0)
=>M LUÔN DAO ĐỘNG NGƯỢC PHA VỚI HAI NGUỒN .VẬY TẠI SAO LẠI KÊU ĐI TÌM NHỮNG ĐIỂM CÙNG PHA VỚI HAI NGUỒN ?
cartoonme Vật lý Sóng cơ và sóng âm
23:39 - 26/2/2012
giúp mình nhen !
có 2 nguồn sóng kết hợp , f=20Hz, điểm M co92 biên độ cực đại cách S1=25Cm , S2=20.5cm. giữa M và trung trực của S1S2 có 2 cực đại #. ,s1S2=8cm. số điểm có biên độ cực tiểu trên s1S2 là ????????????? giải chi tiết giùm mình nhen !
CHIENHUAHU Vật lý Sóng cơ và sóng âm
21:57 - 26/2/2012
nếu có 3 nguồn âm có tần số lần lượt là 20hz 40hz 60hz thì khi tổng hợp chúng tạo thành nguồn âm có tần số là bao nhiêu
xnot01 Vật lý Sóng cơ và sóng âm
20:47 - 26/2/2012
Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2 = 9lamda , phát ra dao động cùng pha nhau. Trên đoạn S1S2 , số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với nguồN
XÉT MỘT ĐIỂM M TRÊN S1S2 TA CÓ
PHI(M)=-pi(d1+d2)/lamda=-9pi(xem như hai nguồn có pha ban đầu bằng 0)
=>M LUÔN DAO ĐỘNG NGƯỢC PHA VỚI HAI NGUỒN .VẬY TẠI SAO LẠI KÊU ĐI TÌM NHỮNG ĐIỂM CÙNG PHA VỚI HAI NGUỒN ?
xnot01 Vật lý Sóng cơ và sóng âm
20:43 - 26/2/2012
Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2 = 9lamda , phát ra dao động cùng pha nhau. Trên đoạn S1S2 , số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với nguồN
XÉT MỘT ĐIỂM M TRÊN S1S2 TA CÓ
PHI(M)=-pi(d1+d2)/lamda=-9pi(xem như hai nguồn có pha ban đầu bằng 0)
=>M LUÔN DAO ĐỘNG NGƯỢC PHA VỚI HAI NGUỒN .VẬY TẠI SAO LẠI KÊU ĐI TÌM NHỮNG ĐIỂM NGƯỢC PHA VỚI HAI NGUỒN ?
tubondk Vật lý Sóng cơ và sóng âm
12:34 - 25/2/2012
cho pt song u(t)=5cos[20π(t-x:10)+π÷3] cm....tinh lamda....nhanh nghem
lenhhoxung Vật lý Sóng cơ và sóng âm
16:14 - 24/2/2012
Giao thoa sóng với hai nguồn kết hợp u1 = u2= a cos((t) đặt tại A và B.Trên đoạn AB có 11 dãy cực đại ( tại A,B là cực đại ).Xét hình vuông AMNB.Trên đoạn MN có bao nhiêu dãy cực đại?
chop9cc Vật lý Sóng cơ và sóng âm
12:44 - 24/2/2012
Trình bày mình với, tk
Ở mặt thoáng chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là uA= 3cos(40πt+π/6) cm và uB= 4cos(40πt+2π/3), biết v= 40 cm/s. Một đường tròn có tâm trùng với trung điểm AB, nằm trên mặt nước có R=4cm. Số điểm dao động 5cm trên đường tròn
chop9cc Vật lý Sóng cơ và sóng âm
12:44 - 24/2/2012
Trình bày mình với, tk
Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ ᾱ0. Lực căng dây tại vị trí có động năng bằng 2 lần thế năng được tính bởi biểu thức nào
alien94 Vật lý Sóng cơ và sóng âm
14:16 - 23/2/2012
ở mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng A,B cách nhau 18cm, dao động theo phương thẳng đứng vs pt ua=ub=Acos50pi.t. tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là 50cm/s. gọi O là td AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao đông cùng pha vs phần tử chất lỏng tại O. khoảng cách OM là
alien94 Vật lý Sóng cơ và sóng âm
14:07 - 23/2/2012
tại 2 điểm A và B trong một môi trường sóng có 2 nguốn kết hợp, dao động vs pt ua= Acos(omega.t), ub=Acos(omega.t + pi). vận tốc và biên độ ko đổi trong quá trình truyền. phần tử vật chất tại trung điểm AB dao động với biên độ là. các bạn giải thích kỹ dùm mình
mikfak Vật lý Sóng cơ và sóng âm
21:49 - 22/2/2012
SÓNG DỪNG (mình chưa gặp dạng này)
Một sợi dây căng giữa 2 điểm cố định cách nhau75cm.người ta tạo sóng dừng trên dây.hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150hz và 200hz.tần số nhỏ nhất tạo sóng dừng trên dây đó là?(HZ)
giathi Vật lý Sóng cơ và sóng âm
17:34 - 22/2/2012
Trong thí nghiệm với 2 nguồn phát sáng giống nhau tại A, B trên mặt nước, AB=16cm. Hai sóng truyền đi có bước sóng lamda =4cm. Xét trên đường thẳng
xx' song song, cách AB =8Cm. Gọi C là giao điểm của xx' với đường trung trực của AB. Khoảng cách ngắn nhất từ C tới điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên xx' là
at1305 Vật lý Sóng cơ và sóng âm
11:20 - 21/2/2012
ở nạt nước có 2 nguồn sóng cơ A và B cách nhau 15cm, dao động điều hòa cùng tân số, cùng pha tyheo phương vuông góc với mặt nước , điểm M nằm trên AB cách trung điểm 0 là 1,5cm là điểm gần 0 nhất luôn dao động với biên độ cực đại trên đường tròn tâm 0, đường kính 20cm . nằm ở mặt nước có số điểm luôn dao động với biên độ cực đại là :
A 18cm B 16cm
C 32cm D 17cm
mấy bạn giúp dùm mình mộtcáii
Trang:16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25<< · >>


THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Trong nhóm - Vật lý

1 hauluu
Trả lời 49
Level: 0 - SP: 100
2 adlevanhai
Trả lời 14
Level: 0 - SP: 100
3 duhuong97
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
4 nguyenducst
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
5 ngagiangho
Trả lời 2
Level: 37 - SP: 67
6 lethienkhiem1111
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
7 lqv111996
Trả lời 2
Level: 42 - SP: 82
8 dongta181297
Trả lời 2
Level: 41 - SP: 78
9 anhngoc67
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 25
10 blackrosei
Trả lời 1
Level: 78 - SP: 73
11 ckaunhadau
Trả lời 1
Level: 3 - SP: 32
12 0147896325
Trả lời 1
Level: 15 - SP: 35
13 acc1acc
Trả lời 1
Level: 36 - SP: 86
14 Dhtkrb
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
15 dieuthanh97
Trả lời 1
Level: 5 - SP: 75
16 dinhhung1997mtp
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
17 lionkrilk
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
18 loc11A1
Trả lời 1
Level: 78 - SP: 81
19 gioslanhlungddh
Trả lời 1
Level: 3 - SP: 100
20 lovektdnftu
Trả lời 1
Level: 91 - SP: 82
21 ngocanhh
Trả lời 1
Level: 8 - SP: 55
22 proton811
Trả lời 1
Level: 29 - SP: 80
23 quynhpham1990
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
24 rongden_167
Trả lời 1
Level: 170 - SP: 81
25 nguyenphuongktqd15
Trả lời 1
Level: 24 - SP: 78
26 thanhhang249
Trả lời 1
Level: 16 - SP: 86
27 thanhhuyenss
Trả lời 1
Level: 16 - SP: 74
28 monlul
Trả lời 1
Level: 5 - SP: 84
29 vuthitramy
Trả lời 1
Level: 121 - SP: 68
30 yenthuong3120
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
31 nguyendinhman
Trả lời 1
Level: 3 - SP: 57
32 myvuthitra
Trả lời 0
Level: 18 - SP: 68
33 thuylinh411
Trả lời 0
Level: 33 - SP: 47
34 tkmtkm1997
Trả lời 0
Level: 51 - SP: 68
35 toanlaoccho123
Trả lời 0
Level: 17 - SP: 85
36 toruc16
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
37 trantuananhks1997
Trả lời 0
Level: 29 - SP: 47
38 trinhminhlong
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
39 trudu
Trả lời 0
Level: 10 - SP: 87
40 ttpro1999
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
41 uyenuyen1512
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
42 vankhang9898
Trả lời 0
Level: 29 - SP: 65
43 nguyenthilannhi
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
44 nhiuyen97
Trả lời 0
Level: 2 - SP: 100
45 nhotrang
Trả lời 0
Level: 24 - SP: 85
46 nuninu
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
47 onlaitudau
Trả lời 0
Level: 23 - SP: 86
48 onthili
Trả lời 0
Level: 6 - SP: 61
49 phuonganhphan172
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 54
50 phuongkhanhh
Trả lời 0
Level: 17 - SP: 78

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 22 - Lô 12A - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.32.99.98.98