Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Tiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineHỏi ĐápFCTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiĐã bình luận

tranhuyenanh286 Vật lý Vật lý
06:13 - 27/2/2015
Nếu em mua nhầm khóa học thì có đối được không ạ :(((
ga cong ngiep Vật lý Dòng điện xoay chiều
14:23 - 13/5/2011
CHUYEN DHVINH 3 2011Mot bep dien hoat dong o luoi dien co tan so f=50hz  Nguoi ta mac noi tiep mot cuon cam voi 1 bep dien , ket qua la  lam cho cong suat cua bep giam di va chi con lai 1 nua cong suat ban dau . Khi dien tro cua bep la R=20Ωthi do tu cam cua cuon day la:   A 0,084 H     B 0,064 H      C 0,012 H           D 0,024 H
BoyVip.a3 Vật lý Dòng điện xoay chiều
14:06 - 13/5/2011
Mấy pro vật lí giải giùm đi????????
Cho mạch xoay chiều AB gồm đoạn AN chứa cuộn cảm thuần L=5/3π(H) nối tiếp với NB chứa R = 100căn3Ω  và tụ C thay đổi được. uAB = Ucăn2cos120πt (V). Để UBN cực đại thì giá trị của C là???
Cách giải với nha, đáp án thì có rồi!!!
ga cong ngiep Vật lý Dòng điện xoay chiều
14:00 - 13/5/2011
DE CHUYEN DHVINH 3 2011 @$$$  Mot cuon cam duoc mac vao 1 dien ap xoay chieu khi do nguoi ta do duoc tong tro cua no la 110Ω.Dung mot cuon cam giong nhu vay nhung lam bang day dan co dien tro suat gap doi va cung mac vao dien ap tren thi do duoc tong tro cua no la 140Ω Dien tro thuan cua cuon cam ban dau la:A   30Ω  B 40Ω  C50Ω  D100Ω
BoyVip.a3 Vật lý Dòng điện xoay chiều
12:47 - 13/5/2011
Cho mạch xoay chiều AB gồm đoạn AN chứa cuộn cảm thuần L=5/3π(H) nối tiếp với NB chứa R = 100căn3Ω  và tụ C thay đổi được. uAB = Ucăn2cos120πt (V). Để UBN cực đại thì giá trị của C là???Ai bày cách giải bài ni với!!! thanks
BoyVip.a3 Vật lý Dòng điện xoay chiều
12:29 - 13/5/2011
Cho mạch xoay chiều AB gồm đoạn AN chứa cuộn cảm thuần L=5/3π(H) nối tiếp với NB chứa R = 100căn3Ω  và tụ C thay đổi được. uAB = Ucăn2cos120πt (V). Để UBN cực đại thì giá trị của C là???
Ai bày cách giải bài ni với!!! thanks:)
linhphm49 Vật lý Dòng điện xoay chiều
12:09 - 13/5/2011
Gọi B0 là cảm ứng từ cực đại của một trong ba cuộn dây ở stato của động cơ không đồng bộ ba pha.  Cảm ứng từ tổng hợp của từ trường quay tại tâm stato có trị số bằng: ĐA là: B=1,5B0. Bạn nào giải thích giúp mình với
minhipod Vật lý Dòng điện xoay chiều
10:05 - 13/5/2011
   HOT..HOT..HOT chuyên NGUYỄN HUỆ>              cho mạch điện gồm L(thuần cảm) nt R nt C.Cho UAB=100V,URL=200V và là giá trị lớn nhất khi L biến thiên.Cho biết ZC=90Ω,hãy tính giá trị ZL:
minhipod Vật lý Dòng điện xoay chiều
00:27 - 13/5/2011
                  Câu khó nhất đề thi thử lần 2 chuyên Nguyễn Huệ-Hà Nội
   Đặt vào 2 đầu AB một mạch điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng UAB=120V có R nối tiếp cuộn cảm không thuần và tụ C biến thiên .Giữa R và cuộn dây là điểm M. Giữa cuộn dây và tụ là điểm N. Cho R=20Ω ,r=10Ω ,ZL=20Ω  .Người ta thấy khi C=Cm thì điện áp hiệu dụng giữa M và B đạt giá trị cực tiểu U1min. Giá trị đó là:A.60V      B.50VC.40VD.30V
cucun Vật lý Dòng điện xoay chiều
21:39 - 12/5/2011
Ai biết chỉ cho!Một mạch có biến trở R,cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C,hiệu điện thế u=10can2cos100pi t(V).Khi R=9om  và  R=16om thì mạch có cùng công suất là :    A4W      B  0,4can 2W          C 0,8W      D 8W
cucun Vật lý Dòng điện xoay chiều
21:31 - 12/5/2011
Bạn nào hiểu giải thích mình nghe với!Một đoạn mạch xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp với là biến trở .Thay đổi R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại.Hệ số k của mạch khi đó là bằng:        CAN2/2
nguyenvanvu93 Vật lý Dòng điện xoay chiều
17:05 - 12/5/2011
20 Cho một cuộn dây có điện trở thuần 40 W và có độ tự cảm 0,4/p (H). Đặt vào hai đầu cuộn dây hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức: u = U0cos(100pt - p/2) (V). Khi t = 0,1 (s) dòng điện có giá trị -2,75Ö2 (A). Tính U0.
chando Vật lý Dòng điện xoay chiều
16:05 - 12/5/2011
máy biến áp có số vòng cuộn sơ cấp N1=400, cuộn thứ cấp N2=100.Điện trở của cuộn sơ cấp r1=4 ôm,cuộn thứ cấp r2=1 ôm.Điện trở mắc vào cuộn thứ cấp R=10 ôm .Xem mạch là kín và dòng fuco là ko đáng kể .Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều U1=360 V.Điện áp U2 tại 2 đầu cuộn thứ cấp là bn và hiệu suất H=?   A.80V;88,8%    B.88V,80%   C.100V;88,8%   D.100V;80%
cucun Vật lý Dòng điện xoay chiều
15:37 - 12/5/2011
Ai pro giups cho!Cho machj điện gồm cuộn dây có điện trở và có độ tự cảm L mắc nối tiếp L với tụ C.Điện áp 2 đầu đoạn mạch có tần số f và có giá trị hiệu dụng U.Biết 2UL=Uc,điện áp hai đầu cuộn dây bằng :   A 2U      Bcan3 U            Ccan2 U         D U
thang2805 Vật lý Dòng điện xoay chiều
13:34 - 12/5/2011
MAY PAC PZO GIAI GIUP BAI NE.THANHSO
RLC.Umn=100can2cos100pit.theo thu tu R L C .khi ZL1=100 hay ZL2=300 thi mach co cung P nhung dong dien I1 va I2 lech nhau goc 2pi\3.bieu thuc Umb (B nam giua L va C)khi L =L1 la:A 50can2cos100pit +pi/3   B100can2cos100pit-2pi/3C100can2cos100pit+2pi/3   D100can2cos100pit +pi/2
 
hoanang93 Vật lý Dòng điện xoay chiều
10:03 - 12/5/2011
một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần ,cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp .biết cảm kháng gấp đôi dung kháng .dùng vôn kế xoay chiều ( điện trở rất lớn) do diện áp giữa hai đầu tụ (điện trở rất lớn) đo điện áp giưa hai đầu tụ điện và điện áp giữa hai đầu điêẹ trở thì số vôn kế là như nhau. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là A Pi/3 B pi/6 C Pi/ 4 D -Pi/3
hoanang93 Vật lý Dòng điện xoay chiều
09:43 - 12/5/2011
đặt điện áp u=100căn2coswt(v) có w thay đổi được vào 2 đầu mạch gồm điện trở thuần 200 ôm,cuộn cảm thuần có đọ tự cảm 25/36pi H và tụ điện có diện dung 10^-4/pi F mắc nối tiếp .công suất tiêu thụ của mạch là 50w.già trị của w là A 50pi rad/sB 100pi rad/sC 150 pi rad/sD 120pi rad/s
hoanang93 Vật lý Dòng điện xoay chiều
09:32 - 12/5/2011
một mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện C nối tiếp với một cuộc dây với một cuộn dây .đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u=Ucăn2cos(wt -pi/3) v.tỉ sốgiữa dung kháng và cảm kháng bằng A 1/3      B 1/2    C 1    D 2
terrorist Vật lý Dòng điện xoay chiều
09:07 - 12/5/2011
Nối 2 cực của một máy phát điện xoay chiều 1 pha vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi roto của máy quay đều với tốc đọ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch la 1 A. Khi roto quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng diện hiệu dụng trong mạch là \sqrt[2]{3} A. Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/ phút thì cảm kháng của đoạn mach AB là: A. 2R\sqrt[2]{3} B. \frac{2R}{\sqrt[2]{3}}C. R\sqrt[2]{3}D. \frac{R}{\sqrt[2]{3}}
be_triples_4ever Vật lý Dòng điện xoay chiều
08:03 - 12/5/2011
một chiếc đèn nêon đặt dưới một hiệu điện thế xoay chiều 119-50Hz. Nó chỉ sáng lên khi hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu bóng đèn lớn hơn 84V. Thời gian bóng đèn sáng trong 10 giây là bao nhiêu?
Đáp số là 6,65s
Giải chi tiết giùm nha. Thanks
hoacomay92dn Vật lý Dòng điện xoay chiều
23:51 - 11/5/2011
dien nang dc truyen tai tu tram tang the A den giam the B= day dan co dien tro 5 om.o B can lay ra HĐT 220V để sử dụng.máy biến thế ở B co: cuộn sơ cấp N=2000vong cuon thu cap co N=100vong biet hiệu điện thế 2 đầu cuộn thứ cấp máy A U=2300 Vtính hao phí truyền tải
Trang:79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88<< · >>


THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Trong nhóm - Vật lý

1 hauluu
Trả lời 27
Level: 0 - SP: 100
2 thucdananh
Trả lời 3
Level: 0 - SP: 100
3 thptdangthuchua
Trả lời 2
Level: 21 - SP: 78
4 bigzerott
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
5 luongthevinh
Trả lời 2
Level: 3 - SP: 60
6 KenDy256
Trả lời 1
Level: 4 - SP: 50
7 ngoctram12345
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
8 ngohuyen015
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
9 baopro200296
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
10 dinhquang1996ht
Trả lời 1
Level: 105 - SP: 84
11 dachop_tiendu
Trả lời 1
Level: 145 - SP: 85
12 hocmaimoona1
Trả lời 1
Level: 31 - SP: 46
13 teamnumberonelp97
Trả lời 1
Level: 184 - SP: 87
14 thanhnghean
Trả lời 1
Level: 149 - SP: 83
15 junsuhp96
Trả lời 1
Level: 31 - SP: 86
16 quangthienak52
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
17 tragiangpt
Trả lời 1
Level: 34 - SP: 68
18 trkhanh
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
19 luisyuri95
Trả lời 1
Level: 18 - SP: 82
20 vuhuychat
Trả lời 1
Level: 11 - SP: 51
21 tuan42
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
22 tuanptt9715
Trả lời 0
Level: 158 - SP: 88
23 tunglamlqddb
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
24 vibinhvn
Trả lời 0
Level: 3 - SP: 78
25 tranhuyenanh286
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
26 trinhvancong
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 46
27 thuhienbinh
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
28 sssss1234
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
29 tandat123
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 83
30 kemtuoitan
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
31 thuan24689
Trả lời 0
Level: 41 - SP: 67
32 HoLyChicKy
Trả lời 0
Level: 69 - SP: 79
33 huunghiatrungvuong
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 58
34 daudhnhe
Trả lời 0
Level: 38 - SP: 89
35 deplehehe
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
36 hoa3n
Trả lời 0
Level: 83 - SP: 89
37 hoangcatminh
Trả lời 0
Level: 10 - SP: 64
38 hoangtung1509
Trả lời 0
Level: 30 - SP: 76
39 doanchunghieu879592
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
40 fantaylorswift
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
41 gaoblack
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
42 anhnt92
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
43 blackrosei
Trả lời 0
Level: 78 - SP: 72
44 caohoang
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
45 ngomaihanhhshnbd
Trả lời 0
Level: 31 - SP: 77
46 nguyencongtu0968
Trả lời 0
Level: 6 - SP: 92
47 nuninu
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
48 NyLee
Trả lời 0
Level: 55 - SP: 90
49 odoqua99
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
50 phuongcodon
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 22 - Lô 12A - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.32.99.98.98