Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Tiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineHỏi ĐápFCTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiĐã bình luận

nguyenphiyen97 Vật lý Dao động cơ
23:59 - 29/1/2015
1 vật dđ đh:A=5.tại t vật ở biên xét hiệu đường đi của vật trong 2 khoảng tg (đenta t
hoanang93 Vật lý Dòng điện xoay chiều
10:03 - 12/5/2011
một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần ,cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp .biết cảm kháng gấp đôi dung kháng .dùng vôn kế xoay chiều ( điện trở rất lớn) do diện áp giữa hai đầu tụ (điện trở rất lớn) đo điện áp giưa hai đầu tụ điện và điện áp giữa hai đầu điêẹ trở thì số vôn kế là như nhau. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là A Pi/3 B pi/6 C Pi/ 4 D -Pi/3
hoanang93 Vật lý Dòng điện xoay chiều
09:43 - 12/5/2011
đặt điện áp u=100căn2coswt(v) có w thay đổi được vào 2 đầu mạch gồm điện trở thuần 200 ôm,cuộn cảm thuần có đọ tự cảm 25/36pi H và tụ điện có diện dung 10^-4/pi F mắc nối tiếp .công suất tiêu thụ của mạch là 50w.già trị của w là A 50pi rad/sB 100pi rad/sC 150 pi rad/sD 120pi rad/s
hoanang93 Vật lý Dòng điện xoay chiều
09:32 - 12/5/2011
một mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện C nối tiếp với một cuộc dây với một cuộn dây .đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u=Ucăn2cos(wt -pi/3) v.tỉ sốgiữa dung kháng và cảm kháng bằng A 1/3      B 1/2    C 1    D 2
terrorist Vật lý Dòng điện xoay chiều
09:07 - 12/5/2011
Nối 2 cực của một máy phát điện xoay chiều 1 pha vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi roto của máy quay đều với tốc đọ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch la 1 A. Khi roto quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng diện hiệu dụng trong mạch là \sqrt[2]{3} A. Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/ phút thì cảm kháng của đoạn mach AB là: A. 2R\sqrt[2]{3} B. \frac{2R}{\sqrt[2]{3}}C. R\sqrt[2]{3}D. \frac{R}{\sqrt[2]{3}}
be_triples_4ever Vật lý Dòng điện xoay chiều
08:03 - 12/5/2011
một chiếc đèn nêon đặt dưới một hiệu điện thế xoay chiều 119-50Hz. Nó chỉ sáng lên khi hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu bóng đèn lớn hơn 84V. Thời gian bóng đèn sáng trong 10 giây là bao nhiêu?
Đáp số là 6,65s
Giải chi tiết giùm nha. Thanks
hoacomay92dn Vật lý Dòng điện xoay chiều
23:51 - 11/5/2011
dien nang dc truyen tai tu tram tang the A den giam the B= day dan co dien tro 5 om.o B can lay ra HĐT 220V để sử dụng.máy biến thế ở B co: cuộn sơ cấp N=2000vong cuon thu cap co N=100vong biet hiệu điện thế 2 đầu cuộn thứ cấp máy A U=2300 Vtính hao phí truyền tải
gjrlvjnh9x Vật lý Dòng điện xoay chiều
22:52 - 11/5/2011
cuộn sơ cấp của một máy biến áp đc nối với một điện áp xoay chiều . Khi đó trên cuộn thứ cấp xuất hiện một suất điện động cảm ứng e1 = 16V .Khi nối cuộn thứ cấp với điện áp này thì trên cuộn sơ cấp xuất hiện suất điện động cảm ứng e2 = 4 V  . điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng bằng .?
đáp án la 8V.
LUCKY99 Vật lý Dòng điện xoay chiều
20:43 - 11/5/2011
028: Một động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động bình thường khi hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu mỗi cuộn dây là 220V.Trong khi đó chỉ có một mạng điện xoay chiều ba pha do một máy phát ba pha tạo ra, suất điện động hiệu dụng ở mỗi pha là127V. Để động cơ hoạt động bình thường thì ta phải mắc theo cách nào sau đây?A. Ba cuộn dây của máy phát theo hình tam giác, ba cuộn dây của động cơ theo hình sao.B. Ba cuộn dây của máy phát theo hình tam giác, ba cuộn dây của động cơ theo tam giác.C. Ba cuộn dây của máy phát theo hình sao, ba cuộn dây của động cơ theo hình sao.D. Ba cuộn dây của máy phát theo hình sao, ba cuộn dây của động cơ theo hình tam giác.
LUCKY99 Vật lý Dòng điện xoay chiều
20:40 - 11/5/2011
026: Một động cơ không đồng bộ ba pha có công suất 11,4kW và hệ số công suất 0,866 được mắc theo kiểu hình sao vào mạchđiện ba pha có điện áp dây là 380V. Lấy 3  1,732. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua động cơ có giá trị là:A. 35 ampe; B. 105 ampe; C. 60 ampe; D. 20ampe;
LUCKY99 Vật lý Dòng điện xoay chiều
19:17 - 11/5/2011
động cơ k đồng bộ 3 pha,mắc hình sao với U pha= 220.cos phi=0,85,P=5,7Kw..cường độ dòng điện qua mỗi cuộn dây của động cơ là?
hoaquynh Vật lý Dòng điện xoay chiều
17:23 - 11/5/2011
Cho mạch điện xoay chiều gồm 3 yếu tố R, L, C nối tiếp, trong đó R, L là hằng số, C và tần số f có thể thay đổi được. Ban đầu cố định C= Co, thay đổi f thì thấy khi f = f1 thì hiệu điện thế trên điện trở thuần có giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế hai đầu mạch điện. Sau đó cố định f= 2.f1 thay đổi C. Để hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn cảm L đạt giá trị lớn nhất thì C phải bằng:        A. Co/2          B. Co/4     C. 2.Co            D. 4.Co
ddt269 Vật lý Dòng điện xoay chiều
13:26 - 11/5/2011
Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2 kV, hiệu suất trong quá trình truyền tải là H = 80 %. Muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến 95 % thì ta phải tăng U lên bao nhiêu?
ngoxuanhuy12345 Vật lý Dòng điện xoay chiều
12:34 - 11/5/2011
Ai pro giúp cho!Cho nối  tiếp RC,dùng von kế nhiệt có điện trở rất lớn đo được U R=30V   ,UC=40V,thì hiệu điện thế hai đàu doạn mạch lệch pha so với hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện một lượng là:  A1,56    B1,08    C0,93      D0,64
ngoxuanhuy12345 Vật lý Dòng điện xoay chiều
12:27 - 11/5/2011
AI pro giúp cho !Cho mạch RLC ghép nối tiếp gồm điện trở R,cuộn dây có điện trở thuần 30om ,độ tự cảm 0,159 H và tụ điện có điện dung 45,5microF,hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có dạng u=Uosin100pi t (V) .ĐỂ công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị cực đại thì giá trị R có  giá trị là:      A 30om     B 50om       C36om                 D   75om
nguyenvanhanh Vật lý Dòng điện xoay chiều
11:11 - 11/5/2011
Mọi người cho hỏi chút:                                                                                                                Trong đèn huỳnh quang thì bóng đèn sáng với  1 chiều của dòng điện xoay chiều hay cả 2  ? ( sáng/tắt 2 lần trong một chu kỳ hay 1 lần ? )
Axtanh3 Vật lý Dòng điện xoay chiều
10:27 - 11/5/2011
Mạch dao động có c=10microC, L=1H. Coi [tex]pi^2=10[/tex]. Khoảng thời gian ngắn nhất tính từ lúc Wđ max cho đến khi Wt=1/2 .Wđmax là bao nhiêu? Đa là 1/400 s. Giải chi tiết giúp mình nha! Thank mọi ng nhiều
namchau113 Vật lý Dòng điện xoay chiều
10:26 - 11/5/2011
Giúp mình với ! Một mạch điện gồm điện trở thuần R ,cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp .Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một hiêu điện thế có  biểu thức u=Ucoswt (V).Khi thay đổi điện dung của tụ để cho hiệu điện thế tụ đạt cực đại và bằng 2U.ta có quan hệ ZL và R là :   A R/can3  BZL=2R       CZL=can3R             DZL=3R
ngoxuanhuy12345 Vật lý Dòng điện xoay chiều
23:34 - 10/5/2011
Giúp mình với !  1> Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm tụ điện có dung kháng Zc=200 om và một cuộn dây mắc nối tiếp.Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp xoay chiều có biểu thức u=120can2cos(100pi t   +   pi/3)V thì thấy điện áp hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng 120V và sớm pha  pi/2 so với điện áp đặt vào mạch.Công suất tiêu thụ của cuộn dây là :                  A72w       B240w        C120w     D144w
ngoinidachmannien Vật lý Dòng điện xoay chiều
18:04 - 10/5/2011
Một đường dây có điện trở 4ohm dẫn một dòng điện xoay chiều một pha từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng .Hiệu điện thế hiệu dụng ở nguồn điện lúc phát ra là U=10kV ,công suất điện là 400kW .Hệ số công suất của mạch điện là 0,8.Có bao nhiêu % công suất bị mất mát trên đường dây do toả nhiệt?
thang2805 Vật lý Dòng điện xoay chiều
14:05 - 10/5/2011
THACH CA NHA GIAI BAI NE.HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
dua ti thui.thuc ra la co bai rlc can  giup do .vay pac nao bit chi giao giup nha.thanh so
RLC.Umn=100can2cos100pit.theo thu tu rlc .khi ZL1=100 hay ZL2=300 thi mach co cung P nhung dong dien I1 va I2 lech nhau goc 2pi\3.bieu thuc Umb (B nam giua L va C)khi L =L1 la:
A 50can2cos100pit +pi/3   B100can2cos100pit-2pi/3
C100can2cos100pit+2pi/3   D100can2cos100pit +pi/2
Trang:79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88<< · >>


THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Trong nhóm - Vật lý

1 hauluu
Trả lời 70
Level: 0 - SP: 100
2 dachop_tiendu
Trả lời 11
Level: 145 - SP: 85
3 bigzerott
Trả lời 8
Level: 0 - SP: 100
4 junsuhp96
Trả lời 7
Level: 30 - SP: 85
5 KenDy256
Trả lời 5
Level: 4 - SP: 50
6 luisyuri95
Trả lời 5
Level: 11 - SP: 78
7 pjmpjm
Trả lời 5
Level: 98 - SP: 69
8 daihocyhue123
Trả lời 3
Level: 6 - SP: 63
9 kiwi2t
Trả lời 2
Level: 116 - SP: 70
10 altn97
Trả lời 2
Level: 31 - SP: 79
11 liendung
Trả lời 2
Level: 0 - SP: 100
12 quocbaoa3
Trả lời 2
Level: 34 - SP: 76
13 nkhoi7210zzaa
Trả lời 1
Level: 18 - SP: 61
14 trungkhanhlx97
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
15 trungnguyen25879
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
16 tytykaka97
Trả lời 1
Level: 29 - SP: 68
17 vatlidp1
Trả lời 1
Level: 12 - SP: 78
18 leenguyen080198
Trả lời 1
Level: 11 - SP: 66
19 meomup97
Trả lời 1
Level: 34 - SP: 67
20 ngagiangho
Trả lời 1
Level: 37 - SP: 67
21 ngocda
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
22 nguyenthanh97
Trả lời 1
Level: 5 - SP: 43
23 nguyenthimyduyen
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 71
24 onthilai96
Trả lời 1
Level: 9 - SP: 36
25 sieungan
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
26 96phucthu
Trả lời 1
Level: 130 - SP: 80
27 chaizobest
Trả lời 1
Level: 5 - SP: 61
28 bachkhoak60
Trả lời 1
Level: 17 - SP: 38
29 cuong325
Trả lời 1
Level: 39 - SP: 87
30 hoangauto
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
31 huongnhi97
Trả lời 1
Level: 41 - SP: 74
32 huyenxinhgai
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 39
33 ivy23
Trả lời 1
Level: 3 - SP: 69
34 jul97
Trả lời 1
Level: 0 - SP: 100
35 daunga2710
Trả lời 1
Level: 13 - SP: 42
36 dinhquang1996ht
Trả lời 0
Level: 88 - SP: 82
37 fantaylorswift
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
38 fernandotorres1997
Trả lời 0
Level: 3 - SP: 76
39 giang2513
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
40 hachifan
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
41 hatrangz142
Trả lời 0
Level: 25 - SP: 81
42 datphan09
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
43 daudaihoc97
Trả lời 0
Level: 29 - SP: 75
44 lanvadiep
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
45 lee241
Trả lời 0
Level: 3 - SP: 71
46 cuong96
Trả lời 0
Level: 27 - SP: 69
47 12a8k68pdpht
Trả lời 0
Level: 57 - SP: 64
48 chu0tdien
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
49 chuvanlieu
Trả lời 0
Level: 0 - SP: 100
50 cozylo96
Trả lời 0
Level: 157 - SP: 85

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 22 - Lô 12A - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.32.99.98.98

Website đang hoạt động thử nghiệm, chờ giấy phép của Bộ thông tin và truyền thông.

® Moon.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.