HỌC NHÓM CÔ TRANG ANH - KHÓA 2022

NHÓM CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 7

Cô Trang Anh

Học phí: 678.000đ 678.000đ

Đăng ký

NHÓM TỔNG ÔN TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP 6

Cô Trang Anh

Học phí: 609.000đ 609.000đ

Đăng ký

PRO SAT - GIẢI PHÁP LUYỆN THI THPT QG 2022

Được HỌC NGAY Pro S 2021 cùng các anh chị 2K3 đến 30/6/2021. Từ 01/07/2021 bắt đầu học theo lộ trình mới Pro SAT 2022.

V-Moon 1: Luyện thi THPT QG Toán 2022
V-Moon 2: Luyện thi THPT QG Toán 2022

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán

Thầy Nguyễn Thế Duy

Pro S : Luyện thi môn Toán 2022

Thầy Nguyễn Thế Duy

Pro A : Luyện đề môn Toán 2022

Thầy Nguyễn Thế Duy
V-Moon: Luyện thi THPT QG Vật lý 2022

Pro S - Luyện thi Vật Lý 2022

Thầy Lại Đắc Hợp

Pro A : Luyện đề Vật Lý 2022

Thầy Lại Đắc Hợp
V-Moon: Luyện thi THPT QG Hóa học 2022

Pro S - Luyện thi Hóa học 2022

Thầy Phạm Hùng Vương

Pro A : Luyện đề Hóa học 2022

Thầy Phạm Hùng Vương
V-Moon: Luyện thi THPT QG Sinh học 2022

Pro S: Luyện thi Sinh Học 2022

Thầy Phan Khắc Nghệ

Pro A: Luyện đề Sinh học 2022

Thầy Phan Khắc Nghệ

Pro T: Tổng ôn Sinh học 2022

Thầy Phan Khắc Nghệ
V-Moon: Luyện thi THPT QG Ngữ văn 2022

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2022

Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2022

Thầy Nguyễn Tiến Lượng

HỌC PHÍ PRO SAT 2022

Đăng ký COMBO để được học đầy đủ khóa Pro SAT.

COMBO 1

Tặng 03 đến 05 sách ID

2.400.000VNĐ

1.600.000VNĐ

ĐĂNG KÝ

COMBO 2

Tặng 06 đến 10 sách ID

4.800.000VNĐ

2.800.000VNĐ

ĐĂNG KÝ
BESTSELLER

COMBO 3

Tặng 09 đến 15 sách ID

7.200.000VNĐ

3.600.000VNĐ

ĐĂNG KÝ

KHÓA HỌC LỚP 11 - DÀNH CHO 2K5

Vật lý lớp 11 Khóa 2022 - Thầy Lại Đắc Hợp

Thầy Lại Đắc Hợp

600.000đ 1.000.000đ

Toán học lớp 11 Khóa 2022 - Thầy Lê Văn Tuấn

Thầy Lê Văn Tuấn

600.000đ 1.000.000đ

Hóa học lớp 11 Khóa 2022 - Thầy Phạm Hùng Vương

Thầy Phạm Hùng Vương

600.000đ 1.000.000đ

Sinh học lớp 11 Khóa 2022 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Thầy Phan Khắc Nghệ

600.000đ 1.000.000đ

Khóa TIẾNG ANH 11 (Chương trình chuẩn)

Cô Phan Điệu

600.000đ 1.000.000đ

LIVE VIP - LUYỆN ĐỀ & TỔNG ÔN 2021

Giải pháp tốt nhất luyện thi cấp tốc THPT Quốc gia 2021.

Live VIP Toán 2021 - Thầy Tuấn
Live VIP Toán 2021 - Thầy Duy
Live VIP Lý 2021 - Thầy Hợp
Live VIP Hóa 2021 - Thầy Vương
Pro VIP Sinh 2021 - Thầy Nghệ
Live VIP Tiếng Anh 2021 - Cô Vân
Pro VIP Ngữ Văn 2021 - Thầy Lượng

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2021

Thầy Nguyễn Tiến Lượng
Pro VIP Lịch sử 2021 - Thầy Hưởng

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2021

Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

HỌC PHÍ LIVE VIP 2021

COMBO 1

100.000VNĐ

ĐĂNG KÝ

COMBO 2

200.000VNĐ

ĐĂNG KÝ
BESTSELLER

COMBO 3

300.000VNĐ

ĐĂNG KÝ