Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

LUYỆN THI ĐH MÔN TIẾNG ANH

Để giúp các em có lộ trình luyện thi đầy đủ và bài bản, Moon.vn cùng cô Trang Anh xây dựng và đóng gói hai giải pháp Luyện thi hoàn chỉnh cho cả năm học: Combo 1 và Combo 2. Mỗi combo sẽ phù hợp với các đối tượng học sinh khác nhau:

Xem tiếp

COMBO 1: LUYỆN THI ĐH MÔN TIẾNG ANH

KHÓA CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 7

Cô Trang Anh

Học phí: 678.000đ

KHÓA ĐỌC HIỂU 4

Cô Trang Anh

Học phí: 685.000đ

Collocations - Idioms - Phrasal verbs - Prepositions

Cô Trang Anh

600.000 đ 800.000đ

Tổng ôn TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP 7

Cô Trang Anh

Học phí: 649.000đ

KHÓA GIẢI ĐỀ 2022

Cô Trang Anh

Khóa chưa mở bán

COMBO 2: LUYỆN THI ĐH MÔN TIẾNG ANH

KHÓA TỔNG ÔN TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP 6

Cô Trang Anh

Học phí: 609.000đ

KHÓA ĐỌC HIỂU 4

Cô Trang Anh

Học phí: 685.000đ

Khóa TIỀN GIẢI ĐỀ

Cô Trang Anh

Học phí: 659.000đ

Collocations - Idioms - Phrasal verbs - Prepositions

Cô Trang Anh

600.000 đ 800.000đ

KHÓA GIẢI ĐỀ 2022

Cô Trang Anh

Khóa chưa mở bán

COMBO 3: LUYỆN THI 9+ DÀNH CHO 2K5, 2K6

Collocations - Idioms - Phrasal verbs - Prepositions

Cô Trang Anh

600.000 đ 800.000đ

KHÓA CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 8

Cô Trang Anh

Học phí: 699.000đ

Khóa từ vựng đọc hiểu 5

Cô Trang Anh

Khóa chưa mở bán

Tổng ôn TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP 8

Cô Trang Anh

Khóa chưa mở bán

KHÓA TIỀN GIẢI ĐỀ 2023

Cô Trang Anh

Khóa chưa mở bán

KHÓA GIẢI ĐỀ 2023

Cô Trang Anh

Khóa chưa mở bán

V-MOON: LUYỆN THI THEO LỘ TRÌNH CHUẨN LIVE SAT

Học đến lúc thi theo lộ trình: Live S - Luyện thi, Live A - Luyện đề, Live T- Tổng ôn.

Cung cấp kiến thức toàn diện từ cơ bản đến nâng cao, Phù hợp với mục tiêu 8,9,10.

Được học live cùng với giáo viên giỏi và nổi tiếng trong nhóm kín.

V-MOON 1: LUYỆN THI ĐẠI HỌC TOÁN 2022
2.400.000đ 1.400.000đ Đăng ký
V-MOON 2: LUYỆN THI ĐẠI HỌC TOÁN 2022

Live A : Luyện đề môn Toán 2022

Thầy Nguyễn Thế Duy

2.400.000đ 1.400.000đ Đăng ký
V-MOON: LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN LÝ 2022

Live A : Luyện đề Vật Lý 2022

Thầy Lại Đắc Hợp

2.400.000đ 1.400.000đ Đăng ký
V-MOON: LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA 2022

Live A : Luyện đề Hóa học 2022

Thầy Phạm Hùng Vương

2.400.000đ 1.400.000đ Đăng ký
V-MOON: LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN SINH 2022

Pro A: Luyện đề Sinh học 2022

Thầy Phan Khắc Nghệ

Pro T: Tổng ôn Sinh học 2022

Thầy Phan Khắc Nghệ

2.400.000đ 1.400.000đ Đăng ký
V-MOON: LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH 2022
2.400.000đ 1.400.000đ Đăng ký
V-MOON: LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN NGỮ VĂN 2022

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2022

Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2022

Thầy Nguyễn Tiến Lượng

2.400.000đ 1.400.000đ Đăng ký
V-MOON: LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ 2022

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2022

Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2022

Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Live S - Luyện thi chuyên đề

Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

1.999.000đ 1.799.000đ Đăng ký

HỌC PHÍ PRO SAT 2022

Đăng ký COMBO để được học đầy đủ khóa Pro SAT.

COMBO 1

Tặng 03 đến 05 sách ID

2.400.000VNĐ

1.600.000VNĐ

ĐĂNG KÝ

COMBO 2

Tặng 06 đến 10 sách ID

4.800.000VNĐ

2.800.000VNĐ

ĐĂNG KÝ
BESTSELLER

COMBO 3

Tặng 09 đến 15 sách ID

7.200.000VNĐ

3.600.000VNĐ

ĐĂNG KÝ