Hotline: 02432 99 98 98 Đề thi thử Tài liệu Giáo viên Vinh danh Xếp hạng Thi online
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Pro S 2018
Luyện thi THPT QG (4/2017)
Pro A, A+
Luyện đề THI THỬ (12/2017)
Pro T
Tổng ôn KIẾN THỨC (3/2018)
Khóa học
Lịch phát hành
Mới phát hành
Bài chưa học
Bài đã học
Bài làm sai
Khóa học: Điện xoay chiều
Giáo viên: Lại Đắc Hợp
Lần xem / bài: 10 lần
Số bài:86 Hạn sử dụng: 15-07-2018
Link đăng ký:
Link bài làm sai: Bài làm sai
1 Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
2 Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
3 Thi online - Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
4 Thi online - Đại cương dòng điện xoay chiều Xong
5 Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
6 Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
7 Thi online - Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
8 Thi online - Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C Xong
9 Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
10 Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
11 Thi online - Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
12 Thi online - Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Xong
13 Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
14 Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
15 Thi online - Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
16 Thi online - Mối liên hệ các đại lượng tức thời điện xoay chiều Xong
17 Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
18 Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
19 Thi online - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
20 Thi online - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 1 Xong
21 Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
22 Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
Luyện tập - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
23 Thi online - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
24 Thi online - Phương pháp giản đồ vecto – Phần 2 Xong
25 Phương pháp số phức Xong
Luyện tập - Phương pháp số phức Xong
Luyện tập - Phương pháp số phức Xong
26 Phương pháp số phức Xong
Luyện tập - Phương pháp số phức Xong
Luyện tập - Phương pháp số phức Xong
27 Thi online - Phương pháp số phức Xong
28 Thi online - Phương pháp số phức Xong
29 Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
30 Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
Luyện tập - Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
31 Thi online - Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
32 Thi online - Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC Xong
33 Công suất điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Công suất điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Công suất điện xoay chiều Xong
34 Công suất điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Công suất điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Công suất điện xoay chiều Xong
35 Thi online - Công suất điện xoay chiều Xong
36 Thi online - Công suất điện xoay chiều Xong
37 Cộng hưởng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Cộng hưởng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Cộng hưởng điện xoay chiều Xong
38 Cộng hưởng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Cộng hưởng điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Cộng hưởng điện xoay chiều Xong
39 Thi online - Cộng hưởng điện xoay chiều Xong
40 Thi online - Cộng hưởng điện xoay chiều Xong
41 Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 Xong
42 Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 Xong
43 Thi online - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 Xong
44 Thi online - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 1 Xong
45 Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 Xong
46 Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 Xong
47 Thi online - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 Xong
48 Thi online - Cực trị điện xoay chiều – R biến thiên – Phần 2 Xong
49 Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 Xong
50 Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 Xong
51 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 Xong
52 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 Xong
53 Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 2 Xong
54 Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 2 Xong
55 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 Xong
56 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 1 Xong
57 Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 Xong
58 Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 Xong
59 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 Xong
60 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- LC biến thiên – Phần 3 Xong
61 Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 Xong
62 Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 Xong
63 Thi online - Động cơ điện xoay chiều Xong
64 Thi online - Động cơ điện xoay chiều Xong
65 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 Xong
66 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 Xong
67 Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 3 Xong
Luyện tập - Chuẩn hóa số liệu Xong
Luyện tập - Chuẩn hóa số liệu Xong
68 Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 3 Xong
Luyện tập - Chuẩn hóa số liệu Xong
Luyện tập - Chuẩn hóa số liệu Xong
69 Thi online - Chuẩn hóa số liệu Xong
70 Thi online - Chuẩn hóa số liệu Xong
71 Máy phát điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Máy phát điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Máy phát điện xoay chiều Xong
72 Máy phát điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Máy phát điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Máy phát điện xoay chiều Xong
73 Thi online - Máy phát điện xoay chiều Xong
74 Thi online - Máy phát điện xoay chiều Xong
75 Máy biến áp - Truyền tải điện năng Xong
Luyện tập - Máy biến áp - Truyền tải điện năng Xong
Luyện tập - Máy biến áp - Truyền tải điện năng Xong
76 Máy biến áp - Truyền tải điện năng Xong
Luyện tập - Máy biến áp - Truyền tải điện năng Xong
Luyện tập - Máy biến áp - Truyền tải điện năng Xong
77 Thi online - Máy biến áp - Truyền tải điện năng Xong
78 Thi online - Máy biến áp - Truyền tải điện năng Xong
79 Động cơ điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Động cơ điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Động cơ điện xoay chiều Xong
80 Động cơ điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Động cơ điện xoay chiều Xong
Luyện tập - Động cơ điện xoay chiều Xong
81 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 Xong
82 Thi online - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 1 Xong
83 Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 Xong
84 Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 Xong
Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều- Tần số biến thiên – Phần 2 Xong
BẢNG XẾP HẠNG THI ONLINE
STT Thành viênLàmĐạt
1 truongnguyen200027298%
2 khoi1999200022396%
3 nhuynguyenthi19799%
4 huyhoang131219597%
5 huyenhuyenftu200019891%
6 ngunhihoang18795%
7 nguyenuyenvulinh18297%
8 boyb117492%
9 anhlazodoi1117392%
10 teama1k13lp12317783%
11 nguyenhungmoon15491%
12 Phanty12315589%
13 vuducanhthbg20015687%
14 linhchi0014890%
15 xuandich13989%
16 uyennhilitil11996%
17 bluesky20012089%
18 levan9171111987%
19 Thubong12184%
20 dieplacvotam090912680%
21 phammauthai11488%
22 nta190712382%
23 dantocthu5511682%
24 vuducchinh20039990%
25 nguyenducyen10482%
26 windpham0019193%
27 nhungevil200010480%
28 nhatcuc8994%
29 tathuy19999091%
30 sutu19999090%
31 thanhhungmooner8791%
32 tranthichinh208495%
33 anhdohet9880%
34 yamimoon20008887%
35 oceansama8978%
36 phamminhnha1237295%
37 luanvsdang7888%
38 phamvantoi997393%
39 quynh19088282%
40 phaihocthatgioi7986%
Tỉ lệ làm đúng đạt 80% trở lên mới được tham gia xếp hạng.
Làm đúng từ 85% trở lên có nick mầu xanh, dưới 90% có nick mầu đen.
Kết quả chỉ tính cho thi online, không tính cho thi lại.

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin