Thông tin Mooner
01634634208
Nguyễn Tiến Mạnh
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: https://facebook.com/zzclan8czz
Tỉnh thành: Phú Thọ
Trường THPT: THPT Thanh Thủy
Đia chỉ trường THPT: Xã La Phù, huyện Thanh Thuổ
Ngày tham gia: 07-06-2017 10:48