Thông tin Mooner
01669290241
Nguyễn Văn Nghiệp
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: https://facebook.com/213xinchao
Tỉnh thành: Đắk Nông
Trường THPT: THPT Đăk Song
Đia chỉ trường THPT: Xã Đăk Song, huyện Đăk Song
Ngày tham gia: 22-11-2018 11:00