Thông tin Mooner
0353900896
Họ Và Tên
Level: 60 SP: 85
Đã làm 5154 bài tập
FB: https://m.facebook.com/duongvan.hieu.750
Tỉnh thành: Cao Bằng
Trường THPT: THPT Thành phố Cao Bằng
Đia chỉ trường THPT: Cao Bằng
Ngày tham gia: 19-11-2019 11:37