Thông tin Mooner
0948066705
Nguyễn Huy Hoàng
Level: 85 SP: 77
Đã làm 4626 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100035678840157
Tỉnh thành: Thanh Hóa
Trường THPT: THPT Quảng Xương 3
Đia chỉ trường THPT: Xã Quảng Minh, Quảng Xương
Ngày tham gia: 11-08-2019 05:50