Thông tin Mooner
0962045595
Phạm Nhật Minh
Level: 18 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: 0962045595
Tỉnh thành: Hà Nội
Trường THPT: THPT Kim Liên
Đia chỉ trường THPT: Ngõ 4C Đẕng Văn Ngữ
Ngày tham gia: 22-11-2018 02:24