Thông tin Mooner
0963087737
Trần Duy Dương
Level: 79 SP: 90
Đã làm bài tập
FB: https://facebook.com/duong.tranduy.353
Tỉnh thành: Thái Nguyên
Trường THPT: THPT Lê Hồng Phong
Đia chỉ trường THPT:
Ngày tham gia: 04-12-2018 06:31