Thông tin Mooner
0965868996
Nguyễn Minh Hiển
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: https://facebook.com/nguyenminhhien0928
Tỉnh thành: Quảng Bình
Trường THPT: THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Đia chỉ trường THPT: Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày tham gia: 09-06-2015 09:28