Thông tin Mooner
6789hav
đại ca long
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: https://facebook.com/daicalong
Tỉnh thành: Lâm Đồng
Trường THPT: Trường THPT Tân Hà -Lâm Hà
Đia chỉ trường THPT: Xã Tân Văn -Lâm Hà
Ngày tham gia: 14-03-2017 08:01