Thông tin Mooner
Caochung1998
Cao Văn Chung
Level: 38 SP: 86
Đã làm 4899 bài tập
FB: https://facebook.com/cao.vanchung.9
Tỉnh thành: Hà Nội
Trường THPT: THPT Tân Lập
Đia chỉ trường THPT: Huyện Đan Phượng
Ngày tham gia: 18-08-2019 05:34