Thông tin Mooner
CongdatTk9NQD
Nguyễn Công Đạt
Level: 28 SP: 90
Đã làm 408 bài tập
FB: https://facebook.com/dat.nguencong.3
Tỉnh thành: Đồng Tháp
Trường THPT: THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu
Đia chỉ trường THPT: đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Ngày tham gia: 08-09-2019 10:27