Thông tin Mooner
DTP2003
Đỗ Thu Phương
Level: 21 SP: 100
Đã làm 1654 bài tập
FB: Thu Phương
Tỉnh thành: Thanh Hóa
Trường THPT: THPT Lê Lợi
Đia chỉ trường THPT: Thị Trấn Thọ Xuân
Ngày tham gia: 09-08-2020 03:34