Thông tin Mooner
Dragon02
Nguyễn mai hương
Level: 59 SP: 77
Đã làm 6740 bài tập
FB: Nguyễn mai hương
Tỉnh thành: Hà Nội
Trường THPT: THPT Phú Xuyên A
Đia chỉ trường THPT: Huyện Phú Xuyên
Ngày tham gia: 20-08-2019 01:38