Thông tin Mooner
Duong03022002
Đào Kim Dương
Level: 59 SP: 78
Đã làm 6157 bài tập
FB: https://facebook.com/daokim.duong
Tỉnh thành: Hà Nội
Trường THPT: THPT Chương Mỹ A
Đia chỉ trường THPT: Huyện Chương Mỹ
Ngày tham gia: 31-12-2017 11:16