Thông tin Mooner
DuonggPhamm
Dương Phạm
Level: 23 SP: 100
Đã làm 1609 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100040688881935
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Trường THPT: THPT Bùi Thị Xuân
Đia chỉ trường THPT: 73 -75 Bùi Thị Xuân Q1
Ngày tham gia: 13-08-2019 04:00