Thông tin Mooner
Duyencuteo
Dương Thùy Duyên
Level: 41 SP: 100
Đã làm 6792 bài tập
FB: https://facebook.com/sammy.duong.315
Tỉnh thành: Đà Nẵng
Trường THPT: THPT Phan Châu Trinh
Đia chỉ trường THPT: Hải Châu 1, Hải Châu
Ngày tham gia: 15-08-2019 09:59