Thông tin Mooner
Duyenkim2508
Nguyễn Thị Kim Duyên
Level: 28 SP: 76
Đã làm 2782 bài tập
FB: https://facebook.com/photo.php?fbid=493668158049140&set=a.116919622390664&type=3&source=11&referrer_profile_id=100022178808942
Tỉnh thành: Thừa Thiên Huế
Trường THPT: THPT Thừa Lưu
Đia chỉ trường THPT: Xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc
Ngày tham gia: 30-06-2019 08:30