Thông tin Mooner
Fralone
Bại Não
Level: 5 SP: 0
Đã làm 87 bài tập
FB:
Tỉnh thành: Hải Dương
Trường THPT: Mooner 2K1
Đia chỉ trường THPT: Số 24 lô 14A Trung Yên 11 - Trung Hòa - Cầu Giấy
Ngày tham gia: 03-06-2016 08:59