Thông tin Mooner
Giacmoxanh123
Vũ Hoàng Thiết
Level: 34 SP: 86
Đã làm 3288 bài tập
FB: https://facebook.com/biologychemicalmath
Tỉnh thành: Hải Phòng
Trường THPT: THPT Toàn Thắng
Đia chỉ trường THPT: Xã Toàn Thắng, H. Tiên Lãng
Ngày tham gia: 13-03-2019 12:00