Thông tin Mooner
haquanghuytp197
Ét kây lây tion
Level: 74 SP: 79
Đã làm 16766 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100011137099401
Tỉnh thành: Hà Nội
Trường THPT: THPT Chương Mỹ A
Đia chỉ trường THPT: Huyện Chương Mỹ
Ngày tham gia: 28-06-2017 10:00