Thông tin Mooner
Hiepbui
Bùi Hoàng Hiệp
Level: 56 SP: 89
Đã làm 5481 bài tập
FB: https://facebook.com/bui.hoanghiep.5623
Tỉnh thành: Đắk Lắk
Trường THPT: THPT Krông Bông
Đia chỉ trường THPT: Huyện Krông Bông
Ngày tham gia: 05-07-2017 09:29