Thông tin Mooner
Hoainhi181923
Phạm Thị Hoài Nhi
Level: 42 SP: 88
Đã làm 6863 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100026235890945
Tỉnh thành: Quảng Bình
Trường THPT: Trường THPT Ninh Châu -Quảng Ninh
Đia chỉ trường THPT: Quảng Ninh, Quảng Bình
Ngày tham gia: 06-06-2019 02:35