Thông tin Mooner
Khangduat
hùng phạm
Level: 49 SP: 86
Đã làm 790 bài tập
FB: https://facebook.com/hanhuyet.lanh.37
Tỉnh thành: Thanh Hóa
Trường THPT: THPT Hoằng Hoá 2
Đia chỉ trường THPT: Xã Hoằng Kim, Hoằng Hoá
Ngày tham gia: 26-08-2018 08:43