Thông tin Mooner
Khangduy2003
Cao Khả Vi
Level: 31 SP: 82
Đã làm 2711 bài tập
FB: https://facebook.com/khavy.cao.79
Tỉnh thành: Cà Mau
Trường THPT: THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển
Đia chỉ trường THPT: P2-TP Cà Mau-Cà Mau
Ngày tham gia: 28-08-2019 07:39