Thông tin Mooner
LUCCANLY
ngô khánh ly
Level: 53 SP: 78
Đã làm 8247 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100041713396286
Tỉnh thành: Hải Phòng
Trường THPT: THPT Cộng Hiền
Đia chỉ trường THPT: Xã Cộng Hiền, H. Vĩnh Bảo
Ngày tham gia: 19-10-2019 03:40