Thông tin Mooner
Lannduongg
Phan Thị Lan Dương
Level: 16 SP: 100
Đã làm 956 bài tập
FB: https://facebook.com/phanthilanduong
Tỉnh thành: Quảng Ninh
Trường THPT: THPT Chuyên Hạ Long
Đia chỉ trường THPT: Phường Hồng Hải, TP Hạ Long
Ngày tham gia: 18-08-2019 09:41