Thông tin Mooner
levantuan
Thầy Lê Văn Tuấn
Level: 3 SP: 28
Đã làm 34 bài tập
FB: https://facebook.com/ThayLeVanTuan
Tỉnh thành: Thanh Hóa
Trường THPT: THPT Hoằng Hoá 2
Đia chỉ trường THPT: Xã Hoằng Kim, Hoằng Hoá
Ngày tham gia: 01-05-2014 11:02