Thông tin Mooner
Llai
Nguyễn văn lại
Level: 33 SP: 100
Đã làm 3657 bài tập
FB:
Tỉnh thành: Hà Nội
Trường THPT: THPT Lý Tử Tấn
Đia chỉ trường THPT: Huyện Thường Tín
Ngày tham gia: 04-02-2020 10:35