Thông tin Mooner
LocNguyen31072003
Nguyễn Văn Lộc
Level: 74 SP: 84
Đã làm 11336 bài tập
FB: https://facebook.com/mutation.supervital
Tỉnh thành: Thanh Hóa
Trường THPT: THPT Tống Duy Tân
Đia chỉ trường THPT: Thanh Hóa
Ngày tham gia: 03-03-2019 09:45