Thông tin Mooner
Motconkien
Lão Hạc
Level: 27 SP: 93
Đã làm 114 bài tập
FB: https://facebook.com/prim.e.tnt02
Tỉnh thành: Thanh Hóa
Trường THPT: THPT Hoằng Hoá 2
Đia chỉ trường THPT: Xã Hoằng Kim, Hoằng Hoá
Ngày tham gia: 21-09-2019 10:34