Thông tin Mooner
NVKha
Trần đình kha
Level: 43 SP: 0
Đã làm 7356 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100028430648612
Tỉnh thành: Quảng Ngãi
Trường THPT: THPT Chuyên Lê Khiết
Đia chỉ trường THPT: Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi
Ngày tham gia: 14-01-2019 12:45