Thông tin Mooner
nganngan28
Dương Thị Kim Ngân
Level: 61 SP: 72
Đã làm 9955 bài tập
FB: https://facebook.com/nganngan63
Tỉnh thành: Hà Nội
Trường THPT: THPT Trung Giã
Đia chỉ trường THPT: Xã Trung Giã, H Sóc Sơn
Ngày tham gia: 07-05-2019 06:16